Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Tomaszowie Mazowieckim

strona główna :: kontakt :: przetargi :: oferty pracy :: linki


100

Informacje

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE GIS
EBOLA
Dla interesantów
Informacje dla rolników
Bezpieczeństwo żywności
Dokumenty
Kierownictwo
Lokalizacja
Aktualności
Oświata Zdrowotna
Galeria
Kąpielisko
Struktura organizacyjna
System Zarządzania
Szczepienia

Działalność Stacji

Historia
Obszar działania

Licznik odwiedzin

liczniklicznikliczniklicznikliczniklicznik

Badania w kierunku zakażenia HIV

BIP

HCV

Kampania melanż

Ocena stanu sanitarnego

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych œrodków psychoaktywnych

Serwis Kšpieliskowy

Serwis służby cywilnej

Informacje dla rolnikówZawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny (2017/C 163/01)Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzywPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. informuje o konieczności rejestrowania podmiotów prowadzących produkcję pierwotną

W celu wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości dotyczących informacji o podmiotach prowadzących produkcję pierwotną w zakresie produkcji środków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. wyjaśnia: podmiotami takimi są rolnicy uprawiający hodowlę roślin, przeznaczonych do dalszego spożycia przez ludzi - sprzedawanych do punktów skupu żywności, zakładów produkujących żywność, np. ziarna zbóż sprzedawanych do młyna; truskawek do przetwórni owoców, sprzedaż warzyw i owoców do sklepów oraz na rynkach na własnych stoiskach. Państwowa Inspekcja Sanitarna wpisuje w rejestr rolników sprzedających uprawiane przez siebie rośliny, przeznaczone do spożycia przez ludzi bezpośrednio po kupnie lub po ich przerobieniu w zakładach przemysłu spożywczego. Według zapisów w obowiązującej ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami), podmioty działające na rynku spożywczym i prowadzące produkcję pierwotną, mają obowiązek złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Za nieprzestrzeganie tego zapisu wyżej wymienionej ustawy przewidziane są kary pieniężne - nakładane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Informacje dla rolników

Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Jak zapobiec zakażeniu świeżych owoców i warzyw wirusami, które powodują zatrucia pokarmowe?

Załącznik I rozporządzenia 852 dot. produkcji pierwotnej

Rolniczy Handel Detalicznyopracowanie i treść: PSSE TOMASZÓW MAZ.

Aktualizacja: 2019-07-04