Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Tomaszowie Mazowieckim

strona główna :: kontakt :: przetargi :: oferty pracy :: linki


100

Informacje

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE GIS
EBOLA
Dla interesantów
Informacje dla rolników
Bezpieczeństwo żywności
Dokumenty
Kierownictwo
Lokalizacja
Aktualności
Oświata Zdrowotna
Galeria
Kąpielisko
Struktura organizacyjna
System Zarządzania
Szczepienia

Działalność Stacji

Historia
Obszar działania

Licznik odwiedzin

liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik

Badania w kierunku zakażenia HIV

BIP

HCV

Kampania melanż

Ocena stanu sanitarnego

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych

Serwis Kšpieliskowy

Serwis służby cywilnej

HISTORIA

Historia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Tomaszowie Maz.

Początki działania Inspekcji Sanitarnej na terenie Tomaszowa Maz. zbiegają się z rozwojem działalności sanitarno-epidemiologicznej na terenie całego kraju. Dlatego też gdy w roku 1945 powstał Państwowy Zakład Higieny oraz Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami, na terenie Tomaszowa Maz. rozpoczął działalność sanitarno-epidemiologiczną dr Tomasz Chmielewski wraz z jednym kontrolerem sanitarnym Witoldem Głażewskim.
W 1947 roku Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami został przekształcony w Departament Sanitarno-Epidemiologiczny Ministerstwa Zdrowia. W województwach zostały utworzone oddziały sanitarno-epidemiologiczne, a na szczeblu powiatów - biura sanitarne. Pierwszym kierownikiem Biura Sanitarnego w Tomaszowie Maz. był Stanisław Rudzki. Podlegał on bezpośrednio lekarzowi powiatowemu, którym był wtedy dr Tomasz Chmielewski. Biuro to zatrudniało dwóch kontrolerów sanitarnych i dezynfektora.
W 1952 roku filie PZH przekształcono w wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, zaś biura sanitarne - w wydziały zdrowia prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych. Wtedy też powstał Wydział Zdrowia przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz. zajmujący się sprawami nadzoru nad działalnością sanitarno-epidemiologiczną podległych zakładów służby zdrowia, organizowaniem profilaktyki i lecznictwa oraz nadzorem lekarskim nad zwalczaniem gruźlicy.
14 sierpnia 1954 roku powołano Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) jako jednolitą organizacyjnie strukturę pionu sanitarno-epidemiologicznego w Polsce.
Rok później 21 lipca 1955 roku powstała Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz. Organizatorami jej byli Stanisław Rudzki i Jan Bykowski. Z dniem uruchomienia Stacja posiadała dwie pracownie: ogólną i bakteriologiczną. W kolejnych latach zorganizowano pracownię higieny komunalnej (1959r.), pracownię higieny pracy (1964r.), pracownię ochrony powietrza atmosferycznego (1968) oraz pracownię badania żywności. Pracownie te przeprowadzały rocznie kilkanaście tysięcy badań przyczyniających się do zapobiegania chorobom zakaźnym, zawodowym i środowiskowym. Pracownicy nadzoru sanitarnego przeprowadzali ponad 4 tysiące kontroli sanitarnych rocznie. Do 1975 roku Stacja Sanitarna prowadziła również działania w zakresie ochrony środowiska. Liczba osób zatrudnionych w Stacji dochodziła do 60 osób.
Pierwszym Dyrektorem Stacji i Państwowym Miejskim Inspektorem Sanitarnym dla miasta Tomaszowa Maz. był lekarz medycyny Tadeusz Rabiega. Natomiast następnymi dyrektorami byli kolejno: lekarz medycyny Gadomska, dr med. Kazimierz Chmielewski, lekarz medycyny Bronisława Cieszkowska, lek. med. Adolf Kaczmarczyk (1969-1996), lek. med. Jacek Stachnik (1996-2000). Od stycznia 2001 roku do chwili śmierci (13.08.2008r.), Dyrektorem Stacji i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tomaszowie Maz. był lek. med. Mirosław Barszcz. Od dnia 14.08.2008 r. do dnia 30.09.2011 r. obowiązki Dyrektora i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. pełniła Anna Ulrych, która z dniem 01.10.2011 r. powołana została na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. Od paŸdziernika 2016 funkcję te pełni lek. wet. Iwona Sarwa
W związku ze zmianą struktury administracyjnej kraju w 1975 roku i wprowadzeniu 49 województw oraz zniesieniu powiatów, l stycznia 1976 roku przekształcono Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz., jak również powołano Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. Terenowa Stacja zatrudniała 64 osoby pracujące zarówno w laboratoriach jak i w nadzorze sanitarnym.
Wraz z wprowadzeniem l stycznia 1999 roku reformy ustrojowej kraju likwidującej 49 województw i tworzącej 16 nowych, Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. przekształcono w Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz., która istnieje do dzisiaj pod taką samą nazwą. Zmieniła się jednak struktura organizacyjna Stacji, bowiem w związku z restrukturyzacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dniem 31 marca 2004 roku zlikwidowano w Stacji wszystkie istniejące przez lata laboratoria badawcze. Obecnie w Stacji pracuje 37 osób zatrudnionych w działalności kontrolnej i administracyjnej.

opracowanie i treść: PSSE TOMASZÓW MAZ.

Aktualizacja: 2019-07-04