AktualnościKomunikat


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje konsumentów wody z wodociągu publicznego w Łękach Szlacheckich gm. Łęki Szlacheckie
o stwierdzonym przekroczeniu zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72 h. w wodzie pobranej z wodociągu publicznego w Łękach Szlacheckich - punkt poboru: suw wyjście na sieć. W związku z powyższym, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu (gotować minimum 1 minutę). Do celów sanitarno-bytowych woda może być używana bez ograniczeń.
Ogólna liczba mikroorganizmów sygnalizuje zmiany w jakości wody oraz wskazuje na potencjalną obecność zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie.
Zobowiązano producenta wody, Gminę Łęki Szlacheckie do podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w terminie do 25 maja 2018r.
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z w/w wodociągu – 1506 osób.
Wodociąg obsługuje miejscowości: Łęki Szlacheckie, Ogrodzona, Felicja, Lesiopole, Dobrenice, Dobreniczki, Huta, Dąbrowa, Górale, Stanisławów

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2018-05-10

Fontanny


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zagrożeniach wynikających z korzystania z fontann ulicznych. Fontanny i podobne urządzenia wodne, instalowane poza budynkami (parki, ulice) są urządzeniami dekoracyjnymi. W przypadku korzystania niezgodnego z nich przeznaczeniem (picie wody, kąpiel, zabawa w wodzie w otwartym zbiorniku fontanny) może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających lub przebywających w ich sąsiedztwie.
Woda w fontannach charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku z czym uważana jest za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia. W rzeczywistości nie jest ona przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca.
W zanieczyszczaniu wody w fontannach istotną rolę odgrywają zwierzęta (psy, koty i ptaki) oraz ludzie.
Woda pozostająca w otwartym zbiorniku fontanny może zawierać bakterie (Escherichia coli, enterokoki), wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporidium). Mogą one powodować między innymi zatrucia pokarmowe, biegunki, problemy skórne oraz dolegliwości ze strony układu moczowego. Fontanny będące źródłem aerozolu wodnego niosą ze sobą zagrożenie wynikające z obecności bakterii z rodzaju Legionella sp. W przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowania na legionellozę. Urządzenia te mogą mieć ostre krawędzie, szorstkie lub śliskie powierzchnie, a więc nie są przystosowane też technicznie do kąpieli.
Dbając o bezpieczeństwo zdrowotne własne i naszych dzieci - w upalne dni korzystajmy z wody w miejscach do tego wyznaczonych tj. na pływalniach, strzeżonych kąpieliskach lub miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2018-05-02

Informacja


Informujemy, że dnia 04.05.2018r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynna.

Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2018-04-30

Europejski Tydzień Szczepień


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 23-29.04.2018 roku obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep.” W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia.
Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych i podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym.
Z tej okazji w dniach 23 do 27 kwietnia 2018 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 8 czynny będzie Punkt Informacyjny, w którym udzielane będą porady dotyczące szczepień. Informacje udzielane będą telefonicznie pod nr 44 649-50-63 wew. 55 lub osobiście w pokoju nr 9.
Warunkiem osiągnięcia odporności populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób, co najmniej ok. 95%. Dzięki programom powszechnych szczepień już nie boimy się groźnych chorób jak ospa czy polio. Bez wątpienia szczepionki uratowały miliony istnień na świecie. W powiecie piotrkowskim wykonalność szczepień wynosi od 95% do 99%. W roku 2017 na naszym terenie niezaszczepionych pozostawało 43 dzieci, część z nich została odroczona od szczepień ze względów zdrowotnych, pozostałych dzieci rodzice wykazują niechęć do szczepień z różnych względów tj. kulturowych, religijnych czy wpływu ruchu antyszczepionkowego. Ciągle zbyt mało osób korzysta ze szczepień przeciwko grypie, chorobie niebezpiecznej ze względu na powikłania. Istotą szczepienia jest wprowadzenie do organizmu antygenu (zabitych albo żywych osłabionych drobnoustrojów lub ich fragmentów), który wywołuje reakcję układu odpornościowego. Następstwem jest wytworzenie pamięci odpornościowej. Dzięki niej, gdy organizm w przyszłości zetknie się z żywym, agresywnym drobnoustrojem, będzie mógł zareagować przygotowaną obroną immunologiczną. To rozpoznanie podanego w szczepionce antygenu zawsze owocuje reakcją organizmu, większą lub mniejszą, czasem niezauważalną, Czasem jednak powodującą wyraźne objawy, które nazywamy odczynami poszczepiennymi.
W 2017 roku w naszym powiecie odnotowaliśmy 2 niepożądane odczyny poszczepienne u dzieci. W obydwu przypadkach niepożądane objawy poszczepienne ustąpiły bez powikłań.
W roku 2017 w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiło zmniejszenie zachorowań: na krztusiec: 30 przypadków było 99; na płonicę: 16 zachorowań, było 67; na różyczkę nie było żadnego zachorowania, a rok wcześniej było 6; na świnkę: 6, było 14, na gruźlicę 25 zachorowań, były 44. Natomiast wzrosła ilość zachorowań na ospę wietrzną z 557 (w 2016 r.) na 945 ( w 2017 r.)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2018-04-23

Kampania społeczna "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu"


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że w latach 2012 -2016 w całym kraju realizowana była kampania społeczna Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu ! Kampania była częścią Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Na potrzeby kampanii zostały przygotowane spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Celem kampanii było zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii były kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy. „Zdrowie bywa ulotne” – zachęcamy do obejrzenia filmów promujących zdrowy styl życia: https://youtu.be/LxCoXH_V3DI

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2018-04-12

Informacja


W dniach 30.04-04.05.2018r.cnie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella.

Autor: Agnieszka Skoczylas
Data wprowadzenia: 2018-04-06

Hasło Roku Światowej Organizacji Zdrowia na 2018r. „Zdrowie dla wszystkich”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na Światowy Dzień Zdrowia 2018 , obchodzony co roku 7 kwietnia, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła hasło „ Zdrowie dla wszystkich”. Ten rok jest szczególnie ważny dla liderów organizacji prozdrowotnych, gdyż zbiegł się z obchodami 70-lecia powstania Światowej Organizacji Zdrowia. W związku z tym zobowiązania zawarte w Celach Zrównoważonego Rozwoju w 2015r. powinny nabrać przyśpieszenia w odniesieniu do zapewnienia wszystkim społecznościom dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych ponad trudnościami finansowymi. Światowa Organizacja Zdrowia w tym jubileuszowym roku zobowiązała się do prowadzenia globalnych i lokalnych działań w celu poprawy warunków zdrowia dla wszystkich mieszkańców naszej Planety. Oznacza to w praktyce wspieranie krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej, dającej jednakowy dostęp do opieki medycznej wszystkim ludziom.
Dyrektor Generalny WHO powiedział:
„Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać między kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia.”
W praktyce oznacza to, że społeczności całego świata powinny otrzymać potrzebne im usługi zdrowotne bez ponoszenia trudności finansowych, mieć umożliwiony dostęp do usług zapobiegających najważniejszym przyczynom chorób oraz zapewnienia, że jakość tych usług będzie wystarczająco dobra, aby poprawić stan zdrowia osób, które je otrzymają.
Działalność ludzi w obszarze zdrowia w tym roku nastawiona będzie na inicjatywę poprawy usług zdrowotnych poprzez przekazywanie stosownych opinii decydentom politycznym, politykom, ministrom, przedstawicielom organizacji i stowarzyszeń, mediom i władzom lokalnym. Może to nastąpić za pośrednictwem for dyskusyjnych, debat publicznych, koncertów, marszy i wywiadów na temat Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej. Da to ludziom możliwość kontaktu z ich przedstawicielami, decydentami i beneficjentami w celu poprawy dostępu do wysokiej jakości usług medycznych i ochrony finansowej. Każdy z nas poprzez dzielenie się z innymi swoimi historiami, jako dotknięty chorobą pacjent, ma rolę do odegrania, pobudzając rozmowy i przyczyniając się do zorganizowanego dialogu na rzecz polityki, która pomoże krajowi osiągnąć i utrzymać Uniwersalne Ubezpieczenie Zdrowotne.

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2018-03-26

Wiosna bez pneumokoków!


Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będzie można bezpłatnie zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom. Akcja dotyczy dzieci do ukończenia 5 r.ż., które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzonych w latach 2013–2016).

Komunikat do rodziców
Komunikat do świadczeniodawców
List krajowego konsultanta ds. epidemiologii
Plakat

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2018-03-15

Informacja


Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28.03.2018r. do 30.03.2018r. nie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella.

Autor: Agnieszka Skoczylas
Data wprowadzenia: 2018-03-12

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów (Dz.U z 2017r. poz. 2111).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 16 lutego 2018 roku weszła w życie Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów (Dz.U z 2017r. poz. 2111). Właściciele solariów i osoby korzystające z tej usługi mogą zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz Ministerstwa Zdrowia.
link do strony WSSE: http://www.pis.lodz.pl/page/1,strona-glowna.html?id=1016

link do strony Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/solarium-wciaz-kusi-mimo-zagrozenia-dla-zdrowia/

Wzór informacji określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.U. z 2018 r., poz. 275) znajduje się pod adresem:
http://www.pis.lodz.pl/data/other/zakaz-udostepniania-solarium-wzor-tabl.jpg

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2018-02-16

Informacja


Informujemy, że w związku z modernizacją centrali telefonicznej w dniach 06 - 08 lutego 2018r nie bedą funkcjonowały wszystkie telefony stacjonarne (również fax) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Telefoy komórkowe, numer alarmowy, oraz poczta e-mail działać będzie bez zakłóceń.

Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2018-02-05

Dzień Walki z Rakiem


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 4 lutego 2018 roku obchodzony będzie Dzień Walki z Rakiem. Organizowany jest od 2005 roku pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem. W porównaniu do lat 80., obecnie na nowotwory złośliwe zapada w Polsce prawie 2,5 raza więcej osób. Każdego roku w Polsce umiera ponad 350 tysięcy osób, blisko 100 tysięcy umiera na nowotwory złośliwe.
Najwięcej osób choruje na raka płuc, są to zarówno kobiety i mężczyźni.
Wśród kobiet w wieku 40-55 najczęstszą przyczyną zgonu jest rak piersi.
Mężczyźni natomiast, zaraz po raku płuc, chorują na nowotwór raka prostaty. W ciągu ostatnich trzech dekad zachorowalność na raka prostaty drastycznie wzrosła – w latach 80. wynosiła około 2 tysięcy przypadków rocznie, a w ostatniej dekadzie było ponad 12 tysięcy zachorowań.
Główną przyczyną chorób nowotworowych jest zaniedbywanie profilaktyki, która polega na:
• systematycznych badaniach (u kobiet: samobadanie piersi, usg piersi, mammografia, cytologia; u mężczyzn: poziom PSA, badanie per rectum gruczołu krokowego, samobadanie jąder, u wszystkich badanie rtg płuc, kolonoskopia, gastrofiberoskopia),
• zaprzestaniu czynnego i biernego palenia tytoniu, gdyż 80-90 % zachorowań na raka płuc ma związek z używaniem tytoniu,
• aktywności fizycznej – szczupła sylwetka pozwala uniknąć do 20 % nowotworów związanych z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Warto spacerować, chodzić po schodach, jeździć rowerem, pływać, ćwiczyć 30 minut każdego dnia.
• prawidłowej, dobrze zbilansowanej diecie ( spożywanie: 4-5 posiłków o stałych porach, śniadanie jako podstawowy i główny posiłek, 3 porcji warzyw i 2 porcji owoców dziennie, ryb 2-3 razy w tygodniu; ograniczenie: spożywania tłuszczów nasyconych, mięsa czerwonego, cukru i soli, konserwantów i barwników; wypijanie 2,5 l płynów dziennie),
• wysypianiu się i umiejętności radzenia sobie z codziennym stresem.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2018-01-31

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” – kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)


W latach 2018-19 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) realizować będzie kampanię , której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.
Rozpoczęcie kampanii – kwiecień 2018r.

Więcej informacji w tym przewodnik po kampanii oraz biuletyny znajdują się na stronach:
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu

Autor: Joanna Roll
Data wprowadzenia: 2018-01-23

Wypoczynek zimowy 2018


W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w naszym województwie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do przeczytania załączonej ulotki „Bezpieczny wypoczynek zimowy w powiecie piotrkowskim” i otrzymanej z GIS-u „Patent na bezpieczne ferie”. Wszystkim wypoczywającym życzymy wielu zimowych atrakcji i powrotu do nauki i pracy w pełni sił i zdrowia.

Ulotka 1
Ulotka 2

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2018-01-17

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - POWIAT PIOTRKOWSKI


OCENA WODY

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2018-01-17

Spotkanie edukacyjne z młodzieżą


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia. Spotkanie zorganizowano w ramach interwencji nieprogramowej „Profilaktyka używania nowych środków zastępczych”. Prelekcję i rozmowę z uczniami poprzedziły filmy przygotowane na kampanię „Melanż Oczekiwania vs. rzeczywistość.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2018-01-15

Program edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 roku odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „Bieg po zdrowie”. Adresatami programu są uczniowie klas IV szkół podstawowych i ich rodzice.
Główne cele programu to:
- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Na program składa się 6 zajęć z uczniami i 2 zajęcia z rodzicami. Program realizowany będzie do 20 maja 2018 roku w 18 szkołach podstawowych powiatu piotrkowskiego. Patronat honorowy nad programem objął: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia oraz Rzecznik Praw Dziecka.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2018-01-10

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych


Realizowany w latach 2012-2016 projekt edukacyjny „Profilaktyczny program z zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” miał na celu ograniczenie używania środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży i uświadomienie poważnych konsekwencji zdrowotnych dla dziecka. Czym grozi palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie narkotyków przez kobietę w ciąży? Tlenek węgla zawarty w dymie tytoniowym powoduje brak tlenu niezbędnego do prawidłowego wzrostu i rozwoju płodu. Bierne palenie stanowi zagrożenie dla płodu. U dzieci, które są biernymi palaczami częściej występują infekcje dróg oddechowych, astma, zapalenie ucha środkowego, a nawet nowotwory. Nikotyna, bezpośrednio działając na rozwój neuronów (głównie poprzez receptory acetylocholiny), zmienia ekspresję genów, wpływając na replikację DNA i różnicowanie komórek w mózgu. Niższa punktacja w skali Apgar, niedowaga oraz wady wrodzone występują znacznie częściej u dzieci kobiet spożywających w ciąży alkohol. Nie istnieje dawka alkoholu, którą można spożywać w trakcie ciąży! Narażenie na oddziaływanie alkoholu w trakcie rozwoju płodu może prowadzić do alkoholowego zespołu płodowego (Fetal Alcohol Syndrom, FAS). Zażywanie narkotyków i środków zastępczych (dopalaczy) w czasie ciąży może być przyczyną różnych powikłań takich jak: przedwczesny poród, poronienie lub obumarcie płodu.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2018-01-10

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że w latach 2012 -2016 w całym kraju realizowany był „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Projekt finansowany był przez Szwajcarię i Ministra Zdrowia. Celem projektu było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia. W ramach projektu realizowane były:
- badania ankietowe kobiet w ciąży,
- program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych,
- kampania społeczna,
-edukacja na platformie internetowej: www.zdrowiewciąży.pl; www.e-stawiamnazdrowie.pl
Efekty działań widoczne są w badaniach pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” przeprowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny przed realizacją projektu i po jego zakończeniu:
w 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmowało środki uspakajające lub nasenne, a w 2017 roku 1,59%. W analogicznym okresie ciężarnych spożywających alkohol było 10,1% i 4,84%, ciężarnych palących papierosy było 7% i 5,86 %, codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego było 22,5% ciężarnych i 17,98%.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-12-13

12.XII – Ogólnopolski Dzień Szczepień


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 12 grudnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Szczepień. Celem obchodów jest uświadomienie społeczeństwu ich roli w profilaktyce chorób zakaźnych. Samo przestrzeganie higieny, czysta woda i żywność, choć pełnią ważną rolę, są niewystarczające i nie uchronią nas przed groźnymi bakteriami i wirusami.
Szczepienia są skuteczną formą profilaktyki i wykorzystują naturalne zdolności obronne organizmu zapewniając odporność na długi czas.
Szczepionka jest biologicznym preparatem zawierającym antygeny wirusowe lub bakteryjne, które wprowadzone do organizmu, powodują, że wytwarzana jest swoista odporność. Ta zostawia pamięć immunologiczną, dzięki czemu organizm może błyskawicznie zareagować w przypadku zetknięcia z wirusem czy bakterią.
Szczepienie daje osobie odporność indywidualną. Dzięki temu, że wiele osób się zaszczepiło na daną chorobę, to wirus nie może zaatakować i rozprzestrzenić się. Szczepienia obowiązkowe oraz szczepienia zalecane zwiększając procent chronionych osób sprawiają, że spada prawdopodobieństwo zarażenia się osób niezaszczepionych. W tym momencie choroba zaczyna zanikać. Mówimy wtedy o odporności populacyjnej. W ten sposób pozbyto się wielu groźnych chorób, takich jak błonica czy gruźlica, a całkowicie wyeliminowano ospę prawdziwą.
Przyjęcie szczepionki nie daje pewności, że nie zapadniemy na daną chorobę. Jednak nawet jeśli zachorujemy, dzięki szczepionce przebieg choroby będzie znacznie łagodniejszy. Oznacza to, że uniknie się poważnych powikłań, które mogą wynikać z niektórych chorób.
Przeciwwskazaniem do szczepienia jest: gorączka powyżej 38,5?C, niewyrównane choroby przewlekłe, nadwrażliwość na składniki szczepionki, ciężkie zaburzenia odporności.
Powikłania poszczepienne mogą wynikać ze złego podania szczepionki, reakcji alergicznej na szczepionkę i jej przeterminowania. Są to nieprawidłowe reakcje organizmu.
Czasami szczepienie prowadzi do pojawienia się odczynów poszczepiennych – obrzęk, zaczerwienienie, pokrzywka, bolesność, złe samopoczucie, ból głowy, gorączka. Są to prawidłowe reakcje związane z działaniem szczepionki.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-12-11

Informacja


Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-22.12.2017r. oraz w dniach 28-29.12.2017r. nie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella. Przyjmujemy próbki kału tylko 27.12.2017r.

Autor: Agnieszka Skoczylas
Data wprowadzenia: 2017-12-04

Powiatowe obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.


Tegoroczne Powiatowe obchody Światowego Dnia Walki z AIDS zorganizowano 1 grudnia w Szkole Podstawowej w Niechcicach. Młodzież szkolna przygotowała uroczystą akademię w trakcie, której przedstawiono prezentację multimedialną z zakresu tematyki HIV/AIDS. Przekaz artystyczny wzbogaciły występy solistek i przedstawienie teatralne „Wędrówką jedną życie jest człowieka”. Uroczystość była okazją do podsumowania realizowanego w szkole programu edukacyjnego „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS” oraz konkursu plastycznego „Młodzi o HIV i AIDS”. Laureatom konkursu nagrody wręczyła Elżbieta Dobrzyńska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim. Sponsorem nagród był Starosta Powiatu Piotrkowskiego.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-12-04

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS


Od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Walki z AIDS jako wyraz troski związany ze światową pandemią. Tego dnia wspomina się ofiary HIV/AIDS i solidaryzuje z osobami żyjącymi z wirusem HIV i chorymi na AIDS. Symbolem solidarności jest czerwona wstążeczka. Każdego dnia na świecie wirusem HIV zakaża się ok. 6 tysięcy osób, a 4,5 tysiąca umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce zakażonych wirusem HIV żyje 22038 osób, 1374 zmarło(dane na 31.07.2017 r.). W Polsce co roku wirusem HIV zakaża się ok. 1200 osób, codziennie 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Jednak szacuje się, że zakażonych jest 30-35 tysięcy Polaków, a połowa z nich nie wie o swoim zakażeniu i może nieświadomie zakażać. W województwie łódzkim z wirusem HIV żyje 1185 osób, 261 osób zachorowało na AIDS, 95 osób zmarło. Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Rozwiązanie tego problemu wymaga ustawicznych działań na rzecz poznania i upowszechniania rzetelnych informacji na temat HIV/AIDS oraz sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, wykonywania testów w kierunku HIV, odpowiedniego leczenia. Wymaga również postępowania bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz naszej solidarności z osobami zakażonymi. Osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-12-01

ARS, czyli jak dbać o miłość?


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 na terenie powiatu piotrkowskiego realizowana jest już piąta edycja programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Tematyka programu koncentruje się na profilaktyce używania substancji psychoaktywnych. Główne przesłanie programu to uświadomienie młodzieży, że wszystkie używki niszczą miłość, przyjaźń, mają negatywny wpływ na relacje w rodzinie oraz zagrażają zdrowemu macierzyństwu. Adresatami programu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych. W programie przewidziano co najmniej 6 zajęć z uczniami i spotkania z rodzicami. Każda ze szkół uczestnicząca w programie otrzymała pakiet materiałów edukacyjnych z ulotkami dla uczniów i rodziców. Program jest częścią projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” sfinansowanego przez stronę szwajcarską oraz Ministerstwo Zdrowia.
Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie:
www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-11-23

Informacja dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb., przypomina o konieczności rejestracji podmiotów prowadzących produkcję pierwotną. Rejestracji dokonuje się na podstawie złożonych wniosków dostępnych w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., przy ul. Al. 3 Maja 8, 97-300 Piotrków Tryb., lub na stronie internetowej. Wnioski należy składać co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności do terenowo właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Niezłożenie wniosku zagrożone jest karą od 1000 do 5000zł. Obowiązek rejestracji wynika z art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z ze. zm.). Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności produkowanej, przetwarzanej i przechowywanej na potrzeby własnego gospodarstwa.

Istnieją dwa rodzaje wniosków : wniosek o wpis oraz o zatwierdzenie i wpis.
Wniosek o wpis składają podmioty prowadzące działalność polegającą na:

• produkcji pierwotnej
• dostawach bezpośrednich
• gospodarstwa agroturystyczne

Wniosek o zatwierdzenie i o wpis składają podmioty prowadzące pozostały rodzaj działalności.

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2017-11-21

Europejski Tydzień Testowania


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 17 listopada 2017 roku rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV. Bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania można wykonać test na HIV w Punktach konsultacyjno – diagnostycznych zorganizowanych w większych miastach Polski. W naszym województwie test można wykonać w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 19.
W Polsce co roku wirusem HIV zakaża się ok. 1200 osób, codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio 3 osoby. Można temu zapobiec, między innymi poprzez testowanie i edukację zdrowotną. Czynny jest też telefon zaufania HIV/AIDS: 801 888 448 / 22 692 82 26. Połączenie jest płatne tylko za pierwszą minutę.
W załączeniu Plakat z adresami innych miast, w których można wykonać test na HIV.


Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-11-21

#mamczasrozmawiac


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od 17 listopada 2017 roku trwa społeczna kampania o charakterze edukacyjno – profilaktycznym „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”. Kampania została przygotowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Jej celem jest przypomnienie, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas – bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania czy płeć. Adresatem kampanii są osoby w różnym wieku i ich rodziny. W rodzinie kształtują się postawy prozdrowotne, dlatego też w rodzinie powinna zaczynać się edukacja zdrowotna w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Kampania promuje dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, zwłaszcza na trudne tematy, takie jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Kampania trwać będzie do końca czerwca 2018 roku.
W załączeniu - Informacja prasowa Krajowego Centrum ds. AIDS
oraz Spot radiowy i Spot telewizyjny.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-11-21

Podsumowanie konkursu „Młodzi o HIV i AIDS”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Młodzi o HIV i AIDS”. Komisja konkursowa z przewodniczącą Panią Hanną Stępień – plastykiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, postanowiła przyznać 3 nagrody.
I miejsce otrzymała praca Weroniki Kołek uczennicy Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie,
II miejsce zajęła praca Sylwii Sobczyk uczennicy Gimnazjum w Gorzkowicach,
III miejsce przyznano pracy wykonanej przez Julitę Biegańską uczennicę Szkoły Podstawowej w Niechcicach.
Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Niechcicach.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-11-20

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Piotrkowie Trybunalskim


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w dniu 15 listopada 2017 roku w Technikum TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie z młodzieżą poświęcone profilaktyce antytytoniowej. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat „Negatywnych skutków palenia tytoniu, w tym także używania e- papierosów”. Natomiast w dniu 16 listopada 2017 roku klienci Skweru Handlowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 137/139 zapraszani byli do Punktu informacyjno – edukacyjnego. Amatorzy tytoniu 15 i 16 listopada mogli wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, otrzymać tematyczne materiały edukacyjne, a także porozmawiać o swoim nałogu i otrzymać poradę jak rzucić palenie.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-11-16

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Odkrycie pierwszego antybiotyku – penicyliny G zawdzięczamy szkockiemu lekarzowi Alexandrowi Flemingowi. To jedno z największych odkryć w historii medycyny miało miejsce w 1928 roku. Odkrycie antybiotyków zrewolucjonizowało medycynę i znacząco ograniczyło śmiertelność u chorych z zakażeniami. Antybiotyki stanowią doskonałą broń w walce z bakteryjnymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Jednak w ostatnich dekadach skuteczność antybiotyków uległa znacznemu zmniejszeniu w związku z dynamicznie rozwijającą się odpornością drobnoustrojów na leki. Antybiotykooporność stanowi narastające zagrożenie dla zdrowia publicznego, a skala problemu stanowi poważne wyzwanie globalne.
Niepotrzebne lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków powoduje, że wśród bakterii pojawiają i rozprzestrzeniają się mechanizmy oporności na antybiotyki. Dlatego antybiotyki coraz częściej tracą swoją skuteczność. Zignorowanie problemu może doprowadzić do sytuacji sprzed ery antybiotykowej.
Zatem, jeśli stosujemy antybiotyki róbmy to odpowiedzialnie, zawsze zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie odstawiajmy antybiotyku, jeśli poczujemy się lepiej, przyjmujmy wszystkie dawki przepisane przez lekarza. Niewykorzystanego antybiotyku nie przekazujmy innym osobom, które nie miały leku zleconego przez lekarza.
Antybiotyki działają na zakażenia bakteryjne, nie działają w zakażeniach wirusowych takich jak przeziębienie czy grypa. Niewłaściwe stosowanie antybiotyku może spowodować pojawienie się oporności wśród bakterii. W ten sposób antybiotyki mogą okazać się nieskuteczne, kiedy naprawdę będą potrzebne.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-11-15

Światowy Dzień Rzucania Palenia


16 listopada 2017 roku obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Pomysł obchodów zrodził się w USA w Californii w 1974 roku. Wtedy to zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat – zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy. Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno.
Dużym problemem jest palenie tytoniu w obecności dzieci i innych domowników. Dym tytoniowy zanieczyszcza powietrze 4 tysiącami silnie toksycznymi substancjami chemicznymi.
Inhalacja środowiskowego dymu tytoniowego jest równie niebezpieczna jak samo palenie papierosów. Społeczeństwo nie do końca zdaje sobie sprawę jak bardzo groźne jest wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę. Wykazano, iż boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy. Taki dym zawiera wiele substancji alergizujących, powodujących np. łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa. Kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego i w konsekwencji astmę. Wdychanie dymu wydychanego przez palaczy, zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca, ponadto osłabia ich zdolność do pracy, zmniejsza wydajność, demobilizuje i pogarsza samopoczucie. Na środowiskowy dym tytoniowy narażonych jest 28% niepalących dorosłych.
W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce obserwowano stopniowe ograniczenie palenia tytoniu, ale w ostatnich latach ta tendencja wyraźnie wyhamowała. Szczególnie niepokojące jest palenie tytoniu wśród nastolatków, z których to ponad 60% sięga po wyroby tytoniowe. W wyniku chorób wywołanych paleniem każdego roku w Polsce umiera przedwcześnie 67 tys. osób.
W ostatnim czasie bardzo modne stało się palenie e-papierosów. Wprawdzie nie zawierają one substancji smolistych, ale sprzyjają mocniejszemu uzależnieniu. Ich głównym składnikiem jest nikotyna i glikol propylenowy (rozcieńczalnik nikotyny), czasem woda, dodatek alkoholu i substancje smakowe. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych, oczu i zapalenie spojówek. Dym e-papierosów zawiera nikotynę, którą wdychają także palacze bierni. Najnowsze badania wskazują, że zbyt częsty kontakt jamy ustnej z nikotyną może przyczynić się do rozwoju nowotworów.
Miejsca publiczne objęte są całkowitym zakazem palenia od 15 listopada 2010 roku, a znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 22 lipca 2016 roku zakazuje w tych miejscach także palenia e-papierosów. Łamanie zakazu grozi mandatem karnym.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-11-13

Lokalny Program Profilaktyki Próchnicy Zębów u Dzieci Przedszkolnych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 9 listopada 2017 roku odbyło się szkolenie dla nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą realizować Lokalny Program Profilaktyki Próchnicy. Celem programu jest poprawa higieny jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym, a w szczególności:
- kształtowanie nawyków higieny jamy ustnej u dzieci,
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych związanych z higieną jamy ustnej,
- zwiększenie kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie higieny jamy ustnej.
Adresatami programu są dzieci czteroletnie uczęszczające do przedszkola na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ich rodzice i opiekunowie. Program został opracowany i wdrożony dzięki współpracy z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-11-09

Informacja


Informujemy, że w Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. dzień 10.11.2017r. jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto 11.11.2017r., które przypada w sobotę).


Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2017-10-31

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 27 października 2017r. odbyło się w tutejszej Stacji szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Program ten jest realizowany już po raz XII we wszystkich klasach gimnazjalnych i części klas V i VI szkół podstawowych powiatu piotrkowskiego . Ogółem realizują go obecnie 32 szkoły. Program dotyczy bardzo ważnego elementu życia dzieci i młodzieży – zdrowego stylu życia i ma na swoim koncie sporo sukcesów. Należą do nich między innymi zainteresowanie dzieci i młodzieży właściwym sposobem odżywiania i uznanie ruchu za niezbędny element prawidłowego funkcjonowania organizmu. Na szkolenie przybyło 24 nauczycieli, którzy potwierdzili potrzebę realizacji programu w szkole i jego rolę w prawidłowym rozwoju świadomości dzieci i młodzieży własnego ciała.
Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2017-10-30

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie


W ramach kampanii informacyjnej prowadzonej w latach 2016 - 2017 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”poświęconej zarządzaniu wiekiem w pracy i zrównoważonemu życiu zawodowemu, w dniach 23-27.10.2017r. trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
Kalendarz wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie https://bezpieczni.ciop.pl
Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl
www.ciop.pl


Autor: Joanna Roll
Data wprowadzenia: 2017-10-23

Profilaktyka czerniaka


Skończyły się wakacje, czas opalania na słońcu minął, teraz warto sprawdzić stan skóry podczas wizyty u dermatologa, zachęca do tego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim. Wielu z nas korzysta ze słońca bez umiaru, często dochodzi nawet do oparzeń, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju czerniaka. Wczesne wykrycie czerniaka skóry można skutecznie wyleczyć. Dlatego warto sprawdzać wszystkie zmiany na skórze. Wystawianie się na słońce nie powinno trwać dłużej niż 10 minut w godzinach popołudniowych, tyle wystarczy, by nastąpiła synteza witaminy D. Witaminy D nie da się wyprodukować na zapas. Ze względu na potwierdzone badaniami ryzyko zachorowania na czerniaka w większości krajów Unii Europejskiej wprowadzono zakaz korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Nie ma bezpiecznej „dawki” solarium. W Polsce też trwają prace nad ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów. Projekt przewiduje całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby poniżej 18 lat.


Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-10-19

Zadbaj o swoje płuca


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 12 października 2017 roku w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu „Zadbaj o swoje płuca”. W czasie szkolenia podsumowano realizację programu za poprzedni rok szkolny w szkołach powiatu piotrkowskiego i omówiono wpływ palenia biernego na zdrowie dzieci. Przedstawiono formy i metody realizacji oraz rozdano pakiety materiałów o/z potrzebnych do realizacji programu. Program realizowany będzie od 15 października 2017 r. do 1 marca 2018 r. Celem programu jest pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń wpływających na powstawanie chorób układu oddechowego i możliwości im zapobiegania przez odpowiedni styl życia.


Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-10-12

Czym jest FAS


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że picie alkoholu przez kobiety w ciąży jest niebezpieczne dla zdrowia dziecka, gdyż może ono urodzić się z alkoholowym zespołem płodowym (FAS). Nie wiadomo jaka ilość alkoholu może zaszkodzić dziecku i jaka dawka jest dla niego toksyczna. Pierwsze objawy widoczne są już po urodzeniu. Noworodek mało waży, ma charakterystyczne rysy twarzy: małe, szeroko rozstawione oczy, płaską środkową część twarzy, wygładzoną rynienkę nosową, wąską górną wargę. Między 2 a 10 rokiem życia ujawnią się opóźnienia rozwojowe. Dziecko będzie miało trudności z uczeniem się, z komunikacją, nie będzie samodzielne. Zatem, jeśli kobieta chce urodzić zdrowe dziecko nie może pić alkoholu w ciąży, nawet małych ilości czerwonego wina czy piwa, takie jest stanowisko najwybitniejszych polskich ginekologów. Z alkoholowym zespołem płodowym w Polsce rodzi się około tysiąca noworodków.
Zachęcam do obejrzenia filmu "Wieczne dziecko"


Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-10-11

Znajdź właściwe rozwiązanie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 29 września 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbyło się szkolenie dla osób koordynujących program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Podczas szkolenia podsumowana została realizacja programu w szkołach w poprzednim roku szkolnym oraz omówiono strukturę programu i metody jego realizacji. Przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą „Wpływu nikotyny i dymu tytoniowego na zdrowie człowieka”. Program w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Jego Głównym celem jest zapobieganie palenia tytoniu wśród starszych uczniów szkół podstawowych.


Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-10-02

Lokalny Program Edukacyjny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniu 28 września 2017 roku odbyło się w tutejszej Stacji szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”. Program przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjalnych i pozwala młodzieży zapoznać się z profilaktyką zakażeń HIV/AIDS oraz przećwiczyć zachowania asertywne w grupie rówieśniczej. Z uwagi na ciągły wzrost zakażeń HIV w Polsce i na świecie jest to bardzo ważny element edukacji zdrowotnej dla młodzieży. Do programu zgłosiło się 25 szkól a w szkoleniu wzięło udział 18 szkolnych realizatorów programu.


Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2017-09-28

Światowy Dzień Serca


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że już po raz osiemnasty w dniu 24 września obchodzony był w 120 krajach Światowy Dzień Serca. Celem obchodów było upowszechnianie podstawowej wiedzy o chorobach serca i naczyń oraz o możliwościach leczenia i profilaktyki. Z tej okazji pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 27 września 2018 roku uczestniczyli w akcji informacyjno – edukacyjnej zorganizowanej dla pracowników Magazynu Auchan w Wolborzu. W programie akcji przedstawiono wykład „Czynniki ryzyka chorób układu krążenia”, w którym wskazano najważniejsze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, nadwagę i otyłość, cukrzycę, stres oraz używki. Prowadzono także pomiar CO w wydychanym powietrzu u osób palących tytoń, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych związanych z profilaktyką chorób serca.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-09-27

Wojewódzka Kampania „Dopalaczom mówimy STOP! - wybieramy zdrowie”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniu 22.09.2017r. rozpoczęła się kolejna edycja Woj. Kampanii „Dopalaczom mówimy STOP! – wybieramy zdrowie”. Kampanię zainaugurowała narada zorganizowana dla szkolnych koordynatorów Kampanii. Na naradę przybyło 22 nauczycieli reprezentujących byłe gimnazja powiatu piotrkowskiego. Nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne potrzebne do realizacji Kampanii. Podsumowano przebieg poprzedniej edycji i omówiono realizację obecnej. Kampania przyczyniła się do zwiększenia wiedzy uczniów o środkach zastępczych – dopalaczach oraz dała podstawy do zaniechania prób eksperymentowania z narkotykami.


Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2017-09-26

Nie pal przy mnie, proszę


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 25 września 2017 roku odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Zebranym przedstawiono podsumowanie realizacji programu w szkołach powiatu piotrkowskiego za poprzedni rok. Omówiono cele i założenia programu, formy i metody realizacji oraz sprawozdawczość z programu. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jego celem jest uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem. Program w bieżącym roku szkolnym realizowany będzie od 1 października do 31 marca 2018 roku.

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-09-26

Czyste powietrze wokół nas


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 21 września 2017 roku odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu „Czyste powietrze wokół nas”. Podsumowano realizację w poprzednim roku szkolnym, omówiono wpływ palenia biernego na zdrowie dzieci, przedstawiono dane statystyczne dotyczące problemu palenia tytoniu, zaprezentowana została struktura programu i metodyka jego realizacji. Program realizowany będzie od 2 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku, jest to już jego dziesiąta edycja. Program adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ich rodziców. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-09-21

Wykaz składników i alergeny w potrawach


Wymagania dotyczące podawania informacji w odniesieniu do nieopakowanych środków spożywczych (np. gotowych dań podawanych w zakładach żywienia zbiorowego, w tym szpitali) określa art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, str. 18).
Zgodnie z powyższym w przypadku oferowania środków spożywczych do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich pakowania do bezpośredniej sprzedaży, obowiązkowe jest przekazanie danych szczegółowych określonych w art. 9 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia tj. informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, które zostały użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.
Ponadto do żywności bez opakowań mają zastosowanie przepisy krajowe - § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29, z późn. zm.). Obok nazwy produktów składających się na potrawę powinien być podany wykaz składników, z wyraźnym zaznaczeniem składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Autor: Majcher Monika
Data wprowadzenia: 2017-09-14

Grypa


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do szczepień przeciwko grypie, które zabezpieczą przed bardzo poważnymi powikłaniami tej choroby (zapalenie płuc, oskrzeli, ucha, zatok, zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych). Najlepszym czasem na zaszczepienie się jest okres od września do grudnia. Czas jesieni i zimy sprzyja zachorowaniom na grypę i choroby grypopodobne. Najlepszą ochroną przed grypą są szczepienia, ich skuteczność wynosi 70-90%, tzn. że taki odsetek zaszczepionych osób osiąga pełną ochronę przed zachorowaniem. W tym sezonie oprócz dostępnych do tej pory trójwalentnych szczepionek, które chronią przed dwoma szczepami wirusa typu A i jednym typem wirusa typu B, dostępne są nowe czterowalentne szczepionki. Chronią one przed 4 szczepami wirusa: dwoma typu A i dwoma typu B.
Ze względów epidemiologicznych szczepienia zalecane są dzieciom, młodzieży, osobom starszym, schorowanym i przebywającym w dużych skupiskach ludzkich. Dla poprawienia odporności organizmu należy pamiętać o dobrze zbilansowanej diecie, bogatej w warzywa, owoce, mięso, ryby, drób, jaja i sery. Ważne jest zachowanie aktywności na świeżym powietrzu, wietrzenie mieszkań i miejsc pracy oraz odpoczynek i wysypianie się.
Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie i w odróżnieniu od niego objawy pojawiają się nagle, są bardziej nasilone. W poprzednim sezonie grypowym, czyli od września 2016 roku do kwietnia 2017 roku w powiecie piotrkowskim zachorowały 8794 osoby. Najwięcej, bo 3000 zachorowań było w styczniu. Najczęściej chorowali ludzie w wieku 15-64 lata. Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową, gdy chory kaszle lub kicha, ale także pośrednio, gdy wydzieliny układu oddechowego dostają się na ręce, chusteczki i inne przedmioty. Choroba objawia się gorączką, bólem głowy, bólem mięśni i gardła oraz katarem i kaszlem. Wtedy należy pozostać w pościeli, pić dużo płynów, zasłaniać usta i nos chusteczką, zużyte chusteczki wyrzucać do kosza, unikać dotykania rękoma oczu, nosa i ust oraz dostosować się do zaleceń lekarza.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-09-14

Informacje dotyczące grzybów


W związku z rozpoczęciem sezonu grzybowego oraz licznymi zapytaniami o identyfikację grzybów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, iż w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy Al. 3 Maja 8 w Piotrkowie Tryb. udzielamy porad w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby. W Polsce obserwujemy duże zainteresowanie zbieraniem grzybów świeżych, spożywaniem przetworów grzybowych oraz środków spożywczych je zawierających . Grzyby cenione są głównie ze względu na walory smakowe i zapachowe, jednakże pod względem zawartości składników mineralnych i witamin dorównują one popularnym warzywom.
Zbierając grzyby pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania.
Szczegółowe informacje pod adresem:
Ulotka Informacyjna

Plakat informacyjny – grzyby trujące i podobne do nich jadalne:
Grzyby plakat

Ważna informacja: zakazany jest przydrożny handel grzybami! (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy). W wymienionym akcie prawnym ustawodawca wyraźnie określił miejsca, gdzie mogą być oferowane do sprzedaży grzyby świeże i suszone, tj.– wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach.

Na podstawie w/w rozporządzenia w Polsce dopuszczone są do sprzedaży 44 gatunki grzybów.
Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby

Punkt konsultacyjny grzyboznawcy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-9.00 i 14.00-15.00

W ostatnich dniach konsultowano poniższe okazy grzybów jadalnych występujące na naszym terenie – na zdjęciu podgrzybek złotawy popularnie zwany „zajączkiem”.

Autor: Mielczarek Jakub
Data wprowadzenia: 2017-09-11

Podsumowanie akcji „Lato 2017”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim dokonał podsumowania działań podejmowanych w ramach akcji „Lato 2017” w powiecie piotrkowskim.
W czasie wakacji organizatorzy wypoczynku letniego zorganizowali dla dzieci i młodzieży 86 turnusów dla 4337 uczestników. PIS przeprowadziła 106 kontroli stanu sanitarno – porządkowego i technicznego, z których wynikało, że organizatorzy wypoczynku zapewnili prawidłowe tj. bezpieczne i higieniczne warunki wypoczywającym. W czasie kontroli oceniano też stan sanitarny bloków żywieniowych oraz sposób żywienia wypoczywających dzieci i młodzieży. Posiłki były urozmaicone, prawidłowo zestawione pod względem udziału pełnowartościowego białka, warzyw i owoców. Dostarczały odpowiednią ilość energii i składników pokarmowych, były skomponowane z produktów wszystkich grup żywnościowych i wydawane o stałych porach dnia.
W toku czynności kontrolnych bloku żywieniowego tylko w jednym przypadku ujawniono uchybienia. Był to zaniżony stan sanitarno-porządkowy bloku żywieniowego, niewłaściwe wykorzystywanie sprzętu i urządzeń co groziło np. zatruciem pokarmowym osób korzystających z posiłków. Efektem zaniedbań był nałożony mandat karny w wysokości 300 zł i wydana decyzja administracyjna w celu poprawy stanu technicznego bloku żywieniowego.
We wszystkich placówkach wypoczywający mieli zapewnioną opiekę medyczną, głównie pielęgniarską. W czasie wypoczynku letniego wystąpiło 12 przypadków drobnych urazów i 8 przypadków zachorowań na choroby przeziębieniowe. Pracownicy PSSE w Piotrkowie Trybunalskim w trybie ciągłym prowadzili działalność informacyjno – edukacyjną z zakresu promocji zdrowia. Tematem 11 spotkań z młodzieżą była profilaktyka używania dopalaczy. Natomiast dzieci poniżej 14 roku życia uczestniczyły w 25 spotkaniach i wysłuchały informacji na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez klaszcze, chorób brudnych rąk (w tym WZW typu A), zatruć pokarmowych, zakażeń meningokokowych, bezpiecznych zachowań w czasie upałów, w czasie burzy, pobytu w lesie, itp.
W okresie letnim przeprowadzono również 81 kontroli sanitarno – porządkowych w obiektach związanych z rekreacją i turystyką dorosłych. Kontrolowano stan sanitarny bazy noclegowej w hotelach, obiektach hotelarskich, prywatnych kwaterach i gospodarstwach agroturystycznych. Kontrole prowadzono w obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz miejscach służących podróżnym (dworce autobusowe i kolejowe oraz przystanki komunikacji międzymiastowej). Ogółem wydano 18 poleceń pokontrolnych, które dotyczyły stanu technicznego i sanitarnego. Zalecenia zostały wykonane.
Kontrolowano ujęcia wody i jakość wody. Woda dostarczana odbiorcom nadawała się do spożycia.
Prowadzono kontrolę miejsc wykorzystywanych do kąpieli: „Słoneczko” na jeziorze Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, na rzece Pilicy w Kurnędzu i na Zalewie Sulejowskim w Lubiaszowie. W miejscach do kąpieli woda spełniała wymagane kryteria przez cały okres letni, wyjątkiem był czas od 6.07 do 08.07.2017 r., kiedy to w wodzie jeziora Bugaj stwierdzono bakterie chorobotwórcze.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-09-11

Komunikat WZW A


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. odnotowano 143 przypadki zachorowań mieszkańców województwa łódzkiego na wirusowe zapalenie wątroby typu A, podczas gdy na obszarze całego kraju zarejestrowano 912 przypadków. Na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim nie zarejestrowano dotychczas zachorowań na WZW typu A.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową, drogą zakażeń typu kałowo-doustnych, przez zakażone produkty żywnościowe (zwłaszcza warzywa, owoce, frutti di mare, produkty nie poddane skutecznej obróbce termicznej) i wodę zakażoną przez osoby wydalające HAV z kałem. Do zakażenia może dojść również, przez kontakty seksualne, w tym przede wszystkim homoseksualne i przez stosunki oralno-analne. Przez krótki okres HAV wykrywany jest we krwi (potencjalne, ryzyko zakażenia drogą krwi) i w okresie wirusemii, również wirus wykrywany jest w wymazach z jamy nosowo-gardłowej i w ślinie (droga kontaktowa) – stanowiąc istotne ryzyko zakażenia wśród narkomanów.
W trosce o zdrowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim nadmienia, iż najskuteczniejszym sposobem zapobiegania szerzeniu się zakażeń WZW typu A jest stosowanie się do podstawowych zasad higieny oraz szczepień ochronnych.

Ulotka do pobrania

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2017-09-05

Akcja „Lato 2017”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach akcji „Lato 2017” w dniach 16 i 18 sierpnia 2017 roku odbyły się kolejne spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi wypoczywającymi na półkoloniach i obozie sportowym. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim spotkali się z wypoczywającymi w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim i w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat higieny osobistej, profilaktyki chorób brudnych rąk, w tym WZW typu A, zatruć pokarmowych, zakażeń meningokokowych, profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Omówiono też zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie upału, w czasie burzy i w czasie pobytu w lesie.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-21

Zdrowe i bezpieczne wakacje


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach od 1 do 9 sierpnia 2017 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi wypoczywającymi na półkoloniach w Socjoterapeutycznych Świetlicach Środowiskowych „Bartek”, „Tęcza”, „Słoneczko”, Wierzeje”, „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim i na obozie harcerskim ZMCh Polska YMCA w Kurnędzu. Uczestnicy wypoczynku letniego wysłuchali pogadanek na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Zostali zapoznani z profilaktyką chorób brudnych rąk w tym wirusowego Zapalenia Wątroby typu A, zakażeń meningokokowych, zatruć pokarmowych. Dzieciom wyjaśniono dlaczego niebezpieczna jest roślina nazywana Barszczem Sosnowskiego. Omówiono bezpieczne zachowania w lesie, w czasie burzy i w czasie upałów. Natomiast z młodzieżą rozmawiano o nowych środkach zastępczych, uzasadniano dlaczego są niebezpieczne dla zdrowia. W czasie spotkań młodzież oglądała także filmy edukacyjne dotyczące omawianej tematyki.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-11

Informacja o WZW typu A


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że wzrasta liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Od 1 stycznia do 31 lipca bieżącego roku w Polsce zanotowano 767 przypadków zachorowań, w województwie łódzkim, w tym samym czasie, było 57 zachorowań.
WZW typu A nazywane jest „chorobą brudnych rąk”, gdyż najczęściej przekazywane jest drogą pokarmową przez:
• zakażoną żywność (np. niemyte owoce, warzywa, ryby, owoce morza z wód zanieczyszczonych fekaliami),
• zakażoną wodę,
• zakażone przedmioty,
• bezpośredni kontakt z zakażoną osobą.
Choroba wywoływana jest przez wirus HAV (Hepatitis A Virus). Rezerwuarem i źródłem zakażenia jest tylko człowiek. Jeden człowiek może zarazić wiele osób stanowiąc źródło zakażenia. Wirus WZW typu A jest wydalany z kałem chorego na 1-2 tygodnie przed wystąpieniem objawów.
W profilaktyce zakażeń WZW typu A najważniejsze jest częste mycie rąk, dokładne mycie warzyw, owoców, korzystanie z czystej tj. wody nadającej się do picia, dokładne termiczne obrabianie potraw, w stołówkach zbiorowego żywienia i restauracjach konieczne jest wyparzanie naczyń stołowych i sztućców. W skupiskach ludzkich (przedszkola, szkoły internaty) konieczna jest dokładna dezynfekcja toalet i systematyczne sprzątanie wszystkich pomieszczeń.
Długotrwałą ochronę (około 25 lat) przed WZW typu A daje szczepionka podana w dwóch dawkach. Pierwotne szczepienie – jedna dawka, druga dawka po 6-12 miesiącach. Szczepienia nie są obowiązkowe, ale zaleca się je szczególnie osobom wyjeżdżającym do krajów, gdzie obserwuje się zaniżony poziom higieny. Szczepionka jest odpłatna.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-09