niepodlegla

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE GIS


Serwis kąpieliskowy

Bądź z nami, bądź bezpiecznyTELEFON ALARMOWY : 661 239 699 czynny całą dobę, dzwonić w sytuacjach kryzysowych.
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia +48 222 500 115Aktualności ...


17 lipca 2020r.Wakacje 2020 - spędź je bezpiecznie!

wakacje 2020.jpg

8 czerwca 2020r.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"


8 czerwca 2020r.


Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Aneks do instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19


28 maja 2020r.Ważne! Badania na Covid w powiecie wieruszowskim.

Na wniosek Starosty Wieruszowskiego, Wojewoda Łódzki podjął decyzję o uruchomieniu
z dniem 29 maja 2020r.dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego punktu pobrań materiału do badania w kierunku COVID-19. Badanie nieodpłatne.

Punkt będzie prowadzony w Wieruszowie przy PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie
(wjazd od ulicy Wieluńskiej - jak na załączonej mapie) każdego dnia w godzinach od 10.00 do 14.00 do odwołania.
Obsługę punktu zapewnia 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej.
Wymazy będą pobierane w szczególności od osób:
- przebywających na kwarantannie,
- podejrzewających styczność z osobą dodatnią w kierunku COVID-19,
- mających objawy chorobowe po konsultacji lekarskiej,

Wymazy będą pobrane tylko od osób, które wcześniej się zarejestrują.

Zgłoszenia przyjmowane będą od piątku 29 maja pod nr tel. 603 749 263 oraz 790 780 879 każdego dnia w godzinach od 8.00 do 12.00, z terminem badaniu w dniu na następnym, lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń na dni kolejne.
Na 3 godziny przed badaniem nie należy: jeść, pić, palić i myć zębów.

Przyjeżdżając na wymaz należy:
- Przyjechać własnym samochodem na wyznaczony czas
- Mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos
- Mieć założone rękawiczki jednorazowe
- Posiadać przy sobie dokument tożsamości
- Kierować się poleceniami wydawanymi przez osoby obsługujące punkt
- Po badaniu wrócić do domu i czekać na wynik
Wymazy pobierane są bez opuszczania pojazdu
Ewentualnych dodatkowych informacji udziela Stefan Pietras - wicestarosta pod nr tel. 790782643.
Starosta Wieruszowski
Andrzej Szymanek


mapa-wirus.jpg


14 maja 2020r.Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna


14 maja 2020r.


Szanowni Państwo!

Niecodzienna sytuacja związana z epidemią koronawirusa nasuwa wiele pytań - do kiedy są kontrole na granicy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko, jak funkcjonuje transport publiczny. Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można pod linkiem


https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
06 maja 2020r.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego


29 kwietnia 2020r.


Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, opracowane przez MZ, GIS i MEN


29 kwietnia 2020r.


Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3


21 kwietnia 2020r.


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
16 kwietnia 2020r.


Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznejJak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

maseczka-MZ-PIS.png
15 kwietnia 2020r.


Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.


10 kwietnia 2020r.


Informacja dla pracodawców

ŁPWIS mając na względzie aktualną sytuację związaną z występowaniem na terenie kraju koronawirusa SARS CoV-2, oraz ochronę zdrowia i życia pracujących, przypomina o obowiązku podejmowania przez pracodawców działań mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz dostosowaniu podejmowanych w tym celu środków, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Należy również przypominać zatrudnionym pracownikom o obowiązku przestrzegania przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydanych procedur i opracowanych instrukcji w tym zakresie. Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powinien również dotyczyć pracowników wchodzących do pracy i wychodzących z pracy, którzy muszą zachować bezpieczną odległość 1,5m - 2m rekomendowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Podejmowane działania mają służyć zminimalizowaniu ryzyka zakażenia się pracowników oraz podniesieniu poziomu ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej https://gis.gov.pl/koronawirus oraz https://gov.pl zamieszczone są zalecenia w sprawie ochrony w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

30 marca 2020r.


Zasady dotyczące odbywania kwarantanny - przypomnienie

Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja o kwarantannie wynika z:

a) tytułu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r. lub

b) może być przekazana ustnie przez pracownika sanepidu.

W przypadku przekroczenia granicy- kwarantanna obowiązuje przez okres 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. O jej rozpoczęciu i zakończeniu informuje Straż Graniczna w momencie przekroczenia granicy. Dane osób przekraczających granicę trafiają do systemu, który prowadzi wojewoda.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dotyczących dat kwarantanny związanej z powrotem do kraju po 15 marca, należy kontaktować się z urzędem wojewódzkim.

W przypadku kwarantanny nakładanej przez sanepid - o jej nałożeniu informuje, również telefonicznie, pracownik sanepidu. Podczas informacji o nałożeniu kwarantanny pracownik sanepidu informuje o dacie jej zakończenia.

Po dacie zakończenia kwarantanny, w przypadku braku objawów COVID-19, obywatel automatycznie może wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie od sanepiduKOMUNIKAT


26 marca 2020r.
26 marca 2020r.


Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu - konkurs odwołany!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje, że w związku z epidemią koronawirusa, konkurs "Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu" został odwołany. Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest przygotowanie uczniów do występów wokalnych w Wieruszowskim Domu Kultury.festiwal piosenki.jpg26 marca 2020r.


Szkoła wolna od używek - konkurs odwołany!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie w imieniu Głównego Inspektora Sanitarnego informuje, że w związku z epidemią koronawirusa, IV edycja konkursu "Szkoła wolna od używek" została odwołana. Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmufSZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK=ZDJĘCIE.jpg24 marca 2020r.


APLIKACJA - KWARANTANNA DOMOWA
Jeśli jesteś objęty kwarantanną zainstaluj w swoim telefonie aplikację
KWARANTANNA DOMOWA


Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Dzięki aplikacji:

 • złożysz zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe, posiłek oraz pomoc psychologiczną
 • uzyskasz dostęp do komunikatów o aktualnej sytuacji epidemiologicznej
 • bezpośrednio skontaktujesz się ze służbami.

 • KWARANTANNA DOMOWA - to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Jest ona bezpłatna i bezpieczna. Z aplikacji mogą korzystać tylko osoby objęte kwarantanną.

  Jak aktywować aplikację?

  Pobierz aplikację KWARANTANNA DOMOWA z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS. Aplikacja za zgodą użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.
  WAŻNE: Aplikację należy aktywować w miejscu odbywania kwarantanny, po odebraniu SMSa. Otrzymanie wiadomości to znak, że Twoje dane pojawiły się w bazie. System jest połączony z bazą numerów telefonów osób, któe zostały objęte kwarantanną

  Infolinia techniczna

  Tel. +48 22 165 57 44 
  Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

  Regulamin aplikacji KWARANTANNA DOMOWA na stronie--->
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa/  ulotka z QR_stan epidemii_v.ostateczna_22_03.jpg

  24 marca 2020r.
  16 marca 2020r.
  13 marca 2020r.
  12 marca 2020r.  Zarządzenie nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.  11 marca 2020r.


  Jak skutecznie dezynfekować ręce


  W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach:www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl ), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem. Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

  Zapoznaj się z ulotką "Jak skutecznie dezynfekować ręce"


  jak_myc_rece.jpg
  11 marca 2020r.


  Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów ---->


  https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/
  9 marca 2020r.


  Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce ---->


  https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/
  9 marca 2020r.


  Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych ---->


  https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-imprez-masowych/
  9 marca 2020r.


  PZU- bezpłatne konsultacje z lekarzem PZU Zdrowie na temat zagrożenia koronawirusem


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie podaje do wiadomości, iż PZU uruchamia pomoc dla Polaków w związku z wystąpieniem przypadków zakażenia koronawirusem. Pod numerem telefonu 22 505 11 88 można bezpłatnie skonsultować się z lekarzem PZU Zdrowie, a także uzyskać informacje na temat zagrożenia koronawirusem.

  Więcej informacji pod linkiem ----> https://www.pzu.pl/grupa-pzu/o-nas/aktualnosci/szczegoly/pzu-uruchamia-pomoc-dla-polakow-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem
  "Szkoła wolna od używek" - konkurs na film krótkometrażowy dla szkół ponadpodstawowych


  Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową. Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r. Organizatorem konkursu "Szkoła wolna od używek" na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody! Więcej o konkursie oraz regulamin konkursowy pod adresem ---> http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/


  szkola_bez_uzywek_konkurs.jpg

  27 lutego 2020r.


  Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemicznego przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
  Warszawa, 26.02.2020 r.
  1. Nowy koronawirus SARS-CoV-2 Wirus przenosi się:
  - bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem).
  - pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.

  2. Dlatego też zaleca się:
  a) Podczas kontroli transportu indywidualnego (samochody osobowe, tiry, inne, do których nie wchodzi się podczas kontroli): - zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m); - po wykonaniu czynności umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu; - pamiętać, aby w trakcie wykonywania czynności i w czasie przed umyciem lub zdezynfekowaniem rąk nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  b) Podczas kontroli transportu zbiorowego (autokary, busy i inne, do których wchodzi się podczas kontroli), w trakcie której nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości: - założyć maseczkę na nos i usta pamiętając, aby jej brzegi możliwie ściśle dolegały do skóry twarzy; osoby noszące okulary powinny pamiętać o tym, aby najpierw założyć maseczkę, a następnie okulary; - maseczki nie powinno się dotykać w trakcie używania, zdejmować jej i ponownie zakładać tej samej, a także nosić dłużej niż 2 godziny (pod wpływem wydzieliny oddechowej ulega zawilgoceniu i traci swoje właściwości ochronne); - założyć rękawiczki ochronne - jeśli dostępne, - po wykonaniu czynności zdjąć rękawiczki, maseczkę i usunąć je od razu do pojemnika na odpady lub do worka, który jak najszybciej usunąć do odpadów; - po wykonaniu czynności umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu; - pamiętać, aby w trakcie wykonywania czynności i w czasie przed umyciem lub zdezynfekowaniem rąk nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  c) w przypadku kiedy osoba z kontrolowanego pojazdu ma widoczne objawy chorobowe takie jak: gorączka, silny kaszel, trudności w oddychaniu: - zabezpieczyć ją w maseczkę ochronną i w razie konieczności wezwać karetkę pogotowia; poinstruować, że:

 • powinna zgłosić się jak najszybciej do lekarza w celu zasięgnięcia porady,
 • nie powinna zdejmować maseczki, ale też nosić jej dłużej niż 2 godziny (pod wpływem wydzieliny oddechowej ulega zawilgoceniu i traci swoje właściwości ochronne),
 • powinna zachować bezpieczną odległość (1-1,5 m) kontaktując się z innymi osobami,
 • jeśli jest taka możliwość powinna przesiąść się na koniec autobusu w odległości minimum 1 metra od pozostałych pasażerów,
 • jeśli podróż będzie trwała dłużej niż 2 godz.:

 • ✓po zdjęciu maseczki należy usunąć ją wprost do pojemnika na odpady lub do woreczka, który jak najszybciej należy usunąć do odpadów,
  ✓zdezynfekować lub umyć ręce wodą z mydłem,
  ✓pamiętać o tym, aby podczas kaszlu lub kichania usta i nos zasłaniać chusteczką jednorazową, którą należy usunąć do odpadów lub woreczka na odpady (jw.) lub kichać i kasłać w zgięcie łokciowe,
  ✓nie kasłać, nie kichać w kierunku innych osób; - jeśli podróżuje z krajów gdzie występują zakażenia koronawirusem (szczególnie z Chin, Korei Płd., Włoch) i nie minęło 14 dni od czasu przebywania w tym kraju - nie powinna kontynuować podróży. Należy wezwać karetkę pogotowia, która przetransportuje osobę do szpitala lub oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego; - z pozostałym osobom z kontaktu z osobą chorą należy przekazać ulotkę bądź przekazać informację w niej zawartą (okienko poniżej).

  3. Preferowany rodzaj maseczek: wg WHO i ECDC - maseczki N95, FFP2 lub równoważne.

  4. Preferowany rodzaj rękawiczek: cienkie, jednorazowe, rodzaj materiału nie ma znaczenia.


  Treść informacji dla podróżujących:  INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ
  oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

  W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach:www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl ) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.
  Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl
  27 lutego 2020r.


  TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

  Centrala NFZ informuje, że pod numerem bezpłatnej i całodobowej "Telefonicznej Informacji Pacjenta" 800 190 590 - można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem; więcej informacji dotyczących tej usługi https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telefoniczna-informacja-pacjenta-tu-uzyskasz-informacje-o-postepowaniu-w-sytuacji-podejrzenia-zakazenia-koronawirusem,7597.html


  infolinia.png


  25 lutego 2020r.


  INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
  Warszawa, 24.02.2020 r.


  W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

  Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

  1)zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 • 2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).


  a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

  b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


 • 3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

  Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

  Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

  Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

  Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.
  mycie-rak.png  05 lutego 2020r.


  UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY WPROWADZAJĄCY DO OBROTU PO RAZ PIERWSZY ŻYWNOŚĆ NA TERYTORIUM RP.


  PPIS w Wieruszowie informuje, że zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiana o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2019 poz. 2499).

  Na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przedsiębiorca przed wprowadzeniem do obrotu żywność po raz pierwszy na terytorium RP zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

  Do produktów, które przed wprowadzeniem do obrotu należy notyfikować w GIS należą:

 • suplementy diety,
 • żywność wzbogacana,
 • środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

 • Ponadto od 22 lutego 2020 r. obowiązkiem powiadamiania objęte zostaną preparaty do dalszego żywienia niemowląt zawierające substancje inne niż te wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127; od 22 lutego 2021 r., preparaty do dalszego żywienia niemowląt wytwarzane z hydrolizatów białkowych oraz od 27 października 2022 r. środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

  W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis "nie prowadzono postępowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa", wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Podstawową formą komunikacji w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

  Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdrożył nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-

  29 stycznia 2020r.


  Nowy koronawirus 2019-nCoV - co należy wiedzieć

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wieruszowskiego oraz osób przebywających na tym terenie, przekazuje informacje zamieszczone na stronie Ministra Zdrowia dot. nowego koronawirusa 2019-nCoV, celem zapoznania się.


  Byłeś w Chinach i źle się czujesz? Sprawdź co robić!  Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy:


 • temperatura ciała powyżej 38°C oraz
 • kaszel, duszność

 • powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego Twojego miejsca zamieszkania.

  Lista szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych na terenie całego kraju znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia jako załacznik pod linkiem https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

  Pamiętaj, że istotna przy wystąpieniach objawów chorobowych jest wizyta w Chinach lub kontakt z osobą, która była w ostatnim czasie w Chinach.
  Minister Zdrowia i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydali zalecenia wszystkim placówkom prowadzącym oddziały chorób zakaźnych w sprawie procedur stosowanych w przypadku zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Jednocześnie podkreślamy, że dotychczas w Polsce nie stwierdziliśmy żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem. Przypominamy, że mamy sezon wzmożonej zachorowalności na grypę, stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem. Pamiętajmy przy tym, że grypy również nie można lekceważyć. W przypadku pojawienia się objawów grypowych takich jak:

 • temperatura ciała powyżej 38°C;
 • ogólne złe samopoczucie;
 • bole mięśni i stawów;
 • kaszel, katar, duszność

 • zalecamy wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  /-/ Wojciech Andrusiewicz - Rzecznik Ministerstwa Zdrowia

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przypomina, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce AKTUALNOŚCI na bieżąco aktualizowane są wiadomości dot. nowego koronawirusa 2019-nCoV


  27 stycznia 2020r.


  INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO KORONAWIRUSA 2019-nCoV

  Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV - postępowanie dla podróżujących --> https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-koronawirusa-2019-ncov-postepowanie-dla-podrozujacych/

  Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV --> https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w serwisie Aktualności, znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje dot. nowego koronawirusa 2019-nCoV ---> https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/  INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ


  9 stycznia 2020r.


  Ferie tuż tuż. Patent na bezpieczny wypoczynek zimowy!!!

  Dwutygodniowy czas wolny od szkoły i obowiązku nauki, to często niezapomniane przygody w górach, frajda na lodowisku, miłe zabawy na świeżym powietrzu, spotkania z koleżeństwem.

  Pamiętajmy, że gwarancją udanego wypoczynku jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i najbliższych. Chcąc zminimalizować ryzyko niebezpieczeństw i sprawić aby czas zimowej laby dostarczył niezapomnianych wrażeń, przestrzegajmy podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • Nie przechodźmy przez ulicę w miejscach niedozwolonych, stosujmy odblaski i bądźmy widoczni na drodze.
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
 • Unikajmy kontaktu z osobami przeziębionymi, a w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych zgłośmy się do lekarza.
 • Nie zapominajmy o higienie osobistej.
 • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
 • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych.
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu.
 • Nie rzucajmy śnieżkami w nadjeżdżające samochody.
 • Nie ślizgajmy się po lodzie na rzekach, jeziorach i stawach.
 • Pamiętajmy o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi.
 • Pamiętajmy, że alkohol, narkotyki i dopalacze prowadzą do zagrożenia zdrowia a nawet życia.

 • W nieprzewidzianych i stresujących sytuacjach, pamięć może okazać się zawodna, dlatego w telefonie należy mieć zapisane numery alarmowe:

 • 999 - pogotowie ratunkowe
 • 998 - straż pożarna
 • 997 - policja
 • 112 - numer alarmowy dla telefonów komórkowych

 • Pamiętajmy, że numery alarmowe służą wyłącznie do powiadamiania i wezwania pomocy w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia!!!

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie informuje również, że każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty.
  Szczegółowe dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku można znaleźć na stronie:http://wypoczynek.men.gov.pl

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie wszystkim dzieciom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom życzy aktywnych, radosnych, zdrowych i bezpiecznych ferii zimowych!

  Grypa-czy-przeziębienie.png ulotka higiena.jpeg ulotka-ferie1.jpg ulotka-ferie-2.jpg

  19 grudnia 2019r.


  Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna? Słów kilka o tym jakie są cele i kompetencje tej państwowej instytucji

  W roku 2019 służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia ich powstania. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wytyczone prawie 100 lat temu nie straciły na aktualności. Choć struktura, przedsięwzięcia i metody działania służb sanitarnych podlegały stałej ewolucji, to ich misja pozostaje niezmienna. Wyraża się ona w stałym dążeniu do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych, zapewniających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi bowiem na straży zdrowia zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa.

  Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna? Jakie są cele tej państwowej instytucji? Czemu warto znać jej kompetencje? O tym dowiecie się Państwo oglądając poniższy film: LINK DO FILMU KLIKNIJ TU

  13 grudnia 2019r.


  27 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy w PSSE w Wieruszowie

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie.

  Dniem pracy, w godz. 7.30-15.05, będzie 14 grudnia 2019r. (sobota).


  29 listopada 2019r.


  W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV!


  22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS. Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał, a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV.


  1 275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018 r. w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80. do 30 kwietnia 2019 r. wykryto 24 303 zakażenia HIV, AIDS zdiagnozowano u 3 692 osób i odnotowano 1 418 zgonów. Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych.

  Mimo to, według szacunków, w Polsce test na HIV wykonał najwyżej co 10. dorosły. To znacznie mniej niż w innych krajach europejskich. Nawet kilkanaście tysięcy osób może żyć w naszym kraju z wirusem nie zdając sobie z tego sprawy. Tymczasem badanie jest bardzo proste i niekłopotliwe.W 30 Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) współfinansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Agendę Ministra Zdrowia, na osoby chcące zrobić test czekają wykwalifikowani doradcy. Oprócz badania, przeprowadzają także rozmowę edukacyjną. Mogą wytłumaczyć, doradzić, ostudzić emocje. Punkty PKD działają we wszystkich województwach. Ich lista dostępna jest na stronie https://aids.gov.pl/pkd/.

  "HIV może dotyczyć każdego niezależnie od płci, wieku, orientacji, czy stylu życia. Niestety wiele osób wypiera ten fakt i nie robi testu. Warto, aby wykonała go każda dorosła osoba, która choć raz w życiu miała ryzykowne zachowanie. W sieci Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) można zrobić to badanie bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. Wynik uzyskuje się bardzo szybko. Gorąco zachęcam do korzystania z PKD. Nie tylko w Europejskim Tygodniu Testowania w kierunku HIV, ale przez cały rok. Takie badanie może niejednej osobie uratować życie, a nawet dwa życia, jeżeli test wykonuje kobieta w ciąży" - powiedziała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

  Dzięki Programowi polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia, polski system opieki nad osobami zakażonymi uważany jest za wzorcowy. Korzystając ze skutecznej, bezpłatnej dla pacjenta terapii, z HIV można żyć wiele lat. Co więcej, według wyników ostatnich badań, osiągnięcie niewykrywalnego poziomu wirusa we krwi, poprzez regularne przyjmowanie leków przepisanych przez specjalistę, może powodować, że dana osoba nie zakazi swojej partnerki czy partnera.

  Jeśli ktoś ma wątpliwości lub pytania, związane z HIV czy innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, może zadzwonić pod bezpłatny numer Telefonu Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448. Do końca grudnia telefon będzie pracował całodobowo. Profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania i pokierują do odpowiedniego specjalisty lub na test.

  Działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS nawiązują do prowadzonej w poprzednich latach akcji pt.: "Mam czas rozmawiać". W tym roku do testowania się i dbania o zdrowie swoje oraz najbliższych zachęcać będzie na Instagramie i Facebooku znany aktor Maciej Musiał. Spoty z udziałem m.in. Marii Seweryn wyświetlane będą w telewizji, kinach, metrze, na dworcach PKP oraz na największych polskich portalach internetowych. W akcję włączyło się także Radio Kolor. Źródłem rzetelnej wiedzy o HIV/AIDS jest strona Krajowego Centrum ds. AIDS https://aids.gov.pl/

  aids29112019.jpg

  21 listopada 2019r.


  Dbaj o zdrowie!!! Nie toń w nikotynie!!! Światowy Dzień Rzucanaia Palenia - 21 listopada 2019 r.


  Nadal nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że palenie tytoniu jest jedna z głównych przyczyn nowotworów płuc, chorób serca i udaru mózgu w Polsce!


  Przewlekłe choroby niezakaźne, w tym te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to wg badań Kantar Polska 2019:

 • w dalszym ciągu prawie ? społeczeństwa nałogowo pali papierosy,
 • tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących; 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy,
 • 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń.

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie ostrzega, że nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. Bierne wdychanie dymu tytoniowego jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych i płodów. Na całym świecie około 600 tys. osób niepalących zmarło w 2011 r. z powodu narażenia na bierne palenie. 75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy kobiet i dzieci (Tobacco Atlas 2012). Tym bardziej alarmujące jest, że w blisko 34% domów Polaków pali się tytoń.

  Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego wydają się szczególnie atrakcyjne. Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze. Palacze e-papierosów nie zdają sobie sprawy, że tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne. Uszkadzają one układ oddechowy, krwionośny, immunologiczny, ośrodkowy układ nerwowy oraz inne. Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych. Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego.

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie w Światowym Dniu Rzucanaia Palenia zachęca wszystkie osoby palące zarówno tradycyjne papierosy jak i e-papierosy do zastanowienia się nad najważniejszą wartością, jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia - nie tylko na ten dzień, ale na całe życie!!!


  Zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby odtytoniowe bez względu na to, jak długo dana osoba paliła. Korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są niemal natychmiast:

 • W ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi;
 • W ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu;
 • W ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc;
 • Rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących;
 • W okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących;
 • 15 lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie zachęca do zadbania o zdrowie swoje jak i najbliższych! Rzuć palenie już dziś!!!


  plakat21-11-2019.jpg  15 paździenik 2019r.


  Informacja dla importerów żywności


  Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY-TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

  Konto w systemie TRACES-NT zakłada się jednorazowo, bezpłatnie na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Dotychczasowy dokument CED (Common Entry Document - Wspólnotowy Dokument Wejścia) zastępuje się dokumentem CHED-D, który wypełnia się elektronicznie w systemie TRACES-NT, zgodnie z instrukcją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce "Instrukcja-praktycznego- stosowania-systemu-TRACES-NT-podmioty". Przesłanie dokumentu jest równoznaczne ze zgłoszeniem przesyłki do kontroli granicznej.

  W celu wypełnienia dokumentu CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT. W przypadku produktów objętych przepisami UE kontrola graniczna nie odbędzie się jeżeli importer nie wypełni i nie prześle I części dokumentu CHED-D za pośrednictwem systemu TRACES-NT.

  Informacje dot. stosowania systemu TRACES-NT znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego
  www.gis.gov.pl w zakładce "Informacja dla importerów żywności".

  W przypadku pytań, szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tutejszej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
  19 wrzesień 2019r.


  Grzybobranie-kilka ważnych wskazówek dla grzybiarzy i osób odwiedzających lasy


  Gdy tylko w lasach zaczynają wyłaniać się grzyby, pojawiają się też ich miłośnicy. Zbieranie grzybów dla wielu z nas to hobby lub forma spędzania wolnego czasu na łonie natury. Grzyby są chętnie spożywane ze względu na ich walory smakowe oraz zapachowe. Pamiętajmy o tym, że mogą stać się przyczyną poważnych zatruć pokarmowych prowadzących nawet do śmierci.

  Podczas jesiennych wędrówek po lesie, w czasie których poszukujemy grzybów przestrzegajmy podstawowych zasad bezpiecznego grzybobrania:

  1. Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne. Warto również korzystać z atlasów, które pomogą w identyfikacji grzybów.

  2. Ważnym jest, by zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek. Nie należy zbierać grzybów "starych" i zepsutych.

  3. Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia.

  4. Nie rozpoznawajmy trujących grzybów po smaku, zmianie zabarwienia cebuli podczas gotowania czy ciemnieniu srebrnej łyżeczki po włożeniu jej do grzybowego wywaru. To, że śmiertelnie trujące gatunki mają gorzki smak - jest mitem!

  5. Pamiętajmy, aby zbierać grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów. Ważne jest również, by nie przechowywać zbyt długo świeżych grzybów ani potraw z nich przyrządzonych.

  6. Nie zbierajmy grzybów w okolicach skupisk odpadów tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach lub na skraju lasu, przy drogach o dużym natężeniu ruchu - grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

  7. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu.

  8. Nie podawajmy grzybów małym dzieciom, z jedzenia grzybów powinny zrezygnować osoby mające kłopoty z układem pokarmowym, a także osoby starsze.

  9. Grzyby należy wykręcać, lub delikatnie wycinać, by nie uszkodzić grzybni, z której grzyb wyrasta.

  10. W razie wątpliwości, czy zebrane grzyby są jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawcy, który dokona oceny zebranych okazów.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje, że można skorzystać z bezpłatnej porady klasyfikatora grzybów w:

 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, ul. POW 14, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 8:30, tel. 43 843 39 21

 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie, ul. Pocztowa 1-3, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 do 15:00, tel. 62 78 295 18

 • Specjaliści przeglądają wszystkie dostarczone grzyby i dokonują oceny gatunkowej każdego owocnika. Oceniają tylko grzyby świeże na podstawie cech zewnętrznych. Grzyby do oceny należy dostarczyć w przewiewnych pojemnikach (koszyk, łubianka). Grzyby oceniane są w postaci całych, dobrze wykształconych owocników. Nie są oceniane grzyby zapleśniałe, przetworzone, suszone, nasączone wodą.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przestrzega przed zbieraniem grzybów, co do których nie mamy pewności, czy są jadalne!!!

  Bezwzględnie w przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki, podwyższonej temperatury, po spożyciu grzybów, należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie!
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przypomina również o zasadach leśnego Savoir Vivre:

 • Będąc w lesie uszanujmy mieszkańców lasu i zachowajmy ciszę. Hałas płoszy zwierzęta!

 • Zabierajmy z lasu swoje śmieci. Pozostawmy las czystym i takim jakim chciałbyś go zastać na kolejnej wycieczce.

 • Czytaj tablice informacyjne i stosuj się do ich zaleceń.

 • Nie wjeżdżaj samochodem w głąb lasu. Auto pozostaw na skraju lasu lub na pobliskim parkingu.

 • Przed wyprawą na leśne dukty zainstaluj aplikację mapową mBDL i ściągnij mapę. Pomoże ci, jeśli zgubisz się w lesie.

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie zaleca również przed pójściem do lasu zapoznać się z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw

  https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-sprawie-koniecznosci-zachowania-ostroznosci-podczas-zbierania-runa-lesnego-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-ASF-do-gospodarstw/idn:1084

  Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1392 z dnia 9 września 2019 r.

  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce


  2 wrzesień 2019r.


  Akcja letnia 2019 r. - czas na podsumowanie oraz udzielenie kilku wskazówek rodzicom jak zadbać o prawidłową postawę ciała ich pociech


  Każdego lata, w ramach trwającego wypoczynku letniego przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieruszowie odwiedza dzieci i młodzież wypoczywającą na terenie Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie. W trakcje spotkań uczymy się jak prawidłowo dobrać krem z filtrem i zabezpieczyć skórę przed promieniowaniem słonecznym, przypominamy sobie jak bezpiecznie korzystać z wypoczynku na plaży i w górach, jak chronić się przed ukąszeniami kleszczy i zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wycieczki do lasu i na łąkę. Omawiamy również podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas letnich spotkań zwracamy również uwagę na ryzyko sięgania przez dzieci i młodzież po używki, takie jak: tytoń, alkohol czy dopalacze. Wszystkim uczestnikom letniego obozu wyemitowano film profilaktyczny pt. "Dopalacze-co to takiego?", a także rozdano ulotki profilaktyczne pt. "Patent na bezpieczne wakacje".

  Dodatkowo w tym roku w trakcie Akcji Letniej przedstawiciele PSSE w Wieruszowie zorganizowali stoisko informacyjno-edukacyjne podczas letniego pikniku z powiatem wieruszowskim. Osoby odwiedzające punkt mogły zbadać sobie poziom CO w wydychanym powietrzu, przejść specjalny tor przeszkód w alko i narkogoglach i przekonać się o tym jak alkohol czy narkotyki zmieniają z pozoru wykonanie prostych rzeczy w nie lada wyczyn. W ramach tegorocznej Akcji Lato punkt informacyjno-edukacyjny dla młodzieży został również utworzony podczas profilaktycznego koncertu Jarosława Wajka. W ramach stoiska młodzi ludzi testowali alko i narkogoogle, które pokazały im jak drastycznie zmienia się rzeczywistość po zażyciu środków psychoaktywnych a wykonanie zwykłych czynności, jak spacer po linii prostej czy wysyłanie smsów są niebywale trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niewykonalne.

  Tym czasem wakacje dobiegły końca i pora rozpocząć nowy rok szkolny. Drogi rodzicu zadbaj o prawidłową postawę ciała u swojego dziecka • na bieżąco kontroluj, czy ciężar tornistra Twojego dziecka nie przekracza 10% jego masy ciała
 • w celu zmniejszenia wagi przedmiotów znajdujących się w plecaku kupuj zeszyty w miękkiej okładce o grubości nie większej niż 32 kartki. Kanapki zapakuj w specjalne woreczki śniadaniowe bądź lekkie pudełko, a picie - w plastikową butelkę albo specjalny bidon (zaleca się unikanie ciężkich, metalowych bidonów)
 • codziennie wieczorem sprawdź zawartość plecaka swojego dziecka. Wyciągnij niezjedzone kanapki i słodycze, butelki z napojami, kartoniki mleka oraz zbędne podręczniki i zeszyty.
 • dopilnuj, by dziecko miało w tornistrze tylko te podręczniki i zeszyty, które będą mu potrzebne danego dnia
 • pomóż dziecku prawidłowo zapakować plecak
 • zwróć dziecku uwagę, by nosiło plecak na obu ramionach
 • popilnuj, by rzeczy dodatkowe - akcesoria plastyczne, czyste zeszyty, przybory kreślarskie, dodatkowe piórniki, strój na lekcję w-f, zabawki i inne - dziecko zostawiło w szkolnej szafce lub miejscu do tego wyznaczonym
 • codziennie dbaj o utrzymanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Pamiętaj, że nawyki wypracowane w najmłodszych latach procentują przez całe życie

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie na Roku Szkolnego początek życzy dużo zapału, uśmiechu, wielu sukcesów.  IMG_2019-09-02_09.JPG IMG_2019-09-02_10.JPG IMG_2019-09-02_11.JPG
  9 lipiec 2019r.


  stop dopalaczom

 • Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie prowadzone w zakładach pracy w zakresie środków zastępczych


 • dopalacze_ulotka_2019
  19 czerwiec 2019r.


  Huuuuraaa są już wakacje.
  Słów kilka o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku


  Jak co roku, wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany będzie w formach wyjazdowych (m.in. kolonie) oraz w miejscu zamieszkania (tzw. półkolonie). Dokładne dane dotyczące organizatorów wypoczynku znaleźć można na stronie:https://wypoczynek.men.gov.pl/
  Chcemy, żeby wyczekiwane dwa miesiące lata były beztroskim i dobrze spędzonym czasem pełnym niezapomnianych wrażeń oraz wielu fantastycznych przygód. By wakacyjny wypoczynek był udany należy pamiętać, aby rozważnie korzystać ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!
  Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku dostępne są w ulotce zamieszczonej niżej:

 • ulotka patent na bezpieczne wakacje

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie
  Wszystkim życzy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!  10 czerwiec 2019r.


  UWAGA NADCHODZĄ UPAŁY!!! Zasady bezpieczeństwa podczas upałów.


  W trakcie upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozowli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.
  udar cieplny_pierwsza pomoc.JPG zbpu.JPG imgw1.JPG
  6 czerwiec 2019r.


  Uwaga, uwaga ogłaszamy wyniki konkursów!!!
  Drogie Dzieci, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie przedstawia wyniki konkursów ogłoszonych w ramach programów profilaktyki antynikotynowej  1. Konkurs na projekt eko-torby pt. "Świat jest piękny! Nie pal!" realizowany w ramach programu "Czyste powietrze wokół nas"

  Nagrodzone prace:

  I miejsce - Kacper Lee z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lututowie, filia w Niemojewie

  II miejsce - Zuzanna Dębska z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Teklinowie

  III miejsce - Wiktoria Pagacz z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Zielony Listek"
  w Wieruszowie

  Wyróżnienie: Aleksandra Dudek z Publicznego Samorządowego Przedszkola w Lututowie

  2. Konkurs na logo programu "Bieg po zdrowie"

  Nagrodzone prace:

  I miejsce - Adrian Naciskała ze Szkoły Podstawowej w Czastarach

  II miejsce - Damian Zych ze Szkoły Podstawowej w Łubnicach

  III miejsce - Miłosz Woś ze Szkoły Podstawowej w Galewicach

  3. Konkurs na okładkę do książki pt "Bliżej pasji, dalej od nałogu" realizowany w ramach programu"Zadbaj o swoje płuca"


  I miejsce - Wiktoria Gębala ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach

  II miejsce - Lilianna Kacyna ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach

  III miejsce - Dominika Burak ze Szkoły Podstawowej w Czastarach

  Wyróżnienie: Paulina Piec ze Szkoły Podstawowej w Parcicach  konkurs1.JPG konkurs2.JPG konkurs3.JPG
  3 czerwiec 2019r.


  "Kongres Kół Gospodyń Wiejskich"


  W dniu 28.05.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbył się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego.

  Główną ideą tego kongresu było uzyskanie wiedzy dotyczącej działalności kół gospodyń wiejskich na bazie nowych rozwiązań prawnych. Panie w sposób szczególny zainteresowane były, obok zagadnień związanych z wymogami podatkowymi swej działalności, również wymogami sanitarnymi w przypadku wytwarzania i sprzedaży wyrobów regionalnych.

  Na zaproszenie Dyrektora GOKSiT oraz członkiń KGW Sokolniki w spotkaniu wzięli udział pracownicy działu BŻŻiPK Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieruszowie, którzy udzielali odpowiedzi na liczne pytania uczestników, pomagając rozwiać wątpliwości związane z funkcjonowaniem KGW w powyższej sferze.

  Po oficjalnej części spotkania pracownicy PSSE udzielali również indywidualnych konsultacji zainteresowanym osobom.  31 maj 2019r.


  "Tytoń i Zdrowie Płuc" - Światowy Dzień bez Tytoniu 2019


  31 maja to Światowy Dzień bez Tytoniu, czyli doskonała okazja dla niektórych, by pożegnać się z nałogiem nikotynizmu. Ten dzień został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1987 r. po to, by zwiększyć świadomość całego świata na temat negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie ludzi.
  Tegoroczny temat, "Tytoń i Zdrowie Płuc", przypomina, że czyste płuca są podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia nas wszystkich. Jak podkreśla WHO, palenie tytoniu zaostrza astmę i jest główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Natomiast w przypadku gruźlicy, osoby palące są dwa razy bardziej narażone na zachorowanie na tę chorobę niż osoby niepalące. Nikotyna to również sprawca bardzo groźnych nowotworów płuc, jamy ustnej, krtani i żołądka, które w wielu przypadkach są chorobami nieuleczalnymi.
  Dużym zagrożeniem zdrowotnym jest również bierne palenie. Szacuje się, że na całym świecie 165 tys. dzieci umiera przed 5 r.ż. z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych wywołanych biernym paleniem.

  Korzyści z zaprzestania palenia papierosów:

  Zdrowotne

  Osoby decydujące się na zaprzestanie palenia powinny wiedzieć, że po zerwaniu z nałogiem dochodzi do wielu korzystnych dla organizmu zmian i tak, po upływie:

 • 20 minut - ciśnienie i tętno powracają do normy,
 • 8 godzin - poziom tlenu we krwi wraca do normy, a tlenku węgla (czadu) zmniejsza się o połowę,
 • 1 dnia - płuca rozpoczynają usuwanie śluzu,
 • 48 godzin - powraca do normy zmysł smaku i zapachu,
 • w ciągu 24 godzin - zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca,
 • w ciągu 3 dni - poprawia się wydolność oddechowa,
 • od 2-12 tygodni - poprawia się wydolność krążenia, a wydolność płuc wzrasta nawet o 30%; Zwiększa się wydolność fizyczna,
 • od 3-9 miesięcy - ustępuje kaszel, duszność, zadyszka i trudności z oddychaniem, rozpoczyna się regeneracja rzęsek, które pomagają oczyścić oskrzela i chronią przed infekcjami,
 • po 1 roku o 50% zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca,
 • po 5 latach o 50% zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka płuc oraz raka jamy ustnej, przełyku i krtani. W dużym stopniu zmniejsza się ryzyko wystąpienia udaru mózgu,
 • po 10 latach ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną jest podobne jak u osoby nigdy niepalącej. Ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, krtani, przełyku, pęcherza moczowego i nerek nadal zmniejsza się,
 • po 15 latach ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby nigdy nie palącej.

 • Ekologiczne

 • 9 milionów "tytoniowych kominów" produkuje codziennie w naszych domach i zakładach pracy chmury dymu. Dym tytoniowy jest bardzo niebezpieczną formą zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach: zawiera ponad 7 000 chemikaliów, z których 69 powoduje raka.

 • Finansowe

 • jeśli paliłeś paczkę papierosów dziennie (ok 15 zł), a dziś rzuciłeś palenie, zobacz ile zaoszczędzisz po kilku lub kilkunastu latach.

 • Moralne

 • jedna paczka papierosów wypalana dziennie to 10 milionów dodatkowych uderzeń serca na minutę. Jeden papieros przyspiesza tętno o 10 uderzeń serca na minutę i to działanie utrzymuje się aż przez 15 minut. Wypalenie jednego papierosa przez kobietę ciężarną powoduje przyspieszenie akcji serca płodu o 39 uderzeń na minutę. Przyspieszenie akcji serca płodu występuje w 8 -12 minut po zgaszeniu papierosa przez matkę. Nałogowe palenie papierosów jest w wielu przypadkach przyczyną przedwczesnych), a także zmniejszenia wagi urodzeniowej noworodka.

 • Estetyczne

 • świeży oddech, lepszy wygląd - cera odmłodnieje. Pierwsze korzyści zauważysz błyskawicznie: już po kilku tygodniach pożegnasz się z poszarzałym kolorytem skóry. Po 6 tygodniach abstynencji odzyska różowawy odcień, bo stopniowo uwolni się od toksyn. Wolna od zanieczyszczeń skóra będzie też lepiej wchłaniała wszelkie kremy i preparaty odżywcze, włosy odzyskają blask, twarz nabierze łagodniejszego wyglądu, a zmarszczki, zwłaszcza te nad górną wargą (nazywane zmarszczkami palacza), powoli będą się zmniejszać.


 • Inne równie ważne korzyści wynikające z rzucenia palenia to: wyższa samoocena wynikająca z nieulegania presji, dobry przykład dla innych a także oszczędność czasu - wypalenie 1 paczki papierosów to ok. 3,5 godziny.


  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie apeluje:

  NAJSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM POPRAWY ZDROWIA JEST ZDROWY STYL ŻYCIA WOLNY OD NAŁOGÓW!!! RZUĆ PALENIE JUŻ DZIŚ!!!


  31 maj 2019r.


  List intencyjny ŁPWIS skierowany do przyszłych rodziców.


  24 maj 2019r.


  "Informacja dla rolników-producentów owoców i warzyw"


 • Informacja dla rolników-producentów owoców i warzyw (str 1.) • Informacja dla rolników-producentów owoców i warzyw (str 2.)
 • 16 maj 2019r.


  Fakty na temat szczepień  Co to jest szczepionka?

  Szczepionka to preparat biologiczny, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem). Głównym celem szczepionki jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć.

  Jakie są rodzaje szczepionek?

  Szczepionki dzieli się na żywe, zawierające całe, pozbawione zjadliwości drobnoustroje oraz szczepionki zabite, zawierające inaktywowane (zabite) drobnoustroje lub ich fragmenty, np. pojedyncze białka. Szczepionki mogą chronić przeciw jednej chorobie lub mogą być wieloskładnikowe.

  Jakie są ogólne zasady stosowania szczepionek?

  O podaniu szczepionki każdorazowo decyduje lekarz na podstawie prawidłowo przeprowadzonej kwalifikacji. Podczas wizyty szczepiennej lekarz zbiera wywiad dotyczący ewentualnych przeciwwskazań przed zaszczepieniem, informuje o szczepieniach zalecanych oraz możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

  jest kalendarz szczepień?

  Program Szczepień Ochronnych popularnie nazywany Kalendarzem Szczepień, jest opracowywany każdego roku przez Główny Inspektorat Sanitarny. Zawiera wykaz obowiązkowych i zalecanych szczepień oraz zasady ich przeprowadzania. W niektórych przypadkach, np. z powodu opóźnienia w realizacji szczepień ze względu na stan zdrowia pacjenta, powrotu dziecka z innego kraju, konieczne jest opracowanie indywidualnego kalendarza szczepień ustalanego przez lekarza dla dziecka.

  Na czym polega odporność zbiorowiskowa?

  Odporność zbiorowiskowa (inaczej odporność populacyjna, odporność stadna lub odporność grupowa) to ochrona osób nieuodpornionych w wyniku zaszczepienia wysokiego odsetka społeczeństwa. Pojęcie to powstało na bazie obserwacji, że obecność w populacji osób uodpornionych przeciwko danej chorobie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę również osób nieuodpornionych. Pojęcie to ma zastosowanie dla chorób, które przenoszą się z człowieka na człowieka (nie dotyczy takich chorób jak tężec, kleszczowe zapalenie mózgu czy wścieklizna).

  Próg odporności zbiorowiskowej jest definiowany jako odsetek osób uodpornionych w populacji, po osiągnięciu którego liczba nowych zakażonych zaczyna się zmniejszać, zwykle wymaga 90-95% populacji odpornej. Jednak procentowy wskaźnik osób uodpornionych poprzez szczepienie ma różną wartość w zależności od choroby. Dla przykładu, w przypadku odry taki "próg bezpieczeństwa" wynosi aż 95%, dla krztuśca szacowany jest na 92-94%, błonicy i różyczki na 83-86%, świnki na 75-86%. Co oznacza, że tyle osób w populacji musi być odpornych na daną chorobę, żeby nie doszło do zakażeń na większą skalę.

  Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w ciągu ostatnich 8 lat w całej Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych wzrosła ponad 8-krotnie (2011 r. - 4 689 uchyleń; 2018 r. - 40 342 uchylenia). W porównaniu do 2017 r., liczba przypadków uchylania się od obowiązkowych szczepień w 2018 r. zwiększyła się o ponad 1/3.

  W ostatnim czasie obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która edukuje w zakresie szczepień ochronnych, podkreśla ich znaczenie dla zdrowia publicznego, dąży do zwiększenia liczby osób zaszczepionych. W tym roku motywem przewodnim są hasła "Poznaj i udostępnij fakty na temat szczepień" oraz "Bohaterowie szczepień", kierowane do pracowników ochrony zdrowia, rodziców i każdego, kto troszczy się o zdrowie własne i swoich najbliższych.
  Pamiętaj, szczepienia są bezpieczne i skuteczne,
  a także są najlepszą ochroną przed chorobami zakaźnymi!

 • Więcej informacji i faktów o szczepieniach można przeczytać w serwisie www.szczepienia.info

 • Na temat szczepień ochronnych, informacje można również uzyskać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie lub pod nr telefonu /62/ 78 31 990
 • img53933.JPG img154026.JPG img154052.JPG


  18 kwiecień 2019r.  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, 2 maja 2019 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie.  Dniem pracy, w godz. 7.30-15.05, będzie 11 maja 2019 r. (sobota).

  12 kwiecień 2019r.


  "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"  We wszystkich jednostkach Policji w kraju ruszyła kampania o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają". Kampania organizowana jest przez MSWiA. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

  W ramach tej kampanii, Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie zorganizowały spotkanie profilaktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, podczas którego przedstawiono spot promujący kampanię a także omówiono zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków oraz tzw. dopalaczy. Dodatkowo uczniowie na własnej skórze mogli poczuć negatywne skutki sięgania po alkohol i narkotyki, co dla wszystkich okazało się doświadczeniem bardzo nieprzyjemnym. Wykonując proste ćwiczenia z alko i narkogoglami młodzież mogła przekonać się w jaki sposób alkoholowe i narkotykowe zamroczenie zaburza równowagę, zawęża pole widzenia oraz obniża zdolności motoryczne, a przez to może przyczynić się do groźnych i niebezpiecznych sytuacji, które rzutują na dalsze życie. Na spotkaniu nie zabrakło również tematów związanych z bezpieczeństwem na drogach oraz w miejscach publicznych. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali broszury informacyjne "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu".

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przypomina:

  DOPALACZE TO TRUCIZNA i każde ich zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia!!!

  Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenie i skład prawie zawsze bywa nieznany. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję.
  Dopalacze to substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. "tatuaży". Sprzedawane są w sklepach lub przez internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem "Produkt nie do spożycia". Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

  Na co powinno się zwrócić uwagę, co powinno zaniepokoić rodzica /opiekuna:

 • wygląd oczu (zaczerwienione spojówki lub brzegi powiek, łzawienie, opadnięcie powieki, nadmierne rozszerzenie lub zwężenie źrenic, powolna reakcja źrenic na światło, oczopląs przy wpatrywaniu się w stały punkt);
 • złe samopoczucie, brak chęci do życia, depresja;
 • stany euforyczne, gadatliwość a następnie otępienie i apatia;
 • zmiana nawyków żywieniowych - brak apetytu lub objadanie się;
 • kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie ocen;
 • próby wyłudzania lub podbieranie pieniędzy na nieokreślone wydatki;
 • nieuzasadnione ataki złości, agresji;
 • wychodzenie z domu na krótko, poprzedzone dzwonkiem domofonu lub telefonem od nieznanej osoby;
 • wprowadzenie do słownictwa nowych zwrotów, często niezrozumiałych dla dorosłych, tzw. slangu narkotykowego;
 • pojawienie się w domu nowych akcesoriów, typu lufki, sreberka, małe woreczki z zamknięciem strunowym, tzw. dilerki, itp.;
 • zmiana zapachu ciała.

 • Do najczęściej spotykanych skutków pojawiających się w trakcie i po zażyciu tzw. dopalaczy możemy zaliczyć:
 • bóle głowy, migrena;
 • kołatanie serca (przyspieszone tętno często sięgające 200, duszności, ból w klatce piersiowej;
 • agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie rąk;
 • nudności, wymioty, biegunka;
 • zmęczenie, osłabienie, brak zdolności koncentracji;
 • reakcje alergiczne;
 • myśli samobójcze, omamy;
 • napady leku, halucynacje;
 • nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.


 • Gdzie szukać pomocy:

 • 800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
 • 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 • 800 100 100 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
 • 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 • Spot "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"
  https://www.youtube.com/watch?v=UeI7sC5mejw


  img1a.JPG img2a.JPG img3a.JPG

  08 kwietnia 2019r.


  "Muzyczna profilaktyka i obchody Światowego Dnia Zdrowia w powiecie wieruszowskim"


  "Zdrowi jak rydze", "Ekologiczne życie", "Witaminy", "Gąbko hej gąbeczko","Kręci nas ruch", "Pochłonięty w sieci", "Zdrowa modelka"... to tylko niektóre z utworów, które królowały na scenie Wieruszowskiego Domu Kultury podczas tegorocznego Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. W piątek - 5 kwietnia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie po raz kolejny zorganizowała konkurs, który od lat promuje zdrowie i wpisuje się swą tematyką w obchody Światowego Dnia Zdrowia - jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicznego, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na całym globie. Rok rocznie na ten dzień, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wybiera temat przewodni, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. W tym roku podobnie jak rok temu, uwagę całego świata skierowano na konieczność zapewnienia wszystkim ludziom uniwersalnego dostępu do opieki zdrowotnej. Temat niesłychanie ważny, gdyż wciąż miliony osób nie ma dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej - lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Zdrowie to prawo każdego człowieka i wszyscy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy narodowość zasługują na dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych bez barier finansowych.

  Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu przyciąga wielu wykonawców, za sprawą których w Wieruszowie w tym dniu robi się kolorowo, radośnie, energicznie i prozdrowotnie. Tegoroczna edycja od przedszkolaka do starszaka śpiewała o zdrowym stylu życia, ekologii, witaminach, higienie osobistej, życiu bez nałogów, w tym uzależnień od smartfonów, gier komputerowych i portali społecznościowych. Dzieci nie tylko przygotowały profilaktyczne teksty do znanych przebojów muzyki rozrywkowej, ale także zaprezentowały kolorowe przebrania i przemyślane choreografie, zabierając tym samym publiczność i jury w muzyczną przygodę pełną tęczowych barw, przyjaznych dźwięków oraz zdrowych wskazówek i rad na przyszłość.

  Wszystkie występy charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem przygotowania, spośród 20 zaprezentowanych utworów, komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

  Przedszkolaki:

 • I miejsce - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Teklinowie z hitem pt. "Dbaj o świat"
 • II miejsce - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Bolesławcu z piosenką pt. "Czas na sport"
 • III miejsce - Przedszkole Publiczne w Lututowie z numerem pt. " W naszej klasie zdrowo jest"
 • W tej kategorii wiekowej postanowiono wyróżnić Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieruszowie za walory artystyczne zaprezentowane w utworze pt. "Umówiłem się z nią na 900"

  Uczniowie szkół podstawowych kategoria kl. I-III

 • I miejsce - Zespół Szkół w Starym Ochędzynie z piosenką pt. "Smerfny protest"
 • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Niwiskach z utworem pt. "Kręci nas ruch"
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie
 • z kompozycją pt. "Witaminy" Jury przyznało wyróżnienie Szkole Podstawowej w Wyszanowie za przytoczone treści prozdrowotne w numerze pt. "Zdrowa modelka".

  Uczniowie szkół podstawowych kategoria kl. IV-VI

 • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie z przebojem pt. "Weź owoce i warzywa"
 • II miejsce - Zespół Szkół w Starym Ochędzynie z utworem pt. "Pochłonięty w sieci"
 • III miejsce - Zespół Szkół w Walichnowach z piosenką pt. "Ekologiczne życie"
 • Również w tej grupie zostały przyznane wyróżnienia dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie za walory artystyczne przedstawione w numerze pt. "Przepis na zdrowie" oraz wyróżnienie indywidualne dla ucznia z Zespołu Szkół w Sokolnikach za świetne poczucie rytmu zaprezentowane w piosence pt. "Dieta cudna, kolorowa".

  Wszystkim laureatom konkursu rozdano nagrody, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz wyróżnienia sfinansowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieruszowie.

  Podczas Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, uczestnikom oraz przybyłym gościom zaprezentowano wystawę przygotowaną z okazji 100-lecia istnienia Służb Sanitarnych w Polsce. Ekspozycja ukazuje krótki rys historyczny Inspekcji Sanitarnej a także jej rolę we współczesnym świecie.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie wszystkim uczestnikom Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, opiekunom grup oraz zaproszonym gościom składa serdeczne  img1.JPG img2.JPG img3.JPG img4.JPG img5.JPG img6.JPG img7.JPG img8.JPG img9.JPG img10.JPG img11.JPG img12.JPG img13.JPG img14.JPG img15.JPG img16.JPG img17.JPG img18.JPG img19.JPG img20.JPG img21.JPG img22.JPG img23.JPG img24.JPG img25.JPG img26.JPG img27.JPG
  27 marca 2019r.


  "Szkoła wolna od używek" - konkurs na filmik dla szkół ponadgimnazjalnych"


  Organizatorem konkursu pt. "Szkoła wolna od używek" na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.
  Szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu wieruszowskiego prace konkursowe przesłają do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie, ul. Warszawska 75 w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.  Więcej o konkursie na stroniehttp://www.szkolawolnaoduzywek.pl/
  szkoła wolna od używek 2019.png


  01 marca 2019r.


  Akcja Zima 2019 - pora na podsumowanie


  Tegoroczne ferie zimowe to już wspomnienie, teraz najwyższy czas na podsumowanie. Podczas "Akcji Zima 2019" pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie, dołożyli wszelkich starań, by zimowy wypoczynek był dla dzieci i młodzieży bezpieczny.

  Pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia spotkał się z uczestnikami zimowiska zorganizowanego w Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie w celu popularyzowania zasad bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw. Wśród dzieci i młodzieży promowano racjonalną dietę i aktywność fizyczną, życie w świecie wolnym od uzależnień oraz prowadzono profilaktykę chorób zakaźnych. Z uczestnikami zimowiska przeprowadzono również ćwiczenia dot. powiadamiania odpowiednich służb o wypadku oraz omówiono podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Rodzicom i opiekunom pozostawiono ulotki informacyjne dot. przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w tym dopalaczy.

  W trakcie ferii, pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzał kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku. Dodatkowo podczas każdej wizytacji udzielano ustnych instruktaży na temat bezpiecznych zachowań w trakcie spędzania zimowego wypoczynku.

  Podsumowując tegoroczną "Akcję Zima" należ powiedzieć, że uczestnikom zimowych turnusów w obiektach powiatu wieruszowskiego zagwarantowano dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, wyżywienia oraz możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.

  Ferie zimowe dobiegły końca a sezon grypowy wciąż trwa. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę o grypie i przeziębieniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie poleca zaznajomić się z ulotką oraz odwiedzić stronę


  http://pis.lodz.pl/page/458,grypa.html

  ulotka_-_grypa_czy_przeziebienie.  IMG_2019-03-01_13-27-19.JPG

  8 lutego 2019r.


  Patent na bezpieczne ferie zimowe.


  Hurrraa!!! mamy ferie!!! tak za chwilę zawołają uczniowie m.in. z naszego województwa. Dwutygodniowy czas wolny od szkoły i obowiązku nauki to często niezapomniane przygody
  w górach, frajda na lodowisku, miłe zabawy na świeżym powietrzu, spotkania z koleżeństwem.

  Pamiętajmy, że gwarancją udanego wypoczynku jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i najbliższych. Chcąc zminimalizować ryzyko niebezpieczeństw i sprawić aby czas zimowej laby dostarczył niezapomnianych wrażeń, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • Nie przechodźmy przez ulicę w miejscach niedozwolonych, bądźmy widoczni na drodze.
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
 • Unikajmy kontaktu z osobami przeziębionymi, a w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych zgłośmy się do lekarza.
 • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny.
 • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
 • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych.
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu.
 • Nie rzucajmy śnieżkami w nadjeżdżające samochody.
 • Nie ślizgajmy się po lodzie na rzekach, jeziorach i stawach.
 • Pamiętajmy o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi.
 • Pamiętajmy, że alkohol, narkotyki i dopalacze prowadzą do zagrożenia zdrowia a nawet życia.

 • W nieprzewidzianych i stresujących sytuacjach, pamięć może okazać się zawodna, dlatego w telefonie należy mieć zapisane numery alarmowe:

 • 999 - pogotowie ratunkowe
 • 998 - straż pożarna
 • 997 - policja
 • 112 - numer alarmowy dla telefonów komórkowych

 • Pamiętajmy, że numery alarmowe służą wyłącznie do powiadamiania i wezwania pomocy w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia!!!

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie informuje również, że każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty.

  Szczegółowe dane dotyczące organizatorów, miejsc wypoczynku można znaleźć na stronie: http://wypoczynek.men.gov.pl

  Więcej na temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych na stronie GIS pod adresem https://gis.gov.pl/wypoczynek/bezpieczneferie-wytyczne-i-zalecenia-gis/

  ulotka str 1.jpg ulotka str 2.jpg  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie wszystkim dzieciom, rodzicom, opiekunom i nauczycielom życzy aktywnych, radosnych, zdrowych i bezpiecznych ferii zimowych!

  30 stycznia 2019r.


  ODRA - PPIS wWieruszowie przypomina.


  13 grudnia 2018r.


  Zdrowy styl życia przepustką do niezależności!


  Wśród głównych czynników mających wpływ na zdrowie wymienia się: odpowiednią, dobrze zbilansowaną dietę, codzienną aktywność fizyczną oraz unikanie alkoholu, papierosów, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy. To trzy podstawowe zasady zdrowego stylu życia, których przestrzeganie choć wymaga odrobiny wysiłku, organizacji i wytrwałości, jest zdecydowanie mniej uciążliwe niż konsekwencje wynikające z zaniedbań. Niestety chociaż większość z nas deklaruje, że zdrowie to największa posiadana wartość, to aż 60% Polaków nie robi nic, by zmienić styl życia na zdrowszy.

  Nie czekaj, aż poczujesz się źle, jak najszybciej zacznij wprowadzać zmiany, a znacznie zwiększysz szanse na uniknięcie wielu groźnych chorób.
  ZASADA 1
  UNIKAJ ALKOHOLU, TYTONIU, NARKOTYKÓW I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W TYM DOPALACZY!

  Substancje psychoaktywne działają na układ nerwowy, powodują błędne postrzeganie rzeczywistości, wahania nastroju, zaburzenia świadomości oraz niekontrolowane zachowania.

  Alkohol jest substancją toksyczną, której działanie w organizmie zaczyna się już po kilku minutach od spożycia. Toksyczne działanie alkoholu wpływa niekorzystnie na większość organów ludzkiego ciała. Alkohol jest silnie niebezpieczne dla rozwijającego się płodu, niejednokrotnie niszczy również relacje międzyludzkie a także jest przyczyną wypadków drogowych, w których ktoś traci życie.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przypomina jeżeli planujesz pić alkohol, to nie podejmuj niepotrzebnego ryzyka i nie wsiadaj za kierownicę samochodu!!!!

  Zamów taksówkę, skorzystaj z transportu miejskiego albo wracaj z osobą, która jest trzeźwa !!!

  Piłeś? Nie jedź!!!

  Z powodu chorób będących wynikiem palenia tytoniu, co kilka sekund umiera człowiek. Palacze tytoniu są narażeni nie tylko na działanie nikotyny. W dymie wdychanym przez osobę palącą znajduje się ponad 4 tysiące substancji toksycznych, z których aż 40 ma działanie rakotwórcze. Nikotyna zawarta w dymie papierosowym ma działanie bardzo silnie uzależniające zarówno dla palacza jak i osoby biernie wdychającej dym. Negatywne skutki palenia to również strata pieniędzy i czasu. Paląc paczkę papierosów dziennie, w ciągu roku puszcza się z dymem ok. 4,5 tyć złotych. Wypala się też 3 godzinny dziennie, co daje około 45 dni w roku.
  Rzucając palenie, możesz wiele zyskać:

 • 20 minut po ostatnim papierosie do normy wraca ciśnienie tętnicze krwi
 • po 48 godzinach rozpoczyna się regeneracja zakończeń nerwowych, powraca zmysł smaku i zapachu
 • kilka miesięcy po rzuceniu palenia zwiększa się wydolność płuc o 30
 • po 5 latach o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na nowotwór płuca, przełyku czy krtani
 • po 15 latach od ostatniego papierosa ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych i układu krążenia dochodzi do takiego poziomu, jak u osoby nigdy nie palącej.


 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przypomina
  palenie tytoniu powoduje ciężkie choroby, prowadzące do niepełnosprawności a nawet śmierci!!!

  Substancje psychoaktywne, takie jak narkotyki czy dopalacze, to środki odurzające wpływające na ośrodkowy układ nerwowy. W zależności od rodzaju zawartej w nich substancji, mogą powodować różne zmiany psychiczne (euforię, iluzje, złość, agresję, zaburzenia pamięci) oraz fizyczne (pobudzenie, przyśpieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi). Narkotyki jak i dopalacze mają bardzo silne działanie uzależniające. Ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia jest możliwość przypadkowego przedawkowania narkotyku, co może prowadzić do poważnej utraty zdrowia a nawet życia. Dodatkowym zagrożeniem dla zdrowia i życia są dopalacze, które zazwyczaj zawierają nieznane substancje aktywne, przeważnie bardzo toksyczne i niebezpieczne. Ratowanie osoby zatrutej dopalaczami jest bardzo ciężkie i nierzadko kończy się fiaskiem gdyż nie ma skutecznego leczenia na toksynę której się nie zna.
  >

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przypomina
  narkotyki i dopalacze kradną życie!!! Nie bierz!!!


  ZASADA 2
  ZADBAJ O ZDROWĄ DIETĘ!

  Prawidłowe odżywianie się jest niezbędne dla utrzymania dobrego samopoczucia i zdrowia. Dobrze zbilansowana dieta, pokrywająca zapotrzebowanie organizmu na wszystkie składniki odżywcze i dostarczająca prawidłowej ilości energii, pozwala uniknąć wielu chorób, w tym groźnych chorób cywilizacyjnych takich jak: cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca i układu pokarmowego.
  Najważniejsze reguły zdrowego odżywiania:

 • Dbaj o różnorodność spożywanych produktów
 • Jedz dużo produktów zbożowych
 • Każdego dnia spożywaj produkty mleczne
 • Mięso spożywaj z umiarem
 • Codziennie jedz dużo warzyw i owoców
 • Ogranicz spożycie tłuszczów, zwłaszcza zwierzęcych
 • Unikaj cukru i słodyczy
 • Ogranicz spożycie soli
 • Pij przynajmniej 2 litry płynów dziennie
 • Jedz 5 posiłków dziennie

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przypomina
  zdrowa i prawidłowo zbilansowana dieta to klucz do dobrego samopoczucia!!!


  ZASADA 3
  ZNAJDŻ CZAS NA CODZIENNĄ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ!

  Regularna aktywność fizyczna to jeden z podstawowych elementów zdrowego stylu życia. Zalecana przez WHO dawka aktywności fizycznej dla zdrowej osoby dorosłej to 30 minut umiarkowanej aktywności (spacer, rekreacyjna jazda rowerem lub na rolkach) przez 5 dni w tygodniu lub 20 minut bardzo intensywnej aktywności (bieganie, aerobik) przez 3 dni w tygodniu. Ważnym jest by ilość i intensywność ćwiczeń dostosować do możliwości i potrzeb organizmu.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie przypomina
  ruch to samo zdrowie!!!


  13 grudnia 2018r.


  Dopalacze-to mnie nie kręci!


  Dopalacze to niebezpieczne substancje, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia, które dostępne są również w Polsce. Poważne konsekwencje wynikające z zażywania nowych narkotyków, skłaniają do podejmowania działań mających na celu zapobieganie używaniu tych szczególnie groźnych środków, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić nawet do zgonu.

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo lokalnej młodzieży, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie wraz z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie zorganizowali w ZSR im. W. Baranowskiego w Lututowie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem było dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z używania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Młodzież otrzymała wykładnię prawa dot. przestępstw narkotykowych, zapoznała się z ryzykiem jakie występuje podczas sięgania po używki, a także uzyskała informacje o miejscach, w których można otrzymać fachową pomoc.

  Dodatkowo uczniowie na własnej skórze mogli poczuć negatywne skutki sięgania po alkohol i narkotyki, co dla wszystkich okazało się doświadczeniem bardzo nieprzyjemnym. Wykonując proste ćwiczenia z alko i narkogoglami młodzież mogła przekonać się w jaki sposób alkoholowe i narkotykowe zamroczenie zaburza równowagę, zawęża pole widzenia oraz obniża zdolności motoryczne, a przez to może przyczynić się do groźnych i niebezpiecznych sytuacji, które rzutują na dalsze życie.

  Podczas spotkań przedstawiciel KPP w Wieruszowie omówił również tematykę przemocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wspomniał także o ważnej roli elementów odblaskowych dających bezpieczeństwo pieszym.

  Miejmy nadzieję, że wszystkich uczestników zajęć skutecznie udało się zniechęcić do eksperymentowania z niebezpiecznymi substancjami psychoaktywnymi, a jednocześnie nakłonić ich do zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i używek.  IMG_0658.JPG IMG_0659.JPG IMG_0666.JPG


  03 grudnia 2018r.


  Ogólnopolski Dzień Szczepień


  szczep.png

  W dniu 7 grudnia obchodzić będziemy X Ogólnopolski Dzień Szczepień, którego celem jest promowanie idei szczepień ochronnych oraz poszerzenie dostępu do nowoczesnych metod profilaktyki zdrowotnej w społeczności polskiej.

  Szczepienia uznawane są za jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Chronią nas przed 26 chorobami i wykorzeniły jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych - ospę prawdziwą, która przed wprowadzeniem szczepień zbierała ogromne żniwo uśmiercając co trzeciego mieszkańca ziemi. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szczepienia każdego roku ratują przed śmiercią ok. 2,5 mln osób na całym świecie. Stosowane regularnie i na masową skalę sprawiły, że znacznie zmniejszyła się w Polsce zapadalność m.in. na odrę, świnkę, różyczkę czy wirusowe zapalenie wątroby typu B.

  W naszym kraju kwestia szczepień regulowana jest przez Program Szczepień Ochronnych. Poza wykazem szczepień obowiązkowych (refundowanych przez państwo), zawiera on także listę szczepień zalecanych, które są równie ważne i rekomendowane przez specjalistów. W związku z powyższym zakres ochrony przed chorobami zakaźnymi zależy od nas samych, dlatego warto je znać, by świadomie podjąć decyzję o zaszczepieniu siebie, swoich dzieci, współmałżonka, czy seniorów.

  Program Szczepień Ochronnych dostępny jest pod linkiem
  http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl/og%f3lnopolski%20dzie%f1%20szczepie%f1/Program%20Szczepien%20Ochronnych%202018.pdf

  W ostatnim czasie obserwuje się w Polsce niepokojący trend polegający na uchylaniu się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych wzrosła ponad 4-krotnie (2013 r. - 7248 odmów; 2017 r. - 30 089 odmów). W I połowie 2018 r. odnotowano 34 273 uchylenia od szczepień, a więc więcej niż w całym 2017 r.

  Jak wykazują badania naukowe - szczepionki gwarantują wytworzenie pamięci immunologicznej, zabezpieczają przed zakażeniem nie tylko zaszczepionego, ale i jego otoczenie, chronią społeczeństwo przed ryzykiem wystąpienia groźnych epidemii różnych chorób zakaźnych, które dziś występują sporadycznie. Uodpornienie przeciw chorobie zakaźnej uzyskane poprzez szczepienie jest o wiele bezpieczniejsze niż to uzyskane w wyniku przechorowania choroby. Szczepienia to obok antybiotyków największy oręż w starciu z bakteriami. Jednak w dobie obserwowanego rosnącego zjawiska oporności bakterii na antybiotyki, czyniącego leczenie coraz trudniejszym, to szczepienia stają się najskuteczniejszym sposobem ochrony przed bakteriami. Można powiedzieć, że szczepienia to najważniejsza polisa na zdrowie każdego z nas!

  Więcej na temat szczepień ochronnych pod adresem
  http://pis.lodz.pl/page/332,szczepienia-ochronne.html


  28 listopada 2018r.


  UŻYWKI - od rozrywki do pułapki.


  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie w dniu 27 listopada br. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży prowadzone przez Pana Jakuba Rychtera, który jest psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą leczenia uzależnień, trenerem, twórcą programów profilaktycznych dedykowanych dla młodych ludzi.

  W tym dniu, trener przeprowadził warsztaty w trzech grupach a uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu działania substancji psychoaktywnych (dopalaczy) na organizm ludzki oraz niebezpieczeństw efektów niepożądanych po ich zażyciu. Te spotkania profilaktyczne miały również na celu ukazanie możliwości osiągania sukcesów życiowych (zawodowych, osobistych) bez konieczności sięgania po substancje psychoaktywne. Młodzież w trakcie zajęć ćwiczyła również podstawowe umiejętności psychologiczne, takie jak:

 • asertywność, umiejętność mówienia "nie";
 • dokonywanie racjonalnych wyborów dotyczących zażywania różnego rodzaju substancji;
 • budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • odreagowywanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany;
 • zawieranie satysfakcjonujących znajomości z ludźmi oraz budowanie udanych relacji interpersonalnych;
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
 • nabycie wzorców zdrowego trybu życia i sposobów zdrowego spędzania czasu.

 • Warsztaty udało się zorganizować w ramach współpracy PSSE w Wieruszowie wraz ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie, które pokryło koszty trenera.  IMG_0653.JPG

  28 listopada 2018r.


  Witaminy dla chłopaka i dziewczyny


  23 listopada br. najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym na temat witamin, które pełnią rolę superbohaterów w naszym organizmie. Podczas pogadanki z pracownikiem PSSE w Wieruszowie, dzieci dowiedziały się o "super produktach", które oddziałują na nas w pozytywny sposób i mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie poprzez to, że są bombami witaminowymi oraz wojownikami w postaci antyoksydantów i minerałów.

  Oprócz pouczającej prelekcji dzieci podziwiały również wystawę pełną kolorowych i zdrowych superbohaterów, które nie tylko dostarczają organizmowi potrzebnych składników odżywczych, ale często dzięki temu zmniejszają ryzyko zachorowania na różne choroby. Wystawa stworzona z koszy wypełnionych warzywami, owocami, słoikami naturalnych soków, kiszonek i owocowych przetworów cieszyła oko ale również niosła ważne motto: "Co dzień jedz owoce i jarzyny, bo w nich mieszkają witaminy!!! Kto to lekceważy, musi chodzić do lekarzy!!!"

  Nie od dziś wiadomo, że stan naszego organizmu zależy w dużej mierze od nas samych, a na dobre samopoczucie, oprócz aktywności i trybu życia, wpływa dieta. Oczywiście najlepsze wyniki osiągniemy, gdy jedno będzie towarzyszyć drugiemu.


  IMG_0637.JPG IMG_0641.JPG  IMG_0642.JPG  IMG_0648.JPG

  27 listopada 2018r.  Postępowanie przeciwepidemiczne podmiotu leczniczego w związku z pojawieniem się podejrzenia zachorowania na odrę

  23 listopada 2018r.


  Mam czas rozmawiać o teście na HIV


  W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna
  odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS
  "Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)",
  promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.


  Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, rozpoczynający się w najbliższy piątek 23 listopada i 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS, są doskonałą okazją, żeby wykonać test w kierunku HIV. Badanie można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) w całej Polsce, które w tych dniach będą pracowały częściej oraz dłużej.

  Warto pamiętać, że test w kierunku HIV można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania w 30 punktach w całej Polsce przez cały rok, a nie tylko w czasie Tygodnia Testowania. Pracują w nich wysoko wykwalifikowani doradcy niosący profesjonalną pomoc. Każdy z odwiedzających Punkt ma możliwość poufnej rozmowy zarówno przed, jak i po wykonaniu testu. Adresy i godziny otwarcia punktów konsultacyjno-diagnostycznych są dostępne na stronie: https://aids.gov.pl/pkd  Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać" pokazuje, że rozmowa na temat HIV i testowania jest normalnym i naturalnym sposobem dbania o zdrowie swoje i swoich bliskich oraz elementem edukacji zdrowotnej w rodzinie.
  Więcej o kampanii na stronie: https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl
  A2_PLAKAT_AKTUALIZACJA_16_05_2018_DRUK.jpg

  20 listopada 2018r.


  "Szczotka, pasta, kubek ciepła woda..."


  W miniony piątek pracownik PSSE w Wieruszowie przeprowadził z dziećmi ze Żłobka Miejskiego w Wieruszowie krótką pogawędkę, której celem było wyrabianie codziennego nawyku dbania o higienę jamy ustnej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o podstępnych bakteriach, które uwielbiają, gdy dzieci jedzą słodycze i zapominają o myciu ząbków, bo wtedy mogą wgryźć się w zęby powodując ich ból. Dzieci z wieruszowskiego żłobka doskonale wiedziały, co należy robić by ich ząbki nie chorowały na próchnicę:

 • systematyczne szczotkowanie zębów przynajmniej rano i wieczorem,
 • ograniczanie spożywania cukierków i słodzonych napojów,
 • regularne wizyty u lekarza od ząbków-stomatologa
 • to recepta na piękny i zdrowy uśmiech u każdego dziecka.

  Podczas spotkania, maluchy z zaciekawieniem przyglądały się jak prawidłowo należy szczotkować zęby, by wymieść z buzi wszystkie złe bakterie i resztki jedzenia. Same także uczyły się myć ząbki na sztucznym modelu jamy ustnej. Strzałem w dziesiątkę okazały się również zajęcia plastyczne, w trakcie których każde dziecko wykonało pracę pt. "Chcę mieć czyste zęby". Na koniec dzieci zostały nagrodzone upominkiem w postaci breloczka - odblasku.

  Drogi rodzicu, zadbaj o zdrowy uśmiech swego dziecka!
  Wykaz przysługujących dziecku działań profilaktycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej znajduje się na stronie

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/stomatologia-dziecieca


  szczotkowanie_20181116_092306.jpg szczotkowanie_20181116_092351.jpg szczotkowanie_20181116_092502.jpg szczotkowanie_20181116_092547.jpg szczotkowanie_20181116_093647.jpg


  15 listopada 2018r.


  Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu - pod hasłem


  DZIECI NAJWAŻNIEJSZE!!!


  anty-tyton.JPG

  Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada każdego roku w trzeci czwartek listopada i promuje zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), tytoń zabija ponad 7 mln osób rocznie na całym świecie, w tym 900 tys. biernych palaczy. A według "Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu", oprac. przez Kantar Public dla GIS - 24% Polaków pali papierosy regularnie.

  Inne śmiertelnie poważne fakty? Palenie tytoniu powoduje różne choroby przewlekłe, w tym choroby serca, ślepotę, miażdżycę, choroby płuc i zaburzenia płodności. Tytoń wypalany w dowolnej formie jest przyczyną 90% wszystkich nowotworów płuc oraz istotnym czynnikiem ryzyka udarów i śmiertelnych ataków serca. Zabija średnio jednego na dwóch palaczy.

  W roku bieżącym kampania kierowana jest głównie do rodzin spodziewających się dzieci. Fundacja "Promocja Zdrowia" zaproponowała tych właśnie odbiorców, gdyż dzieci nadal stają się ofiarami biernego palenia tytoniu - dlatego właśnie one powinny być bezwzględnie chronione przed dymem papierosowym już w chwili poczęcia. Badania naukowe wykazały, że ponad 50% czynników rakotwórczych znajdujących się w dymie papierosowym przenika przez łożysko i dostaje się do organizmu dziecka. Dzieci, które w czasie życia płodowego były narażone na dym tytoniowy rodzą się zawsze mniejsze, gorzej przygotowane do życia, obciążone ryzykiem wielu schorzeń wynikających z palenia, takich jak nowotwory czy astma. Gdy ktoś z rodziny pali papierosy w domu, stanowi to dodatkową ekspozycję na dym poprzez wymuszone bierne palenie matki.

  Eksperci ostrzegają, że dym tytoniowy już od najmłodszych lat może mieć wpływ na wahania hormonalne i zmiany neurologiczne w czasie rozwoju małego dziecka. Uszkodzone mogą zostać także systemy w organizmie, które rozwijają się i kształtują przez pierwszych 10 lat jego życia. Ważne jest, aby pamiętać, że bierne palenie wpływa na dzieci znacznie poważniej niż inne zanieczyszczenia, ponieważ mają one 2-3 razy większe potrzeby wentylacyjne niż dorośli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie
  w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu wieruszowskiego apeluje:


  JEŻELI CHCESZ BYĆ ZDROWY - NIE PAL!

  PALĄC NISZCZYSZ NIE TYLKO SWOJE ZDROWIE,

  ALE I ZDROWIE SWOJEJ RODZINY!!!

  NIECH LISTOPAD BĘDZIE DOBRĄ OKAZJA DO PODJĘCIA WALKI Z NAŁOGIEM.

  GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

  TELEFONICZNA PORADNIA POMOCY PALĄCYM tel. 801 108 108


  http://jakrzucicpalenie.pl/
  1 października 2018r.


  1 października - Ogólnopolski Dzień Tornistra


  1 października 2018 roku ustanowiony został przez Ministra Edukacji Narodowej Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Będzie to również dzień inauguracji projektu pn."Miesiąc Ważenia Tornistrów". Projekt realizowany będzie przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z jednostkami oświaty na terenie całego kraju.

  Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia,
 • tornister powinien mieć usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie, cięższe przedmioty powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • plecak powinien mieć równe, szerokie szelki, długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie tornistra, jednocześnie zapewniając jego jak najlepsze przyleganie do pleców, zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej, plecak należy nosić na obu ramionach,
 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.

 • Kupując tornister, warto zwrócić uwagę na jego ciężar, zdarzają się bowiem takie, które nawet bez żadnej zawartości stanowią duże obciążenie dla dziecka.

  Co jeszcze możemy zrobić?

 • uczyć dzieci racjonalnego pakowania plecaka, usuwania z niego rzeczy niepotrzebnych,
 • kupować zeszyty w cienkich oprawkach i w miarę możliwości zamieniać grube zeszyty na cienkie,
 • proponować dziecku, by zabierało do szkoły napoje i żywność w lekkich opakowaniach.


 • Czym grozi noszenie zbyt ciężkiego w stosunku do masy ciała tornistra?


  Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie doprowadzić do skrzywień kręgosłupa.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, szkoła powinna umożliwić uczniom zostawienie części podręczników i przyborów w placówce. Pamiętajmy także, że istotne dla kształtowania właściwej sylwetki jest zapewnienie dziecku odpowiedniego, ze względu na pozycję ciała, stanowiska pracy w szkole i w domu, a także zachęcanie go do aktywności fizycznej.


  Opracowanie: PSSE w Wieruszowie

  lekki tornister porady dla dyrektora.jpg lekki tornister porady dla nauczyciela.jpg lekki tornister porady dla rodziców.jpg lekki tornister porady dla ucznia.jpg


  - Starsze informacje zostały przeniosione do zakładki archiwum.