ARCHIWUM

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE GIS

TELEFON ALARMOWY : 0661 239 699

Aktualności ...


20 październik 2017r.


ABC wiedzy na temat żółtaczki pokarmowej (WZW A)

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV, który namnaża się w komórkach wątroby aby następnie przedostać się do jelit i być wydalonym poza organizm wraz z kałem. Wirus ten jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatury czy substancji chemicznych. Ludzie są jedynym rezerwuarem wirusa wywołującego WZW A, który przenoszony jest głównie drogą pokarmową.


Do zakażenia może dojść przez:
 • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce).
 • najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nie umytych owoców) i skażonej wody.
 • kontakt seksualny z osobą zakażoną lub chorą.
 • nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny.

WZW A określane jest również jako żółtaczka pokarmowa lub choroba brudnych rąk.
U osób dorosłych częstym objawem zakażenia HAV jest żółtaczka objawiająca się zażółceniem skóry, spojówek, oddawaniem ciemnego moczu. Chorobie tej towarzyszą objawy ogólne, tj. gorączka, brak apetytu, nudności, wymioty. Objawy te pojawiają się 2-7 tygodni od momentu zakażenia i mogą trwać nawet przez wiele tygodni. U około 15% pacjentów objawy nawracają lub trwają ciągle nawet przez okres 6-9 miesięcy. U dzieci ponad 90% przypadków zakażenia tym wirusem przebiega bez objawów lub z objawami niespecyficznymi, bez żółtaczki. Osoby zakażone HAV są zakaźne nawet w okresie 2 tygodni przed pojawieniem się u nich pierwszych objawów i około tygodnia (czasem więcej) po ich ustąpieniu.

Zakażenia WZW A najczęściej występują na terenach o złym stanie sanitarnym, wśród osób nie przestrzegających higieny (kraje Afryki, Ameryki Południowej i Centralnej, Azja, Europa Wschodnia). Zapewnienie w Polsce powszechnego dostępu do wody pitnej poddawanej uzdatnianiu oraz wprowadzenie kanalizowania wsi i małych miast spowodowało, że od lat dziewięćdziesiątych występuje niska zachorowalność na WZW A, przy czym nie obserwuje się dużych ognisk epidemicznych, a jedynie pojedyncze ogniska, będące skutkiem zawleczenia zakażeń HAV w wyniku wyjazdów turystycznych do krajów o nadal wysokiej endemiczności ich występowania.

W roku bieżącym w Polsce obserwowany jest wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), w związku z powyższym zaleca się prowadzenie ciągłej profilaktyki polegającej na:

 • przestrzeganiu elementarnych zasad higieny (dokładne mycie rąk po skorzystaniu z toalety oraz przed każdym posiłkiem)
 • dokładnym myciu warzyw i owoców przed spożyciem
 • piciu wody przegotowanej lub butelkowanej
 • stosowaniu dobrowolnych szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie w grupie osób zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji żywności oraz wody pitnej. Wykonywanie tych szczepień jest także zalecane dla osób planujących wyjazd do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na WZW A, w celu ochrony tych osób przed zachorowaniem oraz powstaniem ognisk epidemicznych na terenie kraju.

Opracowała: OZiPZ PSSE w Wieruszowie


WZW TYP A PLAKAT.KOMUNIKAT

19 październik 2017r.

Komunikat z dnia 19.09.2017 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

odwołuje komunikat z dnia 12.10.2017 r.

dotyczący zanieczyszczenia bakteriologicznego wody pochodzącej z wodociągu Żdżary.

Na podstawie wyników badań próbek wody powtórnie pobranych z w/w wodociągu w dniu 16.10.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził przydatność wody do spożycia.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowKOMUNIKAT

19 październik 2017r.

Komunikat z dnia 19.09.2017 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

odwołuje komunikat z dnia 12.10.2017 r.

dotyczący zanieczyszczenia bakteriologicznego wody pochodzącej z wodociągu Krzyż-Parcice.

Na podstawie wyników badań próbek wody powtórnie pobranych z w/w wodociągu w dniu 16.10.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził przydatność wody do spożycia.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowKOMUNIKAT

12 październik 2017r.

Komunikat z dnia 12.10.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Żdżary.

Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w 1 próbie wody pobranej do badania w dniu 09.10.2017 r. wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci z tego wodociągu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów,należy poddać przegotowaniu.


Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowKOMUNIKAT

12 październik 2017r.

Komunikat z dnia 12.10.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Krzyż-Parcice.

Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w 1 próbie wody pobranej do badania w dniu 09.10.2017 r. wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci z tego wodociągu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów,należy poddać przegotowaniu.


Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowKOMUNIKAT

18 wrzesień 2017r.

Komunikat z dnia 18.09.2017 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

odwołuje komunikat z dnia 06.09.2017 r. oraz z dnia 13.09.2017r.

dotyczący zanieczyszczenia bakteriologicznego wody pochodzącej z wodociągu Wieruszowie.

Na podstawie wyników badań próbek wody powtórnie pobranych z w/w wodociągu w dniu 14.09.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził przydatność wody do spożycia.Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowKOMUNIKAT

14 wrzesień 2017r.

Komunikat z dnia 14.09.2017 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

odwołuje komunikat z dnia 06.09.2017 r.

dotyczący zanieczyszczenia bakteriologicznego wody pochodzącej z wodociągu Lubczynie

Na podstawie wyników badań próbek wody powtórnie pobranych z w/w wodociągu w dniu 11.09.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził przydatność wody do spożycia.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowKOMUNIKAT

13 wrzesień 2017r.

Komunikat z dnia 13.09.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje o utrzymującym się pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Wieruszów (punkt na SUW ul. Ogrodowa).
Stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne w nowej próbie wody (SUW ul. Ogrodowa) pobranej do badania w dniu 11.09.2017r.
Przekroczenie norm dotyczy jednego z 4-ech punktów monitoringowych.
W związku z powyższym dezynfekcja wody podawanej do sieci z tego wodociągu będzie kontynuowana.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia,
przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów,należy poddać przegotowaniu.


Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowPATENT NA BEZPIECZNE WAKACJE" - AKCJA LETNIA 2017

7 sierpień 2017r.


W naszym powiecie w okresie wakacyjnym realizowana była akcja letnia pt. "Patent na bezpieczne wakacje", której celem było podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci na temat zdrowia i bezpieczeństwa, promowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, a także wykształcenie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych.

W trakcje spotkań edukacyjnych uczyliśmy się jak prawidłowo dobrać krem z filtrem i zabezpieczyć skórę przed promieniowaniem słonecznym, przypomnieliśmy sobie jak bezpiecznie korzystać z wypoczynku na plaży i w górach, jak chronić się przed ukąszeniami kleszczy i zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wycieczki do lasu i na łąkę. Omówiliśmy również podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego poruszania się na drodze.

Podczas letnich spotkań z młodzieżą zwrócono również uwagę na ryzyko sięgania przez dzieci i młodzież po używki, takie jak: tytoń, alkohol czy dopalacze. Wszystkim uczestnicy letnich obozów wyemitowano niektóre filmy edukacyjne, stworzone w ramach ogólnopolskiej kampanii.Patent na bezpieczne wakacje.

KOMUNIKAT

06 wrzesień 2017r.

Komunikat z dnia 06.09.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Wieruszów (punkt poboru Polesie).
Stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbie wody pobranej do badania w dniu 04.09.2017 r.
Przekroczenie norm dotyczy 1-go z 4-ech punktów monitoringowych.
W związku z powyższym wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci z tego wodociągu.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów,należy poddać przegotowaniu.


Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowKOMUNIKAT

06 wrzesień 2017r.

Komunikat z dnia 06.09.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje o pogorszeniu się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Lubczyna.
Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbkach wody pobranej do badania w dniu 04.09.2017 r. wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci z tego wodociągu.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów,należy poddać przegotowaniu.


Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszowBEZPIECZNE GRZYBOBRANIE

10 sierpień 2017r.

Zbieranie grzybów w Polsce jest bardzo popularne, a dla wielu ludzi stanowi hobby lub formę spędzania wolnego czasu na łonie natury. Grzyby są chętnie spożywane ze względu na walory smakowo - zapachowe. Niestety, mogą stać się również przyczyną poważnych zatruć pokarmowych prowadzących nawet do śmierci!
Podczas grzybobrania należy więc przestrzegać kilku podstawowych zasad, z którymi trzeba się zapoznać czytając załączoną ulotkę oraz odwiedzając stronę:

https://grzybyjadalne.wordpress.com/

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania.


SERWIS KĄPIELISKOWY

https://sk.gis.gov.pl/


7 lipiec 2017r.

Uwaga! sezon na kleszcza rozpoczęty!

Sezon na kleszcza - ulotka informacyjna.

Uważaj na kleszcze - ulotka informacyjna.


Słów kilka o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje.

23 czerwca 2017r.

Jak co roku, wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany będzie w formach wyjazdowych (m.in. kolonie) oraz w miejscu zamieszkania (tzw. półkolonie). Dokładne dane dotyczące organizatorów wypoczynku znaleźć można na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/

Chcemy, żeby wyczekiwane dwa miesiące lata były beztroskim i dobrze spędzonym czasem pełnym niezapomnianych wrażeń oraz wielu fantastycznych przygód.
Aby wakacyjny wypoczynek był udany należy pamiętać, aby rozważnie korzystać ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku dostępne są w ulotkach:

10 zasad bezpiecznych wakacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

10 zasad bezpiecznych wakacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK LETNI - porady dla uczestników.

PPIS w Wieruszowie
Wszystkim życzy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!21 czerwiec 2017r.

Komunikat z dnia 21.06.2017 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie odwołuje komunikat z dnia 08.06.2017 r. oraz 14.06.2017 r. dotyczący zanieczyszczenia bakteriologicznego wody pochodzącej z wodociągu Lututów.

Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z w/w wodociągu w dniu 19.06.2017 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, stwierdził
przydatność wody do spożycia.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie

www.pis.lodz.pl/wieruszow


14 czerwiec 2017r.

Komunikat z dnia 14.06.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje o utrzymującym się pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Lututów. Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne potwierdzone w próbkach wody pobranej do badania w dniu 12.06.2017 r. dezynfekcja wody podawanej do sieci z tego wodociągu będzie kontynuowana.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów,należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszow


Światowy Dzień bez Tytoniu - rozstrzygnięcie konkursów profilaktycznych.

14 czerwiec 2017r.

Szanowni Państwo, drogie Dzieci! Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursów profilaktycznych ogłoszonych w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu.1. Konkurs plastyczny pt. "Najważniejsze są dzieci! Mamo, tato papierosy wyrzućcie do śmieci!" ogłoszony dla przedszkolaków, realizujących program "Czyste powietrze wokół nas"

Nagrodzone prace:

Miejsce I
Jakub Wojtasik - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Listek" w Wieruszowie

Miejsce II
Mikołaj Patkowski - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Biadaszkach

Miejsce III
Gabriela Kotlarska - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niwiskach

Wyróżnione prace:

Natalia Zawierta - Przedszkole Sokolniki

Amelia Zysiek - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łubnicach

Hanna Stojecka - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Wieruszowie

2. Konkurs plastyczny pt. "Nie zadymiaj otoczenia! Nie zadymiaj mnie!" ogłoszony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizujących program "Nie pal przy mnie, proszę!"

Nagrodzone prace:

Miejsce I
Marlena Słodowa - Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Miejsce II
Natalia Żurek - Szkoła Podstawowa w Pichlicach

Miejsce III
Kacper Narożny - Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Wyróżnione prace:

Justyna Dymała - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Wieruszowie

3. Konkurs na mema antynikotynowego pt. "Nie palę tytoniu i dobrze mi z tym!" ogłoszony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, realizujących program "Znajdź właściwe rozwiązanie"

Nagrodzone prace:

Miejsce I
Michał Konat - Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Miejsce II
Norbert Drapiewski - Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Miejsce III
Mikołaj Sojka - Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

4. Konkurs fotograficzny pt. "Zdrowie jest w cenie - nie pal" ogłoszony dla gimnazjalistów, realizujących program "Znajdź właściwe rozwiązanie"

Nagrodzone prace:

Miejsce I
Estera Pazek - Zespół Szkół w Łubnicach

Miejsce II
Tobiasz Sadowy - Zespół Szkół w Czastarach

Miejsce III
Bartosz Piekielny - Zespół Szkół w Łubnicach

Wyróżnione prace:

Patrycja Konieczna - Zespół Szkół w Łubnicach

Agata Siubijak - Zespół Szkół w Łubnicach

Anna Drobina - Zespół Szkół w Łubnicach

Alicja Gieda - Zespół Szkół w Czastarach

5. Konkurs plastyczny na ulotkę prozdrowotną pt. "Twój niezbędnik zdrowia" ogłoszony dla uczniów szkoły podstawowej, realizujących program "Zadbaj o swoje płuca"

Nagrodzone prace:

Miejsce I
Wiktoria Małyska - Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

Miejsce II
Martyna Stefaniak - Zespół Szkół w Czastarach

Miejsce III
Natalia Sowa - Szkoła Podstawowa w Pieczyskach


08 czerwiec 2017r.

Komunikat z dnia 08.06.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Lututów. Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbkach wody pobranych do badania w dniu 05.06.2017 r. wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci z tego wodociągu.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów,należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie www.pis.lodz.pl/wieruszow


EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ
24-30 kwiecień 2017
Zapobiegaj Chroń Szczep

21 kwiecień 2017r.

Europejski Tydzień Szczepień organizowany przez Światową Organizację Zdrowia obchodzony będzie po raz 12 w naszym kraju.
Myśl przewodnia "Szczepionki działają" opiera się na korzyściach płynących z wykonywanych szczepień oraz bezpieczeństwa i skuteczności preparatów szczepionkowych.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 24-30 kwietnia 2017 r. - ulotka informacyjna

W dniach od 24-28 kwietnia 2017 r. w godz. od 900-1300
w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie,
ul. Warszawska 75 (pokój nr 1)
lub pod nr tel. /62/ 78 31 990
będzie można uzyskać informacje dotyczące zagadnień związanych ze szczepieniami.


Światowy Dzień Zdrowia

10 kwiecień 2017r.

Światowy Dzień Zdrowia Każdego roku 7 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Zdrowia brzmi "Depresja - porozmawiajmy o niej". Depresja jest chorobą a nie oznaką słabości charakteru, dotyka ludzi w różnym wieku, z rożnych środowisk, we wszystkich krajach. Potrafi zdezorganizować nawet najprostsze codzienne czynności, może przyczynić się do zniszczenia więzi rodzinnych, przyjacielskich a także być powodem powstania niezdolności do pracy zarobkowej. Więcej na stronie :http://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/kampanie-spoleczne/499-swiatowy-dzien-zdrowia-2017


Muzyczna wyprawa po zdrowie - Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2017

10 kwiecień 2017r.

Muzyczna wyprawa po zdrowie - Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 201706 kwietnia 2017 r. na scenie Wieruszowskiego Domu Kultury odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Podczas tej muzycznej wyprawy, młodzi wokaliści w swych utworach opowiedzieli o zasadach zdrowego stylu życia, o roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, przekazali sporą dawkę informacji o ekologii, pozwolili publiczności stanąć oko w oko z czyściochami oraz królewiczem Iwanem, który dzielnie uratował chorą księżniczkę objadającą się cukierkami.


Rozśpiewany festiwal, pokolorowany barwami zdrowia, zgromadził przedszkolaki oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego, którzy stanęli do muzycznej rywalizacji. Komisja konkursowa po wysłuchaniu 19 utworów ustaliła następujący werdykt:

Grupa przedszkolna:

 • I miejsce, Przedszkole w Mieleszynie
 • II miejsce, Przedszkole w Lututowie
 • III miejsce, Przedszkole w Parcicach
Wyróżnienie za umiejętności wokalne zostało przyznane dla wokalistki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Zielony Listek" w Wieruszowie - Poli Makowskiej.
W tej kategorii wiekowej wyróżnienie za zaprezentowane walory artystyczne przyznano przedszkolakom z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chojnach

Kategoria wiekowa szkoła podstawowa klasy I-III:
 • I miejsce, Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie
 • II miejsce, Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
 • III miejsce, Szkoła Podstawowa w Wyszanowie
Wyróżnienie za umiejętności wokalne zostało przyznane Szkole Podstawowej w Niwiskach.

Kategoria wiekowa szkoła podstawowa klasy IV-VI :
 • I miejsce, Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
 • II miejsce, Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie
 • III miejsce, Szkoła Podstawowa w Niwiskach
Wyróżnienie za umiejętności wokalne przyznano wokalistce Oliwii Sanca - uczennicy Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie oraz Szkole Podstawowej w Walichnowach.

Wyróżnienie za walory artystyczne zaprezentowane podczas tegorocznego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu przyznano dla Szkoły Podstawowej w Sokolnikach.

Nagrody dla szkół, zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, natomiast wyróżnienia oraz poczęstunek dla uczestników ufundował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie.
Festiwal został zorganizowany z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

Przejdź do galerii klikając w obraz:

Muzyczna wyprawa po zdrowie - Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2017

Wiosenna podróż po zdrowie.

23 marca 2017r.


20 marca br. przedszkolaki oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niwiskach uczestniczyli w pogadankach przygotowanych przez PSSE w Wieruszowie. W trakcie spotkań dzieci odwiedziły krainy zdrowego jedzenia, higieny osobistej, zdrowych zębów oraz aktywności fizycznej i odporności. Dzieciom przybliżono tematykę dobrych i złych nawyków żywieniowych, zwrócono uwagę na rolę aktywności fizycznej w życiu dziecka a także omówiono zasady higieny osobistej.

W tym roku wiosna do Szkoły Podstawowej w Niwiskach zawitała na wesoło i kolorowo z pouczającym przesłaniem promującym ruch, rekreację, dbanie o higienę osobistą oraz zdrowe odżywianie jako niezbędne warunki zdrowia i dobrego samopoczucia.


Wiosenna podroz po zdrowie. Wiosenna podroz po zdrowie. Wiosenna podroz po zdrowie.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2016.

Pobierz plik ...


Ocena stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego za 2016 rok.

Pobierz plik ...