Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Tomaszowie Mazowieckim

strona główna :: kontakt :: przetargi :: oferty pracy :: linki


100

Informacje

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE GIS
EBOLA
Dla interesantów
Informacje dla rolników
Bezpieczeństwo żywności
Dokumenty
Kierownictwo
Lokalizacja
Aktualności
Oświata Zdrowotna
Galeria
Kąpielisko
Struktura organizacyjna
System Zarządzania
Szczepienia

Działalność Stacji

Historia
Obszar działania

Licznik odwiedzin

liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik

Badania w kierunku zakażenia HIV

BIP

HCV

Kampania melanż

Ocena stanu sanitarnego

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych

Serwis Kšpieliskowy

Serwis służby cywilnej

Projekt "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".Założenia programu

Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora

Ankieta dla ucznia - 3 edycja ARS

Dodano: 2.06.2016

W dniu 31 maja 2016r. w markecie "Biedronka" utworzony został punkt informacyjno-edukacyjny w związku z realizacja założeń "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Osoby palące mogły skorzystać z badań oznaczając CO w wydychanym powietrzu. Akcja została zorganizowana w dniu Światowego Dnia bez Tytoniu i uczestniczyła w niej młodzież z Zespołu Szkół nr 4 z Tomaszowa Mazowieckiego, która rozdawała ulotki, zachęcała do badań oraz rzucenia palenia.Dodano: 24.05.2016

Kolejna akcja w ramach realizacji Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", odbyła się 19.05.2016r. Uczestnikami była 30 osobowa klasa gimnazjalistów z Zespołu Szkół z Komorowa. Młodzież obejrzała spot z Kampanii, otrzymała książeczki i broszurki. Podczas godziny lekcyjnej wysłuchali informacji na temat uzależnień oraz zapoznali się z działaniem smokolayzera. Pod koniec lekcji młodzież rozwiązywała krzyżówki profilaktyczne.Dodano: 15.04.2016

13 kwietnia o godzinie 11:00, w Zespole Szkól w Smardzewicach odbyła się debata pod hasłem "Nowe Narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach?". Do udziału w debacie zostali zaproszeni nauczyciele oraz młodzież szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki (ZSiP ze Smardzewic, ZS z Wiaderna, ZS z Zawady oraz ZS z Komorowa) . Prelegentami byli: pan Hubert Cabała psycholog, policjanci KPP z Tomaszowa Mazowieckiego podinsp. Arkadiusz Knap i asp. Agnieszka Jankowska oraz przedstawiciel tutejszej Stacji. Prowadzącymi debatę były pani Katarzyna Wosińska, zastępca Dyrektora Szkoły w Smardzewicach i nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska, oficer prasowy KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Podjęta tematyka dogtycząca dopalaczy, związana z zażywaniem, posiadaniem, wprowadzaniem do obrotu oraz skutkami zdrowotnymi, spowodowała burzliwą dyskusje wśród zgromadzonej młodzieży, którą nagrano i wyemitowano na antenie radia Fama. W dyskusji udział wzięli uczniowie - uczestnicy debaty oraz zaproszeni prelegenci. Utworzony został punkt edukacyjny, w którym można było otrzymać ulotki tematyczne oraz książeczki z Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu".Dodano: 8.04.2016

01 kwietnia 2016r., młodzież z Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, uczestniczyła w Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!". Młodzi ludzie wysłuchali pogadanki na temat szkodliwości używania dopalaczy oraz wpływie palenia tytoniu na zdrowie. Obejrzeli fragment filmu "Dopalaczom mówimy stop. Wybieramy zdrowie". Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książeczki i ulotki z Kampanii. Pracownicy szkoły zaprezentowali smokolayzer, wykonując badanie na zawartość CO w wydychanym powietrzu.

Kolejna akcja w ramach realizacji Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", odbyła się 08 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Utworzony został punkt informacyjno-diagnostyczny, w którym można było zmierzyć zawartość CO w wydychanym powietrzu oraz otrzymać pakiet ulotek.Dodano: 16.03.2016

16.03.2016r., w Centrum Medycznym, NZOZ "MULTIMED", ul. Wąwalska 19a w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". W Kampanii udział wzięli pacjenci przychodni. Utworzony został puinkt informacyjny w celu przekazywania materiałów z kampanii.
Dodano: 17.02.2016

16.02.2016r., w Centrum Medycznym, NZOZ "Almed", ul. Ogrodowa 53 w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" przeprowadzono Kampanię Społeczną pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". Kampania skierowana była do pacjentów - rodziców oraz dzieci zdrowych, którzy zgłosili się tego dnia do punktu szczepień. We współpracy z Sekcją Nadzoru Epidemiologii utworzono punkt konsultacyjno-diagnostyczny, gdzie można było skorzystać z badań smokaloazerem (oznaczając CO w wydychanym powietrzu), otrzymać pakiet ulotek, broszur oraz uzyskać informację na temat skutków związanych z uzależnieniami.Dodano: 19.01.2016

15.01.2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie w ramach Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!". Młodzi ludzie wysłuchali prezentacji związanej ze stosowaniem dopalaczy oraz wpływie palenia tytoniu na młody organizm. Obejrzeli fragment filmu "Dopalaczom mówimy stop. Wybieramy zdrowie" oraz skorzystali z badań smokolayzerem oznaczając zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książeczki i ulotki z Kampanii.

Kolejna akcja w ramach realizacji Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", odbyła się 19.01.2016r. w Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.
Dodano: 25.11.2015

24.11.2015r., w Centrum Medycznym, NZOZ "MED.-KOM", ul. Fabryczna 36 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja celów kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". W Kampanii udział wzięli pacjenci przychodni (rodzice i dzieci), którzy tego dnia przebywali w przychodni. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet ulotek i broszur informacyjnych związanych z tematyką uzależnień, a najmłodsi pacjenci gadżety.
Dodano: 19.11.2015

19 listopada odbyła się akcja antytytoniowa w Gimnazjum w Popielawach. Na Sali gimnastycznej rozłożona została wystawka "Całą prawda o papierosie" oraz utworzony punkt informacyjno-diagnistyczny. W akcji uczestniczyła cała szkoła. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat skutków palenia oraz przeczytali informacje zawarte na banerach. Pani pedagog zaprezentowała działanie smokolayzera, sama poddała się badaniu. Młodzież chętnie uczestniczyła w akcji wykonując badania smokolayzerem. Wszyscy przebadani mieli wynik 0,0 ppm CO w wydychanym powietrzu. Młodzież otrzymała ulotki tematyczne oraz książeczki z kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu".


Dodano: 13.11.2015

12.11.2015r. w Zespole Szkół w Żelechlinku odbyło się spotkanie z młodzieżą w zakresie profilaktyki antytytoniowej i antydopalaczowej. Wszyscy uczniowie obejrzeli wystawkę "Cała prawda o papierosie", wysłuchali informacji na temat skutków czynnego i biernego palenia oraz poznali działanie smokolayzera. Dodatkowo uczniowie klas gimnazjalnych obejrzeli film "Dopalaczom Mówimy Stop", rozwiązywali krzyżówki profilaktyczne oraz otrzymali ulotki tematyczne.
Dodano: 27.10.2015

26.10.2015r., w Centrum Medycznym, NZOZ "Almed", ul. Dzieci Polskich 19 w Tomaszowie Mazowieckim, została przeprowadzona Kampania Społeczna pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". Kampania jest częścią programu "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Kampania skierowana była do pacjentów, którzy tego dnia przebywali w przychodni. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet ulotek i broszur informacyjnych związanych z tematyką uzależnień oraz mieli możliwość skorzystać z badań zawartości CO w wydychanym powietrzu.
Dodano: 9.10.2015

W dniu 06.10.2015r., w Sali Kina Włókniarz, przy ul. Mościckiego 6 w Tomaszowie Mazowieckim, została zorganizowana akcja pod hasłem "Dopalacze kradną życie", w której uczestniczyła młodzież z tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie rozpoczęli nadkom. Katarzyna Dutkiewicz - Pawlikowska, oficer prasowy tomaszowskiej policji oraz insp. Gabriel Olejnik, Komendant Powiatowy Policji, którzy omówili konsekwencje prawne posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu nowych narkotyków. Zaproszeni goście, psychotraumatolog Katarzyna Babczyńska, podjęła tematykę zaburzeń zachowania po zażyciu dopalaczy, natomiast pracownik Stacji - rolę Inspekcji Sanitarnej w przeciwdziałaniu używania i sprzedaży dopalaczy. W spotkaniu uczestniczył 21. letni mężczyzna, który podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z odurzaniem się substancjami psychoaktywnymi. Sięgnął on po dopalacze 3 lata temu. Od roku już nie bierze, jednak negatywne skutki ich zażywania odczuwa nadal. Na swoim przykładzie pokazał, jak dopalacze niszczą życie.

Dodano: 18.09.2015

W dniu 17.09.2015r., w Sali Kina Włókniarz, przy ul. Mościckiego 6 w Tomaszowie Mazowieckim, została zorganizowana akcja pod hasłem "Wspólne "NIE" dopalaczom", na którą została zaproszona młodzież z tomaszowskich gimnazjów. Spotkanie otworzyli i zakończyli pani Zofia Szymańska, wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego oraz insp. Gabriel Olejnik, Komendant Powiatowy Policji. Zaproszeni goście, psychotraumatolog Katarzyna Babczyńska podjęła tematykę zaburzeń zachowania po zażyciu dopalaczy, p. Jacek Stępnicki - przedstawiciel Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Numed omówił wpływ dopalaczy na choroby nowotworowe, natomiast pracownik Stacji działania Inspekcji Sanitarnej w przeciwdziałaniu używania i sprzedaży dopalaczy. Prowadzącym była nadkom. Katarzyna Dutkiewicz - Pawlikowska, oficer prasowy tomaszowskiej policji, która omówiła konsekwencje prawne posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. Odbyła się również projekcja filmu "Dopalaczom Mówimy Stop".


Dodano: 15.09.2015

14.09.2015r. w Zespole Szkół w Budziszewicach w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" odbyło się spotkanie z młodzieżą. Prelegentami był Komendant Komisariatu w Rokicinach podinsp. Rafał Goszczyński, oficer prasowy KPP nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska oraz pracownik Sekcji Działu Oświaty Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Celem spotkania było uświadomienie zagrożeń związanych z zażywaniem "nowych narkotyków" oraz zminimalizowanie zachowań ryzykownych na które jest narazona młodzież. Poruszono tematy konsekwencji prawnych posiadania, produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających. Młodzież obejrzała film "Dopalaczom Mówimy Stop" oraz otrzymała ulotki tematyczne.

Dodano: 07.08.2015

W dniu 06.08.2015r., w Centrum Chrześcijańskim Proem w Zakościelu, dla uczestników letniego wypoczynku, zostało zorganizowane spotkanie w ramach profilaktyki stosowania "nowych narkotyków" - dopalaczy. Akcja odbyła się we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Oficer prasowy nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska oraz pracownik tutejszej Stacji, przedstawili zagrożenia zdrowotne i konsekwencje prawne związane z używaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu tzw. dopalaczy. Młodzież obejrzała film Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej "Dopalaczom Mówimy - Stop. Wybieramy Zdrowie" oraz film "Mocarz", otrzymała także materiały informujące o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych.


Dodano: 06.08.2015

W dniu 26.07.2015r. uczestnicy kolonii letniej zorganizowanej przez Fundację NSJ "Rodzina" działającej przy parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim wzięli udział w zajęciach profilaktycznych związanych z używaniem przez młodzież "nowych narkotyków" (dopalaczy). Z konsekwencjami ich stosowania, zarówno zdrowotnymi jak i prawnymi. Młodzież zapoznała się ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co pozwoliło jej na szersze zrozumienie tego problemu społecznego.


Dodano: 17.07.2015

W dniu 16.07.2015r. uczestnicy obozu harcerskiego pod namiotami w Karolinowie, gmina Tomaszów Mazowiecki, zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski, wzięli udział w spotkaniu pod hasłem "Narkotykom - nie". Pracownik tutejszej Stacji przedstawił nformacje na temat zagrożeń związanych z używaniem niebezpiecznych substancji, tj. tytoniu, alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń, na które narażeni są wypoczywający w lesie pod namiotami, np. choroby odkleszczowe. Poruszono także temat zdrowego, bezpiecznego odżywiania się i zachowania odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Zaprezentowany został smokolayzer, a dorosły opiekun zastępu poddał się badaniu na zawartość CO w wydychanym powietrzu - wynik 0,0 ppm CO. Harcerze otrzymali ulotki tematyczne oraz chętnie włączyli się w rozwiązywanie krzyżówek profilaktycznych. Akcja odbyła się w ramach bezpiecznego letniego wypoczynku.


Dodano: 1.07.2015

W dniu 13 czerwca 2015r., podczas Festynu Rodzinnego, przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!". W akcji udział wzięły całe rodziny (dorośli odwiedzali punkt informacyjno-diagnostyczny, skorzystali z badań oznaczając zawartość CO w wydychanym powietrzu oraz otrzymali materiały tematyczne, dzieci natomiast rozwiązywały krzyżówki profilaktyczne). Podczas imprezy zachęcano do prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego nałogów, zgodnie z hasłem Kampanii "Zdrowie bywa ulotne niczym balonik, wystarczy chwila nieuwagi i można je stracić".

Dodano: 01.06.2015

W dniu 30 maja w Zespole Szkół w Komorowie oraz 31 maja na terenie Parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się realizacja Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!" w ramach projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Akcje skierowane były do uczestników festynów, którymi były całe rodziny. Uruchomiony został punkt informacyjno-diagnostyczny, w którym można było wykonać badanie zawartości CO w wydychanym powietrzu (przebadanych zostało ok. 110 osób), badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz zawartości glukozy we krwi (badanie wykonywała pielęgniarka szkolna oraz pracownik Przychodni "Mirmed"). Największą atrakcją dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, był udział w rozwiązywaniu krzyżówek z tematyki antytytoniowej. Uczestnicy otrzymali nagrody i gadżety. W czasie akcji zachęcano do prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego nałogów. Prowadzono rozmowy indywidualne, rozdawano broszury, ulotki i gadżety przygotowane na Kampanię.

Festyn w Zespole Szkół w Komorowie


Festyn przy Parafii NSJ w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodano: 29.05.2015

W dniu 29 maja 2015r., młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, uczestniczyła w Kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!". Młodzi ludzie bardzo aktywnie brali udział w akcji, dzielili się wiedzą na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych oraz przygotowali wystawy tematyczne. Pracownik tutejszej Stacji wykonał badania smokolayzerem, a także przeprowadził pogadankę dotyczącą ryzykownych zachowań. Łącząc działania związane ze Światowym Dniem bez Tytoniu - odbył się happening zdrowo i bez uzależnień podczas przerw w Szkole.

Dodano: 20.05.2015


(Kliknij, aby powiększyć)


Informacja WHO
Dodano: 5.05.2015

30 kwietnia 2015r., w Szkole Rodzicielstwa, ul. Jana Pawła II 37 w Tomaszowie Mazowieckim, została przeprowadzona Kampania Społeczna pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu" w ramach realizacji "Ogólnopolskiego profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Kampania skierowana była do przyszłych rodziców, którzy są uczestnikami szkoły rodzenia. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji multimedialnej, obejrzeli film "Wieczne dziecko" oraz mieli możliwość skorzystać z badań zawartości CO w wydychanym powietrzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet ulotek i broszur informacyjnych związanych z tematyką uzależnień, zagrożeń oraz zdrowego stylu życia podczas ciąży i w okresie poporodowym.


Dodano: 4.03.2015

W dniu 3 marca 2015r., w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym, odbyła się Kampania społeczna pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Pacjentki oddziału obejrzały film pt. "Wieczne dziecko", wysłuchały prelekcji na temat skutków stosowania środków psychoaktywnych, mogły także zmierzyć smokolayzerem zawartość CO w wydychanym powietrzu. Wszystkie panie przebywające na Oddziale otrzymały broszurki i ulotki dla kobiet w ciąży - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Broszura zawiera podstawowe wskazówki i rady dotyczące zasad zdrowego stylu życia oraz informacje o zagrożeniach wynikających z ryzykownych zachowań.

W dniu 4 marca 2015r., w Szkole Rodzenia, przy przychodni "Mirmed" w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się realizacja kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu"
Dodano: 18.02.2015


(Kliknij, aby powiększyć)

Informacja prasowa
Broszura - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu - Rodzina
Ulotka - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęsciu - Rodzina
Broszura - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu - Ciąża
Ulotka - Nie pozwól odlecieć swojemu szczęsciu - Ciąża


Dodano: 23.10.2014

W dniu 23 października 2014r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim odbył się event prozdrowotny w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Wszyscy uczniowie mogli obejrzeć wystawkę "Cała prawda o papierosie" , wysłuchać informacji o skutkach palenia tytoniu, jak i wpływie dymu tytoniowego na organizm osób niepalących. Odbyły się projekcje filmów "Nie zamykaj oczu" oraz "Nikotyna - legalny narkotyk", natomiast dorośli uczniowie, którzy są uczestnikami programu "ARS, czyli jak dbać o miłość", mogli zmierzyć smokolayzerem zawartość CO w wydychanym powietrzu.Dodano: 15.09.2014

Akcja profilaktyczna "Tomaszów bez uzależnień"

W piątek, 12 września 2014r., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Tomaszowa Mazowieckiego wraz z Przychodnią "Mirmed" zorganizowała akcję prozdrowotną w ramach projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", pod hasłem "Tomaszów bez uzależnień". Tego dnia, na Targowisku Miejskim (obok sklepu "Teens"), przy ul. Grunwaldzkiej przygotowany został punkt konsultacyjno-diagnostyczny.
Celem kampanii profilaktycznej było zwrócenie uwagi na trzy najczęściej występujące choroby cywilizacyjne, takie jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i choroby płuc związane z nałogiem palenia tytoniu, który potęguje stosowanie różnych używek i środków psychoaktywnych zwiększając ryzyko zachorowania.
Działania profilaktyczne skierowane były do mieszkańców naszego powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kobiet w wieku prokreacyjnym, tj. miedzy 15 a 49 rokiem życia. Ze względu na możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców, tegoroczna akcja odbyła się na Targowisku Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim.
W trakcie trwania akcji można było skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, tj: pomiaru stężenia glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego, które wykonywane były przez panią Ewę Dworak, pielęgniarkę z Przychodni "Mirmed". Badanie zawartość CO w wydychanym powietrzu dla palaczy wykonywane był przez pracownika tutejszej Stacji. Są to proste badania, na które bardzo często i tak ludzie nie mają czasu dlatego, akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W akcji udział wzięło około 400 osób.
Statystyki pokazują że ludzie nadal lekceważą pewne dolegliwości.


Dodano: 30.06.2014

Działania podjęte przez szkolnych koordynatorów w realizacji programu "ARS, czyli jak dbać o miłość":

  • Zajęcia warsztatowe przeprowadzono we wszystkich placówkach, które wzięły udział w programie.
  • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe pt. "Ja jako wartość" - uświadomienie uczniom skutków zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych (III LO w Tomaszowie Mazowieckim).


  • Projekcje filmów "Wieczne dziecko" i "Nie zamykaj oczu".


Dodano: 25.06.2014

W dniu 18 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się lekcja antytytoniowa, podczas której dorośli uczniowie mogli zmierzyć smokolayzerem zawartość CO w wydychanym powietrzu oraz wysłuchać informacji o skutkach palenia tytoniu, jak i wpływie dymu tytoniowego na organizm osób niepalących. Szkolnym koordynatorem była pani Ewa Nockoska, nauczyciel biologii.
Dodano: 6.06.2014

1. W dniu 7 kwietnia 2014r. od godziny 9.00 w 3 Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach realizacji projektu "Profilaktyczny programy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" odbył się event prozdrowotny pod hasłem "Zdrowie w Twoich rękach". Pracownik tutejszej Stacji przygotował punkt informacyjno-diagnostyczny, w którym młodzież mogła zmierzyć smokolayzerem zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonać badanie ciśnienia tętniczego krwi (szkolna pielęgniarka) oraz obejrzeć pokaz I pomocy przedmedycznej (nauczyciel wf). Odbyła się projekcja filmów o uzależnieniach oraz przygotowano gazetki tematyczne. Szkolnym koordynatorem programu była Pani Danuta Tracz, pegagog szkolny.
2. W związku z realizacją działań związanych ze Światowym Dniem Zdrowia 2014r., od godziny 11 w dniu 7 kwietnia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, zorganizowała kolejny punkt edukacyjno - diagnostyczny (w supermarkecie "Biedronka" przy ul. Dzieci Polskich 21/23 w Tomaszowie Mazowieckim). W ramach projektu była możliwość zmierzenia smokolayzerem tlenku węgla w wydychanym powietrzu, z którego skorzystało 45 osób. Dodatkową inicjatywą była możliwość zmierzenia ciśnienia tętniczego krwi, które wykonano u 50 osób (byli to klienci marketu oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, którzy o akcji dowiedzieli się z lokalnych mediów). Do akcji zaproszono uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, których udział polegał na rozdawaniu ulotek. Pracownice Stacji udzielały odpowiedzi na pytania związane z uzyskanymi wynikami badań oraz z wynikającymi z tego zagrożeniami.3. W dniu 24 maja 2014r w plenerze, podczas "Biegu o Puchar Wójta Tomaszowa Mazowieckiego" odbyła się realizacja założeń programu. Bieg odbył się w Ogrodach przy ul. Łąkowej w Smardzewicach. W biegu udział wzięły dzieci, a także młodzież oraz dorośli. W przerwie miedzy poszczególnymi kategoriami wiekowymi można było odwiedzić punkt diagnostyczno - konsultacyjny (zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu). Punkt ten przygotowany został przez pracowników Sekcji Nadzoru Epidemiologii i Oświaty Zdrowotnej. Zorganizowana została wystawa prac i plakatów antytytoniowych. Podczas zorganizowanej akcji dzieci rozdawały ulotki tematyczne.Dodano: 14.10.2013


W dniu 11 października 2013r., w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się II edycja akcji prozdrowotnej pt. TOMASZÓW SIĘ BADA - akcja CKU I PSSE dla zdrowia mieszkańców!
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, z okazji Międzynarodowego Dnia Ratownictwa Medycznego oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach projektu "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", przygotowali punkt informacyjno-diagnostyczny. W trakcie trwania akcji, mieszkańcy Tomaszowa, mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, tj.: pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru stężenia glukozy we krwi oraz pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W działania profilaktyczne zaangażowanych było 17. słuchaczy Centrum z kierunku ratownik medyczny, którzy dokonali pomiaru ciśnienia 145. osobom i zbadali poziom cukru we krwi u 175. 45 osób skorzystało z indywidualnego instruktarzu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Z badań smokolayzerem (oznaczanie zawartości CO w wydychanym powietrzu) skorzystało 58. mieszkańców Tomaszowa Maz.
Celem kampanii profilaktycznej było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z występowaniem chorób takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz na problem lekceważenia zaleceń szczególnie u osób z problemami zdrowotnymi, którym trudno jest zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Ważnym aspektem było skupienie uwagi na problemie strachu przed udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Należy podkreślić, że każda pomoc w chwilach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, nawet "nie do końca fachowa", jest lepsza niż obojętność i nie zrobienie niczego.

Dodano: 1.10.2013


(Kliknij, aby powiększyć)

Dodano: 25.06.2013


W dniu 23 czerwca 2013r. w Zespole Szkół w Wiadernie, podczas Festynu Rodzinnego, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, zorganizowała punkt edukacyjno-diagnostyczny w ramach realizacji "Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Adresatami były rodziny z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, które tego dnia brali udział w Festynie. Wręczano ulotki tematyczne oraz wykonywano badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
        
W dniu 28 czerwca 2012 r. w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym - Instytucją Realizującą.

Realizacja projektu przewidziana jest na 5 lat, począwszy od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2016 r.

Celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Instytucją realizującą Projekt jest Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Budżet projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego 85% finansuje strona szwajcarska, 15% stanowi wkład krajowy.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

W ramach projektu realizowane będzie 5 modułów:

  • Szkolenia dla kadry medycznej pt. "Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych"
  • Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych
  • Kampania społeczna
  • Badania ankietowe Pt. "Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży"
  • Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ) (www.zdrowiewciazy.pl)

Więcej informacji na temat Polsko - Szwajcarskiego Programu Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl

Informacje dodatkowe


opracowanie i treść: PSSE TOMASZÓW MAZ.

Aktualizacja: 2019-07-04