Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Tomaszowie Mazowieckim

strona główna :: kontakt :: przetargi :: oferty pracy :: linki


100

Informacje

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE GIS
EBOLA
Dla interesantów
Informacje dla rolników
Bezpieczeństwo żywności
Dokumenty
Kierownictwo
Lokalizacja
Aktualności
Oświata Zdrowotna
Galeria
Kąpielisko
Struktura organizacyjna
System Zarządzania
Szczepienia

Działalność Stacji

Historia
Obszar działania

Licznik odwiedzin

liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik

Badania w kierunku zakażenia HIV

BIP

HCV

Kampania melanż

Ocena stanu sanitarnego

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych

Serwis Kšpieliskowy

Serwis służby cywilnej

Kąpielisko
Dodano: 3.07.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że na terenie powiatu tomaszowskiego w 2019 roku nie będą funkcjonowały miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz., przy ul. PCK funkcjonujące w latach poprzednich nie zostało uruchomione w 2019 roku ze względu na prowadzone prace rewitalizacyjne na tym terenie.

Kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność.Dodano: 24.08.2018

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2016 r. poz. 1602) na podstawie pozytywnego wyniku mikrobiologicznego próbki wody pobranej w dniu 6 sierpnia 2018r. oraz pozytywnej oceny wizualnej wody informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK NADAJE SIĘ do kapieli.


Miejsce wykorzystywane do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie MazowieckimKąpielisko PilicaDodano: 17.08.2018

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2016 r. poz. 1602) na podstawie pozytywnego wyniku mikrobiologicznego próbki wody pobranej w dniu 6 sierpnia 2018r. oraz pozytywnej oceny wizualnej wody informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK NADAJE SIĘ do kapieli.Dodano: 10.08.2018

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2016 r. poz. 1602) na podstawie pozytywnego wyniku mikrobiologicznego próbki wody pobranej w dniu 6 sierpnia 2018r. oraz pozytywnej oceny wizualnej wody informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK NADAJE SIĘ do kapieli.


Miejsce wykorzystywane do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie MazowieckimKąpielisko PilicaDodano: 3.08.2018

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2016 r. poz. 1602) na podstawie negatywnych wyników badania mikrobiologicznego próbki wody pobranej w dniu 30 lipca 2018r. oraz negatywnej oceny wizualnej wody (zakwit sinic) informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK NIE NADAJE SIĘ do kapieli.Dodano: 30.07.2018


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że w 2018 roku na Zalewie Sulejowskim nie zostały formalnie zgłoszone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tomaszowie Maz. miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Jakość wody w tych miejscach nie podlega urzędowej kontroli. Kąpiel w wymienionych miejscach odbywa się na własną odpowiedzialność.

Dodano: 27.07.2018

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2016 r. poz. 1602) na podstawie negatywnej oceny wizualnej wody informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK NIE NADAJE SIĘ do kapieli.


Miejsce wykorzystywane do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie MazowieckimKąpielisko PilicaDodano: 20.07.2018

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2016 r. poz. 1602) na podstawie negatywnej oceny wizualnej wody informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK NIE NADAJE SIĘ do kapieli.

Dodano: 13.07.2018

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2016 r. poz. 1602) na podstawie negatywnej oceny wizualnej wody informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK NIE NADAJE SIĘ do kapieli.

Dodano: 5.07.2018

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2016 r. poz. 1602) i na podstawie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego pobranej próbki wody z dnia 29.06.2018r. informuje, że zostało uruchomione miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK, którego organizatorem jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki

W dniu 5.07.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK
NADAJE SIĘ DO KĄPIELI

Informacje o jakości wody będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej PSSE w Tomaszowie Maz.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli na rzece Pilicy w Tomaszowie MazowieckimKąpielisko Pilica


opracowanie i treść: PSSE TOMASZÓW MAZ.

Aktualizacja: 2019-07-04