Kontakt

 

 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W Piotrkowie Trybunalskim
 97-300 Piotrków Trybunalski Al.3-go Maja 8


 Godziny pracy stacji : poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:05

Sekretariat:
(44) 647 64 98, (44) 647 18 45, (44) 647 62 80,
Fax
(44) 647 76 26

TELEFON ALARMOWY 661 61 68 05 czynny całą dobę
(Proszę dzwonić tylko w sytuacjach kryzysowych)

 Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
 pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.05

Elektroniczna skrzynka podawcza


Przyjmowanie próbek do badań:

Pokój przyjmowania próbek
Próbki wody - monitoring grupy A i B pon-wt 7:30 - 12:00
Próbki wody w pozostałe dni - po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 44 647 62 80 wew.46
Próbki żywności do badań fizykochemicznych pon-pt 7:30 - 14:00
Próbki żywności do badań mikrobiologicznych pon-śr 7:30 - 14:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 44 647 62 80 wew.57


Punkt przyjmowania próbek
Próbki biologiczne pon-pt 8:00 - 12:00
Stacja nie posiada punktu pobierania krwi.Skargi i wnioski przyjmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Zastępcy w każdy wtorek w  godz. 11:00 - 13:00 oraz 15:00 - 15:30

Skargi, wnioski, zapytania do urzęduSpis telefonów

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny -Dyrektor:
  Elżbieta Dobrzyńska tel. (44) 647 76 26
 • Główna Księgowa:
  Katarzyna Miedzianowska tel. (44) 647 76 06
 • Kierownik Sekcji Higieny Pracy: - zastępuje dyrektora w czasie nieobecności
  Joanna Roll tel. (44) 647 62 80 wew. 40, 601-850-345
 • Kierownik Oddziału Laboratoryjnego:
  Ewa Litych tel. (44) 647 62 80 wew. 47
 • Kierownik Oddziału Nadzoru wykonująca zadania Głównego Specjalisty ds. Systemów Jakości:
  Bożena Pełdjak tel. (44) 647 62 80 wew. 47
 • Kierownik Sekcji Higieny Żywności Żywnienia i PU:
  Monika Majcher tel. (44) 647 62 80 wew. 36
 • Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej:
  Zofia Nolberek tel. (44) 647 62 80 wew. 37
 • Kierownik Sekcji Higieny Epidemiologii:
  Emanuela Krawczykowska tel. (44) 647 62 80 wew. 33
 • Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
  Danuta Szokalska tel. (44) 647 62 80 wew. 34
 • Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:
  Wiesława Kozińska tel. (44) 647 62 80 wew. 26
 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
  Barbara Turlejska tel. (44) 647 62 80 wew. 32
 • Kierownik Sekcji Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
  Violetta Maciejewska tel. (44) 647 62 80 wew. 57
 • Kierownik Sekcji Badań Środowiskowych Wody i Gleby:
  Anna Pasek tel. (44) 647 62 80 wew. 46
 • Kierownik Sekcji Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy:
  Kamila Trzecianowska tel. (44) 647 62 80 wew. 28
 • Kierownik Sekcji Mikrobiologii i Parazytologii:
  Agnieszka Skoczylas tel. (44) 647 62 80 wew. 49
 • Kierownik Sekcji Przygotowania Podłoży:
  Iwona Rudzka tel. (44) 647 62 80 wew. 59
 • Kierownik Sekcji Analiz Instrumentalnych:
  Artur Goj tel. (44) 647 62 80 wew. 52
  

  e-mail : psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim może przetwarzać dane osobowe w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu wymiany informacji IMI w celu komunikacji oraz współpracy pomiędzy administracjami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie prawodawstwa rynku wewnętrznego dotyczącego zawodów regulowanych i usług.

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski. Dane osobowe mogą być ujawnione organom administracji publicznej państw członkowskich należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli danych, które jej dotyczą, m.in. prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami.

Dane osobowe mogą być ujawnione innym organom administracji publicznej w związku z postępowaniami prowadzonymi przez PSSE w Piotrkowie Trybunalskim.