95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz

fax 42 714-02-66

tel. 42 714-03-30

e-mail: zgierz@pis.lodz.pl

TELEFON ALARMOWY

(+48) 601 260 229

Ostatni komunikat z dnia: 2016-08-26

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Zgierzu

z dnia 26 sierpnia 2016r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Sobieniu gmina Aleksandrów Łódzki

 

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej do badania laboratoryjnego w dniu 22 sierpnia 2016r. z wodociągu publicznego w Sobieniu stwierdzono obecność enterokoków kałowych, bakterii grupy coli oraz dużą liczbę mikroorganizmów w 1ml wody hodowanych w 22ºC.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody – P.G.K i M. Sp. z o.o. z Aleksandrowa Łódzkiego do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia odbiorcom wody właściwej jakości. Producent wody przełączył wodociąg publiczny w Sobieniu na zasilanie ze Stacji Uzdatniania Wody w Bełdowie .

W związku powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że

woda z sieci wodociągu Sobień nadaje się do spożycia  wyłącznie po przegotowaniu.

 

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu.

 

Woda  wodociągu publicznego w Sobieniu dostarczana jest do miejscowości : Sobień, Chrośno, Krasnodęby Nowe i  Krasnodęby Stare.

 

Wicej informacji o komunikatach jest dostepnych w aktualnościach

bip

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl