AktualnościStop dopalaczom


W związku z ciągłym zagrożeniem używania nowych środków zastępczych tzw. dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca młodzież i rodziców do obejrzenia filmu edukacyjnego „Stop dopalaczom”.
https://www.youtube.com/watch?v=UU0eiMuUEpM&feature=youtu.be
800 060 800 to nr bezpłatnej, całodobowej infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-06-22

Bezpieczne wakacje 2017


W trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie piotrkowskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do zapoznania się z załączoną ulotką i przestrzegania zawartych w niej zasad, które są kluczowe, aby w zdrowiu cieszyć się wakacjami i pełnią lata.

 Ulotka 1 (pdf)

 ulotka 2(pdf)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-06-19

Światowy Dzień bez Tytoniu 2017


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu – 31 maja 2017 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna dla osadzonych. Uczestnicy akcji wysłuchali wykładu z prezentacją multimedialną „Wpływ dymu tytoniowego i nikotyny na zdrowie”. Celem akcji było: - uświadomienie odbiorcom negatywnych skutków palenia czynnego i biernego tytoniu oraz e- papierosów,
- zmotywowanie palących do porzucenia nałogu.
W czasie akcji wręczono słuchaczom ulotki tematyczne, a osoby palące mogły zbadać zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-05-31

Światowy Dzień bez Tytoniu


Światowy Dzień bez Tytoniu 2017 – Tytoń zagraża nam wszystkim Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 31 maja, jak co roku obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień ten obchodzony jest od 1987 roku. Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii, stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO. Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych w Polsce w 2013 roku wynosiło 29,4%, w tym 25,2% kobiet i 34% mężczyzn.
Światowy Dzień bez Tytoniu służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu. Podejmowane działania zwracają uwagę na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu i mają na celu propagowanie działań na rzecz redukcji konsumpcji tytoniu.
Palenie tytoniu stanowi główną i możliwą do wyeliminowania przyczynę przedwczesnych zgonów na świecie – aktualnie w skali globalnej palenie odpowiedzialne jest za zgon co dziesiątej osoby dorosłej (umiera ponad 5 milionów osób rocznie w tym 600 000 to bierni palacze).

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-05-29

Projekt KIK/35 - „Zapobieganie zakażeniom HCV”


W dniu 31 marca 2017r. zakończyła się realizacja projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia, w czasie którego Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Liderem Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny zrealizowała Projekt 5 „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” oraz uczestniczyła w Kampanii Społecznej „HCV Jestem Świadom”. W podsumowaniu Projektu przygotowano publikację dostępną pod linkami:
www.hcv.pzh.gov.pl;
www.jestemswiadom.pl.

Zobacz także materiały informacyjno-edukacyjne:

Plany higieny:

 Salon fryzjerski (pdf)

 Salon tatuażu (pdf)

 Salon kosmetyczny (pdf)

Ulotki:

 Ulotka HCV Pająk (pdf)

 Ulotka HCV Rekin (pdf)

 Ulotka HCV Kobra (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-05-17

Punkt konsultacyjny dotyczący grzybów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udzielamy porad w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby.
W związku z pojawieniem się na naszym terenie w maju bieżącego roku grzybów smardzowatych i licznymi zapytaniami o ich identyfikację i ochronę informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, grzyby smardzowate objęte są ochroną częściową /okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni/.

Punkt konsultacyjny dotyczący grzybów czynny jest w PSSE w Piotrkowie Tryb. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-9.00 i 14.00-15.00Autor: Jakub Mielczarek
Data wprowadzenia: 2017-05-11

24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień – Szczepionki działają!


Europejski Tydzień Szczepień obchodzony będzie w dniach od 24 do 30 kwietnia br. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to "Vaccines work" – Szczepionki działają.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 24-28 kwietnia 2017 roku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi ze szczepieniami, na konsultacje do siedziby Stacji przy Al. 3-go Maja 8, Pawilon-pokój nr 9. Wszelkie informacje dotyczące szczepień ochronnych będzie można również uzyskać pod numerem telefonu (44) 649 50 63 wew. 55 w godz.8:00-14:00

  Ulotka Europejski Tydzień Szczepień 2017

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2017-04-25

Informacja o zakazie palenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w oparciu o Ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 poz. 298 tekst jednolity) informuje, iż zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych między innymi:

1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2;
4) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
5) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:
1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości;
1a) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, z wyłączeniem oddziałów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia;
2) w hotelach;
3) w obiektach służących obsłudze podróżnych;
4) na terenie uczelni;
5) w pomieszczeniach zakładów pracy;
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji może wyłączyć spod zakazu jedno zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne w zakresie palenia:
1) papierosów elektronicznych lub nowatorskich wyrobów tytoniowych albo
2) wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, jeżeli to zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne jest wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2017-04-20

Informacja


Informujemy, że w dniach 12-14.04.2017r.nie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella.

Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2017-04-10

Eko – Zdrowo - Pozytywnie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Srocku w czasie imprezy z okazji Światowego Dnia Zdrowia został podsumowany konkurs plastyczny „Eko – Zdrowo- Pozytywnie”. Konkurs był elementem realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” i adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Wręczenie nagród uatrakcyjnił pokaz i konsumpcja zdrowej żywności oraz występy artystyczne młodzieży.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-04-10

Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Porozmawiajmy o depresji i jej zagrożeniach"


Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji Światowego Dnia Zdrowia i powagi problemu jakim są choroby psychiczne Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ogłosiła konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Porozmawiajmy o depresji i jej zagrożeniach. Opisz swoją historię lub znaną w Twoim środowisku”. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę kryteria regulaminu konkursu przyznała I miejsce pracy Sandry Król uczennicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, II miejsce otrzymała praca Natalii Pawłowskiej uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, III miejsce zajęła praca Eweliny Wach uczennicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach. Organizatorzy konkursu literackiego dziękują wszystkim uczestnikom za podjęty trud i zrozumienie problemu.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-04-05

Rolniczy handel detaliczny


Z dniem 01.02.2017 r. wszedł w życie przepis prawa dający rolnikom możliwość zbywania konsumentowi fonalnemu o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 178/2002 żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Zgodnie z art.3 ust.7 w/w rozporządzenia działania te określone są mianem rolniczego handlu detalicznego (RHD).
W przepisach ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn.zm.) dodany został rozdział 10a mówiący o możliwościach i obowiązkach jakim musi sprostać rolnik przy produkcji i zbywaniu żywności w ramach RHD.
W/w ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących RHD obowiązek rejestracji we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, tym samym wprowadziła podział kompetencji w nadzorze nad RHD:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego ( roślinnego),
- Inspekcja Weterynaryjna nad żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz produktami złożonymi(żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia niezwierzęcego),
- Inspekcja Jakości Artykułów Rolno –Spożywczych nad jakością handlową żywności.
Wzór wniosku o rejestrację RHD dla producentów produktów pochodzenia niezwierzęcego pn. „WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ”, który trzeba złożyć do terenowo właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej określa zał. 2 rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wzoru dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. nr 106, poz. 730). Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. w zakładce „Dla klienta” – Sekcja Higieny Żywności i Żywienia i Przedmiotów Użytku. Podmiot musi posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, który stanowi załącznik do wniosku. Regulacji prawnej podlegają również ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób jej dokumentowania. Określone są one w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. 2016.2159 z dnia 2016.12.27). Z w/w przepisów nie wynika jednak jaka ilość surowców użytych do produkcji potraw winna pochodzić z własnych upraw. Wymagania te określone są w przepisach prawa podatkowego: ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. Spełnienie wyżej określonego wymagania daje możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych dla RHD. W zakresie wymagań higienicznych dla produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego podmioty prowadzące RHD powinny przez rozpoczęciem produkcji zapewnić higienę planowanych czynności, przewidzieć zagrożenia, zaplanować sposoby zapobiegania zagrożenia oraz opracować receptury dla produkowanych wyrobów. Wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń i sprzętu , które rolnik będzie wykorzystywał do przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż pochodzących z własnych upraw określa rozporządzenia (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych zał. II rozdz. III – wymagania dot. tzw. pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu. Zostały opracowane „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”, które są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce:

 http://gis.gov.pl/zywnosc/informacje-dla-przedsiebiorcy/poradniki-wytyczne-ulotki

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2017-04-03

Depresja – porozmawiajmy o niej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że jak co roku 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim obchodów Światowa Organizacja Zdrowia czyni problem depresji i chorób psychicznych. „Depresja – porozmawiajmy o niej” to także hasło całorocznej kampanii ogłoszonej przez WHO. Z depresją zmaga się na świecie 350 milionów osób, najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. Depresja zajmuje 4. miejsce na liście problemów zdrowotnych świata. Stres i nadmiar codziennych obowiązków, pogoń za sukcesem, nadmierne ambicje a także śmierć najbliższej osoby, rozwód, poczucie odrzucenia, ciężki wypadek lub choroba są najczęstszą przyczyną depresji. Do objawów depresji należą: - smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości, - zmniejszenie zainteresowań, brak chęci rozwijania swoich pasji, - zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania, - problemy ze snem, - zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała, rzadziej zwiększenie apetytu, - uczucie zmęczenia, brak energii, - lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, - trudności w koncentrowaniu i zapamiętywaniu, - niska samoocena, poczucie beznadziejności, - dolegliwości bólowe np. brzucha, w klatce piersiowej, głowy. Gdy objawy utrzymują się dłużej niż kilka tygodni bezwzględnie trzeba szukać pomocy u specjalisty. Depresja wymaga pomocy psychiatry i wsparcia otoczenia. Ze względu na stygmatyzację chorych na depresję chorzy boją się przyznać do swoich zdrowotnych problemów i często unikają leczenia. Tymczasem szybka diagnoza i odpowiednie leczenie farmakologiczne daje 80% szans na poprawę i wyzdrowienie.
W profilaktyce depresji ważne jest, by równoważyć działanie, intelekt i emocje. Po pracy fizycznej zajmować umysł, po pracy umysłowej ruszać się, uprawiać sport. Pozytywnie na organizm człowieka wpływa słońce i doświetlanie organizmu.
Zwracając uwagę na problem depresji WHO pragnie:
- zwiększyć wiedzę społeczeństwa o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach,
- zmotywować osoby cierpiące na depresję do szukania pomocy,
- zaktywizować rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia osób borykających się z chorobą.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-04-03

EKO – ZDROWO- POZYTYWNIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „EKO – ZDROWO- POZYTYWNIE”, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs był elementem realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Jego celem było utrwalenie nawyków zdrowego stylu życia. Komisja konkursowa przyznała I miejsce pracy wykonanej przez Milenę Janczak uczennicę Gimnazjum w Moszczenicy, II miejsce zajęła praca Mateusza Podleckiego ucznia Zespołu Szkół w Srocku, III miejsce otrzymała praca Natalii Serafin uczennicy Gimnazjum w Sulejowie. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Rudalska z Gimnazjum w Sulejowie i Igor Łajszczak z Gimnazjum w Moszczenicy. Organizatorzy konkursu postanowili nagrodzić wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół w Srocku.
W załączeniu fotografie prac nagrodzonych.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-03-28

Konferencja ”Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki i chorób zakaźnych”.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalski zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji ”Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki i chorób zakaźnych”. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli podmiotów leczniczych w szczególności lekarzy i pielęgniarek, środowisk naukowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W czasie konferencji będą podejmowane tematy dotyczące m.in. zjawiska odmawiania szczepień ochronnych u dzieci, niepożądanych reakcji poszczepiennych, immunologicznych aspektów szczepień, aspektów prawnych, a także psychologicznych narzędzi pracy z opiekunami pacjentów.
Informacje:
Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Za udział w Konferencji lekarzowi przysługują 4 punkty edukacyjne.
Czas i miejsce Konferencji:
28 marca 2017 r. godz. 1000, Fabryka Wełny w Pabianicach, ul. Grobelna 4
Zgłoszenia:
Formularze zgłoszeniowe do udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 22 marca 2017 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@pis.lodz.pl faksem /42/ 25-36-354 lub pocztą na adres Organizatora Konferencji:
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź, ul. Wodna 40,
tel. /42/ 25-36-342; fax /42/ 25-36-354; e-mail: oswiata@pis.lodz.pl

 Program konferencji (doc)

 Karta zgłoszenia (doc)

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2017-03-17

„Bezpieczeństwo wodne w budynkach” – publikacja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie zarządzania instalacjami wodnymi w budynkach.


 informacja (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-03-02

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017 rok.


 informacja (pdf)

Autor: Bożena Augustyniak
Data wprowadzenia: 2017-02-27

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 16 lutego 2017 roku w Przychodni „MEGA –MED” przy ul. Polnej 13/13A w Piotrkowie Trybunalskim została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci przychodni byli informowani o celach prowadzonej kampanii, zachęcano młodych do prowadzenia zdrowego stylu życia, na który składa się zdrowa, zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, nieużywanie tytoniu, narkotyków, dopalaczy i nienadużywanie alkoholu. Uczestnicy akcji otrzymali broszury, ulotki i gadżety przygotowane na kampanię. Osoby palące mogły wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-02-16

Akcja edukacyjna „Stop dopalaczom”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, ze na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl (w zakładce: -Zdrowie, -Dopalacze, -Materiały edukacyjne) można obejrzeć materiały z akcji edukacyjnej „Stop dopalaczom” jaka została przeprowadzona w grudniu 2016 roku z udziałem TVP S.A. W pakiecie edukacyjnym znajduje się 5 programów telewizyjnych „Pytanie na śniadanie”, reportaż z konferencji „Poprawa skuteczności w ograniczeniu podaży środków zastępczych”, która odbyła się w Warszawie w dniach 6-7.12.2016 roku oraz film „Stop dopalaczom”.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-02-08

Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 26 stycznia 2017 roku ruszyła nowa Kampania społeczna „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” realizowana w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.
Celem Kampanii jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazywanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia. W ramach kampanii powstało 10 spotów video dotyczących różnych używek, strona internetowa www.melanz.tv. oraz spot zachęcający do wejścia na stronę kampanii https://youtu.be/fs7RzILCDc Polecam także oglądanie posta na facebooku https://www.youtube.com/channel/UCknqC0Z0HnNVg2JZ1q8tbug

Kampania realizowana będzie do końca marca 2017 roku. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-02-02

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Powiat piotrkowski


 Ocena jakości wody (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2017-01-30

Hasło Roku 2017 i Kampania Światowej Organizacji Zdrowia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Hasło Roku 2017 Światowej Organizacji Zdrowia brzmi : „Depresja – porozmawiajmy o niej”. 10 października 2016 r. czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła też jednoroczną kampanię, której celem ogólnym jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.
Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony co roku na całym świecie, daje nam możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom zdrowotnym, które są ważne dla ludzi na wszystkich kontynentach. W tym roku tematem przewodnim jest d e p r e s j a. Dotyka ona ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i stref klimatycznych. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na wykonywanie nawet najprostszych czynności, a często pogarsza relacje z rodziną i przyjaciółmi. Utrudnia i uniemożliwia w wielu przypadkach wykonywanie pracy zawodowej. Depresja jest drugą, najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie wiekowej 15-19 lat, ale także może być przyczyną samobójstwa. Choroba ta charakteryzuje się uporczywym uczuciem smutku, utratą zainteresowania życiem codziennym i przyjemnościami, które kiedyś cieszyły. Występujące najczęściej objawy to brak energii, zmiana apetytu, zaburzenia snu i poczucia własnej wartości, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, poczucie winy, beznadziei i prowadzące do myśli samobójczych.
Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa stanowi istotny element powrotu do zdrowia. Poruszenie tematu depresji w rozmowie z członkiem rodziny, przyjacielem, lekarzem czy też w większej grupie /w szkole, miejscu pracy, przestrzeni publicznej, w Internecie/, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęcić większą liczbę osób do szukania pomocy. W Kampanii chodzi o uzyskanie następujących efektów:
- zwiększenie wiedzy społeczeństwa o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach oraz o tym jaka może być dostępna pomoc w profilaktyce jej powstawania, a jeśli już jest, jak i gdzie ją leczyć;
- zmotywowanie osób cierpiących na depresję do szukania pomocy;
- zaktywizowanie rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia osób borykających się z chorobą.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-01-30

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 roku w NZOZ „Medicall” przy ul. Wojska Polskiego 77 w Piotrkowie Trybunalskim została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci przychodni byli informowani o celach prowadzonej kampanii, zachęcano młodych do prowadzenia zdrowego stylu życia, na który składa się zdrowa, zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, nieużywanie tytoniu, narkotyków, dopalaczy i nienadużywanie alkoholu. Uczestnicy akcji otrzymali broszury, ulotki i gadżety przygotowane na kampanię. Osoby palące mogły wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-01-26

Wypoczynek zimowy 2017


W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w naszym województwie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do zapoznania się z załączoną ulotką „Bezpieczny wypoczynek zimowy w powiecie piotrkowskim”. Wszystkim wypoczywającym życzymy wielu zimowych atrakcji i powrotu do nauki i pracy w pełni sił i zdrowia.

 Informacja (pdf)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2017-01-11

Apel do hodowców drobiu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje o apelu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wirusa ptasiej grypy

 Ulotka (pdf)

Autor: Hanna Kuryłowicz
Data wprowadzenia: 2017-01-03

Program edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „Bieg po zdrowie”. Adresatami programu są uczniowie klas IV szkół podstawowych i ich rodzice. Główne cele programu to:
- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Na program składa się 6 zajęć z uczniami i 2 zajęcia z rodzicami. Program realizowany będzie od stycznia 2017 roku do 31 maja 2017 roku w 12 szkołach podstawowych powiatu piotrkowskiego. Patronat honorowy nad programem objął: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia oraz Rzecznik Praw Dziecka.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-12-13

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku w NZOZ „Nasz Doktor” przy ul. Wyspiańskiego 14 w Piotrkowie Trybunalskim została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci przychodni byli informowani o celach prowadzonej kampanii, zachęcano młodych do prowadzenia zdrowego stylu życia, na który składa się zdrowa, zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, nieużywanie tytoniu, narkotyków, dopalaczy i nienadużywanie alkoholu. Uczestnicy akcji otrzymali broszury, ulotki i gadżety przygotowane na kampanię. Osoby palące mogły wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-12-08

Obchody Światowego Dnia AIDS.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 1 grudnia 2016 roku uroczyste obchody Światowego Dnia Walki z AIDS odbyły się w Gimnazjum w Sulejowie. Młodzież przygotowała bogatą część artystyczną nawiązującą do tematyki HIV/AIDS oraz prezentację multimedialną i sondaż wiedzy. W trakcie uroczystości podsumowano konkurs plastyczny „Młodzi o HIV i AIDS”, a laureatom wręczono nagrody ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta w Sulejowie, przedstawiciele PSSE w Piotrkowie Trybunalskim oraz młodzież innych gimnazjów wraz z opiekunami.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-12-01

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS


Od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Walki z AIDS jako wyraz troski związany ze światową pandemią. Tego dnia wspomina się ofiary HIV/AIDS i solidaryzuje z osobami żyjącymi z wirusem HIV i chorymi na AIDS. Symbolem solidarności jest czerwona wstążeczka. Każdego dnia na świecie wirusem HIV zakaża się ok. 6 tysięcy osób, a 4,5 tysiąca umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce zakażonych wirusem HIV żyje 20756 osób, 3408 zachorowało na AIDS, 1348 zmarło(dane na 31.08.2016 r.). Jednak szacuje się, że zakażonych jest 30-35 tysięcy Polaków, a połowa z nich nie wie o swoim zakażeniu i może nieświadomie zakażać. Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło kolejną już Kampanię Społeczną „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”. Jej celem jest umożliwienie bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczbie osób. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich. W powiecie piotrkowskim tegoroczne obchody będą miały miejsce w Gimnazjum w Sulejowie.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-11-29

Informacja


W dniach 21-23.12.2016r. oraz w dniach 28-30.12.2016r. nie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella.
Przyjmujemy próbki kału tylko 27.12.2016r.

Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2016-11-29

Wyniki konkursu „Młodzi o HIV i AIDS”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Młodzi o HIV i AIDS”. Ogółem na konkurs wpłynęło 47 prac plastycznych z 13 szkół gimnazjalnych. Komisja przyznała:
I miejsce pracy wykonanej przez Monikę Misztelę uczennicę Gimnazjum w Gorzkowicach,
II miejsce pracy wykonanej przez Szymona Kozłowskiego ucznia Gimnazjum w Gorzkowicach,
III miejsce zajęła praca Pauliny Szymańskiej uczennicy Gimnazjum w Przygłowie.
Komisja postanowiła także wyróżnić prace: Zuzanny Rudalskiej uczennicy Gimnazjum w Sulejowie i Agaty Plich uczennicy Gimnazjum w Gomulinie. Laureatom serdecznie gratulujemy.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia 2016 roku w Gimnazjum w Sulejowie. W załączeniu nagrodzone prace.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-11-21

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Odkrycie antybiotyków zrewolucjonizowało medycynę i znacząco ograniczyło śmiertelność u chorych z zakażeniami. Od prawie 70 lat antybiotyki stanowią doskonałą broń w walce z bakteryjnymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Jednak w ostatnich dekadach skuteczność antybiotyków uległa znacznemu zmniejszeniu w związku z dynamicznie rozwijającą się odpornością drobnoustrojów na leki. Antybiotykooporność stanowi narastające zagrożenie dla zdrowia publicznego, a skala problemu stanowi poważne wyzwanie globalne. Niepotrzebne lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków powoduje, że wśród bakterii pojawiają i rozprzestrzeniają się mechanizmy oporności na antybiotyki. Dlatego antybiotyki coraz częściej tracą swoją skuteczność. Zignorowanie problemu może doprowadzić do sytuacji sprzed ery antybiotykowej. Zatem, jeśli stosujemy antybiotyki róbmy to odpowiedzialnie, zawsze zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie odstawiajmy antybiotyku, jeśli poczujemy się lepiej, przyjmujmy wszystkie dawki przepisane przez lekarza. Niewykorzystanego antybiotyku nie przekazujmy innym osobom, które nie miały leku zleconego przez lekarza. Antybiotyki działają na zakażenia bakteryjne, nie działają w zakażeniach wirusowych takich jak przeziębienie czy grypa. Niewłaściwe stosowanie antybiotyku może spowodować pojawienie się oporności wśród bakterii. W ten sposób antybiotyki mogą okazać się nieskuteczne, kiedy naprawdę będą potrzebne.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-11-17

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w dniach 16 i 17 listopada 2016 roku w Technikum TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim i Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie odbyły się spotkania edukacyjne z młodzieżą. Uczniowie wysłuchali wykładu „Wpływ dymu tytoniowego i nikotyny na zdrowie” z prezentacją multimedialną oraz uczestniczyli w dyskusji. Otrzymali ulotki o tematyce antynikotynowej, a osoby palące mogły wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-11-17

Światowy Dzień Rzucania Palenia


17 listopada 2016 roku obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Pomysł obchodów zrodził się w USA w Californii w 1974 roku. Wtedy to zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat – zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy. Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. Miejsca publiczne objęte są całkowitym zakazem palenia od 15 listopada 2010 roku, a znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 22 lipca 2016 roku zakazuje w tych miejscach także palenia e-papierosów. Łamanie zakazu grozi mandatem karnym. Ludzie często palą papierosy na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, na plażach i w parkach co nie jest uregulowane prawnie, a może przeszkadzać osobom niepalącym. Dużym problemem jest palenie tytoniu w obecności dzieci i innych domowników. Dym tytoniowy zanieczyszcza powietrze 4 tysiącami silnie toksycznymi substancjami chemicznymi. Inhalacja środowiskowego dymu tytoniowego jest równie niebezpieczna jak samo palenie papierosów. Społeczeństwo nie do końca zdaje sobie sprawę jak bardzo groźne jest wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę. Wykazano, iż boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy. Taki dym zawiera wiele substancji alergizujących, powodujących np. łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa. Kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego i w konsekwencji astmę. Wdychanie dymu wydychanego przez palaczy, zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca, ponadto osłabia ich zdolność do pracy, zmniejsza wydajność, demobilizuje i pogarsza samopoczucie. Na środowiskowy dym tytoniowy narażonych jest 28% niepalących dorosłych.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-11-16

„Coś Was łączy? Zrób test na HIV”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia 16 listopada 2016 roku inauguruje kampanię edukacyjną „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. Strona internetowa kampanii zawiera informacje o HIV i AIDS, które warto znać, by móc zapobiegać zakażeniu lub podjąć decyzję o wykonaniu testu w kierunku HIV. Głównym celem przedsięwzięcia i towarzyszącej mu kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV” jest umożliwienie bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczbie osób. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich. Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych HIV, a 50% z nich o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. W dniach 20-27 listopada wiele punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać badanie w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie oraz skorzystać z poradnictwa nt. HIV/AIDS, będzie pracowało częściej i dłużej. Adresy i godziny otwarcia punktów testowania są dostępne na stronie internetowej: www.aids.gov.pl/pkd w zakładce: Gdzie można wykonać test diagnostyczny?

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-11-15

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS


W dniu 8 listopada 2016 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Wiedza na temat zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, promowanie zdrowego stylu życia oraz podwyższenie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych, a także kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS, to główne cele tejże Olimpiady. Adresatami Olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 12 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej prac do 21 listopada 2016 roku. Informacja o osobach zakwalifikowanych do finału Olimpiady, który odbędzie się 30 listopada 2016 roku ukaże się na stronie organizatora www.pis.lodz.pl

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-11-08

Znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od dnia 8 września 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1331). Ustawa wprowadza zakaz palenia e- papierosów w miejscach publicznych oraz zobowiązuje właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, do umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia".

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-11-03

Zadbaj o swoje płuca


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że dnia 18 października 2016 roku w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu „Zadbaj o swoje płuca”. Podsumowano realizację programu w poprzednim roku szkolnym w szkołach powiatu piotrkowskiego i omówiono wpływ palenia biernego na zdrowie dzieci. Przedstawiono formy i metody realizacji programu. Program realizowany będzie od 19 października 2016 r. do 1 marca 2017r. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu piotrkowskiego. Celem programu jest pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń wpływających na powstawanie chorób układu oddechowego i możliwości im zapobiegania przez odpowiedni styl życia.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2016-10-19

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 17 października 2016 roku w Przychodni Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci przychodni byli informowani o celach prowadzonej kampanii, zachęcano młodych do prowadzenia zdrowego stylu życia, na który składa się zdrowa, zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, nieużywanie tytoniu, narkotyków, dopalaczy i nienadużywanie alkoholu. Uczestnicy akcji otrzymali broszury, ulotki i gadżety przygotowane na kampanię. Osoby palące mogły wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-10-18

Komunikat z dnia 30.09.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Tomawie gm. Łęki Szlacheckie


 komunikat(pdf)

Autor:Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-09-30

Znajdź właściwe rozwiązanie.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 29 września 2016 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli realizujących i koordynujących program edukacji antytytoniowej. Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu piotrkowskiego. Celem głównym programu jest zapobieganie palenia tytoniu oraz uwrażliwienie uczniów na oddziaływanie dymu tytoniowego związanego z biernym paleniem. Program realizowany będzie od 1 października 2016 roku do 30 marca 2017r.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-09-29

Program edukacyjny „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniu 26.09.2016r. odbyła się w tutejszej Stacji narada inaugurująca X edycję programu „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”. Program będzie realizowany w III klasach szkół gimnazjalnych od 1 października 2016 roku do końca lutego 2017 roku. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem HIV, uświadomienie znaczenia zachowań asertywnych i tolerancji dla osób żyjących z HIV. Do programu przystąpiły wszystkie szkoły gimnazjalne powiatu piotrkowskiego, którym życzymy powodzenia w jego realizacji.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-09-29

Nie pal przy mnie, proszę


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 23 września 2016r. w świetlicy PSSE odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” . Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ,w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program realizowany będzie w szkołach od 1 października 2016r. do 30 marca 2017r.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-09-26

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Tomawie gm. Łęki Szlacheckie


 komunikat(pdf)

Autor:Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-09-07

Czyste powietrze wokół nas


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 21 września 2016 roku odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu „Czyste powietrze wokół nas”. Podsumowano realizację w poprzednim roku szkolnym, omówiono wpływ palenia biernego na zdrowie dzieci, przedstawiono dane statystyczne dotyczące problemu palenia tytoniu, zaprezentowana została struktura programu i metodyka jego realizacji. Program realizowany będzie od 1 października 2016 roku do 31 marca 2017 roku, jest to już jego dziewiąta edycja. Program adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ich rodziców. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-09-22

Konkurs "Oddal to"


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, że do 30 września 2016 roku trwa konkurs „Oddal to” ogłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Konkurs poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach. Szczegóły w załączniku.

 regulamin konkursu(pdf)

Autor:Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-08-31

Komunikat z dnia 07.09.2016r. o miejscach wykorzystywanych do kąpieli


 komunikat(pdf)

Autor:Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-09-07

Komunikat o miejscach wykorzystywanych do kąpieli


 komunikat(pdf)

Autor:Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-08-31

Grzyby


Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim, informuje, że od dnia 29.08.2016 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim udziela się porad w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby. Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9.00 i 14.00 – 15.00.

 Ulotka informacyjna (pdf)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-08-29

„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Trybunalskim została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Petenci Stacji byli informowani o celach prowadzonej kampanii, zachęcano młodych do prowadzenia zdrowego stylu życia, na który składa się zdrowa, zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, nieużywanie alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Uczestnicy akcji otrzymali broszury, ulotki i gadżety przygotowane na kampanię. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-08-12

Spotkania informacyjno - edukacyjne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że kolejny już raz w czasie tegorocznych wakacji odbywały się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą w powiecie piotrkowskim. W minionym tygodniu pogadanek o tym: Jak zdrowo i bezpiecznie wypoczywać? oraz Wpływie żywienia na zdrowie wysłuchali uczestnicy obozu sportowego w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Ptak” w Gutowie Małym i w Ośrodku Piotrkowie Trybunalskim w Środowiskowych Świetlicach Socjoterapeutycznych „Uśmiech”, „Tęcza” i „Słoneczko”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-08-12

Spotkania informacyjno - edukacyjne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 2 i 5 sierpnia 2016 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Ptak” w Gutowie Małym i na Obozowisku „Pilica” ZMCh „Polska YMCA” w Kurnędzu. Młodsi uczestnicy wypoczynku wysłuchali tematyki związanej z higieną osobistą i zapobieganiem chorób przenoszonych przez kleszcze, przez brudne ręce, omówiono profilaktykę zakażeń meningokokowych, przestrzegano przed kontaktem z Barszczem Sosnowskiego oraz przypomniano o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Młodzież w wieku 14-18 lat została zapoznana z profilaktyką używania dopalaczy czyli tzw. nowych środków zastępczych. Uzasadniono dlaczego są niebezpieczne, omówiono ich negatywny wpływ na zdrowie, podano przykłady zachowań pod wpływem środków psychoaktywnych oraz przedstawiono aspekty prawne związane z dopalaczami.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-08-10

Spotkania informacyjno - edukacyjne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 26 i 29 lipca 2016 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą w Centrum Promocji Zdrowia Fundacji ART. OF LIVING POLSKA w Tarasce, w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Ptak” w Gutowie Małym i w Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym TKKF „Dzikusy” w Sulejowie. Tematem spotkań z młodszymi była profilaktyka chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze, przez brudne ręce, profilaktyka zakażeń meningokokowych, przestrzegano przed kontaktem z Barszczem Sosnowskiego oraz przypomniano o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Natomiast profilaktyka używania dopalaczy czyli tzw. nowych środków zastępczych była tematem spotkania z młodzieżą w wieku 14-18 lat. Omówiono ich negatywny wpływ na zdrowie, podano przykłady zachowań pod wpływem środków psychoaktywnych oraz przestrzegano przed uzależnieniem.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-08-03

STOP DOPALACZOM


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 21 lipca 2016 roku w pobliżu sklepu z „Upominkami” przy ul. Słowackiego 23 został zorganizowany Punkt Informacyjny poświęcony profilaktyce używania nowych środków zastępczych tzw. dopalaczy. Celem akcji było uświadomienie mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego czym są dopalacze i jakie skutki zdrowotne powoduje ich używanie. Przechodniom wręczano ulotki o dopalaczach i zachęcano do zapoznania się z ich treścią. Najbardziej zainteresowane akcją były osoby, które nie używają środków psychoaktywnych i osoby mieszkające w sąsiedztwie sklepu. Akcja trwała w godzinach od 14.00 do 18.00.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-07-22

Spotkania informacyjno - edukacyjne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 19 i 20 lipca 2016 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Ptak” w Gutowie Małym i w Ośrodku Wczasowym „Dresso” w Sulejowie, i na półkoloniach w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przygoda” w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem spotkań było bezpieczeństwo w lesie, nad wodą, w czasie upałów, w czasie burzy oraz profilaktyka chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze, brudne ręce, profilaktyka zakażeń meningokokowych, przestrzegano przed kontaktem z Barszczem Sosnowskiego. Natomiast z młodzieżą na Obozowisku „Pilica” w Kurnędzu rozmawiano na temat nowych środków zastępczych, zachowania po ich użyciu i negatywnego wpływu na zdrowie.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-07-20

Komunikat


 Komunikat dot. miejsc wykorzystywanych do kąpieli (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-07-20

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Poradnia Lekarzy Rodzinnych” w Czarnocinie została przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci Poradni byli informowani o celach kampanii. Zachęcano kobiety w wieku prokreacyjnym do prowadzenia zdrowego stylu życia, nieużywania alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Uczestnicy akcji otrzymywali broszurki, ulotki i gadżety dotyczące powyższej tematyki kampanii. W czasie akcji osobom palącym tytoń wykonywano na smokerlyzerze pomiar CO w wydychanym powietrzu. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-07-14

Spotkania informacyjno - edukacyjne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 13 lipca 2016 roku odbyły się spotkania informacyjno – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą w Sulejowie w Ośrodku Szkoleniowo- Rekreacyjnym TKKF „Dzikusy i w Ośrodku Wczasowym „Dresso”. Tematem spotkań była tematyka bezpieczeństwa w lesie, nad wodą, w czasie upałów, burzy oraz profilaktyka chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze, brudne ręce, profilaktyka zakażeń meningokokowych, przestrzegano przed kontaktem z Barszczem Sosnowskiego. Z młodzieżą w wieku 14- 18 lat rozmawiano na temat nowych środków zastępczych i skutków ich stosowania.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-07-13

Komunikat


 Komunikat dot. miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Słoneczko" na jeziorze Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-07-13

Akcja „Lato 2016”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 5,6. 07.2016r. w dwóch Środowiskowych Świetlicach Socjoterapeutycznych w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzono spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczestników półkolonii. Omówiono tematykę bezpieczeństwa w lesie, nad wodą, w czasie burzy i upału oraz profilaktykę chorób zakaźnych. Natomiast w dniu 08.07.2016r. w Ośrodku Wczasowym „Dresso” w Sulejowie odbyło się spotkanie nt. profilaktyki stosowania środków zastępczych – dopalaczy z grupą młodzieży 14-18 letniej oraz z grupą dzieci 7 – 12 lat nt. „Bezpiecznych wakacji”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2016-07-11

Akcja „Lato 2016”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na terenie miasta zorganizowano wypoczynek letni dzieci w wieku 6-15 lat w ramach funkcjonowania Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych. W terminie od 28.06.2016 r. do 1.07.2016 r. przeprowadzono trzy spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczestników półkolonii .Tematem spotkań był cykl tematyczny „ Bezpieczne wakacje” , który dotyczył : bezpieczeństwa w lesie, nad wodą, w czasie upałów, burzy oraz profilaktyki chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze i brudne ręce. Dodatkową atrakcją spotkań była emisja filmu pt. „Kleszcze”, „Meningokoki podstępny wróg”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2016-07-04

Komunikat


 Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-07-01

Komunikat


 Komunikat PPIS dotyczący kąpielisk (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-06-24

Bezpieczny Wypoczynek 2016


W związku z rozpoczynającym się sezonem wypoczynkowym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do zapoznania się z załączoną informacją „BEZPIECZNE WAKACJE 2016 W POWIECIE PIOTRKOWSKIM”. Czas wypoczynku sprzyja zabawom, imprezom i nawiązywaniu nowych kontaktów z osobami, które nie zawsze mają dobre intencje wobec nas. Warto zatem poznać kilka zasad, które pozwolą nam bezpiecznie i zdrowo wypoczywać.

 W załączeniu ulotka informacyjna (pdf)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-06-21

Konkurs pt. „Oddal to”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 r. został ogłoszony konkurs Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie.
Konkurs „Oddal to” poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji „Oddal to”. Konkurs ogłoszony został dla ogółu społeczeństwa z uwzględnieniem również młodzieży powyżej 18 lat życia.
Zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji będą zgłaszane przez uczestników w terminie do 30 czerwca br. poprzez dedykowaną stronę internetową – www.oddalto.gis.gov.pl

 W załączeniu regulamin konkursu (pdf)

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2016-06-16

STOP Dopalaczom!


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że nasze wspólne działania z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim doprowadziły do zamknięcia, w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch sklepów wprowadzających do obrotu środki zastępcze tzw. dopalacze. Zabezpieczone w tych sklepach produkty o nazwach : Sól piorąca Biała, Sól piorąca Niebieska, Talizman Ziel , Talizman Niebieski , Irex, Idex, Essex sprzedawane były zapakowane w przezroczyste woreczki foliowe w postaci proszku i suszu, na których brak było jakichkolwiek informacji dotyczących: składu, daty produkcji, producenta. Dotychczas przeprowadzone badania w/w produktów przez upoważnione laboratoria wykazały, że zawierają one nowe substancje o działaniu psychoaktywnym m.in. N-etyloheksedron, TH-PVP, ?-PVT, 4-CMC, 3-CMC, Fu-F, które są analogami strukturalnymi substancji wymienionych w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich działanie stwarza zatem zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim ponownie prosi osoby i instytucje, które wynajmują lokale o dokładne sprawdzanie jaki rodzaj działalności będzie prowadzony w wynajmowanym lokalu oraz czy umowa najmu nie zawiera klauzuli pozwalającej podnajmowanie lokalu innym podmiotom. W umowie najmu winny być zastrzeżenia zakazujące sprzedaży w wynajmowanym lokalu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz, że umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku stwierdzenia sprzedaży w lokalu produktów, które mają takie działanie. Wprowadzenie takich zapisów w umowach najmu pozwala na szybkie rozwiązanie umowy i uniemożliwia sprzedaż tych niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi środków zastępczych tzw. dopalaczy.
Podmioty lecznicze z terenu powiatu piotrkowskiego na bieżąco informują Państwową Inspekcję Sanitarną o zatruciach środkami zastępczymi, na podstawie tych danych można stwierdzić, że zatruciu ulegają w większości osoby młode, nie zawsze świadome zagrożenia jakie niesie dla ich zdrowia zażywanie dopalaczy.
Tylko wspólne działania osób prywatnych, podmiotów wynajmujących lokale użytkowe, Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz ograniczenia dostępu do dopalaczy mogą uratować niejednego młodego człowieka.
Zbliżają się wakacje, dzieci i młodzież będą mieć więcej wolnego czasu, będą spotykać i poznawać nowych ludzi, dlatego po raz kolejny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim apeluje do rodziców i opiekunów o dobry kontakt i rozmowę z dzieckiem, by zachowali zdrowy rozsądek, by nie ulegali pokusie używania dopalaczy, by nie dali namówić się na ryzykowne zachowania.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-06-14

Kampania pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!”

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom.
Pneumokoki to jedne z bakterii najgroźniejszych dla zdrowia i życia małych dzieci, zwłaszcza do 2. roku życia, kiedy ich układ odpornościowy nie jest jeszcze dostatecznie wykształcony.
Aby ułatwić rodzicom zdobycie wiedzy na temat pneumokoków oraz możliwości zabezpieczenia swoich dzieci przed chorobami, które one wywołują, na potrzeby kampanii powstała edukacyjna strona internetowa (www.szczepimy.com.pl).
Na stronie rodzice mogą uzyskać informacje m.in.: co to są pneumokoki, jakie wywołują choroby, w jakim wieku należy rozpocząć szczepienie dziecka celem uzyskania najskuteczniejszej ochrony, jak przygotować dziecko do szczepienia, co to są niepożądane odczyny poszczepienne. Na stronie internetowej funkcjonuje też forum dla rodziców, w ramach którego można zadać indywidualne pytanie lekarzowi, wymienić opinie z innymi rodzicami na temat szczepień oraz zdrowia dziecka.

 Komunikat (pdf)

 Ulotka informacyjna(pdf)

Autor: Tomasz Łuczyński
Data wprowadzenia: 2016-06-09

Światowy Dzień bez Tytoniu 2016


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu zostały przeprowadzone akcje informacyjno – edukacyjne o tematyce antytytoniowej. Jedna w dniu 30 maja w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim dla osadzonych, druga 31 maja dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnicy akcji wysłuchali wykładu z prezentacja multimedialną „Wpływ dymu tytoniowego i nikotyny na zdrowie”, w którym omówiono także negatywne skutki używania e- papierosów oraz wytyczne Ramowej Konwencji Kontroli Rynku Wyrobów Tytoniowych dotyczące wprowadzenia do obrotu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych. W czasie akcji prowadzone były badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących i rozdawane ulotki tematyczne.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-05-31

Komunikat


Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.05.2016r. (piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynna, natomiast dnia 4.06.2016r. (sobota) PSSE będzie czynna od 7:30 do 15:05.

Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2016-05-18

Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja 2016r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 31 maja, jak co roku obchodzony będzie Światowy Dzień bez Tytoniu. Tegoroczne hasło ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi:

Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania.

Światowa Organizacja Zdrowia dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych jednolitych wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszania popytu na wyroby tytoniowe – zmniejszają atrakcyjność papierosów, ograniczają stosowanie opakowań jako form reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, a także zwiększają skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych. Jednolite opakowania nie zawierają logo, kolorów, firmowych obrazków lub informacji promujących dany wyrób tytoniowy.
Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu są:
- podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu w świecie,
- dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji na temat jednolitych opakowań,
- zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
- pomoc państwom członkowskim przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednolicaniem opakowań.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-05-18

Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 9 czerwca 2016 roku w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 organizuje Konferencję w ramach Kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” . Podejmowana tematyka dotyczy różnych aspektów zdrowia pracujących, zagrożeń środowiskowych i chorób zawodowych, promowania zrównoważonej pracy od początku pracy zawodowej, a także zdrowego starzenia się oraz działań służących poprawie zdrowia pracujących.

 Zaproszenie (pdf)

 Program konferencji (pdf)

 Karta zgłoszenia uczestnictwa (pdf)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-05-18

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 11 maja 2016 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Poradni Medycyny Rodzinnej” w Gorzkowicach została przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci Poradni byli informowani o celach kampanii. Zachęcano kobiety w wieku prokreacyjnym do prowadzenia zdrowego stylu życia, nieużywania alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Uczestnicy akcji otrzymywali broszurki, ulotki i gadżety dotyczące powyższej tematyki kampanii. W czasie akcji osobom palącym tytoń wykonywano na smokerlyzerze pomiar CO w wydychanym powietrzu. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-05-11

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.05.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Lubieniu gm. Rozprza.


 komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-05-07

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.04.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Lubieniu gm. Rozprza.


 komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-04-28

Kampania informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”


 Plik informacyjny (pdf)

Autor: Joanna Roll
Data wprowadzenia: 2016-04-26

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26.04.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Łękach Szlacheckich gm. Łęki Szlacheckie.


 komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-04-26

Konkurs na Projekt Edukacyjny Promujący Zdrowy Styl Życia w ramach realizacji programu „Trzymaj Formę!”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 realizowana jest X już edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Program realizowany jest we wszystkich gimnazjach powiatu piotrkowskiego i wybranych szkołach podstawowych. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin. W tym roku w ramach programu ogłoszono konkurs na Projekt Edukacyjny Promujący Zdrowy Styl Życia. W dniu 25.04.2016 r. komisja konkursowa wybrała spośród zgłoszonych prac projekt Zespołu Szkół w Srocku. Zdobył on 173 punkty na 200 możliwych. Projekt będzie brał udział w eliminacjach wojewódzkich.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2016-04-25

Europejski Tydzień Szczepień 24 – 30 kwietnia 2016 r.


Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach od 25 do 29 kwietnia 2016 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim zostanie uruchomiony Punkt informacyjny, w którym będą udzielane porady na temat szczepień. Pytania można też zadawać telefonicznie 44 649-50-63, 44 646-52-68 wew. 55. Podjęta inicjatywa nawiązuje do obchodzonego Europejskiego Tygodnia Szczepień (EIW), który przypada w dniach od 24 do 30 kwietnia 2016 roku. Głównym celem akcji jest podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia i zwiększenie liczby osób zaszczepionych.
W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia szczególną uwagę poświęca działaniom dążącym do wyeliminowania odry i różyczki. Hasło przewodnie brzmi: „Domknijmy lukę w szczepieniach". Szczepienia ochronne odgrywają decydującą rolę w profilaktyce chorób zakaźnych. Przyczyniają się do pozytywnej zmiany sytuacji epidemiologicznej. Czasami spotykamy się z opinią, że choroby wieku dziecięcego należy przechorować, ale jest to pogląd, do którego musimy podejść bardzo ostrożnie. Wiele bowiem chorób zakaźnych okresu dziecięcego niesie za sobą ryzyko ciężkiego przebiegu, a często powikłań i zgonu. Takim przykładem jest odra, której wirus nadal jest przyczyną wielu powikłań w postaci ciężkich zapaleń płuc, podgłośniowych zapaleń krtani oraz najcięższego powikłania, jakim jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia.
Natomiast przechorowanie różyczki jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, może doprowadzić do poronienia, a także spowodować poważne wady u dziecka (Zespół Gregga): wady układu krążenia, uszkodzenie wzroku (jaskra, zaćma, retinopatia), wodogłowie, upośledzenie umysłowe, niedorozwój kończyn u dziecka. Obecnie w Polsce, przeciwko odrze, śwince i różyczce stosuje się skojarzoną, potrójną szczepionkę. Rodzice często mają wątpliwości dotyczące dużej ilości szczepień u swoich pociech i z tymi wątpliwościami bardzo często zgłaszają się do lekarza. Trzeba podkreślić, jak ważną rolą pediatry jest wytłumaczenie rodzicom po co i dlaczego szczepimy. Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest wysoki odsetek zaszczepionych osób, co najmniej ok. 95%. Więcej informacji na stronach internetowych:
www.szczepienia.gis.gov.pl
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/komunikaty2/europejski-tydzien-szczepien/

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-04-22

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 kwietnia 2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Woźnikach gm. Wola Krzysztoporska.


 komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-04-21

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.04.2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Łękach Szlacheckich gm. Łęki Szlacheckie


 komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-04-15

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Woźnikach gm. Wola Krzysztoporska.


 komunikat (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-04-14

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 11 kwietnia 2016 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zespół Poradni Lekarskich” w Woli Krzysztoporskiej została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci Przychodni byli informowani o celach prowadzonej kampanii, zachęcano młodych do prowadzenia zdrowego stylu życia, na który składa się zdrowa, zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, nieużywanie alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Uczestnicy akcji otrzymali broszury, ulotki i gadżety przygotowane na kampanię. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-04-11

Światowy Dzień Zdrowia 2016 – „Pokonaj cukrzycę”


Z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia i celów wynikających z Hasła Roku Światowej Organizacji Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2016 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim mogli bezpłatnie wykonać pomiar stężenia poziomu glukozy we krwi oraz wysłuchać wykładów:
- lekarza diabetologa Pani dr Haliny Komar – Komorowskiej „Profilaktyka cukrzycy typu 2. Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie cukrzycy”,
- przedstawiciela medycznego Pana Dariusz Drużyńskiego „Jak prawidłowo korzystać z glukometru? Zasady pomiaru glukozy”.
Spotkanie miało na celu zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki cukrzycy, zachęcić do zdrowego stylu życia oraz uświadomić konsekwencje wynikające z nieleczenia bądź nieprawidłowego leczenia cukrzycy.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-04-07

Światowy Dzień Zdrowia 2016 „Pokonaj cukrzycę”Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia. Dlatego WHO podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia 2016 r. „Pokonaj cukrzycę!”.
Niemal 350 mln osób na całym świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu. W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną zgonów.
Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.
Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.
Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.
Ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 można zmniejszyć poprzez zdrowy styl życia, utrzymanie odpowiedniej wagi ciała, stosowanie zdrowej diety i regularną aktywność fizyczną. Edukacja, wczesna diagnoza i odpowiednia kuracja zapobiega powikłaniom z powodu cukrzycy, dlatego wiele sektorów społeczeństwa (rząd, pracodawcy, nauczyciele, producenci żywności, społeczeństwo obywatelskie, media i pojedyncze osoby ) ma do odegrania bardzo ważną rolę.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-04-05

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 marca 2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Krzewinach gm. Sulejów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie wyników badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Krzewinach w dniach 14 i 16.03.2016r. informuje, że jakość wody w wodociągu publicznym w Krzewinach pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-03-19

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 marca 2016r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Krzewinach gm. Sulejów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie wyników badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody – Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie z wodociągu publicznego w Krzewinach - punkty poboru: ujęcie – wyjście na sieć i Łęczno 12, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu.
W wodzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli i przekroczoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC po 72h.
Woda może być używana do celów sanitarno-bytowych.
Zobowiązano producenta wody, Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz do zapewnienia zastępczych źródeł poboru wody dla odbiorców.
Należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikatach producenta wody Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie.
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z w/w wodociągu – 1278 osób.
Wodociąg obsługuje miejscowości: Krzewiny Wójtostwo, Łęczno, Kurnędz i Podlubień. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-03-14

Komunikat


W dniach 23-25.03.2016r. nie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella.

Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2016-03-14

Akcja antytytoniowa w zakładzie pracy


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 7 marca 2016 roku w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca zachęcenia pracowników do porzucenia nałogu palenia tytoniu. Zorganizowano ją w ramach programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Przeprowadzono wykład z prezentacją multimedialną pt. „Wpływ dymu tytoniowego i nikotyny na zdrowie człowieka” oraz wykonano badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu i określano poziom karboksyhemoglobiny. Wszystkim zainteresowanym wręczono pakiety materiałów o tematyce antytytoniowej.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-03-07

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w powiecie piotrkowskim


  plik w formacie (pdf)

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2016-03-07

Kampania społeczna „HIVokryzja. Wyleczmy się”Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że do połowy kwietnia 2016 roku trwa Kampania społeczna „HIVokryzja. Wyleczmy się” Realizatorem Kampanii jest Fundacja Studio Psychologii Zdrowia. Celem Kampanii jest eliminowanie uprzedzeń związanych z akceptacją ludzi zakażonych wirusem HIV. Osoby żyjące z HIV pozornie akceptujemy, ale gdy dowiadujemy się o ich zakażeniu wykonujemy przysłowiowy krok w tył. Nagle okazuje się, że nie chcemy z nimi pracować, korzystać z tej samej łazienki, naczyń itp. Wynika to oczywiście z niewiedzy. Boimy się tego, czego nie rozumiemy. Największym problemem osób żyjących z HIV nie jest dzisiaj samo zakażenie, które można kontrolować lekami i z którym żyje się do późnej starości. Największym wyzwaniem, przed którym stają osoby zakażone, jest alienacja, której doświadczają, kiedy przyznają się do choroby.

Więcej informacji o kampanii można przeczytać na: www.hivokryzja.pl

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-02-23

Akcja antytytoniowa w zakładzie pracy


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 18 lutego 2016 roku w Hucie Szkła Feniks w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu odbyła się akcja informacyjno-edukacyjna dla pracowników. Przedstawiono prezentację multimedialną pt. „ Wpływ dymu tytoniowego i nikotyny na organizm człowieka”, wykonano badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu określając także poziom karboksyhemoglobiny. Wszyscy palący tytoń pracownicy otrzymali tematyczne pakiety materiałów oświatowo-zdrowotnych.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-02-18

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb dotyczący dopalaczy


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. apeluje do rodziców i opiekunów dzieci o zapewnienie bezpiecznego spędzenia przez nich czasu wolnego od zajęć szkolnych szczególnie w okresie zbliżających się ferii zimowych . W Piotrkowie Tryb. pojawiły się w tym roku nowe punkty sprzedaży środków zastępczych tzw. dopalaczy.
Środki zastępcze, które sprzedawane były dotychczas zawierały substancje o działaniu psychoaktywnym, które po znowelizowaniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dniem 1 lipca 2015r. zostały wpisane na listę narkotyków. Obecnie w sprzedaży oferowane są środki zastępcze, które mogą zawierać nowe niezidentyfikowane substancje psychoaktywne, co jest jeszcze większym zagrożeniem dla życia i zdrowi ludzi. W 2016r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. i pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zabezpieczyli produkty o nazwach: Sól piorąca Biała, Sól piorąca Niebieska, Talizman Ziel, które sprzedawano zapakowane w przezroczyste woreczki foliowe w postaci proszku i suszu. Pamiętajmy również, że dopalacze sprzedawane są nie tylko w sklepach ale można je zamówić za pośrednictwem internetu. Bądźmy czujni - szczera rozmowa z dzieckiem, okazanie mu naszej troski i zainteresowanie jego problemami może zapobiec wielu nieprzemyślanym zachowaniom, w tym także sięganiu po dopalacze.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. zwraca się ponownie z prośbą do osób wynajmujących lokale o dokładne sprawdzanie jaki rodzaj działalności będzie prowadzony w wynajmowanym lokalu oraz czy umowa najmu nie zawiera klauzuli pozwalającej na podnajmowanie lokalu innym podmiotom.
Wszyscy wiemy jakim zagrożeniem dla życia szczególnie osób młodych jest zażywanie dopalaczy dlatego wspólne działania w kierunku ograniczenia dostępu do nich prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Tryb. , Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb. osoby prywatne i podmioty wynajmujące lokale użytkowe mogą przyczynić się do zapewnienia bezpiecznych warunków życia w naszym mieście, wolnym od dopalaczy.


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl .
Poniżej numery telefonów ze strony internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego
Gdzie szukać pomocy ? Najważniejsze numery telefonów.

800 060 800

bezpłatna całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 11

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112

Numer alarmowy na terenie całej Unii Europejskiej


Data wprowadzenia: 2016-02-08

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 9 lutego 2016 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RO-MED” w Rozprzy została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci Przychodni byli informowani o celach prowadzonej kampanii, zachęcano młodych do prowadzenia zdrowego stylu życia, na który składa się zdrowa, zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, nieużywanie alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Uczestnicy akcji otrzymali broszury, ulotki i gadżety przygotowane na kampanię. Kampania społeczna realizowana jest w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-02-09

Informacja nt pedikulozy


 Ulotka

Autor: Danuta Szokalska
Data wprowadzenia: 2016-02-02

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 lutego 2016r


W okresie od 01.01.2016r. do 31.01.2016r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim 1514 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 506 u dzieci (do 14-tego roku życia ) i 1008 u osób dorosłych.
W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 914 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 88 (do 14-tego roku życia ) u dzieci i 826 u osób dorosłych.

Autor: Hanna Kuryłowicz
Data wprowadzenia: 2016-02-02

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży


W związku z rozpoczętym zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w powiecie piotrkowskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim prosi organizatorów wypoczynku, wypoczywającą młodzież i dzieci oraz ich rodziców o zapoznanie się z załączoną ulotką „Bezpieczny wypoczynek zimowy w powiecie piotrkowskim”.

 Ulotka

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-01-29

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 14 stycznia 2016 roku w Przychodni Rejonowej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wolborzu została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pacjenci Przychodni byli informowani o celach prowadzonej kampanii, zachęcano młodych do prowadzenia zdrowego stylu życia, na który składa się zdrowa, zbilansowana dieta, codzienna aktywność fizyczna, nieużywanie alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Uczestnicy akcji otrzymali broszury, ulotki i gadżety przygotowane na kampanię. Kampania społeczna realizowana jest w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2016-01-14