AktualnościBezpieczni na starcie, zdrowi na mecie


W ramach kampanii informacyjnej prowadzonej w latach 2016 - 2017 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”poświęconej zarządzaniu wiekiem w pracy i zrównoważonemu życiu zawodowemu, w dniach 23-27.10.2017r. trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
Kalendarz wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie https://bezpieczni.ciop.pl
Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl
www.ciop.pl


Autor: Joanna Roll
Data wprowadzenia: 2017-10-23

Profilaktyka czerniaka


Skończyły się wakacje, czas opalania na słońcu minął, teraz warto sprawdzić stan skóry podczas wizyty u dermatologa, zachęca do tego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim. Wielu z nas korzysta ze słońca bez umiaru, często dochodzi nawet do oparzeń, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju czerniaka. Wczesne wykrycie czerniaka skóry można skutecznie wyleczyć. Dlatego warto sprawdzać wszystkie zmiany na skórze. Wystawianie się na słońce nie powinno trwać dłużej niż 10 minut w godzinach popołudniowych, tyle wystarczy, by nastąpiła synteza witaminy D. Witaminy D nie da się wyprodukować na zapas. Ze względu na potwierdzone badaniami ryzyko zachorowania na czerniaka w większości krajów Unii Europejskiej wprowadzono zakaz korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Nie ma bezpiecznej „dawki” solarium. W Polsce też trwają prace nad ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów. Projekt przewiduje całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby poniżej 18 lat.


Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-10-19

Zadbaj o swoje płuca


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 12 października 2017 roku w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu „Zadbaj o swoje płuca”. W czasie szkolenia podsumowano realizację programu za poprzedni rok szkolny w szkołach powiatu piotrkowskiego i omówiono wpływ palenia biernego na zdrowie dzieci. Przedstawiono formy i metody realizacji oraz rozdano pakiety materiałów o/z potrzebnych do realizacji programu. Program realizowany będzie od 15 października 2017 r. do 1 marca 2018 r. Celem programu jest pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń wpływających na powstawanie chorób układu oddechowego i możliwości im zapobiegania przez odpowiedni styl życia.


Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-10-12

Czym jest FAS


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że picie alkoholu przez kobiety w ciąży jest niebezpieczne dla zdrowia dziecka, gdyż może ono urodzić się z alkoholowym zespołem płodowym (FAS). Nie wiadomo jaka ilość alkoholu może zaszkodzić dziecku i jaka dawka jest dla niego toksyczna. Pierwsze objawy widoczne są już po urodzeniu. Noworodek mało waży, ma charakterystyczne rysy twarzy: małe, szeroko rozstawione oczy, płaską środkową część twarzy, wygładzoną rynienkę nosową, wąską górną wargę. Między 2 a 10 rokiem życia ujawnią się opóźnienia rozwojowe. Dziecko będzie miało trudności z uczeniem się, z komunikacją, nie będzie samodzielne. Zatem, jeśli kobieta chce urodzić zdrowe dziecko nie może pić alkoholu w ciąży, nawet małych ilości czerwonego wina czy piwa, takie jest stanowisko najwybitniejszych polskich ginekologów. Z alkoholowym zespołem płodowym w Polsce rodzi się około tysiąca noworodków.
Zachęcam do obejrzenia filmu "Wieczne dziecko"


Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-10-11

Znajdź właściwe rozwiązanie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 29 września 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbyło się szkolenie dla osób koordynujących program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Podczas szkolenia podsumowana została realizacja programu w szkołach w poprzednim roku szkolnym oraz omówiono strukturę programu i metody jego realizacji. Przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą „Wpływu nikotyny i dymu tytoniowego na zdrowie człowieka”. Program w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Jego Głównym celem jest zapobieganie palenia tytoniu wśród starszych uczniów szkół podstawowych.


Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-10-02

Lokalny Program Edukacyjny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniu 28 września 2017 roku odbyło się w tutejszej Stacji szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”. Program przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjalnych i pozwala młodzieży zapoznać się z profilaktyką zakażeń HIV/AIDS oraz przećwiczyć zachowania asertywne w grupie rówieśniczej. Z uwagi na ciągły wzrost zakażeń HIV w Polsce i na świecie jest to bardzo ważny element edukacji zdrowotnej dla młodzieży. Do programu zgłosiło się 25 szkól a w szkoleniu wzięło udział 18 szkolnych realizatorów programu.


Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2017-09-28

Światowy Dzień Serca


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że już po raz osiemnasty w dniu 24 września obchodzony był w 120 krajach Światowy Dzień Serca. Celem obchodów było upowszechnianie podstawowej wiedzy o chorobach serca i naczyń oraz o możliwościach leczenia i profilaktyki. Z tej okazji pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 27 września 2018 roku uczestniczyli w akcji informacyjno – edukacyjnej zorganizowanej dla pracowników Magazynu Auchan w Wolborzu. W programie akcji przedstawiono wykład „Czynniki ryzyka chorób układu krążenia”, w którym wskazano najważniejsze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, nadwagę i otyłość, cukrzycę, stres oraz używki. Prowadzono także pomiar CO w wydychanym powietrzu u osób palących tytoń, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych związanych z profilaktyką chorób serca.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-09-27

Wojewódzka Kampania „Dopalaczom mówimy STOP! - wybieramy zdrowie”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniu 22.09.2017r. rozpoczęła się kolejna edycja Woj. Kampanii „Dopalaczom mówimy STOP! – wybieramy zdrowie”. Kampanię zainaugurowała narada zorganizowana dla szkolnych koordynatorów Kampanii. Na naradę przybyło 22 nauczycieli reprezentujących byłe gimnazja powiatu piotrkowskiego. Nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne potrzebne do realizacji Kampanii. Podsumowano przebieg poprzedniej edycji i omówiono realizację obecnej. Kampania przyczyniła się do zwiększenia wiedzy uczniów o środkach zastępczych – dopalaczach oraz dała podstawy do zaniechania prób eksperymentowania z narkotykami.


Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2017-09-26

Nie pal przy mnie, proszę


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 25 września 2017 roku odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Zebranym przedstawiono podsumowanie realizacji programu w szkołach powiatu piotrkowskiego za poprzedni rok. Omówiono cele i założenia programu, formy i metody realizacji oraz sprawozdawczość z programu. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jego celem jest uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem. Program w bieżącym roku szkolnym realizowany będzie od 1 października do 31 marca 2018 roku.

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2017-09-26

Czyste powietrze wokół nas


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 21 września 2017 roku odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu „Czyste powietrze wokół nas”. Podsumowano realizację w poprzednim roku szkolnym, omówiono wpływ palenia biernego na zdrowie dzieci, przedstawiono dane statystyczne dotyczące problemu palenia tytoniu, zaprezentowana została struktura programu i metodyka jego realizacji. Program realizowany będzie od 2 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku, jest to już jego dziesiąta edycja. Program adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ich rodziców. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-09-21

Wykaz składników i alergeny w potrawach


Wymagania dotyczące podawania informacji w odniesieniu do nieopakowanych środków spożywczych (np. gotowych dań podawanych w zakładach żywienia zbiorowego, w tym szpitali) określa art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, str. 18).
Zgodnie z powyższym w przypadku oferowania środków spożywczych do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich pakowania do bezpośredniej sprzedaży, obowiązkowe jest przekazanie danych szczegółowych określonych w art. 9 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia tj. informacji na temat składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, które zostały użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.
Ponadto do żywności bez opakowań mają zastosowanie przepisy krajowe - § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29, z późn. zm.). Obok nazwy produktów składających się na potrawę powinien być podany wykaz składników, z wyraźnym zaznaczeniem składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Autor: Majcher Monika
Data wprowadzenia: 2017-09-14

Grypa


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do szczepień przeciwko grypie, które zabezpieczą przed bardzo poważnymi powikłaniami tej choroby (zapalenie płuc, oskrzeli, ucha, zatok, zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych). Najlepszym czasem na zaszczepienie się jest okres od września do grudnia. Czas jesieni i zimy sprzyja zachorowaniom na grypę i choroby grypopodobne. Najlepszą ochroną przed grypą są szczepienia, ich skuteczność wynosi 70-90%, tzn. że taki odsetek zaszczepionych osób osiąga pełną ochronę przed zachorowaniem. W tym sezonie oprócz dostępnych do tej pory trójwalentnych szczepionek, które chronią przed dwoma szczepami wirusa typu A i jednym typem wirusa typu B, dostępne są nowe czterowalentne szczepionki. Chronią one przed 4 szczepami wirusa: dwoma typu A i dwoma typu B.
Ze względów epidemiologicznych szczepienia zalecane są dzieciom, młodzieży, osobom starszym, schorowanym i przebywającym w dużych skupiskach ludzkich. Dla poprawienia odporności organizmu należy pamiętać o dobrze zbilansowanej diecie, bogatej w warzywa, owoce, mięso, ryby, drób, jaja i sery. Ważne jest zachowanie aktywności na świeżym powietrzu, wietrzenie mieszkań i miejsc pracy oraz odpoczynek i wysypianie się.
Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie i w odróżnieniu od niego objawy pojawiają się nagle, są bardziej nasilone. W poprzednim sezonie grypowym, czyli od września 2016 roku do kwietnia 2017 roku w powiecie piotrkowskim zachorowały 8794 osoby. Najwięcej, bo 3000 zachorowań było w styczniu. Najczęściej chorowali ludzie w wieku 15-64 lata. Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową, gdy chory kaszle lub kicha, ale także pośrednio, gdy wydzieliny układu oddechowego dostają się na ręce, chusteczki i inne przedmioty. Choroba objawia się gorączką, bólem głowy, bólem mięśni i gardła oraz katarem i kaszlem. Wtedy należy pozostać w pościeli, pić dużo płynów, zasłaniać usta i nos chusteczką, zużyte chusteczki wyrzucać do kosza, unikać dotykania rękoma oczu, nosa i ust oraz dostosować się do zaleceń lekarza.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-09-14

Informacje dotyczące grzybów


W związku z rozpoczęciem sezonu grzybowego oraz licznymi zapytaniami o identyfikację grzybów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, iż w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy Al. 3 Maja 8 w Piotrkowie Tryb. udzielamy porad w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby. W Polsce obserwujemy duże zainteresowanie zbieraniem grzybów świeżych, spożywaniem przetworów grzybowych oraz środków spożywczych je zawierających . Grzyby cenione są głównie ze względu na walory smakowe i zapachowe, jednakże pod względem zawartości składników mineralnych i witamin dorównują one popularnym warzywom.
Zbierając grzyby pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznego grzybobrania.
Szczegółowe informacje pod adresem:
Ulotka Informacyjna

Plakat informacyjny – grzyby trujące i podobne do nich jadalne:
Grzyby plakat

Ważna informacja: zakazany jest przydrożny handel grzybami! (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy). W wymienionym akcie prawnym ustawodawca wyraźnie określił miejsca, gdzie mogą być oferowane do sprzedaży grzyby świeże i suszone, tj.– wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach.

Na podstawie w/w rozporządzenia w Polsce dopuszczone są do sprzedaży 44 gatunki grzybów.
Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby

Punkt konsultacyjny grzyboznawcy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-9.00 i 14.00-15.00

W ostatnich dniach konsultowano poniższe okazy grzybów jadalnych występujące na naszym terenie – na zdjęciu podgrzybek złotawy popularnie zwany „zajączkiem”.

Autor: Mielczarek Jakub
Data wprowadzenia: 2017-09-11

Podsumowanie akcji „Lato 2017”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim dokonał podsumowania działań podejmowanych w ramach akcji „Lato 2017” w powiecie piotrkowskim.
W czasie wakacji organizatorzy wypoczynku letniego zorganizowali dla dzieci i młodzieży 86 turnusów dla 4337 uczestników. PIS przeprowadziła 106 kontroli stanu sanitarno – porządkowego i technicznego, z których wynikało, że organizatorzy wypoczynku zapewnili prawidłowe tj. bezpieczne i higieniczne warunki wypoczywającym. W czasie kontroli oceniano też stan sanitarny bloków żywieniowych oraz sposób żywienia wypoczywających dzieci i młodzieży. Posiłki były urozmaicone, prawidłowo zestawione pod względem udziału pełnowartościowego białka, warzyw i owoców. Dostarczały odpowiednią ilość energii i składników pokarmowych, były skomponowane z produktów wszystkich grup żywnościowych i wydawane o stałych porach dnia.
W toku czynności kontrolnych bloku żywieniowego tylko w jednym przypadku ujawniono uchybienia. Był to zaniżony stan sanitarno-porządkowy bloku żywieniowego, niewłaściwe wykorzystywanie sprzętu i urządzeń co groziło np. zatruciem pokarmowym osób korzystających z posiłków. Efektem zaniedbań był nałożony mandat karny w wysokości 300 zł i wydana decyzja administracyjna w celu poprawy stanu technicznego bloku żywieniowego.
We wszystkich placówkach wypoczywający mieli zapewnioną opiekę medyczną, głównie pielęgniarską. W czasie wypoczynku letniego wystąpiło 12 przypadków drobnych urazów i 8 przypadków zachorowań na choroby przeziębieniowe. Pracownicy PSSE w Piotrkowie Trybunalskim w trybie ciągłym prowadzili działalność informacyjno – edukacyjną z zakresu promocji zdrowia. Tematem 11 spotkań z młodzieżą była profilaktyka używania dopalaczy. Natomiast dzieci poniżej 14 roku życia uczestniczyły w 25 spotkaniach i wysłuchały informacji na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez klaszcze, chorób brudnych rąk (w tym WZW typu A), zatruć pokarmowych, zakażeń meningokokowych, bezpiecznych zachowań w czasie upałów, w czasie burzy, pobytu w lesie, itp.
W okresie letnim przeprowadzono również 81 kontroli sanitarno – porządkowych w obiektach związanych z rekreacją i turystyką dorosłych. Kontrolowano stan sanitarny bazy noclegowej w hotelach, obiektach hotelarskich, prywatnych kwaterach i gospodarstwach agroturystycznych. Kontrole prowadzono w obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz miejscach służących podróżnym (dworce autobusowe i kolejowe oraz przystanki komunikacji międzymiastowej). Ogółem wydano 18 poleceń pokontrolnych, które dotyczyły stanu technicznego i sanitarnego. Zalecenia zostały wykonane.
Kontrolowano ujęcia wody i jakość wody. Woda dostarczana odbiorcom nadawała się do spożycia.
Prowadzono kontrolę miejsc wykorzystywanych do kąpieli: „Słoneczko” na jeziorze Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, na rzece Pilicy w Kurnędzu i na Zalewie Sulejowskim w Lubiaszowie. W miejscach do kąpieli woda spełniała wymagane kryteria przez cały okres letni, wyjątkiem był czas od 6.07 do 08.07.2017 r., kiedy to w wodzie jeziora Bugaj stwierdzono bakterie chorobotwórcze.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-09-11

Komunikat WZW A


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. odnotowano 143 przypadki zachorowań mieszkańców województwa łódzkiego na wirusowe zapalenie wątroby typu A, podczas gdy na obszarze całego kraju zarejestrowano 912 przypadków. Na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim nie zarejestrowano dotychczas zachorowań na WZW typu A.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przypomina, że zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową, drogą zakażeń typu kałowo-doustnych, przez zakażone produkty żywnościowe (zwłaszcza warzywa, owoce, frutti di mare, produkty nie poddane skutecznej obróbce termicznej) i wodę zakażoną przez osoby wydalające HAV z kałem. Do zakażenia może dojść również, przez kontakty seksualne, w tym przede wszystkim homoseksualne i przez stosunki oralno-analne. Przez krótki okres HAV wykrywany jest we krwi (potencjalne, ryzyko zakażenia drogą krwi) i w okresie wirusemii, również wirus wykrywany jest w wymazach z jamy nosowo-gardłowej i w ślinie (droga kontaktowa) – stanowiąc istotne ryzyko zakażenia wśród narkomanów.
W trosce o zdrowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim nadmienia, iż najskuteczniejszym sposobem zapobiegania szerzeniu się zakażeń WZW typu A jest stosowanie się do podstawowych zasad higieny oraz szczepień ochronnych.

Ulotka do pobrania

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2017-09-05

Akcja „Lato 2017”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach akcji „Lato 2017” w dniach 16 i 18 sierpnia 2017 roku odbyły się kolejne spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi wypoczywającymi na półkoloniach i obozie sportowym. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim spotkali się z wypoczywającymi w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim i w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat higieny osobistej, profilaktyki chorób brudnych rąk, w tym WZW typu A, zatruć pokarmowych, zakażeń meningokokowych, profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Omówiono też zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie upału, w czasie burzy i w czasie pobytu w lesie.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-21

Zdrowe i bezpieczne wakacje


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach od 1 do 9 sierpnia 2017 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi wypoczywającymi na półkoloniach w Socjoterapeutycznych Świetlicach Środowiskowych „Bartek”, „Tęcza”, „Słoneczko”, Wierzeje”, „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim i na obozie harcerskim ZMCh Polska YMCA w Kurnędzu. Uczestnicy wypoczynku letniego wysłuchali pogadanek na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Zostali zapoznani z profilaktyką chorób brudnych rąk w tym wirusowego Zapalenia Wątroby typu A, zakażeń meningokokowych, zatruć pokarmowych. Dzieciom wyjaśniono dlaczego niebezpieczna jest roślina nazywana Barszczem Sosnowskiego. Omówiono bezpieczne zachowania w lesie, w czasie burzy i w czasie upałów. Natomiast z młodzieżą rozmawiano o nowych środkach zastępczych, uzasadniano dlaczego są niebezpieczne dla zdrowia. W czasie spotkań młodzież oglądała także filmy edukacyjne dotyczące omawianej tematyki.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-11

Informacja o WZW typu A


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że wzrasta liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Od 1 stycznia do 31 lipca bieżącego roku w Polsce zanotowano 767 przypadków zachorowań, w województwie łódzkim, w tym samym czasie, było 57 zachorowań.
WZW typu A nazywane jest „chorobą brudnych rąk”, gdyż najczęściej przekazywane jest drogą pokarmową przez:
• zakażoną żywność (np. niemyte owoce, warzywa, ryby, owoce morza z wód zanieczyszczonych fekaliami),
• zakażoną wodę,
• zakażone przedmioty,
• bezpośredni kontakt z zakażoną osobą.
Choroba wywoływana jest przez wirus HAV (Hepatitis A Virus). Rezerwuarem i źródłem zakażenia jest tylko człowiek. Jeden człowiek może zarazić wiele osób stanowiąc źródło zakażenia. Wirus WZW typu A jest wydalany z kałem chorego na 1-2 tygodnie przed wystąpieniem objawów.
W profilaktyce zakażeń WZW typu A najważniejsze jest częste mycie rąk, dokładne mycie warzyw, owoców, korzystanie z czystej tj. wody nadającej się do picia, dokładne termiczne obrabianie potraw, w stołówkach zbiorowego żywienia i restauracjach konieczne jest wyparzanie naczyń stołowych i sztućców. W skupiskach ludzkich (przedszkola, szkoły internaty) konieczna jest dokładna dezynfekcja toalet i systematyczne sprzątanie wszystkich pomieszczeń.
Długotrwałą ochronę (około 25 lat) przed WZW typu A daje szczepionka podana w dwóch dawkach. Pierwotne szczepienie – jedna dawka, druga dawka po 6-12 miesiącach. Szczepienia nie są obowiązkowe, ale zaleca się je szczególnie osobom wyjeżdżającym do krajów, gdzie obserwuje się zaniżony poziom higieny. Szczepionka jest odpłatna.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-08-09