AktualnościAkcja „Lato 2017”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach akcji „Lato 2017” w dniach 16 i 18 sierpnia 2017 roku odbyły się kolejne spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi wypoczywającymi na półkoloniach i obozie sportowym. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim spotkali się z wypoczywającymi w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim i w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat higieny osobistej, profilaktyki chorób brudnych rąk, w tym WZW typu A, zatruć pokarmowych, zakażeń meningokokowych, profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Omówiono też zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie upału, w czasie burzy i w czasie pobytu w lesie.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-21

Zdrowe i bezpieczne wakacje


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach od 1 do 9 sierpnia 2017 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi wypoczywającymi na półkoloniach w Socjoterapeutycznych Świetlicach Środowiskowych „Bartek”, „Tęcza”, „Słoneczko”, Wierzeje”, „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim i na obozie harcerskim ZMCh Polska YMCA w Kurnędzu. Uczestnicy wypoczynku letniego wysłuchali pogadanek na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Zostali zapoznani z profilaktyką chorób brudnych rąk w tym wirusowego Zapalenia Wątroby typu A, zakażeń meningokokowych, zatruć pokarmowych. Dzieciom wyjaśniono dlaczego niebezpieczna jest roślina nazywana Barszczem Sosnowskiego. Omówiono bezpieczne zachowania w lesie, w czasie burzy i w czasie upałów. Natomiast z młodzieżą rozmawiano o nowych środkach zastępczych, uzasadniano dlaczego są niebezpieczne dla zdrowia. W czasie spotkań młodzież oglądała także filmy edukacyjne dotyczące omawianej tematyki.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-11

Informacja o WZW typu A


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że wzrasta liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Od 1 stycznia do 31 lipca bieżącego roku w Polsce zanotowano 767 przypadków zachorowań, w województwie łódzkim, w tym samym czasie, było 57 zachorowań.
WZW typu A nazywane jest „chorobą brudnych rąk”, gdyż najczęściej przekazywane jest drogą pokarmową przez:
• zakażoną żywność (np. niemyte owoce, warzywa, ryby, owoce morza z wód zanieczyszczonych fekaliami),
• zakażoną wodę,
• zakażone przedmioty,
• bezpośredni kontakt z zakażoną osobą.
Choroba wywoływana jest przez wirus HAV (Hepatitis A Virus). Rezerwuarem i źródłem zakażenia jest tylko człowiek. Jeden człowiek może zarazić wiele osób stanowiąc źródło zakażenia. Wirus WZW typu A jest wydalany z kałem chorego na 1-2 tygodnie przed wystąpieniem objawów.
W profilaktyce zakażeń WZW typu A najważniejsze jest częste mycie rąk, dokładne mycie warzyw, owoców, korzystanie z czystej tj. wody nadającej się do picia, dokładne termiczne obrabianie potraw, w stołówkach zbiorowego żywienia i restauracjach konieczne jest wyparzanie naczyń stołowych i sztućców. W skupiskach ludzkich (przedszkola, szkoły internaty) konieczna jest dokładna dezynfekcja toalet i systematyczne sprzątanie wszystkich pomieszczeń.
Długotrwałą ochronę (około 25 lat) przed WZW typu A daje szczepionka podana w dwóch dawkach. Pierwotne szczepienie – jedna dawka, druga dawka po 6-12 miesiącach. Szczepienia nie są obowiązkowe, ale zaleca się je szczególnie osobom wyjeżdżającym do krajów, gdzie obserwuje się zaniżony poziom higieny. Szczepionka jest odpłatna.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-09

Podsumowanie akcji „Lato 2017” za lipiec.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach akcji „Lato 2017” w powiecie piotrkowskim w miesiącu lipcu skontrolowano stan sanitarno – porządkowy i techniczny na 62 turnusach w placówkach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole nie wykazały żadnych zaniedbań, a warunki wypoczynku określono jako prawidłowe. W powiecie piotrkowskim do końca lipca wypoczywało 3349 dzieci i młodzieży.
Pracownicy PSSE w Piotrkowie Trybunalskim w trybie ciągłym prowadzą działalność informacyjno – edukacyjną z zakresu promocji zdrowia. Tematem organizowanych spotkań z młodzieżą jest profilaktyka używania dopalaczy, natomiast dzieci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez klaszcze, chorób brudnych rąk, zatruć pokarmowych, zakażeń meningokokowych, bezpiecznych zachowań w czasie upałów, w czasie burzy, pobytu w lesie, itp.
W lipcu przeprowadzono również 26 kontroli sanitarno – porządkowych w obiektach związanych z rekreacją i turystyką dorosłych. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrolowano także ujęcia wody i jakość wody. Woda dostarczana odbiorcom nadaje się do spożycia.
Prowadzono kontrolę miejsc wykorzystywanych do kąpieli: „Słoneczko” na jeziorze Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, na rzece Pilicy w Kurnędzu i na Zalewie Sulejowskim w Lubiaszowie. Ostatnie czynne było do 22 lipca. Komunikaty o jakości wody w miejscach przeznaczonych do kąpieli umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-08

Komunikat o kąpieliskach


 Komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-07-27

Zdrowe i bezpieczne wakacje


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 24, 25, 26 i 27 lipca 2017 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi wypoczywającymi na półkoloniach w Socjoterapeutycznych Świetlicach Środowiskowych „Bartek”, „Tęcza”, „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim i na obozie sportowym w Centrum Piłkarskim w Gutowie Małym. Uczestnicy wypoczynku letniego wysłuchali pogadanek na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Zostali zapoznani z profilaktyką chorób brudnych rąk, zakażeń meningokokowych, zatruć pokarmowych. Dzieciom wyjaśniono dlaczego niebezpieczna jest roślina nazywana Barszczem Sosnowskiego. Omówiono bezpieczne zachowania w lesie, w czasie burzy i w czasie upałów.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-07-27

Zdrowe i bezpieczne wakacje


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 17, 18 i 20 lipca 2017 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na półkoloniach w Socjoterapeutycznych Świetlicach Środowiskowych „Słoneczko”, „Uśmiech” w Piotrkowie Trybunalskim, na koloniach w Ośrodku Wczasowym „Dresso” w Sulejowie, w Centrum Promocji Zdrowia Fundacji ART. OF LIVING POLSKA w Tarasce i na obozie harcerskim ZMCh Polska YMCA w Kurnędzu. Młodsi uczestnicy wypoczynku zapoznani zostali z profilaktyką chorób przenoszonych przez kleszcze, przez brudne ręce, omówiono profilaktykę zakażeń meningokokowych, zatruć pokarmowych, przestrzegano przed kontaktem z Barszczem Sosnowskiego oraz przypomniano o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Młodzież w wieku 14-18 lat została zapoznana z profilaktyką używania dopalaczy czyli tzw. nowych środków zastępczych. Przedstawiono aspekty prawne związane z dopalaczami. Uzasadniono dlaczego są niebezpieczne, omówiono ich negatywny wpływ na zdrowie, podano przykłady zachowań pod wpływem środków psychoaktywnych.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-07-20

Stan sanitarny placówek i miejsc wypoczynku w powiecie piotrkowskim


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach prowadzonej w powiecie piotrkowskim akcji „Lato 2017” skontrolowano stan sanitarno – porządkowy i techniczny we wszystkich placówkach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 40 kontroli. Warunki pobytu oceniono jako prawidłowe. Wszyscy wypoczywający mają dostęp do ciepłej wody, mydła, ręczników jednorazowych lub suszarek do rąk. Opieka medyczna, głównie pielęgniarska, jest zapewniona. W czasie kontroli oceniano stan sanitarny bloków żywieniowych oraz sposób żywienia wypoczywających dzieci i młodzieży. Wszystkie sprawdzone jadłospisy spełniały wymagane normy tj. zawierały produkty białkowe, dania rybne, warzywa, owoce i napoje. W powiecie piotrkowskim do 14 lipca wypoczywało 2022 uczestników letniego wypoczynku.
W sezonie letnim szczególny nadzór sanitarny sprawowany jest także nad stanem sanitarno-porządkowym miejscowości, obiektów hotelarskich, sportowych i rekreacyjno- wypoczynkowych oraz tras turystycznych. W tego typu placówkach przeprowadzono 61 kontroli. Wszystkie miejscowości, obiekty hotelarskie i wczasowo-turystyczne zaopatrywane są w wodę spełniającą wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).
W powiecie piotrkowskim czynne miejsca przeznaczone do kąpieli znajdują się: w jeziorze Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, w rzece Pilicy w Kurnędzu i w Zalewie Sulejowskim w Lubiaszowie. Woda do kąpieli spełnia wymagania bakteriologiczne.
Nadzorem sanitarnym objętych jest siedem basenów kąpielowych, w tym trzy odkryte. Woda basenowa podlega kontroli laboratoryjnej dwa razy w miesiącu. Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r, poz. 2016).

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-07-17

Akcja „Lato 2017”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach akcji „Lato 2017” w dniach 13 i 14 lipca 2017 roku odbyły się kolejne spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na półkoloniach, koloniach i obozach harcerskich. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim spotkali się z wypoczywającymi w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” i „Tęcza” w Piotrkowie Trybunalskim, w Ośrodku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Dzikusy” w Sulejowie oraz ZMCh Polska YMCA „Obozowisko Pilica” w Kurnędzu. Młodzież została zapoznana z profilaktyką używania dopalaczy czyli tzw. nowych środków zastępczych. Uzasadniono dlaczego są niebezpieczne, omówiono ich negatywny wpływ na zdrowie oraz przedstawiono aspekty prawne związane z dopalaczami. Młodsi uczestnicy wypoczynku wysłuchali tematyki związanej z higieną osobistą i zapobieganiem chorób przenoszonych przez kleszcze, omówiono profilaktykę zakażeń meningokokowych, zatruć pokarmowych oraz przypomniano o zasadach bezpiecznego wypoczynku

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-07-17

Zdrowe i bezpieczne wakacje


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 11 i 12 lipca 2017 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Ptak” w Gutowie Małym, w Ośrodku Wczasowym w Sulejowie i na Obozowisku ZHP Kielce w Lubiaszowie. Młodsi uczestnicy wypoczynku wysłuchali tematyki związanej z higieną osobistą i zapobieganiem chorób przenoszonych przez kleszcze, przez brudne ręce, omówiono profilaktykę zakażeń meningokokowych, zatruć pokarmowych, przestrzegano przed kontaktem z Barszczem Sosnowskiego oraz przypomniano o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Młodzież w wieku 14-18 lat została zapoznana z profilaktyką używania dopalaczy czyli tzw. nowych środków zastępczych. Uzasadniono dlaczego są niebezpieczne, omówiono ich negatywny wpływ na zdrowie, podano przykłady zachowań pod wpływem środków psychoaktywnych oraz przedstawiono aspekty prawne związane z dopalaczami.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-07-12

Komunikat o kąpieliskach


 Komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-07-08

Wypoczynek letni 2017 bez używek


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 5 lipca 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z uczestnikami obozu ZHR w Szkole Podstawowej w Sulejowie. Młodzież w wieku od 15 do 18 lat wysłuchała pogadanki na temat używania nowych substancji psychoaktywnych jakimi są dopalacze. Przekazano zagadnienia dotyczące: składu substancji, podziału środków, zachowań i objawów po zażyciu dopalaczy oraz mechanizmu uzależnienia od tego typu stymulantów. Omówiono również udzielanie pomocy w przypadku przyjęcia środków psychotropowych. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację multimedialną „Stop dopalaczom” i wyemitowano dwa filmy dotyczące profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-07-08

Komunikat o kąpieliskach


 Komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-07-06

Akcja "Lato 2017"


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 3.07 i 4.07. 2017 roku odbyły się dwa spotkania informacyjno-edukacyjne z wypoczywającymi dziećmi w Ośrodku Wczasowym „Dresso” w Sulejowie i Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ Przygoda” w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnikom spotkań przekazano podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze, wściekłe zwierzęta, bakterie meningokokowe, pasożyty bąblowca, brudne ręce oraz o bezpiecznym przebywanie na słońcu nad wodą i w czasie burzy. Szczególną uwagę słuchającym zwrócono na zetknięcie się z niebezpieczną rośliną jaką jest Barszcz Sosnowskiego.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-07-04

Komunikat o kąpieliskach


 Komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-06-30

Bezpieczny wypoczynek 2017


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z uczestnikami półkolonii w wieku od 7 do 15 lat w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Biedronka” w Piotrkowie Trybunalskim. Omówiono tematykę bezpieczeństwa w lesie, nad wodą i na plaży, oraz profilaktykę chorób przenoszonych przez meningokoki, kleszcze i brudne ręce. Dodatkową atrakcją spotkania była emisja filmów pt. „ Kleszcze”, „Wirtualne uzależnienie”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-06-27

Stop dopalaczom


W związku z ciągłym zagrożeniem używania nowych środków zastępczych tzw. dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca młodzież i rodziców do obejrzenia filmu edukacyjnego „Stop dopalaczom”.
https://www.youtube.com/watch?v=UU0eiMuUEpM&feature=youtu.be
800 060 800 to nr bezpłatnej, całodobowej infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-06-22

Bezpieczne wakacje 2017


W trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie piotrkowskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do zapoznania się z załączoną ulotką i przestrzegania zawartych w niej zasad, które są kluczowe, aby w zdrowiu cieszyć się wakacjami i pełnią lata.

 Ulotka 1 (pdf)

 ulotka 2(pdf)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-06-19

Światowy Dzień bez Tytoniu 2017


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu – 31 maja 2017 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna dla osadzonych. Uczestnicy akcji wysłuchali wykładu z prezentacją multimedialną „Wpływ dymu tytoniowego i nikotyny na zdrowie”. Celem akcji było: - uświadomienie odbiorcom negatywnych skutków palenia czynnego i biernego tytoniu oraz e- papierosów,
- zmotywowanie palących do porzucenia nałogu.
W czasie akcji wręczono słuchaczom ulotki tematyczne, a osoby palące mogły zbadać zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-05-31

Światowy Dzień bez Tytoniu


Światowy Dzień bez Tytoniu 2017 – Tytoń zagraża nam wszystkim Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 31 maja, jak co roku obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień ten obchodzony jest od 1987 roku. Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii, stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO. Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych w Polsce w 2013 roku wynosiło 29,4%, w tym 25,2% kobiet i 34% mężczyzn.
Światowy Dzień bez Tytoniu służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu. Podejmowane działania zwracają uwagę na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu i mają na celu propagowanie działań na rzecz redukcji konsumpcji tytoniu.
Palenie tytoniu stanowi główną i możliwą do wyeliminowania przyczynę przedwczesnych zgonów na świecie – aktualnie w skali globalnej palenie odpowiedzialne jest za zgon co dziesiątej osoby dorosłej (umiera ponad 5 milionów osób rocznie w tym 600 000 to bierni palacze).

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-05-29

Projekt KIK/35 - „Zapobieganie zakażeniom HCV”


W dniu 31 marca 2017r. zakończyła się realizacja projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia, w czasie którego Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Liderem Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny zrealizowała Projekt 5 „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” oraz uczestniczyła w Kampanii Społecznej „HCV Jestem Świadom”. W podsumowaniu Projektu przygotowano publikację dostępną pod linkami:
www.hcv.pzh.gov.pl;
www.jestemswiadom.pl.

Zobacz także materiały informacyjno-edukacyjne:

Plany higieny:

 Salon fryzjerski (pdf)

 Salon tatuażu (pdf)

 Salon kosmetyczny (pdf)

Ulotki:

 Ulotka HCV Pająk (pdf)

 Ulotka HCV Rekin (pdf)

 Ulotka HCV Kobra (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-05-17

Punkt konsultacyjny dotyczący grzybów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udzielamy porad w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby.
W związku z pojawieniem się na naszym terenie w maju bieżącego roku grzybów smardzowatych i licznymi zapytaniami o ich identyfikację i ochronę informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, grzyby smardzowate objęte są ochroną częściową /okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni/.

Punkt konsultacyjny dotyczący grzybów czynny jest w PSSE w Piotrkowie Tryb. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-9.00 i 14.00-15.00Autor: Jakub Mielczarek
Data wprowadzenia: 2017-05-11

24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień – Szczepionki działają!


Europejski Tydzień Szczepień obchodzony będzie w dniach od 24 do 30 kwietnia br. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to "Vaccines work" – Szczepionki działają.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 24-28 kwietnia 2017 roku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi ze szczepieniami, na konsultacje do siedziby Stacji przy Al. 3-go Maja 8, Pawilon-pokój nr 9. Wszelkie informacje dotyczące szczepień ochronnych będzie można również uzyskać pod numerem telefonu (44) 649 50 63 wew. 55 w godz.8:00-14:00

  Ulotka Europejski Tydzień Szczepień 2017

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2017-04-25

Informacja o zakazie palenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w oparciu o Ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 poz. 298 tekst jednolity) informuje, iż zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych między innymi:

1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2;
4) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
5) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:
1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości;
1a) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, z wyłączeniem oddziałów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia;
2) w hotelach;
3) w obiektach służących obsłudze podróżnych;
4) na terenie uczelni;
5) w pomieszczeniach zakładów pracy;
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji może wyłączyć spod zakazu jedno zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne w zakresie palenia:
1) papierosów elektronicznych lub nowatorskich wyrobów tytoniowych albo
2) wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, jeżeli to zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne jest wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2017-04-20

Informacja


Informujemy, że w dniach 12-14.04.2017r.nie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella.

Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2017-04-10

Eko – Zdrowo - Pozytywnie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Srocku w czasie imprezy z okazji Światowego Dnia Zdrowia został podsumowany konkurs plastyczny „Eko – Zdrowo- Pozytywnie”. Konkurs był elementem realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” i adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Wręczenie nagród uatrakcyjnił pokaz i konsumpcja zdrowej żywności oraz występy artystyczne młodzieży.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-04-10

Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Porozmawiajmy o depresji i jej zagrożeniach"


Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji Światowego Dnia Zdrowia i powagi problemu jakim są choroby psychiczne Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ogłosiła konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Porozmawiajmy o depresji i jej zagrożeniach. Opisz swoją historię lub znaną w Twoim środowisku”. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę kryteria regulaminu konkursu przyznała I miejsce pracy Sandry Król uczennicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, II miejsce otrzymała praca Natalii Pawłowskiej uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, III miejsce zajęła praca Eweliny Wach uczennicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach. Organizatorzy konkursu literackiego dziękują wszystkim uczestnikom za podjęty trud i zrozumienie problemu.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-04-05

Rolniczy handel detaliczny


Z dniem 01.02.2017 r. wszedł w życie przepis prawa dający rolnikom możliwość zbywania konsumentowi fonalnemu o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 178/2002 żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Zgodnie z art.3 ust.7 w/w rozporządzenia działania te określone są mianem rolniczego handlu detalicznego (RHD).
W przepisach ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn.zm.) dodany został rozdział 10a mówiący o możliwościach i obowiązkach jakim musi sprostać rolnik przy produkcji i zbywaniu żywności w ramach RHD.
W/w ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących RHD obowiązek rejestracji we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, tym samym wprowadziła podział kompetencji w nadzorze nad RHD:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego ( roślinnego),
- Inspekcja Weterynaryjna nad żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz produktami złożonymi(żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia niezwierzęcego),
- Inspekcja Jakości Artykułów Rolno –Spożywczych nad jakością handlową żywności.
Wzór wniosku o rejestrację RHD dla producentów produktów pochodzenia niezwierzęcego pn. „WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ”, który trzeba złożyć do terenowo właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej określa zał. 2 rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wzoru dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. nr 106, poz. 730). Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. w zakładce „Dla klienta” – Sekcja Higieny Żywności i Żywienia i Przedmiotów Użytku. Podmiot musi posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, który stanowi załącznik do wniosku. Regulacji prawnej podlegają również ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób jej dokumentowania. Określone są one w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. 2016.2159 z dnia 2016.12.27). Z w/w przepisów nie wynika jednak jaka ilość surowców użytych do produkcji potraw winna pochodzić z własnych upraw. Wymagania te określone są w przepisach prawa podatkowego: ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. Spełnienie wyżej określonego wymagania daje możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych dla RHD. W zakresie wymagań higienicznych dla produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego podmioty prowadzące RHD powinny przez rozpoczęciem produkcji zapewnić higienę planowanych czynności, przewidzieć zagrożenia, zaplanować sposoby zapobiegania zagrożenia oraz opracować receptury dla produkowanych wyrobów. Wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń i sprzętu , które rolnik będzie wykorzystywał do przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż pochodzących z własnych upraw określa rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych zał. II rozdz. III – wymagania dot. tzw. pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu. Zostały opracowane „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”, które są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce:

 http://gis.gov.pl/zywnosc/informacje-dla-przedsiebiorcy/poradniki-wytyczne-ulotki

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2017-04-03

Depresja – porozmawiajmy o niej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że jak co roku 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim obchodów Światowa Organizacja Zdrowia czyni problem depresji i chorób psychicznych. „Depresja – porozmawiajmy o niej” to także hasło całorocznej kampanii ogłoszonej przez WHO. Z depresją zmaga się na świecie 350 milionów osób, najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. Depresja zajmuje 4. miejsce na liście problemów zdrowotnych świata. Stres i nadmiar codziennych obowiązków, pogoń za sukcesem, nadmierne ambicje a także śmierć najbliższej osoby, rozwód, poczucie odrzucenia, ciężki wypadek lub choroba są najczęstszą przyczyną depresji. Do objawów depresji należą: - smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości, - zmniejszenie zainteresowań, brak chęci rozwijania swoich pasji, - zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania, - problemy ze snem, - zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała, rzadziej zwiększenie apetytu, - uczucie zmęczenia, brak energii, - lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, - trudności w koncentrowaniu i zapamiętywaniu, - niska samoocena, poczucie beznadziejności, - dolegliwości bólowe np. brzucha, w klatce piersiowej, głowy. Gdy objawy utrzymują się dłużej niż kilka tygodni bezwzględnie trzeba szukać pomocy u specjalisty. Depresja wymaga pomocy psychiatry i wsparcia otoczenia. Ze względu na stygmatyzację chorych na depresję chorzy boją się przyznać do swoich zdrowotnych problemów i często unikają leczenia. Tymczasem szybka diagnoza i odpowiednie leczenie farmakologiczne daje 80% szans na poprawę i wyzdrowienie.
W profilaktyce depresji ważne jest, by równoważyć działanie, intelekt i emocje. Po pracy fizycznej zajmować umysł, po pracy umysłowej ruszać się, uprawiać sport. Pozytywnie na organizm człowieka wpływa słońce i doświetlanie organizmu.
Zwracając uwagę na problem depresji WHO pragnie:
- zwiększyć wiedzę społeczeństwa o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach,
- zmotywować osoby cierpiące na depresję do szukania pomocy,
- zaktywizować rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia osób borykających się z chorobą.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-04-03

EKO – ZDROWO- POZYTYWNIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „EKO – ZDROWO- POZYTYWNIE”, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs był elementem realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Jego celem było utrwalenie nawyków zdrowego stylu życia. Komisja konkursowa przyznała I miejsce pracy wykonanej przez Milenę Janczak uczennicę Gimnazjum w Moszczenicy, II miejsce zajęła praca Mateusza Podleckiego ucznia Zespołu Szkół w Srocku, III miejsce otrzymała praca Natalii Serafin uczennicy Gimnazjum w Sulejowie. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Rudalska z Gimnazjum w Sulejowie i Igor Łajszczak z Gimnazjum w Moszczenicy. Organizatorzy konkursu postanowili nagrodzić wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół w Srocku.
W załączeniu fotografie prac nagrodzonych.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-03-28

Konferencja ”Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki i chorób zakaźnych”.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalski zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji ”Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki i chorób zakaźnych”. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli podmiotów leczniczych w szczególności lekarzy i pielęgniarek, środowisk naukowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W czasie konferencji będą podejmowane tematy dotyczące m.in. zjawiska odmawiania szczepień ochronnych u dzieci, niepożądanych reakcji poszczepiennych, immunologicznych aspektów szczepień, aspektów prawnych, a także psychologicznych narzędzi pracy z opiekunami pacjentów.
Informacje:
Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Za udział w Konferencji lekarzowi przysługują 4 punkty edukacyjne.
Czas i miejsce Konferencji:
28 marca 2017 r. godz. 1000, Fabryka Wełny w Pabianicach, ul. Grobelna 4
Zgłoszenia:
Formularze zgłoszeniowe do udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 22 marca 2017 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@pis.lodz.pl faksem /42/ 25-36-354 lub pocztą na adres Organizatora Konferencji:
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź, ul. Wodna 40,
tel. /42/ 25-36-342; fax /42/ 25-36-354; e-mail: oswiata@pis.lodz.pl

 Program konferencji (doc)

 Karta zgłoszenia (doc)

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2017-03-17

„Bezpieczeństwo wodne w budynkach” – publikacja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie zarządzania instalacjami wodnymi w budynkach.


 informacja (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-03-02

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017 rok.


 informacja (pdf)

Autor: Bożena Augustyniak
Data wprowadzenia: 2017-02-27

Akcja edukacyjna „Stop dopalaczom”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, ze na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl (w zakładce: -Zdrowie, -Dopalacze, -Materiały edukacyjne) można obejrzeć materiały z akcji edukacyjnej „Stop dopalaczom” jaka została przeprowadzona w grudniu 2016 roku z udziałem TVP S.A. W pakiecie edukacyjnym znajduje się 5 programów telewizyjnych „Pytanie na śniadanie”, reportaż z konferencji „Poprawa skuteczności w ograniczeniu podaży środków zastępczych”, która odbyła się w Warszawie w dniach 6-7.12.2016 roku oraz film „Stop dopalaczom”.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-02-08

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Powiat piotrkowski


 Ocena jakości wody (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-01-30

Hasło Roku 2017 i Kampania Światowej Organizacji Zdrowia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Hasło Roku 2017 Światowej Organizacji Zdrowia brzmi : „Depresja – porozmawiajmy o niej”. 10 października 2016 r. czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła też jednoroczną kampanię, której celem ogólnym jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.
Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony co roku na całym świecie, daje nam możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom zdrowotnym, które są ważne dla ludzi na wszystkich kontynentach. W tym roku tematem przewodnim jest d e p r e s j a. Dotyka ona ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i stref klimatycznych. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na wykonywanie nawet najprostszych czynności, a często pogarsza relacje z rodziną i przyjaciółmi. Utrudnia i uniemożliwia w wielu przypadkach wykonywanie pracy zawodowej. Depresja jest drugą, najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie wiekowej 15-19 lat, ale także może być przyczyną samobójstwa. Choroba ta charakteryzuje się uporczywym uczuciem smutku, utratą zainteresowania życiem codziennym i przyjemnościami, które kiedyś cieszyły. Występujące najczęściej objawy to brak energii, zmiana apetytu, zaburzenia snu i poczucia własnej wartości, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, poczucie winy, beznadziei i prowadzące do myśli samobójczych.
Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa stanowi istotny element powrotu do zdrowia. Poruszenie tematu depresji w rozmowie z członkiem rodziny, przyjacielem, lekarzem czy też w większej grupie /w szkole, miejscu pracy, przestrzeni publicznej, w Internecie/, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęcić większą liczbę osób do szukania pomocy. W Kampanii chodzi o uzyskanie następujących efektów:
- zwiększenie wiedzy społeczeństwa o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach oraz o tym jaka może być dostępna pomoc w profilaktyce jej powstawania, a jeśli już jest, jak i gdzie ją leczyć;
- zmotywowanie osób cierpiących na depresję do szukania pomocy;
- zaktywizowanie rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia osób borykających się z chorobą.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-01-30