95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz

fax 42 714-02-66

tel. 42 714-03-30

e-mail: zgierz@pis.lodz.pl

TELEFON ALARMOWY

(+48) 601 260 229

Ostatni komunikat z dnia: 2016-06-24

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1510  ) biorąc pod uwagę sprawozdania z badań próbek wody pobranych z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli:

1/  „Nad Lindą” w Grotnikach, ul. Rozrywkowa - organizator PHU ARANDA Stanisław

      Ochota – czynne od 25.05.2016 r.

2/ „Starówka” w Ozorkowie, ul. Wiejska – organizator Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” 

     w Ozorkowie – czynne od 27.06.2016 r.

3/ „Mrożyczka” w Głownie, ul. Swoboda 2 – organizator Miejski Zakład Komunalny w

      Głownie – czynne od 18.06.2016 r.

4/ „Malinka” w Zgierzu, ul. Przygraniczna – organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w

     Zgierzu – czynne od 25.06.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że woda w  w/w miejscach jest przydatna do kąpieli.

Miejsce do kąpieli w Strykowie, ul. Legionów – będzie czynne od 02.07.2016 r.

W chwili obecnej brak wyników badań wody.

Wicej informacji o komunikatach jest dostepnych w aktualnościach

bip

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl