MENU
TELEFON ALARMOWY
607-880-455
BIP
BIP
Serwis kąpieliskowy
Serwis kąpieliskowy
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o zagrożeniach wynikających z kąpieli w obiektach typu fontanna i innych obiektach, które nie są obiektami rekreacji wodnej
 1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o zagrożeniach wynikających z kąpieli w obiektach typu fontanna i innych obiektach, które nie są obiektami rekreacji wodnej.
 2. Zagrożenie dla zdrowia może wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. Ryzyko to jest mniejsze, gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku, gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała, w tym Staphylococcus ureus (gronkowiec złocisty) i dermatofity.
 3. Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda tego typu urządzeniach nie jest uzdatniana i dezynfekowana - analogicznie jak - w przypadku pływalni, a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli.
 4. Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają m.in.: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczeniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty, itp.) oraz ludzi.
 5. Innego typu zagrożenia mogą wiązać się z fontannami, których elementem jest ogólnodostępny otwarty zbiornik wody, do którego powraca woda z wyrzuconego pod ciśnieniem strumienia. Pozostając w otwartym zbiorniku, może ona podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych m.in.: E. coli, enterokokami, jak również w wodzie mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnianiu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniu wody fontanny.
 6. Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Zakażenie następuje drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu. Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45oC, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wody o średnicy kropel 2.0µm - 5.0µm, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie temperatury wody na poziomie poniżej 20oC, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV). Właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewniać także laminarny (nie turbulentny) wypływ wody
31 maja 2017r - Światowy Dzień Bez Tytoniu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach w związku z nadchodzącymi obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu informuje, że tegorocznym tematem ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest

Tytoń – zagrożenia dla rozwoju" (tytuł oryg.: Tobacco – a threat to development).

Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu są:
 1. zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu i zrównoważonym rozwojem;
 2. zachęcenie krajów do włączenia kontroli tytoniu do swoich krajowych działań w ramach zrównoważonego rozwoju;
 3. wzmocnienie krajowych działań w zakresie kontroli tytoniu;
 4. zachęcanie do szerszego udziału społeczeństwa i partnerów krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
Europejski Tydzień Szczepień 2017
„Vaccines work” – Szczepienia działają”.
Powiatowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że w dniach 24-30 kwietnia 2017 r. obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień.

Europejski Tydzień Szczepień - jest inicjatywą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która jest realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym. Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaĄnymi. W tym roku WHO zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup.

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Szczepień więcej informacji na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych można będzie uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 16 tel. 43 678-86-01 w godzinach od 8.00 – 15.00 oraz w punktach szczepień Poradni POZ.

Szczegółowe informacje o szczepieniach ochronnych oraz o obchodach Europejskiego Tygodnia Szczepień dostępne są również na stronach internetowych:

http://szczepienia.gis.gov.pl
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/european-immunization-week-2017
Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2017 r.
Depresja - porozmawiajmy o niej
Tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.
Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności. Depresja może prowadzić do zniszczenia relacji z rodziną, przyjaciółmi a także do niezdolności pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie czym jest depresja pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Celem kampanii Depresja - porozmawiajmy o niej, która rozpoczęła się 10 paĄdziernika 2016r. w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Inne informacje oraz materiały przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia są dostępne na stronie WHO pod poniższym linkiem: http://www.who.un.org.pl
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień AIDS jest świętem obchodzonym corocznie 1 grudnia od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na problem zakażenia wirusem HIV oraz solidaryzowanie się z ludĄmi dotkniętymi AIDS. Światowy Dzień AIDS przypomina, że epidemia to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku – poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV
"Rzuć palenie razem z nami"
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, iż 17 listopada 2016r. obchodzimy

Światowy Dzień Rzucania Palenia - "Rzuć palenie razem z nami"


Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W Polsce idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się od 1991 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano akcję "Rzuć palenie razem z nami". Wszystkie podejmowane w tym dniu działania mają na celu uświadomienie palaczom, że nigdy nie jest za póĄno aby zerwać z nałogiem.
KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 03 paĄdziernika 2016r. skierowany do konsumentów korzystających z wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Wartkowicach (miejscowości: Wartkowice, Spędoszyn, Zawada, Ner, Ner-Parcel, Ner-Kolonia, Dzierżawy-część miejscowości)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie wyników badań próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 29 września 2016r. z wodociągu publicznego w Wartkowicach w punktach monitoringowych: SUW-woda uzdatniona; sieć: Wartkowice, ul. Targowa 14; sieć Wartkowice, ul. Spółdzielcza 4; sieć: Wartkowice, ul. Legionów Polskich 5, studnia nr 1 i studnia nr 2 w ramach kontroli wewnętrznej przez Urząd Gminy w Wartkowicach informuje, że woda z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Woda z wodociągu publicznego w Wartkowicach nadaje się do spożycia.
KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 22 września 2016r. skierowany do konsumentów korzystających z wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Wartkowicach (miejscowości: Wartkowice, Spędoszyn, Zawada, Ner, Ner-Parcel, Ner-Kolonia, Dzierżawy-część miejscowości)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie informacji otrzymanej z Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli o uzyskanym wyniku badania próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 20 września 2016r. w ramach nadzoru z wodociągu publicznego w Wartkowicach z SUW w Wartkowicach - woda uzdatniona podawana do sieci oraz z sieci wodociągowej: Wartkowice, ul. Spółdzielcza 4 i Wartkowice, ul. Targowa 14. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg sieciowy w Wartkowicach, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody - bakterie grupy coli w ilości odpowiednio 6 jtk, 15 jtk i 11 jtk. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) dopuszczalna wartość dla bakterii grupy coli w 100 ml wynosi 0 jtk.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę to ok. 1013 osób.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia, w tym przygotowania potraw, mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów.

Woda bezpośrednio pobrana z kranu nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdził brak przydatności w/w wody do spożycia i zobowiązał producenta wody - Urząd Gminy w Wartkowicach do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia zastępczego Ąródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Właściciel wodociągu obowiązany jest informować mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych zaleceniach PPIS w Poddębicach. Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Poddębicach.
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu poddębickiego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póĄn. zm.) oraz §6 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) uwzględniając przedstawione przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” w Uniejowie Sp. z o.o., ul. Polna 37 wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Uniejowie określa wodę jako przydatną do kąpieli.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Uniejowie będzie czynne od 20 czerwca do 12 września 2016r.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że na terenie gminy Pęczniew w sezonie kąpieliskowym 2016 nie zostało zgłoszone przez Urząd Gminy w Pęczniewie żadne kąpielisko ani miejsce wykorzystywane do kąpieli oparte na wodach zbiornika Jeziorsko. W związku z tym nie oceniono stanu wód w zbiorniku Jeziorsko pod względem jej przydatności do kąpieli, a kąpiący się w niej ludzie robią to na własną odpowiedzialność.
SPRAWOZDANIE
o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę tygodniowe od 08.03 do 15.03.2016 r.
SPRAWOZDANIE
o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę tygodniowe od 01.03 do 07.03.2016 r.
SPRAWOZDANIE
o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę tygodniowe od 23.02 do 29.02.2016 r.
SPRAWOZDANIE
o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę tygodniowe od 23.12 do 31.12.2015 r.
"HIVokryzja. Wyleczmy się"
Kampania ma na celu „wyleczenie” ludzi z hipokryzji wobec osób żyjących z HIV i zwrócenie uwagi, że największym problemem zakażonych wirusem jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze strony ludzi zdrowych. Główny przekaz kierowany jest więc nie do osób zakażonych, a do zdrowych. W kampanii pokazuje swoją twarz Kasia – młoda kobieta żyjąca z wirusem.

HIVokryzjato hipokryzja wobec osób zakażonych HIV. Objawia się tym, że z pozoru akceptujemy osoby zakażone, jednak nasze zachowanie zmienia się, gdy dowiadujemy się, że znajdują się one w naszym otoczeniu. Wtedy wykonujemy przysłowiowy krok w tył. Nagle okazuje się, że nie chcemy z nimi pracować, korzystać z tych samych sztućców, podawać ręki. Wynika to oczywiście z niewiedzy. Boimy się tego, czego nie rozumiemy.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE w Poddębicach wspiera w/w kompanię i zachęca do zdobywania wiedzy i poznawania faktów w załączonych materiałach edukacyjnych i w Internecie na: - facebook.com/hivokryzja
- www.hivokryzja.pl
- YouTube

Inicjatywa jest dostępna do zapoznania się na http://www.hivokryzja.pl.19 listopada 2015r. obchodziliśmy "Światowy Dzień Rzucania Palenia "Rzuć palenie razem z nami"".
Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W Polsce idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się od 1991 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano akcję "Rzuć palenie razem z nami". Wszystkie podejmowane w tym dniu działania mają na celu uświadomienie palaczom, że nigdy nie jest za póĄno aby zerwać z nałogiem.
Z tej okazji Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Poddębicach odwiedziła grupa przedszkolna z Publicznego Przedszkola w Poddębicach. Dzieci zapoznały się z tematyka szkodliwości palenia tytoniu a także wzięły udział w konkursie wiedzy przygotowanym przez pracowników Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Higieny Dzieci i Młodzieży.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o zagrożeniach wynikających z kąpieli w obiektach typu fontanna i innych obiektach, które nie są obiektami rekreacji wodnej
 1. Fontanny i podobne urządzenia wodne, instalowane poza budynkami (parki, ulice) mogą czasami stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Dzieje się tak jednak przede wszystkim w przypadku ich niewłaściwego zaprojektowania i utrzymania, a także niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z nich, w tym np.: picia wody lub kąpieli czy wręcz pływania w otwartym zbiorniku fontanny.
 2. Zagrożenie dla zdrowia może wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. Ryzyko to jest mniejsze, gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku, gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała, w tym S. aureus i dermatofity.
 3. Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda tego typu urządzeniach nie jest uzdatniana i dezynfekowana - analogicznie jak - w przypadku pływalni, a jakość jej nie podlega systematycznej kontroli.
 4. Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają m.in.: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczeniu wody w fontannach odgrywają również Ąródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty, itp.) oraz ludzi.
 5. Innego typu zagrożenia mogą wiązać się z fontannami, których elementem jest ogólnodostępny otwarty zbiornik wody, do którego powraca woda z wyrzuconego pod ciśnieniem strumienia. Pozostając w otwartym zbiorniku, może ona podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych m.in.: E. coli, enterokokami, jak również w wodzie mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnianiu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniu wody fontanny.
 6. Fontanny są Ąródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Zakażenie następuje drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu Ąródła aerozolu. Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45oC, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wody o średnicy kropel 2.0µm - 5.0µm, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie temperatury wody na poziomie poniżej 20oC, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV). Właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewniać także laminarny (nie turbulentny) wypływ wody.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu poddębickiego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póĄn. zm.) oraz §6 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) uwzględniając przedstawione przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” w Uniejowie Sp. z o.o., ul. Polna 37 wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Uniejowie określa wodę jako przydatną do kąpieli.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Uniejowie będzie czynne od 15 czerwca do 11 września 2015r.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że na terenie gminy Pęczniew w sezonie kąpieliskowym 2015 nie zostało zgłoszone przez Urząd Gminy w Pęczniewie żadne kąpielisko ani miejsce wykorzystywane do kąpieli oparte na wodach zbiornika Jeziorsko. W związku z tym nie oceniono stanu wód w zbiorniku Jeziorsko pod względem jej przydatności do kąpieli, a kąpiący się w niej ludzie robią to na własną odpowiedzialność.
Regulacje prawne dotyczące rejestracji produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że w świetle obowiązujących przepisów (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.594 z póĄn. zm.) podmioty z terenu powiatu poddębickiego prowadzące:
 • produkcję pierwotną tj. działalność na poziomie gospodarstw obejmującą między innymi uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła i grzyby;
 • sprzedaż bezpośrednią tj. producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedający ją konsumentowi finalnemu lub dostarczający do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych;
zobowiązani są złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.594 z póĄn. zm.)

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r., Nr 106, poz. 730)

Wniosek można pobrać na stronie internetowej: http:/www.pis.lodz.pl/poddebice/ - w zakładce pliki do pobrania.

Podmioty, które prowadzą działalność w/w typu i nie dopełniają obowiązku rejestracji zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.594 z póĄn. zm.) podlegają karze pieniężnej - "Kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000zł".

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych z nią działań oraz zalecenia do wytycznych dobrej praktyki higieny zawarte są w załączniku I Rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE-L 139 z 30.04.2004r.).
Informacje dotyczące zapewnienia i przestrzegania odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych podczas uprawy, zbioru, skupu i transportu owoców i warzyw.
Gospodarstwa działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną roślinną podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nadzór obejmuje m.in. obowiązek rejestracji działalności, proporcjonalnego do zagrożeń i skali dokumentowania produkcji, przestrzegania zasad higieny, poświadczenia stanu zdrowia personelu i jakości używanej wody.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.
Podkreślić należy także, iż w myśl obowiązującego prawa to podmioty działające na rynku spożywczym są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności, a także za wszelkie szkody i uszczerbek na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością zdrowotną żywności. Producent środków spożywczych musi zapewnić, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji odbywających się pod jego kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione przepisami prawa europejskiego i krajowego.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach podjął akcję informacyjną dla plantatorów owoców i warzyw.

Akcja ma za zadanie wyeliminowanie zakażeń surowca, a w efekcie przeniesienia na konsumenta chorób wynikających z obecności wirusów przenoszonych przez żywność. Główne Ąródła wirusów w żywności mogą pojawiać się podczas pierwotnej produkcji, obejmując wodę, glebę, nawozy, ścieki a także ludzi pracujących w styczności z owocami i warzywami. Owoce i warzywa mogą być zanieczyszczone fekaliami pochodzącymi od ludzi i zwierząt podczas np. powodzi, wylewów nieczystości. Należy stosować takie działania zapobiegawcze, który zapewnią, że surowiec, który następnie zostanie przetworzony i wprowadzony do obrotu będzie wolny od zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W związku z powyższym należy na etapie uprawy i zbioru:
 • stosować do nawadniania, rozcieńczania środków ochrony roślin oraz nawozów wodę o właściwych parametrach mikrobiologicznych ( nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiocinami; woda do upraw powinna spełniać następujące kryteria mikrobiologiczne : grupa coli poniżej 50 000 w 100ml, gr. coli termotolerancyjne poniżej 20 000 w 100 ml, paciorkowce kałowe poniżej 10 000 w 100 ml, Salmonella nieobecne);
 • stosować prawidłowe nawożenie płodów rolnych ( nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy);
 • zapewnić w pobliżu plantacji dostęp do czystej, bieżącej wody do mycia i suszenia rąk ( mycie i suszenie rąk przed każdorazowym wejściem na pole, zalecane jest stosowanie rękawiczek jednorazowych);
 • przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: objawy grypopodobne, biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka;
 • zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet stałych lub przenośnych, umieszczonych blisko plantacji, odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przeciekania do wód gruntowych w pobliżu plantacji;
 • zapewnić czystość i odpowiednią jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru oraz właściwych warunków transportu;
 • opracować procedury dotyczące procesów mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;
 • przeprowadzać systematyczne szkolenia dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym;
 • przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru;
 • przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Rolniczej;
 • przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: "krok w przód" (np. lista odbiorców) oraz stosować odpowiednie procedury w tym zakresie.
Europejski Tydzień Szczepień 2015 "Zaszczep w sobie chęć szczepienia"
Celem Europejskiego Tygodnia Szczepień jest podkreślenie znaczenia szczepień ochronnych przed chorobami zakaĄnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie tej formy profilaktyki. Celem szczegółowym tegorocznych obchodów jest podniesienie świadomości i znaczenia szczepień wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz pracowników służby zdrowia, polityków, decydentów i mediów. Światowa Organizacja Zdrowia hasłem Zapobiegaj Chroń Szczep podkreśla, iż uodpornienie każdego dziecka ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania chorobom zakaĄnym i ochrony życia.

W związku z tegorocznymi obchodami Europejskiego Tygodnia Szczepień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że w dniach 20-25 kwietnia 2015r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach ul. Mickiewicza 16 uruchomiono specjalny punkt informacyjny dla rodziców, gdzie można uzyskać informacje nt. szczepień ochronnych.

Główny Inspektor Sanitarny przygotował poradnik dla rodziców pt. „ABC Szczepienia ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2 roku życia”oraz ulotkę informacyjną, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej akcji pod nazwą: Zaszczep w sobie chęć szczepienia http://www.szczepienia.gis.gov.pl
Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia
Tegorocznym tematem przewodnim ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest Bezpieczeństwo Żywności z hasłem "Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym".
W celu zapobiegania chorobom odżywnościowym, WHO zaleca stosowanie i propagowanie Pięciu kroków do bezpieczniejszej żywności,tj.:
 • Utrzymanie czystości
 • Oddzielanie żywności surowej od ugotowanej
 • Dokładne gotowanie
 • Utrzymanie żywności w odpowiedniej temperaturze
 • Używanie bezpiecznej wody i żywności


 • Inne informacje oraz materiały przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia są dostępne na stronie WHO pod poniższym linkiem:

  http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/en/
  Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu" realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.  Celem kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!" jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

  Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl.

  Do pobrania:
  Informacja prasowa
  Broszura Rodzina
  Ulotka Rodzina
  Broszura Ciąża
  Ulotka Ciąża
  Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test - akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS
  Z okazji zbliżających się WALENTYNEK, obchodzonych 14 lutego, Krajowe Centrum ds. AIDS zachęca przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.  Na co dzień troszczymy się o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub naszej Walentynki. Dlaczego więc nie wykonać testu w kierunku HIV? Nie powinien być to test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku.
  Lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.
  Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków. Z myślą o tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało elektroniczną pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie. Wystarczy jedynie wpisać życzenia i adresata w edytowalną wersję kartki, a następnie dołączyć ją do wiadomości e-mail. Kartkę walentynkową można pobrać ze strony www.aids.gov.pl.
  Szkolenia w ramach Projektu 5 "Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)"
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o szkoleniach realizowanych na terenie województwa łódzkiego w ramach Projektu 5 „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” stanowiącego jedną z części Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.
  Terminy i miejsca szkoleń zamieszczone są na stronie www.szkoleniehcv.pzh.gov.pl, na której również odbywa się rejestracja osób uczestniczących w szkoleniach.
  W 2015r. szkolenia skierowane do pracowników sektora usług pozamedycznych, wykonujących, zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek odbędą się w dniach: 05.03.2015r. (Hotel Focus w Łodzi, ul. Łąkowa 23/25), 15.04. 2015r. (Hotel Folwark w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 63) i 07.05.2015r. (aktualnie ustalane jest miejsce szkolenia).

  Informacja
  WARTO SIĘ SZCZEPIĆ
  Grypa może być poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, a szczepienia przeciwko grypie to jedna z najbardziej skutecznych i bezpiecznych metod chroniących nas przed tą chorobą. Niestety wciąż nie jest stosowana powszechnie. W sezonie 2013/2014 zaszczepiło się zaledwie 3,8% Polaków, podczas gdy w innych krajach jest 10-krotnie większy odsetek zaszczepionej populacji. Ponadto w woj. łódzkim odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie jest niższy od średniej w kraju.

  Przedstawiamy film zachęcający do stosowania szczepień przeciwko grypie sezonowej udostępniony przez Główny Inspektorat Sanitarny.
  1 grudnia Światowy Dzień AIDS
  "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka."
  to tytuł kampani społecznej, której organizatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS. Kampania skierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV.


  Materiały do pobrania:
  Informacja prasowa
  LOGO
  300x250-A2
  300x250-B2
  728x90-A2
  728x90-B4l
  „Rzuć palenie razem z nami”
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, iż 20 listopada 2014r. obchodzimy


  Światowy Dzień Rzucania Palenia – „Rzuć palenie razem z nami”.  Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W Polsce idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się od 1991 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano akcję "Rzuć palenie razem z nami". Wszystkie podejmowane w tym dniu działania mają na celu uświadomienie palaczom, że nigdy nie jest za póĄno aby zerwać z nałogiem.
  Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że do czasu zakończenia prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach przekazuje do wiadomości publicznej „Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach”.

  Zalecenia w formie „Wytycznych ...” mogą stanowić pomoc merytoryczną, dla osób prowadzących działalność w zakresie rekreacji wodnej przy podejmowaniu stosownych działań w celu: zapewnienia właściwego funkcjonowania pływalni, zagwarantowania właściwej jakości wody w tych obiektach i zapewnienia użytkownikom bezpiecznej kąpieli.

  „Wytyczne ...” mogą być wskazówką dla osób korzystających z rekreacji na pływalniach poprzez kreowanie postawy prozdrowotnej, która powinna przyczynić się do utrzymania właściwej jakości wody oraz odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w obiektach, z których korzystają.

  Wytyczne GIS

  Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez Gram ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae
  Kliknij, aby odtworzyć
  INFORMACJA DOTYCZĄCE GORĄCZKI KRWOTOCZNEJ EBOLA
  Toksyczna roślina - Barszcz Sosnowskiego
  Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii, Kamerunu, Gwinei Równikowej, Afganistanu, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu poddębickiego
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006., Nr 122, poz. 851 z póĄn. zm.) oraz §6 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) uwzględniając przedstawione przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” w Uniejowie Sp. z o.o., ul. Polna 37 wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Uniejowie określa wodę jako przydatną do kąpieli.

  Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Uniejowie będzie czynne od 28 czerwca do 15 września 2014r.

  Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że na terenie gminy Pęczniew w sezonie kąpieliskowym 2014 nie zostało zgłoszone przez Urząd Gminy w Pęczniewie żadne kąpielisko ani miejsce wykorzystywane do kąpieli oparte na wodach zbiornika Jeziorsko. W związku z tym nie oceniono stanu wód w zbiorniku Jeziorsko pod względem jej przydatności do kąpieli, a kąpiący się w niej ludzie robią to na własną odpowiedzialność.
  OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
  31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach w związku z nadchodzącymi obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja) uprzejmie informuje, że tegorocznym tematem ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest "podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe".
  Zgodnie z wytycznymi Ramowej Konwencji WHO o użyciu tytoniu (FTCT), kraje członkowskie powinny wdrażać politykę cenową na wyroby tytoniowe w celu zmniejszenia ich konsumpcji, a także z Art. 6 FCTC: "Strony uznają, że mechanizmy cenowe i podatkowe są skutecznym i ważnym sposobem ograniczania konsumpcji tytoniu".
  Badania wykazują, że wyższe podatki są szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynania palenia wśród młodzieży.
  Podatek akcyzowy, który powoduje wzrost cen wyrobów tytoniowych o 10% zmniejsza konsumpcję tytoniu o około 4% w krajach o wysokich dochodach i nawet o 8% w większości krajów o niskich i średnich dochodach. Podnoszenie podatków na wyroby tytoniowe skłania palaczy do porzucenia nałogu, zniechęca młodych ludzi do rozpoczecia palenia oraz jest Ąródłem przychodów do budżetów państw.
  Celem obchodów jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy. Istotnym elementem prowadzonych działań powinno być także informowanie o zdrowotnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. 2014 poz. 459), wydane na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaĄnych u ludzi. Rozporządzenie to zawiera wykaz badań podlegających obowiązkowi zgłaszania i wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań, z wyszczególnieniem badań w kierunku gruĄlicy, zakażeń HIV i innych.

  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 paĄdziernika 2007r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń, dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania (Dz. U. nr 203 poz. 1467), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2012r.
  Komunikat w sprawie epidemii gorączki krwotocznej Ebola  w Gwinei i krajach sąsiadujących
  Główny Inspektor Sanitarny informuje o utrzymującej się epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących.
  Do dnia 30 marca 2014 r.  w Gwinei potwierdzono wystąpienie 127 przypadków gorączki krwotocznej Ebola, w tym 83 śmiertelnych (współczynnik śmiertelności wynosi 65%). Zachorowania wystąpiły w regionach: Conakry,Guekedou, Macenta, Kissidougou, Dabola oraz Djingaraye. Zgłoszono również przypadki gorączki Ebola w Liberii, na terenie graniczącym z Gwineą oraz w Sierra Leone. Sytuacja epidemiologiczna w 3 krajach jest bardzo dynamiczna i liczba chorych jak i przypadków podejrzanych ulega częstym zmianom. Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby. WHO oraz ECDC na bieżąco wydają rekomendacje i oceny ryzyka dla krajów europejskich. W chwili obecnej WHO nie zaleca wprowadzania ograniczeń w ruchu turystycznym ani towarowym. W związku z zaistniałym zdarzeniem WHO nie zaleca również wprowadzania żadnych restrykcji w handlu lub podróżowaniu dotyczących Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Biorąc jednak powyższe pod uwagę, Główny Inspektor Sanitarny, zaleca osobom podróżującym w rejony występowania gorączki krwotocznej Ebola, zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności lub rozważenie możliwości przełożenia podróży na inny termin. Zgodnie z zaleceniami WHO podróżujący powinni unikać wszelkich kontaktów z osobami zakażonymi (chorymi lub ciałami osób zmarłych) jak również z ciałami padłych zwierząt. Materiały dotyczące aktualnych zaleceń WHO i ECDC znajdują się na stronach internetowych tych organizacji pod następującymi linkami:
 • http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
 • http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
 • Aktualne informacje dla podróżujących, zawierające opis sytuacji epidemiologicznej oraz ewentualne zalecenia znajduje się, w zakładce Informacje dla podróżujących: http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/informacje%20dla%20podróżujących/3_04-ebola%20i%20marburg-%20Afryka(1).pdf
  ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA – 7 KWIETNIA 2014
  Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi..

  Tegorocznym tematem przewodnim są choroby przenoszone przez wektory. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groĄne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. Przykładem groĄnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę. Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:
 • Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami;
 • Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;
 • Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;
 • Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi tymi chorobami.
 • Więcej informacji na stronie WHO: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html
  Krajowe Centrum ds. AIDS zachęca do zrobienia testu na HIV
  Test można zrobić anonimowo i bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie Polski. W województwie łódzkim punkt konsultacyjno-diagnostyczny funkcjonuje przy Poradni Nabytych Niedoborów Odporności w szpitalu im. dr. W. Biegańskiego przy ulicy Karola Kniaziewicza 1/5 w Łodzi.

  W załączeniu elektroniczna kartka pocztowa popularyzującą akcję profilaktyczną, która w 2014 roku przebiega pod hasłem "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test"".
  Akcja informacyjna "ZASZCZEP W SOBIE CHĘĆ SZCZEPIENIA"
  Profilaktyczny programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

  W ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych rusza realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka pt. "ARS, czyli jak dbać o miłość". Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Program ARS skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków, w tym środków zastępczych) przez młodzież. W powiecie poddębickim w programie wezmą dwie szkoły:
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa im Jana Pawła II z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach,
  - Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Poddębicach.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu poddębickiego
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006., Nr 122, poz. 851 z póĄn. zm.) oraz §6 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” w Uniejowie wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Uniejowie określa wodę jako przydatną do kąpieli.

  Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Uniejowie będzie czynne od 20 czerwca 2013r. do 20 września 2013r.

  Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że na terenie gminy Pęczniew w sezonie kąpieliskowym 2012 nie zostało zgłoszone przez Urząd Gminy w Pęczniewie żadne kąpielisko ani miejsce wykorzystywane do kąpieli oparte na wodach zbiornika Jeziorsko.

  Dotychczas nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach miejsce wykorzystywane do kąpieli w Wylazłowie nie zostało ocenione pod względem przydatności wody do kąpieli, a kąpiący się w niej ludzie robią to na własną odpowiedzialność.
  Profilaktyczny program w zakresie uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków aktywnych.
  Światowy Dzień bez Tytoniu - maj 2013r.
  Hasłem Światowego Dnia bez Tytoniu ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest "Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe". Zakaz wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych wymagany jest na mocy Ramowej Konwencji WHO o ograniczeniu używania tytoniu. Zakazy w tym obszarze prowadzą do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie oraz do zmniejszenia liczby osób palących. Mimo skuteczności kompleksowych zakazów, zgodnie z raportem WHO z 2011r. na temat epidemii palenia tytoniu, tylko 6% ludności świata nie jest narażona na reklamę i promocję przez przemysł tytoniowy. Ponadto wydatki na wyroby tytoniowe mogą ograniczać zasoby na podstawowe towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubrania, schronienie i transport. Koszty te znacząco obciążają osoby uzależnione od tytoniu i ich rodziny, powodując to, że wiele z nich pozostaje w błędnym kole ubóstwa, które może obejmować całe pokolenia.

  Spot
  Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych
  Państwowa Inspekcja Sanitarna, wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy oraz Instytutem Medycyny Wsi, jest współrealizatorem Projektu - Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych. Jest to przedsięwzięcie długofalowe (plan działań rozpisany jest do 2016 r.). Głównym Jego celem jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. Projekt współfinansuje Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

  Informacja do pobrania : INFORMACJA PRASOWA
  Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2013r.
  W tym roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą koncentrować się na przyczynach i skutkach nadciśnienia tętniczego i przebiegną pod hasłem "Healthy Heart Beat – zdrowe bicie sera". Obchody Światowego Dnia Zdrowia będą skupiać się na następujących tematach:
  1. ograniczenie liczby zawałów serca i udarów mózgu,
  2. zwiększania świadomości na temat przyczyn i konsekwencji nadciśnienia tętniczego,
  3. zachęcania do zmiany niekorzystnych zachowań zdrowotnych, które mogą prowadzić do wystąpienia nadciśnienia tętniczego,
  4. zachęcania osób dorosłych do regularnego mierzenia ciśnienia tętniczego,
  5. zwiększania liczby podmiotów leczniczych oferujących kontrolę ciśnienia krwi.
  W załączniku informacje z GIS opracowana na podstawie Raportu Światowej Organizacji Zdrowia pt. "Avoiding Heart Attacks and Strokes - don't be a victim protect yourself" oraz Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (WHO/ISH).

  Załącznik
  OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
  produkowanej w 2012 r. przez zespoły urządzeń centralnego zaopatrzenia
  funkcjonujące na obszarze Powiatu Poddębickiego
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje:
  W okresie od 23.02.2013 r. do 28.02.2013 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach 338 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz na zachorowania grypopodobne, w tym 144 u dzieci i 194 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2011/2012 zarejestrowano 73 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz grypopodobne w tym 39 u dzieci i 34 u osób dorosłych).
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje:
  W okresie od 16.02.2013 r. Do 22.02.2013 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach 298 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz na zachorowania grypopodobne, w tym 108 u dzieci i 170 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2011/2012 zarejestrowano 16 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz grypopodobne w tym 4 u dzieci i 12 u osób dorosłych).
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje:
  W okresie od 08.02.2013r. do 15.02.2013r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach 374 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz na zachorowania grypopodobne, w tym 160 u dzieci i 214 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2011/2012 zarejestrowano 179 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz grypopodobne w tym 84 u dzieci i 95 u osób dorosłych).
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje:
  W okresie od 01.02.2013r. do 07.02.2013r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach 676 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz na zachorowania grypopodobne, w tym 310 u dzieci i 366 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2011/2012 zarejestrowano 18 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz grypopodobne w tym 9 u dzieci i 9 u osób dorosłych).
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje:
  W okresie od 23.01.2013r. do 31.01.2013r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach 1154 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz na zachorowania grypopodobne, w tym 464 u dzieci i 687 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2011/2012 zarejestrowano 35 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz grypopodobne w tym 15 u dzieci i 20 u osób dorosłych).
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje jak chronić siebie i innych przed grypą
  Informacja dotycząca porad grzyboznawcy
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że porady w zakresie grzyboznawstwa udzielane są przez pracownika Działu Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli - Panią Barbarę Ciebiadę, nr tel. 43 823-41-48.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu poddębickiego
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006., Nr 122, poz. 851 z póĄn. zm.) oraz §6 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” w Uniejowie wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Uniejowie określa wodę jako przydatną do kąpieli.

  Miejsce wykorzystywane do kąpieli będzie czynne od 15 czerwca 2012r. do 10 września 2012r.

  Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że na terenie gminy Pęczniew w sezonie kąpieliskowym 2012 nie zostało zgłoszone przez Urząd Gminy w Pęczniewie żadne kąpielisko ani miejsce wykorzystywane do kąpieli oparte na wodach zbiornika Jeziorsko.

  Dotychczas nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach miejsce wykorzystywane do kąpieli w Wylazłowie nie zostało ocenione pod względem przydatności wody do kąpieli, a kąpiący się w niej ludzie robią to na własną odpowiedzialność.

  UPAŁY - ZALECENIA


  O C E N A O B S Z A R O W A J A K O Ś C I W O D Y produkowanej w 2011 r. przez zespoły urządzeń centralnego zaopatrzenia funkcjonujące na obszarze powiatu poddębickiego
  1. Podstawa wydania oceny
  2. Podstawą wydania oceny obszarowej jakości wody do spożycia za 2011r. dla powiatu poddębickiego było rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
   Ocenę obszarową przygotowano na podstawie rocznych ocen jakości wody dla gmin, które z kolei opracowano na podstawie rocznych ocen dla poszczególnych wodociągów, które zawierają dane zawarte: w protokołach kontroli urządzeń wodociągowych i protokołach pobrania próbek wody oraz w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych - dla poszczególnych urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę, pracujących na potrzeby zamieszkałej w ich zasięgu ludności.
  3. Cel wydania oceny
  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie posiadanych danych dokonuje analizy jakości wody w celu zaplanowania przez Właścicieli/Administratorów wodociągów działań naprawczych mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.
  5. Analiza jakości wody i ocena zgodności z określonymi prawem wymaganiami
  6. Na terenie powiatu poddębickiego w 2011r. nadzorem objętych było 36 urządzeń wodociągowych, w tym 31 wodociągów publicznych pracujących na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz 5 innych podmiotów zaopatrujących.
   W 2011r. z wody produkowanej przez wodociągi publiczne szacunkowo korzystało 39,708 tys. ludności (dane: grudzień 2011r.), co stanowi 94 % ludności zamieszkującej teren powiatu. Pozostała część ludności korzysta z wody z własnych ujęć lokalnych lub studni przydomowych.
   W powiecie poddębickim woda do spożycia rozprowadzana jest przez urządzenia centralnego zaopatrzenia o różnej wydajności:
   • <100 m3/d - 10 obiektów centralnego zaopatrzenia, zaopatrujące 6 458 ludności,
   • 100 do 1000 m3/d - 20 obiektów centralnego zaopatrzenia, które zaopatrują 25 620 ludności,
   • 1000 do 10000 m3/d - 1 obiekt centralnego zaopatrzenia, który zaopatruje 7 630 ludności.
   W 2011r. przeprowadzono 36 kontroli stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych oraz pobrano i oceniono laboratoryjnie – 179 próbek wody, w tym 116 próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego i 63 próbek wody w zakresie monitoringu przeglądowego.
   Badania laboratoryjne realizowane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru, które cytowane jest w Zarządzeniu Nr 3/2010 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 09 sierpnia 2010r. poprzez:
   • Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13,
   • Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40.
   Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że w 2011r.:
   • 26 urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę oraz 3 wodociągi lokalne produkowały - w minionym roku wodę, której skład odpowiadał wymaganiom sanitarnym,
   • 5 urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę oraz 2 wodociągi lokalne produkowały wodę, której skład okresowo bądĄ stale nie odpowiadał wymaganiom sanitarnym, z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu oraz przekroczone dopuszczalne wartości mętności.
  7. Stan techniczny obiektów i urządzeń. Ocena przydatności wody do spożycia. Niezbędne procesy naprawcze. Ryzyko zdrowotne.
  8. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli obiektów centralnego zaopatrzenia w wodę oraz wyniki badań próbek wody należy stwierdzić, iż:
   • ich stan sanitarno – techniczny jest zróżnicowany, ale nie budził większych zastrzeżeń,
   • ok. 88% ogółu mieszkańców powiatu, do których dociera sieć wodociągowa, ma dostęp do wody, która – w analizowanym zakresie – oceniona jest jako przydatna do spożycia,
   • ok. 12% ogółu mieszkańców powiatu, do których dociera sieć wodociągowa ma dostęp do wody, która – w analizowanym zakresie – oceniona jest jako warunkowo przydatna do spożycia.
   Główną przyczyną warunkowej oceny przydatności wody do spożycia jest ponadnormatywna zawartość związków żelaza i manganu, co może wynikać z braku systemu uzdatniania bądĄ nieskutecznego procesu uzdatniania wody.
   Konsumenci wody, do których dociera woda zawierająca ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu, mogli odczuwać okresowo uciążliwości natury higienicznej, wynikające z pogorszonych cech organoleptycznych. Ponadto byli oni narażeni na ryzyko zdrowotne, czyli mogły wystąpić u nich negatywne skutki zdrowotne spowodowane - bezpośrednio lub pośrednio – spożywaniem wody zawierającej określony ksenobiotyk.
   Tym samym ludność zamieszkała na terenie zaopatrywanym przez następujące wodociągi:
   1. 1. Wodociąg sieciowy w Porczynach, gm. Poddębice – Porczyny, Borki Lipkowskie, Lipki, Truskawiec, Wylazłów, Antonina, Borzewisko, Dzieżązna, Ewelinów, Gibaszew, Izabela, Krępa, Ksawercin, Leśnik, Malenie, Paulina, Nowa Wieś;
   2. 1. Wodociąg sieciowy w Wartkowicach, gm. Wartkowice – Wartkowice, Dzierżawy, Ner, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Zawady;
   3. 1. Wodociąg sieciowy w Starym Gostkowie, gm. Wartkowice – Stary Gostków, Wólka, Starzyny, Biała Góra, Drwalew, Pełczyska (część miejscowości), Orzeszków (część miejscowości);
   4. 1. Wodociąg sieciowy w Zdrzychowie, gm. Dalików – Zdrzychów, Oleśnica, Wilków, Fułki, Kontrewers, Dzierżanów, Stare Madaje, Wilczyca;
   5. 1. Wodociąg sieciowy w Woli Przedmiejskiej – Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Hipolitów, Wielenin, Wielenin Kolonia;
   6. 1. Wodociąg lokalny w Ośrodku wczasowym „Pod akacjami” w Księżych Młynach;
   7. 1. Wodociąg lokalny w Ośrodku wczasowym „Vantur” w Księżych Młynach
   8. używa wody warunkowo przydatnej do spożycia, z uwagi na brak innych Ąródeł zaopatrzenia na tym obszarze.
    Na mocy decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach większość Właścicieli/Administratorów tych urządzeń została zobligowana do uzyskania wody o wymaganym składzie w terminie określonym w decyzjach administracyjnych.

   Zdając sobie sprawę z powyższego należy stwierdzić, iż konieczne są działania naprawcze, usprawnienie bądĄ zmiana systemu technologicznego uzdatniania wody oraz właściwy nadzór eksploatacyjny, który poszczególni Właściciele/Administratorzy wodociągów winni zrealizować w zakresie i czasie, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
   Co prawda zrozumiałe jest, iż nie można oczekiwać radykalnej poprawy ponieważ większość działań w tej dziedzinie ma charakter długofalowy. Dlatego też należałoby zacząć od wyłączenia z eksploatacji małych stacji wodociągowych z niewydolnym systemem technologicznym a tym samym zmniejszenia liczby rozdrobnionych wodociągów.


  Załączniki>>

  21 – 27 sierpnia 2011r. – Światowy Tydzień Wody
  SIWI
  W dniach 21-27 sierpnia 2011r. obchodzony jest Światowy Tydzień Wody. Akcja organizowana jest od 1991 roku przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). Corocznie ,,Światowy Tydzień Wody” dotyczy innego zagadnienia, a w 2011 r. odbywać się będzie pod hasłem: „W reakcji na globalne zmiany: woda w urbanizującym się świecie”.
  Szczegółowe informacje o przebiegu akcji dostępne są na stronie Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Wody pod adresem:http://www.worldwaterweek.org/about.

  Więcej>>

  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Powiatu Poddębickiego
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006., Nr 122, poz. 851 z póĄn. zm.) oraz §6 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” w Uniejowie wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Uniejowie określa wodę jako przydatną do kąpieli.
  Miejsce wykorzystywane do kąpieli będzie czynne od 15 czerwca 2011r do 15 września 2011r.
  Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że na terenie gminy Pęczniew w sezonie kąpieliskowym 2011 nie zostało zgłoszone przez Urząd Gminy w Pęczniewie żadne kąpielisko ani miejsce wykorzystywane do kąpieli oparte na wodach zbiornika Jeziorsko.
  Dotychczas nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach miejsce wykorzystywane do kąpieli w Wylazłowie nie zostało ocenione pod względem przydatności wody do kąpieli, a kąpiący się w niej ludzie robią to na własną odpowiedzialność.
  ZASADY BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI
  Kliknij, aby powiększyć
  22 marca – Światowy Dzień Wody
  Światowy Dzień Wody (Word Water Day) obchodzony jest dnia 22 marca i ustanowiony został w 1992r. podczas konferencji ONZ.
  W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem – „Woda dla miast - w odpowiedzi na miejskie wyzwania” (Water for cities - Responding to the Urban Challenge’).
  Celem Światowego Dnia Wody 2011 jest skupienie międzynarodowej uwagi na skutki szybkiego wzrostu liczby ludności miejskiej, industrializacji i niepewności, w wyniku zmian klimatycznych, konfliktów i klęsk żywiołowych w miejskich systemach wodnych.

  Woda znana jest każdemu. Jest czynnikiem niezbędnym do życia, Jest składnikiem pokarmów i napojów, służy do różnych potrzeb gospodarczych i przemysłowych. Potrzebujemy jej by żyć, móc się rozwijać i funkcjonować.

  Jakość wody do picia zależy od wielu czynników i procesów. W największym stopniu jakość wody zależy od jej pochodzenia. Duży wpływ na jakość wody mają ludzie, którzy w wyniku prowadzonej działalności wprowadzają do niej różne zanieczyszczenia np.: wskutek stosowania nadmiernych dawek nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin, posiadania niewłaściwych systemów kanalizacyjnych i nieszczelnych zbiorników ściekowych lub po prostu ich braku.

  Na jakość wody ma również wpływ system wodociągowy składający się z ogromnej ilości różnorodnych elementów technicznych, m.in. z rurociągów głównych, z sieci rur rozdzielczych, zaworów, hydrantów, zdrojów ulicznych oraz połączeń domowych i domowych instalacji wodociągowych.

  Na terenie powiatu poddębickiego aktualnie funkcjonuje 37 urządzeń wodociągowych, w tym 31 wodociągów publicznych pracujących na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz 6 innych podmiotów pracujących na potrzeby zakładów produkcyjno-przetwórczych (3), ośrodków wypoczynkowych (2) oraz basenów kąpielowych (1).

  Z wody produkowanej przez wodociągi publiczne korzysta obecnie ok. 38,77 tys. ludności (dane: grudzień 2010.r)., co stanowi 91,59% ludności zamieszkującej teren powiatu. Pozostała część ludności korzysta z wody z własnych ujęć lokalnych lub studni przydomowych.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach sprawuje stały nadzór nad urządzeniami wodociągowymi, który realizowany jest poprzez kontrole terenowe obiektów oraz pobór próbek wody do badań laboratoryjnych w zakresie monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przeglądowego.

  W ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia w 2010r. zrealizowano pobór 214 próbek wody wodociągowej, z których 33 nie odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Mikrobiologiczny skład wody podawanej przez wodociągi sieciowe na terenie powiatu jest dość stabilny i eliminuje w procesach uzdatniania konieczność stosowania ciągłego procesu dezynfekcji wody. Aktualnie wszystkie wodociągi produkują wodę, której wskaĄniki mikrobiologiczne są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Na terenie naszego powiatu wszystkie wodociągi pracują w oparciu o ujęcia wód podziemnych. Są to wody dobrej jakości, charakteryzujące się jedynie zawartością znacznych ilości związków żelaza i manganu pochodzenia naturalnego, których obecność zależy od procesów hydrogeologicznych, fizycznych i biologicznych.

  Obecność żelaza w wodach podziemnych jest skutkiem wietrzenia skał magmowych i osadowych zasobnych w minerały zawierające żelazo, a także utleniania i hydrolizy skał siarczkowych. Żelazo występuje w postaci związków żelaza (III), które są nietrwałe w warunkach utleniających a związki żelaza (II) w warunkach redukcyjnych.

  Mangan występuje w wodach podziemnych zazwyczaj razem z żelazem. Źródłem manganu w wodach podziemnych są procesy wietrzenia i ługowania skał magmowych i osadowych, a także procesy rozkładu materii organicznej. Uzdatnianie wód podziemnych na terenie powiatu polega głównie na procesie odżelaziania i odmanganiania, które odbywa się poprzez utlenianie rozpuszczonych w wodzie jonów dwuwartościowych żelaza i manganu do trudno rozpuszczalnych związków tych metali o wyższej wartościowości, które następnie oddzielane są metodami mechanicznymi.

  Poziom zawartości związków żelaza i manganu w wodach podziemnych na terenie powiatu nie jest szkodliwy dla zdrowia człowieka. Ograniczenie zawartości tych związków w wodzie wynika głównie z aspektów użytkowych, niż zdrowotnych. Na podstawie posiadanych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach dokonując analizy jakości wody stwierdza, że:
  • - 25 urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę oraz 4 wodociągi lokalne, z których korzysta ok. 80,66 % mieszkańców powiatu, produkują wodę, której skład odpowiada wymaganiom sanitarnym,
  • - 6 urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę oraz 2 wodociągi lokalne, z których korzysta ok. 19,34% mieszkańców powiatu, produkują wodę, której skład okresowo bądĄ stale nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków żelaza, manganu i jonu amonowego oraz przekroczone dopuszczalne wartości mętności i barwy.

  W celu ograniczenia ryzyka zdrowotnego konsumentów, do których dociera woda wodociągowa, której skład fizyko-chemiczny jest niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, PPIS w Poddębicach obliguje Właścicieli/Administratorów wodociągów w drodze decyzji administracyjnych do podejmowania działań naprawczych polegających na usprawnianiu bądĄ zmianie systemów technologicznych uzdatniania wody oraz prowadzeniu właściwego nadzoru eksploatacyjnego.
  OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
  produkowanej w 2010 r. przez zespoły urządzeń centralnego zaopatrzenia funkcjonujące na obszarze powiatu poddębickiego
  1. Podstawa wydania oceny

  2. Podstawą wydania oceny obszarowej jakości wody do spożycia za 2010r. dla powiatu poddębickiego było rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). Ocenę obszarową przygotowano na podstawie rocznych ocen jakości wody dla gmin, które z kolei opracowano na podstawie rocznych ocen dla poszczególnych wodociągów, które zawierają dane zawarte: w protokołach kontroli urządzeń wodociągowych i protokołach pobrania próbek wody oraz w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych - dla poszczególnych urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę, pracujących na potrzeby zamieszkałej w ich zasięgu ludności.

  3. Cel wydania oceny

  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie posiadanych danych dokonuje analizy jakości wody w celu zaplanowania przez Właścicieli/Administratorów wodociągów działań naprawczych mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

  5. Analiza jakości wody i ocena zgodności z określonymi prawem wymaganiami

  6. Na terenie powiatu poddębickiego w 2010r. nadzorem objętych było 37 urządzeń wodociągowych, w tym 31 wodociągów publicznych pracujących na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz 6 innych podmiotów zaopatrujących.
   W 2010r. z wody produkowanej przez wodociągi publiczne szacunkowo korzystało 38,77 tys. ludności (dane: grudzień 2010.r)., co stanowi 91,59% ludności zamieszkującej teren powiatu. Pozostała część ludności korzysta z wody z własnych ujęć lokalnych lub studni przydomowych. W powiecie poddębickim woda do spożycia rozprowadzana jest przez urządzenia centralnego zaopatrzenia o różnej wydajności:
   • <100 m3/d - 10 obiektów centralnego zaopatrzenia, zaopatrujące 6 700 ludności,
   • 100 do1000 m3/d - 20 obiektów centralnego zaopatrzenia, które zaopatrują 24 470 ludności,
   • 1000 do 10000 m3/d - 1 obiekt centralnego zaopatrzenia, który zaopatruje 7 600 ludności.
   W 2010r. przeprowadzono 37 kontroli stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych oraz pobrano i oceniono laboratoryjnie – 214 próbek wody, w tym 133 próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego i 81 próbek wody w zakresie monitoringu przeglądowego. Badania laboratoryjne realizowane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru, które cytowane jest w Zarządzeniu Nr 3/2010 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 09 sierpnia 2010r. poprzez:
   • Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13,
   • Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40.
   Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że w 2010r.:
   • 25 urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę oraz 4 wodociągi lokalne produkowały - w minionym roku wodę, której skład odpowiadał wymaganiom sanitarnym,
   • 6 urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę oraz 2 wodociągi lokalne produkowały wodę, której skład okresowo bądĄ stale nie odpowiadał wymaganiom sanitarnym, z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków żelaza, manganu i jonu amonowego oraz przekroczone dopuszczalne wartości mętności i barwy.

  7. Stan techniczny obiektów i urządzeń. Ocena przydatności wody do spożycia. Niezbędne procesy naprawcze. Ryzyko zdrowotne.

  8. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli obiektów centralnego zaopatrzenia w wodę oraz wyniki badań próbek wody należy stwierdzić, iż:
   • ich stan sanitarno – techniczny jest zróżnicowany, ale nie budził większych zastrzeżeń.
   • ok. 80,66% ogółu mieszkańców powiatu, do których dociera sieć wodociągowa, ma dostęp do wody, która – w analizowanym zakresie – oceniona jest jako przydatna do spożycia,
   • ok. 19,34% ogółu mieszkańców powiatu, do których dociera sieć wodociągowa ma dostęp do wody, która – w analizowanym zakresie – oceniona jest jako warunkowo przydatna do spożycia.

   Główną przyczyną warunkowej oceny przydatności wody do spożycia jest ponadnormatywna zawartość związków żelaza i manganu, co może wynikać z braku systemu uzdatniania bądĄ nieskutecznego procesu uzdatniania wody.
   Konsumenci wody, do których dociera woda zawierająca ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu, mogli odczuwać okresowo uciążliwości natury higienicznej, wynikające z pogorszonych cech organoleptycznych. Ponadto byli oni narażeni na ryzyko zdrowotne, czyli mogły wystąpić u nich negatywne skutki zdrowotne spowodowane - bezpośrednio lub pośrednio – spożywaniem wody zawierającej określony ksenobiotyk.
   Tym samym ludność zamieszkała na terenie zaopatrywanym przez następujące wodociągi:
   1. Wodociąg sieciowy w Porczynach, gm. Poddębice – Porczyny, Borki Lipkowskie, Lipki, Truskawiec, Wylazłów, Antonina, Borzewisko, Dzieżązna, Ewelinów, Gibaszew, Izabela, Krępa, Ksawercin, Leśnik, Malenie, Paulina, Nowa Wieś;
   2. Wodociąg sieciowy w Wartkowicach, gm. Wartkowice – Wartkowice, Dzierżawy, Ner, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Zawady;
   3. Wodociąg sieciowy w Uniejowie, gm. Uniejów – Uniejów, Brzeziny;
   4. Wodociąg sieciowy w Woli Przedmiejskiej – Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Hipolitów, Wielenin, Wielenin Kolonia;
   5. Wodociąg sieciowy w Kłoniszewie – Kłoniszew, Jeżew, Małyń, Ruda Jeżewska, Stefanów, Dzierzązna;
   6. Wodociąg sieciowy w Bratkowie – Bratków, Dąbrówka, Wyrębów, Charchów Pański;
   7. Wodociąg lokalny w Ośrodku wczasowym „Pod akacjami” w Księżych Młynach;
   8. Wodociąg lokalny w Ośrodku wczasowym „Vantur” w Księżych Młynach;
   używa wody warunkowo przydatnej do spożycia, z uwagi na brak innych Ąródeł zaopatrzenia na tym obszarze. Na mocy decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach Właściciele/Administratorzy tych urządzeń są zobligowani do uzyskania wody o wymaganym składzie w terminie określonym w decyzjach administracyjnych.
  Zdając sobie sprawę z powyższego należy stwierdzić, iż konieczne są działania naprawcze, usprawnienie bądĄ zmiana systemu technologicznego uzdatniania wody oraz właściwy nadzór eksploatacyjny, który poszczególni Właściciele/Administratorzy wodociągów winni zrealizować w zakresie i czasie, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
  Co prawda zrozumiałe jest, iż nie można oczekiwać radykalnej poprawy ponieważ większość działań w tej dziedzinie ma charakter długofalowy. Dlatego też należałoby zacząć od wyłączenia z eksploatacji małych stacji wodociągowych z niewydolnym systemem technologicznym a tym samym zmniejszenia liczby rozdrobnionych wodociągów.

  Opracowała:
  Aneta Warpas

  Załącznik:
  Tabela


  Podstawy prawne:
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

  WIEDZA RATUJE ŻYCIE
  Rok 2010 jest 25 rokiem walki z epidemią HIV/AIDS w Polsce. Zakażenia HIV dotykają przede wszystkim osoby młode, a rozprzestrzeniają się głównie poprzez kontakty seksualne. Według szacunków UNAIDS obecnie na świecie z wirusem żyje ok. 33 miliony osób, w Polsce wykryto 13 tyś zakażeń, a kolejne 20 tyś osób nie wie o swoim zakażeniu. Mimo pozornie coraz większej wiedzy nt. HIV/AIDS, brakuje świadomości, że problemem HIV/AIDS może dotyczyć każdego. Wiedza o zakażeniu pozwala na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera. Zgodnie z myślą przekazywaną w kampanii „Wiedza ratuje życie. Zrób Test na HIV. Niezależnie od wyniku masz szansę na normalne życie”.
  Ulotka cz. 1
  Ulotka cz. 2
  Ogólnopolski Dzień Szczepień
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, iż w dniu 27 listopada 2010r.obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Szczepień, którego hasłem wiodącym jest „Bezpiecznie zapobiegać chorobie”. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaĄnym oraz zwiększenie świadomości społecznej w tej kwestii. Mając na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat szczepień ochronnych 26 listopada 2010r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach uruchomiony zostanie punkt informacyjny dla rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.
  „Rzuć palenie razem z nami”
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, iż 18 listopada 2010r. obchodzimy

  Światowy Dzień Rzucania Palenia – „Rzuć palenie razem z nami”.

  Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W Polsce idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się od 1991 roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano akcję "Rzuć palenie razem z nami". Wszystkie podejmowane w tym dniu działania mają na celu uświadomienie palaczom, że nigdy nie jest za póĄno aby zerwać z nałogiem. W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucenia Palenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach ogłosił Konkurs Plastyczny dla dzieci kl. I-III szkoły podstawowej pt. „Rzuć Palenie Razem z Nami”.

  Regulamin konkursu
  Europejski Dzień Wiedzy O Antybiotykach
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach, informuje iż 18 listopada 2010r. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Celem Kampanii jest podniesienie świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakim jest nabywanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki oraz racjonalnego ich stosowania. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej kampanii znajdują się na stronie www.antybiotyki.edu.pl
  DNI ZDROWIA PUBLICZNEGO
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, iż w dniach 11-29.10.2010r. obchodzimy Dni Zdrowia Publicznego. W związku z powyższym 20-22 paĄdziernika zostały ogłoszone Dniami Otwartymi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach w trakcie, których będą udzielane informacje na temat szczepień ochronnych, a także nt. szkodliwości palenia tytoniu, zagrożeń zakażenia HIV i zachorowania na AIDS. Odwiedzający nas Goście będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych, a także konsultacji z pracownikami.
  W ostatnim tygodniu paĄdziernika 25-29.10.2010r. w naszej siedzibie będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych o tematyce antytytoniowej, wykonanych przez dzieci i młodzież z terenu powiatu poddębickiego.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 05 sierpnia 2010r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  BEZPIECZNE WAKACJE 2010
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach pragnie zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas tegorocznych wakacji. Dzieci i młodzież są szczególne narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV, długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV (zarówno naturalne i sztuczne) w okresie dzieciństwa i dojrzewania, znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka i innych nowotworów skóry w póĄniejszym wieku.
  Więcej informacji bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych oraz zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży:
  - nt skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego (UV): pobierz plik,
  - 10 zasad bezpiecznych wakacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych: pobierz plik,
  - 10 zasad bezpiecznych wakacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: pobierz plik.


  Dodatkowe informacje nt. BEZPIECZNYCH WAKACJI znajdują się na str. internetowej www.pis.lodz.pl .
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  PODSUMOWANIE PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" W POWIECIE PODDĘBICKIM
  Program pt. "Czyste Powietrze Wokół Nas" realizowany był w 7 przedszkolach na terenie Powiatu poddębickiego. Wszyscy realizatorzy programu za najważniejszy cel wyznaczyli sobie kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. Skupiając działania na wykształceniu u dzieci szacunku do samego siebie i innych a przede wszystkim nauczyły przedszkolaków asertywności. Przedszkolaki brały udział w licznych konkursach plastycznych i quizach, scenkach teatralnych, a także w happeningach organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu - 31 maj 2010r.
  Program "Czyste Powietrze Wokół Nas" uświadomił dzieciom, a także ich rodzicom jakie szkody niesie za sobą samo przebywanie w towarzystwie osób palących papierosy.

  zobacz zdjęcia z realizacji programu:(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),(8)
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 10 czerwca 2010r.w sprawie kąpielisk i miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach w związku z sytuacją powodziową oraz utrzymującym się wysokim stanem wód powierzchniowych wprowadza zakaz kąpieli w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu poddębickiego do czasu ustabilizowania się powyższej sytuacji.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach, informuje, iż rozstrzygnięto Konkurs Plastyczny ogłoszony w ramach realizacji programu "Zadbaj o swoje płuca" w roku szkolnym 2009/2010.
  Organizatorem konkursu na etapie powiatowym był oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach. Honorowy patronat Programu na naszym terenie objął Starosta Poddębice. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, którzy uczestniczą w realizacji programu edukacyjnego profilaktyki gruĄlicy "Zadbaj o swoje płuca". Celem Konkursu było spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki chorób płuc.
  Zadaniem Uczestników było zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką kartki pocztowej, promującej profilaktykę gruĄlicy i chorób płuc oraz pełniącej funkcję edukacyjną.

  Uczestnicy konkursu startowali w 2 kategoriach wiekowych:
  Zwycięzcami zostali: I Kategoria - kl. I-III
  I miejsce - Justyna Wojech, kl. I, Szkoła Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Wilamowie: zobacz obraz;
  II miejsce - Maja Dobrzelewska, kl. II, Zespół Szkół w Domaniewie, Szkoła Podstawowa: zobacz obraz;
  III miejsce - Aleksandra Białkowska, Szkoła Podstawowa im. Krystyny Wituskiej w Małyniu: zobacz obraz.

  II Kategoria - kl. IV-VI
  I miejsce - Monika Dzierbicka, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Krystyny Wituskiej w Małyniu: zobacz obraz;
  II miejsce - Aneta Matuszewska, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Krystyny Wituskiej w Małyniu: zobacz obraz;
  III miejsce - Ewa Morys, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Krystyny Wituskiej w Małyniu: zobacz obraz.

  Na etapie wojewódzkim wyróżnienie otrzymała Aleksandra Białkowska ze Szkoły Podstawowej im. Krystyny Wituskiej w Małyniu.

  Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 21 maja 2010r. w Starostwie Powiatowym w Poddębicach.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 14 maja 2010r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Uniejowie na terenie powiatu poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o możliwości pogorszenia pod względem parametrów fizyko-chemicznych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg sieciowy w Uniejowie, z uwagi na rozpoczęte na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Uniejowie prace modernizacyjne związane z rozbudową budynku SUW oraz instalowaniem nowego systemu uzdatniania wody. Wodociąg produkuje ok. 298 m3/d wody i zaopatruje ok. 3078 osób.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 14 maja 2010r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2010R.
  Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Zdrowia 2010r. jest

  Miasto i Człowiek "Zdrowie w Mieście się Liczy"

  Temat ten został wybrany ze względu na wpływ urbanizacji na zdrowie ludzi na całym świecie. W ciągu najbliższych 30 lat znacząca część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich, co oznacza wzrost tępa urbanizacji. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi, obejmującymi np. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, wypadki z użyciem przemocy, choroby wraz z czynnikami ich ryzyka, takimi jak tytoń i inne nałogi, niewłaściwe odżywianie się, brak aktywności fizycznej.
  W tej sytuacji najbardziej poszkodowanymi są ubożsi mieszkańcy miast, którzy borykają się z wieloma chorobami i problemami zdrowotnymi, co może przekładać się na wyższe ryzyko występowania przemocy, przewlekłych chorób czy chorób zakaĄnych, takich jak gruĄlica lub HIV/AIDS. Główne determinanty zdrowia człowieka w środowiskach miejskich wykraczają poza sektor zdrowia i obejmują infrastrukturę fizyczną, dostęp do usług socjalnych i ochrony zdrowia, pracę samorządów, a także możliwości edukacyjne.
  Planowanie przestrzeni miejskich poprzez projektowanie miejsc zachęcających do aktywności fizycznej, a także wprowadzenie przepisów prawa miejscowego dotyczących użycia tytoniu i bezpieczeństwa żywności pozytywnie wpływa na promowanie zachowań wspierających zdrowie i bezpieczeństwo. Poprawa warunków życia miejskiego w dziedzinach takich jak budownictwo mieszkaniowe czy dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych w znaczący sposób przyczyniają się do redukowania zagrożeń dla zdrowia. Budowa miast w sposób, który gwarantuje dostępność oraz zachęca do korzystania z przestrzeni miejskich przez osoby starsze z pewnością odbędzie się z korzyścią dla wszystkich mieszkańców miast.
  Celem tegorocznej kampanii jest przede wszystkim:

  1000 miast: otwarcie przestrzeni publicznych na zdrowie w formie aktywności fizycznej w parkach, spotkań z władzami, kampanii sprzątających, lub zamknięcia wydzielonych części ulic dla ruchu kołowego.

  1000 istnień: zebranie 1000 opowieści wyróżniających się działaczy miejskich na rzecz zdrowia w mieście, którzy podjęli inicjatywę i w znaczący sposób wpłynęli na zdrowie mieszkańców miast.

  W ramach kampanii Człowiek i miasto na całym świecie zorganizowane zostaną imprezy towarzyszące w tygodniu 7-11 kwietnia 2010r.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach, informuje, iż 19 listopada 2009r. obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia
  Wszystkie podejmowane w tym dniu działania mają na celu uświadomienie palaczom, że nigdy nie jest za póĄno aby zerwać z nałogiem.W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucenia Palenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach ogłosił Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkolnej, pt. "Rzuć Palenie Razem z Nami".
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach, informuje, iż rozstrzygnięto Konkurs plastyczny dla młodzieży szkolnej pt. "Rzuć Palenie Razem z Nami".
  Konkurs skierowany był do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży mody na niepalenie oraz przedstawienie zysków płynących z niepalenia.

  Zwycięzcami zostali:
  I miejsce - Monika Dzierbicka ucz. kl. VI Szkoły Podstawowej im. Krystyny Wituskiej w Małyniu,
  II miejsce - Patrycja Chojnacka ucz. kl. V Szkoły Podstawowej w Domaniewie,
  III miejsce - Daria Pajor ucz. kl. IV Szkoły Podstawowej w Wilamowie.

  Nagrodzone prace:(1)(2) (3)
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach, informuje, iż 19 listopada 2009r. obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia
  Wszystkie podejmowane w tym dniu działania mają na celu uświadomienie palaczom, że nigdy nie jest za póĄno aby zerwać z nałogiem.W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucenia Palenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach ogłosił Konkurs Plastyczny dla młodzieży szkolnej, pt. "Rzuć Palenie Razem z Nami".
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 22 września 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 8 września 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
  W Przedszkolach w Poddębicach odbyły się spotkania podsumowujące przedszkolny program antynikotynowy pt. "Czyste Powietrze Wokół Nas". Dzieci poprzez zorganizowane zabawy wykazały się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w temacie szkodliwości palenia.

  Zobacz zdjęcia:(1)(2) (3)
  ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU W POWIECIE PODDĘBICKIM
  29 maja oraz 1 czerwca 2009r. dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie oraz Publicznego Przedszkola w Poddębicach wzięły udział w ulicznych happeningach z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu. Idąc ulicami miast dzieci niosły wykonane przez siebie transparenty oraz krzyczały hasła antynikotynowe. Podczas rozdawania ulotek zachęcały dorosłych do nie palenia.

  Zobacz zdjęcia:(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 19 maja 2009r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r, Nr 122, poz. 851 z póĄn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Informacja o infolinii w sprawie świńskiej grypy
  Informujmy Państwa, że w dniu wczorajszym została uruchomiona infolinia w sprawie świńskiej grypy. Informacji udzielają specjaliści z NIZP-PZH pod numerem telefonu :
  022 542-14-12,
  022 542-14-13,
  022 542-14-14,
  +48 696-498-555.
  Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1
  Zalecamy, co następuje:
  Osoby, u której wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel, bóle mięśniowe, ból gardła, itd.) winny zgłosić się do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

  Lekarz POZ po ustaleniu dodatniego wywiadu epidemiologicznego ( objawy grypy w ciągu 10 dni od możliwego kontaktu - pobytu na terenach występowania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chora na grypę świń) kieruje pacjenta do najbliższego oddziału zakaĄnego, powiadamiając o tym właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

  Lekarz chorób zakaĄnych hospitalizuje chorego w przypadku klinicznego podejrzenia grypy.

  Wdraża się proces diagnostyczny celem ustalenia patogenu.

  W przypadkach ciężkich przy braku przeciwwskazań zaleca się podawanie leków antywirusowych pod kontrolą lekarzy chorób zakaĄnych.

  Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualizowane codzienne o godzinie 12, dostępne są na stronie internetowej www.pis.gov.pl. Komunikaty zawierać będą między innymi informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz aktualne zalecenia.

  Warszawa, 28.04.2009, godz. 10.00

  Minister Zdrowia
  Ewa Kopacz

  Krajowy Konsultant
  w dz. Chorób ZakaĄnych
  Andrzej Horban
  IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu
  17 kwietnia 2009 r. w Poddębickim Domu Kultury i Sportu odbył sięIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu na etapie powiatowym. Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie.
  Zwycięzcy etapu powiatowego w kategorii szkoły podstawowe oraz gimnazja będą reprezentowały powiat poddębicki 11 maja 2009r. w Łodzi na etapie wojewódzkim Festiwalu.
  Komisja w składzie: Jakub Pięgot (Przewodniczący komisji), Marta Bukowska, Dorota Urbaniak-Kuster, Roman Nowak, Elżbieta Cieślak-Błasik przyznała:

  Na poziomie przedszkolnym:
 • I miejsce dla Publicznego Przedszkola w Poddębicach, ul. Miła 14/16 za piosenkę pt. "Marsz ekologiczny";(pokaż zdjęcie)
 • II miejsce dla Miejskiego Przedszkola w Uniejowie za piosenkę pt. "Ruch to Zdrowie"; (pokaż zdjęcie)
 • III miejsce dla Przedszkola w Niemysłowie za piosenkę pt. "Sport to zdrowie - każdy przedszkolak tak Ci powie";(pokaż zdjęcie)

 • 3 wyróżnienia:
 • dla Publicznego Przedszkola w Poddębicach, ul. Przejazd 19 za piosenkę pt. "Kroki po Zdrowie";(pokaż zdjęcie)
 • dla Publicznego Przedszkola w Wartkowicach za piosenkę pt. "Zdrowa Piosenka";(pokaż zdjęcie)
 • dla Przedszkola w Niewieszu za piosenkę pt. "Zdrowy Świat". (pokaż zdjęcie)


 • Na poziomie szkół podstawowych:
 • I miejsce dla Szkoły Podstawowej w Niemysłowie za piosenkę pt. "Kaczka - Figlaczka";(pokaż zdjęcie)
 • II miejsce dla Szkoły Podstawowej w Poddębicach za piosenkę pt. "Dziewczyna z Jabłkiem";(pokaż zdjęcie)
 • III miejsce dla Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie za piosenkę pt. "Ze słoneczną witaminą";(pokaż zdjęcie)
 • wyróżnienie dla dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach za piosenkę pt. "Czego mi żal";(pokaż zdjęcie)


 • Na poziomie gimnazjalnym:
 • I miejsce dla Gimnazjum z Zadzimia za piosenkę pt. "Zdrowie to cenna rzecz";(pokaż zdjęcie)
 • II miejsce dla Gimnazjum w Dalikowie za piosenkę pt. "Zdrowie, zdrowie, zdrowie";(pokaż zdjęcie)
 • Europejski Tydzień Szczepień 2009
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach informuje, że w dniach 21-27 kwietnia 2009 roku obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w tej kwestii.

  Dlatego od 20 do 24 kwietnia w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach uruchomiliśmy specjalny punkt informacyjny dla rodziców, gdzie można uzyskać informacje nt. szczepień ochronnych.
  Obchody ŚWIATOWEGO DNIA RZUCENIA PALENIA "20 listopada 2008 roku".
  Miejskie Przedszkole w Uniejowie aktywnie obchodziło Światowy Dzień Rzucenia Palenia. Dzieci wykonały plakaty i chorągiewki do wcześniej przygotowanych haseł.(1)(2)(3)

  Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Pęczniewie też już wiedzą, że palenie szkodzi zdrowiu.(4)

  W Publicznym Przedszkolu w Poddębicach przy ul. Miłej bardzo zaangażowani w akcję byli rodzice, którzy otrzymali od swoich pociech własnoręcznie wykonane naklejki z napisem "Papierosy są Fe!", "Zamiast papierosa kup mi mentosa!" oraz "Nie pal przy mnie!".(5)(6)

  Dzieci z Publicznego Przedszkola w Poddębicach z ul. Przejazd 19 przy pomocy wychowawczyń, wystosowały do Rodziców-Palaczy motywujący do rzucenia nałogu.(7)(8)

  W Szkole Podstawowej im. Krystyny Wituskiej w Małyniu przeprowadzono akcję informacyjną na temat szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie układali wierszyki i przygotowywali prace plastyczne w formie plakatów.(9)

  W Zespole Szkół w Uniejowie podczas spotkania z rodzicami przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego wygłosiła referat na temat szkodliwości palenia zakończony apelem do dorosłych o świat wolny od dymu papierosowego. Rodzicom, nauczycielom i zaproszonym gościom rozdano ulotki antynikotynowe.(10)(11)

  W Szkole Podstawowej w Poddębicach jak co roku obchodzono Światowy Dzień Rzucenia Palenia. Odbył się "Sąd Nad Papierosem" oraz uczniowie zaprezentowali bajkę z morałem pt. "Jak Kot palił fajkę".(12)(13)

  W Szkole Podstawowej w Wilamowie uczniowie malowali plakaty antynikotynowe a dla lepszego zobrazowania skutków nałogu rozdano ulotki promujące zdrowy styl życia bez papierosów.(14)(15)

  20 listopada 2008 r. Światowy Dzień Rzucania Palenia - "Rzuć palenie razem z nami"
  Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych w 1974 roku, kiedy to dziennikarz Lynn Smith, zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. Rezultatem tej akcji był fakt, iż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.
  W Polsce idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się od 1991 roku, kiedy Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie i Fundację "Promocja zdrowia" zorganizowały akcję "Rzuć palenie razem z nami". Wszystkie działania podejmowane w ten dzień mają na celu zachęcenie palaczy do zerwania z nałogiem.

  Z okazji Światowego Dnia Rzucenia Palenia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poddębicach przygotowała ulotkę pt. "ZDROWIE TWOJEGO DZIECKA - NAJLEPSZY POWÓD, BY RZUCIĆ PALENIE", przeznaczoną dla rodziców wszystkich przedszkolaków.
  Każde dziecko w dniu 20 listopada 2008 r. otrzyma w swoim przedszkolu taką ulotkę by zabrać ją do domu i przekazać rodzicom.

  Z ulotki młodzi rodzice dowiedzą się jakie ryzyko niesie palenie papierosów przez kobietę w ciąży, a także o szkodliwości samego wdychania dymu tytoniowego przez przyszłą mamę. Ulotka zawiera informacje - jakie konsekwencje zdrowotne na przyszłość dziecka niesie narażanie go na dym tytoniowy.

  Chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci miały świadomość, że nie muszą godzić się na to by dorośli palili w ich obecności, ponieważ szkodzi to ich zdrowiu.

  Ulotka
  III EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO "TRZYMAJ FORMĘ" W POWIECIE PODDĘBICKIM
  27 paĄdziernika 2008 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach zorganizowała szkolenie do programu edukacyjnego pt. "Trzymaj Formę", na które zaproszono dyrektorów szkół, koordynator szkolnych programu oraz intendentki. Spotkanie odbyło się w Restauracji "Termy Uniejów" w Uniejowie.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Marek Życiński przywitał przybyłych gości i zapoznał z głównymi założeniami programu "Trzymaj Formę".
  Marta Bukowska (Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia) i Ewa KaĄmierczak (Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku) omówiły następujące zagadnienia:
  1. Podsumowanie II edycji programu "Trzymaj Formę" i omówienie założeń realizacji III edycji programu.
  2. Prezentacja regulaminu konkursu na projekt do programu "Trzymaj Formę".
  3. Prezentacja regulaminu konkursu na projekt do programu "Trzymaj Formę".
  4. Wymagania higieniczno-sanitarne dla bloków żywieniowych w szkołach.
  5. Omówienie systemów jakościowych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (GHP/GMP, HACCP).
  6. Program znakowania żywności GDA.
  Zobacz zdjęcia:(1)(2)(3)
  KONKURS NA ZAKŁADKĘ HIV/AIDS W POWIECIE PODDĘBICKIM
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach rozstrzygnęła, na etapie powiatowym, "Wojewódzki Konkurs na zakładkę z hasłem ostrzegającym młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, skutkujących zakażeniem HIV".

  W konkursie wzięli udział:
  Natalia Płoszyńska, Barbara Węgierska, Alicja Gosińska, Justyna Pisera z Zespołu Szkół w Domaniewie,
  Jadwiga Dominiak, , Marcin Dominika z Zespołu Szkół w Parądzicach;
  Jolanta Owczarek, Monika Maciejewska, Justyna Dudkowska, Katarzyna Świderska, Adrianna Bartnik z Zespołu Szkół w Uniejowie.

  Komisja konkursowa przyznała:

  I Miejsce - Justyna Dudkowska - Zespół Szkół w Uniejowie - III klasa Gimnazjum;
  II Miejsce - Katarzyna Świderska - Zespół Szkół w Uniejowie - III klasa Gimnazjum;
  III Miejsce - Adrianna Bartnik - Zespół Szkół w Uniejowie - III klasa Gimnazjum.

  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 16 września 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 09 września 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 28 lipca 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Porczynach na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Porczynach gm. Poddębice (liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 500 osób).
  Na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych wody z dnia 24 lipca 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Porczynach nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
  W dniu 21 lipca 2008r. pobrano próby do badań laboratoryjnych z czterech stałych punktów monitoringowych (SUW, Krępa 24, Lipki 15, Nowa Wieś 17) i stwierdzono w 1 próbce (SUW) przekroczenie ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h (wynik badania: odpowiednio: 121jtk/ml.

  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 28 lipca 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Sworawie na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Sworawie gm. Poddębice (liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 300 osób).
  Na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych wody z dnia 24 lipca 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Sworawie nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
  W dniu 21 lipca 2008r. pobrano próby do badań laboratoryjnych z trzech stałych punktów monitoringowych (SUW, Sworawa 84, Brzezinki 10) i stwierdzono w 2 próbkach (SUW, Brzezinki 10) przekroczenie ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h (wynik badania: odpowiednio: 246jtk/ml i >300jtk/ml). Ponadto w obu z w/w punktów stwierdzono również obecność mikroorganizmów w 36 st. C po 48h w ilościach odpowiednio 159jtk/ml i 120 jtk/ml.

  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 15 lipca 2008r.skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w CHROPACH, na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że działania podjęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Poddębicach doprowadziły do usunięcia zanieczyszczenia bakteriologicznego wody podawanej przez wodociąg sieciowy w Chropach.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego z dnia 12 czerwca 2008r. nr Z/201/D/2008, przeprowadzonego przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegaturę w Sieradzu, prób wody pobranych w dniu 09 czerwca 2008r. ze stacji wodociągowej w Chropach oraz z dwóch punktów sieci, stwierdza przydatność wody do spożycia.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 15 lipca 2008r.skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w CHROPACH, na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że działania podjęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Poddębicach doprowadziły do usunięcia zanieczyszczenia bakteriologicznego wody podawanej przez wodociąg sieciowy w Chropach.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego z dnia 12 czerwca 2008r. nr Z/201/D/2008, przeprowadzonego przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegaturę w Sieradzu, prób wody pobranych w dniu 09 czerwca 2008r. ze stacji wodociągowej w Chropach oraz z dwóch punktów sieci, stwierdza przydatność wody do spożycia.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 7 lipca 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Obchody ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU – 31 MAJ 2008 R. w Powiecie Poddębickim.
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach przy współpracy z Miejskim Przedszkolem w Uniejowie zorganizowała konkurs plastyczny pt. "Palenie - złodziej zdrowia i piękna"(1)(2), w którym wzięły udział dzieci z w/w przedszkola. Wszystkie dzieci podczas obchodów Dnia Dziecka w Miejskim Przedszkolu 02.06.2008 r. nagrodzono dyplomami za udział w konkursie, a zwycięzcy dodatkowo otrzymali nagrody. (pokaż obraz)
  Zwycięzcy konkursu plastycznego pt. "Palenie - złodziej zdrowia i piękna":(pokaż obraz)
  I miejsce - Jakub Dopierała
  II miejsce - Przemysław Janiak
  III miejsce - Adam Michalak

  Wszystkie prace zostały wystawione podczas Majówki 31.05.2008 r. z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Uniejowie, podczas której również odbyła się kampania na rzecz niepalenia.((1),(2),(3))
  Podczas Majówki rozstrzygnięto konkurs na hasło do "Światowego Dnia bez Tytoniu - 31 maj", nagrodzone hasła to:
 • "Dbaj o innych. Paląc szkodzisz nie tylko sobie ale też innym" - Martyna Łukasik kl. IV a
 • "Papierosy są zbyt groĄne, chyba każdy o tym wie, a więc nie pal przyjacielu, bo papieros zgubi cię!" - Julia Goszczyk kl. II a
 • "Ani w WC, ani w piwnicy, nie rób z płuc popielnicy" - Wiktoria Wicherkiewicz kl. I b
 • "NIE PALMY" - Artur Szymczak kl. II b
 • "Chcesz być silny oraz zdrowy - wyrzuć papierosa i efekt gotowy",
 • "Chcesz być piękny i powabny - nie pal papierosów żadnych" - Kacper Marciniak kl. II b
 • "Palenie zabija, lepiej nie próbować niż gorzko żałować" - Anna Brygier kl. II b

 • W Zespole Szkół w Domaniewie - Samorząd Uczniowski przy współpracy z Radą Pedagogiczną zorganizował obchody Światowego Dnia bez Tytoniu pod hasłem "Młodość bez papierosa". Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zajęli się kolportażem ulotek, a w klasach odbyły się pogadanki na temat szkodliwości palenia tytoniu.
  W szkole ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem "Młodość bez papierosa", w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas, a najciekawsze prace zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej.(1)

  Natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małyniu wykonali prace plastyczne i rymowanki o szkodliwości palenia tytoniu, które umieszczono na gazetce szkolnej "Żyjmy Zdrowo".

  "Papierosy to trucizna, po nich w psychice pozostaje blizna"
  "Przez głód nikotynowy ludzie tracą głowy"
  "Nie pal koleżanko i kolego, bo to nic dobrego"
  "Gdy człowiek pali, w głowie mu się wali"
  "Palenie i picie sprawiają krótkie życie"
  "Kto w papierosy się wda, o żołądek swój nie dba"
  "W fajkach znalazłeś przyjaciela, więc masz niewiele do stracenia"
  "Papieros nie da ci szczęścia, nie da ci żyć on twoje życie obróci w pył "
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 29 maja 2008r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 z póĄń. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r. Nr 183 poz. 1530) uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pobranej w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli informuje, że pod względem przebadanych wskaĄników/parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 paĄdziernika 2002r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

  Woda nadaje się do kąpieli.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości wody.

  Szczegóły raportu
  Przedstawiamy Państwu w załączeniu Instrukcję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2008 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami
  Treść tej instrukcji została wypracowana m.in. w drodze konsultacji z wszystkimi reprezentatywnymi stowarzyszeniami harcerskimi. Została także zamieszczona na stronie internetowej GIS (www. gis.gov.pl - aktualności).Instrukcja ta zastępuje poprzednią instrukcję z dnia 6 lipca 2007 roku. Przestają obowiązywać także instrukcje Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz instrukcje Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w ww. zakresie.

  Pobierz instrukcję
  18 kwietnia 2008 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach, oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, przy współpracy z Poddębickim Domem Kultury i Sportu oraz Środowiskową Świetlicą Socjoterapeutyczną w Poddębicach zorganizowała III Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu na etapie powiatowym.
  Do uczestnictwa zaproszono dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Poddębickiego. Festiwal cieszył się olbrzymim zainteresowaniem młodych wykonawców, co miało odzwierciedlenie w profesjonalnym, wysokim poziomie ich przygotowania.
  Do konkursu zgłosiły się 4 przedszkola, 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja.
  Festiwal swoim wystąpieniem rozpoczął Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach M. Życiński. (pokaż obraz)
  Komisja w składzie: Jakub Pięgot (Przewodniczący komisji), Marta Bukowska, Dorota Urbaniak-Kuster, Roman Nowak, Grzegorz Wierzchowski (pokaż obraz) przyznała:

  Na poziomie przedszkolnym:
 • II miejsce dla Miejskiego Przedszkola w Uniejowie za piosenkę pt. "Gotuj na zdrowie"(pokaż obraz)
 • II miejsce dla Publicznego Przedszkola w Poddębicach, ul. Miła 14/16 za piosenkę pt. "Z-jak zdrowie"(pokaż obraz)
 • III miejsce dla Publicznego Przedszkola w Poddębicach, ul. Przejazd 19 za piosenkę pt."Tańcem zwojujesz świat"(pokaż obraz)
 • IV miejsce dla Publicznego Przedszkola w Wartkowicach za piosenkę pt. ""Chcę zdrowy być"(pokaż obraz)


 • Na poziomie szkół podstawowych:
 • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Niemysłowie z piosenką pt. "Porządkowa cha cha"(pokaż obraz)
 • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Uniejowie z piosenką pt. "Śmiech i ruch to zdrowie"(pokaż obraz)
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie z piosenką pt. "Pamiętajcie o przyrodzie"(pokaż obraz)
 • Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Pęczniewie z piosenką pt. "Zdrowie"(pokaż obraz)
 • Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Niewieszu za piosenką pt. "Hej rodacy"(pokaż obraz)


 • Na poziomie gimnazjalnym:
 • I miejsce - Gimnazjum z Zadzimia z piosenką pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch"(pokaż obraz)
 • II miejsce - Gimnazjum z Uniejowa z piosenką pt. "Ratujmy Ziemię"(pokaż obraz)
 • III miejsce - Gimnazjum z Pęczniewa z piosenką pt. "Dlaczego"(pokaż obraz)


 • Nagrody dla uczestników ufundowali:
 • Urząd Miejski w Poddębicach
 • Urząd Gminy w Dalikowie
 • Urząd Miasta w Uniejowie
 • Starostwo Powiatowe w Poddębicach
 • KRUS Oddział Regionalny w Zduńskiej Woli Placówka Terenowa (w Poddębicach)
 • Biuro Poselskie P. Piotra Polaka
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Gospodarczo-Edukacyjnym w Poddębicach

 • Dzięki hojności GS "S CH" w Poddębicach oraz GS "S CH" w Uniejowie uczestników Festiwalu oraz zaproszonych gości poczęstowano pączkami, soczkami oraz zdrowymi batonikami.(pokaż obraz)

  Zespoły, które zdobyły I miejsce na poziomach szkół podstawowych i gimnazjalnych będą reprezentować powiat w etapie wojewódzkim 9 maja 2008 r. o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 28 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Sworawie na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Sworawie gm. Poddębice (liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 300 osób).
  Na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych wody z dnia 21 i 28 kwietnia 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Sworawie nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
  W dniu 16 kwietnia 2008r. pobrano próby do badań laboratoryjnych z trzech stałych punktów monitoringowych (SUW, Sworawa 84, Brzezinki 10) i stwierdzono w 2 próbkach (SUW, Brzezinki 10) przekroczenie ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h (wynik badania: odpowiednio: >300jtk/ml i 120jtk/ml). Ponadto w jednym z punktów (Brzezinki 10) stwierdzono obecność mikroorganizmów w 36 st. C po 48h w ilości 141jtk/ml).
  W dniu 22 kwietnia 2008r. pobrano ponownie próby do badań laboratoryjnych z czterech stałych punktów monitoringowych (SUW, Sworawa 84, Sworawa 50, Brzezinki 10) i stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h (Sworawa 84 – >300 jtk/ml i Brzezinki 10 - >300 jtk/ml).

  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  Komunikat Państwowego Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 28 kwietnia 2008r.skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Chropach na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Chropach gm. Poddębice (liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 500 osób).
  Na podstawie wyników badań wody z dnia 21 i 28 kwietnia 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Chropach nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
  W dniu 16 kwietnia 2008r. pobrano próby do badań laboratoryjnych z trzech stałych punktów monitoringowych (SUW, Chropy Kolonia 8, Chropy 29) i stwierdzono w jednej próbce przekroczenie ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h - wynik badania 240jtk/ml.
  W dniu 22 kwietnia 2008r. pobrano próby do badań laboratoryjnych z czterech stałych punktów monitoringowych (SUW, Chropy Kolonia 8, Chropy 29 i Wilczków 27) i stwierdzono w jednej próbce (SUW) przekroczenie ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h - wynik badania >300 jtk/ml..

  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 21 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Sworawie na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Sworawie gm. Poddębice (liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 300 osób).
  Na podstawie wyników badań wody z dnia 18 i 21 kwietnia 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Sworawie nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W dniu 16 kwietnia 2008r. pobrano próby do badań laboratoryjnych z trzech stałych punktów monitoringowych (SUW, Sworawa 84, Brzezinki 10) i stwierdzono następujące przekroczenia:
  - ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h (SUW – >300jtk/ml i Brzezinki 10 - 120jtk/ml),
  - ogólnej liczby kolonii w 36 st. C po 48h (Brzezinki 10 - 141 jtk/ml).

  Polecono natychmiast rozpocząć proces dezynfekcji wody.

  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Następne badanie mikrobiologiczne wody zaplanowano na 22 kwietnia 2008 r.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 21 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Porczynach na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Porczynach gm. Poddębice (liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 500 osób).
  Na podstawie wyników badania wody z dnia 14 i 18 kwietnia 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Porczynach nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
  W dniu 09 kwietnia 2008r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano próby wody do badań laboratoryjnych ze stałych punktów monitoringowych (SUW, Krępa 24, Lipki 15). Stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h - wynik badania >300jtk/ml (2 próbki) oraz liczby bakterii grupy coli – wynik badania 70jtk (1 próbka).

  Polecono natychmiast rozpocząć proces dezynfekcji wody.

  W dniu 15 kwietnia 2008r. ponownie pobrano próby do badań laboratoryjnych z 4 punktów monitoringowych (SUW, Krępa 24, Lipki 15, Nowa Wieś 17) i stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby kolonii w 22 st. C po 72h - wynik badania >300jtk/ml (2 próbki).
  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 15 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Niewieszu na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że działania podjęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Poddębicach doprowadziły do usunięcia zanieczyszczenia bakteriologicznego wody podawanej przez wodociąg sieciowy w Niewieszu.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego z dnia 14 kwietnia 2008r. nr PSSE-OL-HŚ/N/128/08 przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli prób wody pobranych w dniu 08 kwietnia 2008r. ze stacji wodociągowej w Niewieszu oraz trzech punktów sieci stwierdza przydatność wody do spożycia.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 15 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Spycimierzu na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że działania podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. doprowadziły do usunięcia zanieczyszczenia bakteriologicznego wody podawanej przez wodociąg sieciowy w Spycimierzu.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego z dnia 14 kwietnia 2008r. nr PSSE-OL-HŚ/N/129/08 przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli prób wody pobranych w dniu 08 kwietnia 2008r. ze stacji wodociągowej w Spycimierzu oraz trzech punktów sieci stwierdza przydatność wody do spożycia.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 15 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Woli Przedmiejskiej na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że działania podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. doprowadziły do usunięcia zanieczyszczenia bakteriologicznego wody podawanej przez wodociąg sieciowy w Woli Przedmiejskiej.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie sprawozdania z badania laboratoryjnego z dnia 14 kwietnia 2008r. nr PSSE-OL-HŚ/N/130/08 przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli prób wody pobranych w dniu 08 kwietnia 2008r. ze stacji wodociągowej w Woli Przedmiejskiej oraz trzech punktów sieci stwierdza przydatność wody do spożycia.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 07 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Woli Przedmiejskiej na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Woli Przedmiejskiej, gm. Uniejów (liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 800 osób). Na podstawie wyników badania wody z dnia 07 kwietnia 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Woli Przedmiejskiej nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W dniu 02 kwietnia 2008r. pobrano próby do badan laboratoryjnych z trzech stałych punktów monitoringowych (Wielenin 30, Hipolitów 32). We wszystkich próbach stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby kolonii w temp. 22 st. C po 72h - wynik badania >300jtk/ml, najwyższa dopuszczalna wartość–100 jtk/ml.

  Polecono natychmiast rozpocząć proces dezynfekcji wody.

  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Następne badanie mikrobiologiczne wody zaplanowano na 08 kwietnia 2008r.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 07 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Spycimierzu na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Spycimierzu gm. Uniejów (liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 700 osób). Na podstawie wyników badania wody z dnia 07 kwietnia 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Spycimierzu nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W dniu 02 kwietnia 2008r. pobrano próby do badan laboratoryjnych z trzech stałych punktów monitoringowych (SUW, Spycimierz 57, Człopy-sklep spożywczy). We wszystkich próbach stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby kolonii w temp. 22 st. C po 72h - wynik badania >300jtk/ml, najwyższa dopuszczalna wartość–100 jtk/ml.

  Polecono natychmiast rozpocząć proces dezynfekcji wody.

  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Następne badanie mikrobiologiczne wody zaplanowano na 08 kwietnia 2008r.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 07 kwietnia 2008r. skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Niewieszu na terenie Powiatu Poddębickiego.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu sieciowego w Spycimierzu gm. Uniejów (liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 700 osób). Na podstawie wyników badania wody z dnia 07 kwietnia 2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach stwierdza, że woda podawana przez wodociąg sieciowy w Spycimierzu nie spełnia norm sanitarnych z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W dniu 02 kwietnia 2008r. pobrano próby do badan laboratoryjnych z trzech stałych punktów monitoringowych (SUW, Spycimierz 57, Człopy-sklep spożywczy). We wszystkich próbach stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby kolonii w temp. 22 st. C po 72h - wynik badania >300jtk/ml, najwyższa dopuszczalna wartość–100 jtk/ml.

  Polecono natychmiast rozpocząć proces dezynfekcji wody.

  Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.
  Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

  Następne badanie mikrobiologiczne wody zaplanowano na 08 kwietnia 2008r.

  Kolejny komunikat o jakości wody ukaże się po otrzymaniu wyników badania wody.
  OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY produkowanej w 2007 r. przez zespoły urządzeń centralnego zaopatrzenia, funkcjonujące na obszarze Powiatu Poddębickiego
  Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie informuje, że w każdy poniedziałek będzie miało miejsce płukanie sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Pęczniewie. W związku z powyższym w dniu płukania sieci jakość wody może ulec pogorszeniu.
  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
  W PODDĘBICACH z dnia 12.11.2007r. skierowany do konsumentów wody produkowanej przez wodociąg publiczny w PĘCZNIEWIE na terenie powiatu PODDĘBICKIEGO.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach dopuszcza warunkowo do spożycia wodę z wodociągu publicznego w Pęczniewie z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości: mętności oraz związków żelaza i manganu.

  Woda pochodząca z sieci wodociągu publicznego w Pęczniewie zasila następujące miejscowości: Pęczniew, Rudniki, Przywidz, Osowiec, Wielkopole.

  Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronach internetowych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Poddębickim.
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poddębicach
  99-200 Poddębice ul. Mickiewicza 16
  tel./fax (0)43 678-86-00
  e-mail: poddebice@pis.lodz.pl