Aktualności



Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Stwierdzenie migracji ołowiu na poziomie 4,4 mg/kg z wyrobu do kontaktu z żywnością pn. „Herz-Springform” („Tortownica w kształcie serca”)

  źródło: GIS

 informacja nt wyrobu do kontaktu z żywnością pn. „Herz-Springform”

Autor: Elżbieta Dobrzyńska
Data wprowadzenia: 2014-10-21

Zadbaj o swoje płuca

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że dnia 16 października 2014roku w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu „Zadbaj o swoje płuca”. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu piotrkowskiego. Celem programu jest pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń wpływających na powstawanie chorób układu oddechowego i możliwości zapobiegania im przez odpowiedni styl życia. Program w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany od października 2014r. do marca 2015r.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-10-16

Informacja dotycząca przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w przypadku identyfikacji szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego znak: GIS-EP-NE-401-2/AR/14 z dnia 26.09.2014r. dotyczącym narastania lekooporności drobnoustrojów szpitalnych, przypomina kierownikom podmiotów wykonujących działalność leczniczą o konieczności przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w przypadku identyfikacji szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC, MBL lub OXA-48, zamieszczonych na stronie: www.antybiotyki.edu.pl

- Zalecenia MZ

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-10-09

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Kacprowie gm. Wola Krzysztoporska


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie wyników badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu w Kacprowie stwierdził pogorszenie jej jakości – obecność bakterii grupy coli.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia. Woda do spożycia nadaje się po przegotowaniu (gotować minimum 1 minutę). Do celów sanitarno-bytowych woda może być używana bez ograniczeń.
Zobowiązano właściciela wodociągu, Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 późniejszymi zmianami).
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z w/w wodociągu – ok. 3382 osób. Wodociąg obsługuje miejscowości: Kacprów, Wola Krzysztoporska, Radziątków, Krężna, Kol. Krężna, Kozierogi, Kol. Bogdanów.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-10-03

Informacje dotyczące gorączki krwotocznej Ebola w Afryce

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce „ Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce” do materiałów, zaleceń i wytycznych dodane zostały materiały przygotowane przez Konsultanta Krajowego ds. Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz lekarzy chorób zakaźnych, „Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniu wirusem Ebola” i „ Zasady postępowania z pacjentem hospitalizowanym z powodu gorączki krwotocznej Ebola”
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przypomina podmiotom leczniczym znajdującym się na nadzorowanym terenie o obowiązku wynikającym z art. 28 i 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.947, z późniejszymi zmianami) w tym konieczności niezwłocznego powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim o podejrzeniu/rozpoznaniu gorączki krwotocznej Ebola oraz o podjętych działaniach, a także o konieczności izolowania chorego od momentu powzięcia podejrzenia choroby do czasu transportu do szpitala specjalistycznego i konieczności ustalenia osób, które kontaktowały się z chorym od czasu wystąpienia u niego objawów chorobowych (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego).


- Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniu wirusem Ebola

- Zasady postępowania z pacjentem hospitalizowanym z powodu gorączki krwotocznej Ebola

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-09-30

Nie pal przy mnie, proszę

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 19 września 2014roku w świetlicy PSSE w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się szkolenie koordynatorów programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” . Program adresowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w powiecie piotrkowskim. Celem programu jest uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem. Program realizowany będzie od 1 października 2014r. do 1 kwietnia 2015r.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-09-23

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 22 września 2014r. w PSSE w Piotrkowie Tryb. odbyło się szkolenie koordynatorów programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Program adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie piotrkowskim. Celem głównym programu jest upowszechnienie wiedzy wśród uczniów na temat szkodliwości palenia tytoniu i uczenie zachowań asertywnych w stosunku do osób palących tytoń.
Program będzie realizowany od 1 października 2014r. do 1 kwietnia 2015r.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-09-23

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” – IX edycja programu

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 23 września 2014r. Odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „Trzymaj Formę!”. W programie szkolenia uwzględniono podsumowanie VIII edycji , omówiono nowe propozycje realizacji i sposób wdrożenia konkursów: wiedzy i na film promujący program oraz sprawozdania i terminy obowiązujące w programie.
Należy zaznaczyć, że program „Trzymaj Formę!” cieszy niesłabnącym powodzeniem od 2006roku, gdzie działaniami programowymi zostało już objętych 6 021 875 uczniów. Hasłem przewodnim tej edycji programu jest „Rodzino Trzymaj Formę!”, a celem zwiększenie zaangażowania rodziców i opiekunów w działania programowe. Realizacja programu w szkołach powinna przekładać się na stosowanie zasad zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w domach rodzinnych dzieci.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2014-09-23

Kampania społeczna "Rzuć dymka"

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Główny Inspektor Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną realizowaną od września 2014roku skierowaną do kobiet, które palą tytoń. Główną grupę odbiorców stanowią kobiety w wieku 40 lat i więcej.
Kampania jest elementem Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, których cele i zadania są na lata 2014-2018.
Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.



- Link do filmiku promującego kampanię

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-09-18

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej 2014/2015

  Zbliżająca się jesień rozpoczyna sezon epidemiczny zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Warto zatem pomyśleć o szczepieniu przeciwko grypie. Szczepionki są już dostępne w aptece, szczepienia rozpoczęły też przychodnie lekarskie. Lekarze radzą, by szczepić się jak najwcześniej. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, na bieżący sezon grypowy, jak co roku, przygotowano szczepionki przeciwko grypie o zmienionym składzie w porównaniu z sezonem poprzednim, by zapewnić skuteczną ochronę przed aktualnie występującymi szczepami wirusa grypy. Według "Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014", szczepienia przeciwko grypie zalecane są dla osób z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego. Wskazane są również dla cukrzyków i osób z zaburzeniami odporności, otyłością, dysfunkcją nerek, a także dla osób w wieku powyżej 55 lat, kobiet ciężarnych, dzieci od 6 miesiąca życia oraz osób, których praca wymaga stałego kontaktu z ludźmi. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w Polsce w sezonie 2013/2014 wyniosła ponad 2,2 mln przypadków. Odnotowano ponad 9 tys. hospitalizacji oraz 16 zgonów. W powiecie piotrkowskim zarejestrowano 19486 zachorowań na grypę i zachorowania grypopochodne. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na bieżący sezon grypowy, jak co roku, przygotowano szczepionki przeciwko grypie o zmienionym składzie w porównaniu z sezonem poprzednim, by zapewnić skuteczną ochronę przed aktualnie występującymi szczepami wirusa grypy.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-09-17

Ostrzeżenie


  Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Podczas kontroli zakładów w miejscowości Bystrzyca ujawniono 500 butelek zakwestionowanego alkoholu, którego producentem jest firma VAPA DRINK s.r.o.
Butelki posiadają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.
W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.
-4-15 ml (1/2 kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
- 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna !

W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są identyczne jak po wypiciu alkoholu spożywczego, charakterystyczne dla stanu upojenia (euforia, zaburzenia równowagi, wydłużenie czasu reakcji, zaburzenia koordynacji ruchowej). Po kilku godzinach od zatrucia (czas ten jest zależny od ilości spożytego metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia).
Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Ciężkie zatrucie metanolem może doprowadzić do uszkodzenia nerek i wątroby, ostrego zapalenia trzustki, obrzęku siatkówki w tym do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty oraz obrzęku mózgu.

źródło
http://www.gis.gov.pl/

Autor: Elżbieta Dobrzyńska
Data wprowadzenia: 2014-09-16

Czyste powietrze wokół nas


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 10 września 2014 roku odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu "Czyste powietrze wokół nas". Podsumowano realizację w poprzednim roku szkolnym, omówiono wpływ palenia biernego na zdrowie dzieci, przedstawiono dane statystyczne dotyczące problemu palenia tytoniu, zaprezentowana została struktura programu i metodyka jego realizacji. Program realizowany będzie od 1 października 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku, jest to już siódma edycja . Program adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ich rodziców. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-09-10

Program edukacyjny "Moje dziecko idzie do szkoły"


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany, już po raz trzeci, program edukacyjny "Moje dziecko idzie do szkoły". Do programu przystąpiły trzy szkoły podstawowe z Piotrkowa Trybunalskiego. Program ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla pierwszoklasistów w szkole, zapobieganie stresowi szkolnemu oraz nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami w celu propagowania zdrowego stylu życia w środowisku rodzinnym. Program został zainaugurowany w szkołach poprzez spotkania z rodzicami w celu omówienia jego założeń i sposobu realizacji. Spotkania odbyły się w dniach od 3 do 8 września 2014 roku.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2014-09-09

Gorączka krwotoczna Ebola


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje materiały otrzymane w dniu dzisiejszym z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola .

- GORĄCZKA KRWOTOCZNA EBOLA - DEFINICJA PRZYPADKU

- INFORMACJA DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH

- ULOTKA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

- SPOSÓB POSTĘPOWANIA DYSZPOZYTORA PRM W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA OSOBY

- UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DO SCHEMATU DLA DYSPOZYTORA_PRM.pdf

- INFORMACJA DLA OSÓB MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ CHORĄ NA WIRUSOWĄ GORĄCZKĘ EBOLA

- ZAŁĄCZNIK NR 1

- ZAŁĄCZNIK NR 2

- ZAŁĄCZNIK NR 3

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-09-03

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Lubieniu na terenie Gminy Rozprza.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że jakość wody w wodociągu publicznym w Lubieniu pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne - woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-09-02

Warsztaty „ Szpitalne ogniska epidemiczne”


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 23.09.2014r. odbędą się warsztaty pt. „ Szpitalne ogniska epidemiczne” organizowane w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków oraz w dniach 17-18 października 2014r. warsztaty szkoleniowe dla przewodniczących zespołów zakażeń szpitalnych „ Profilaktyka zakażeń szpitalnych” organizowane przez Narodowy Instytut Leków i Główny Inspektorat Sanitarny.

- Więcej informacji
- Pismo GIS
- Karta zgłoszenia uczestnika

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-09-01

Informacja dotycząca leptospirozy wśród osób narodowości polskiej zbierających truskawki w Dolnej Saksonii.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje informację dotyczącą leptospirozy wśród osób narodowości polskiej zbierających truskawki w Dolnej Saksonii.
Mniejsze ognisko, w którym zachorowało 2 Polaków wystąpiło w powiecie Cloppenburg, natomiast większe, które objęło 31 osób, wystąpiło w sąsiednim powiecie Oldenburg.
Na dzień dzisiejszy u 2 pacjentów stwierdzono wyniki serologicznie dodatnie w kierunku leptospirozy. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, sezon zbierania truskawek zakończył się 31 lipca wobec tego osoby zatrudnione przy zbiorach (około 1000 osób) wróciły już do Polski.
W związku z powyższym, możliwe jest wystąpienie przypadków leptospirozy na terytorium Polski, które będą miały charakter importowany. Ze względu na liczbę osób pracujących przy zbiorach, strona niemiecka nie przekazała listy potencjalnie narażonych osób. Mając na uwadze, że okres inkubacji leptospirozy może wynosić do 26 dni, a narażenie na zakażenie krętkami miało związek z ulewnymi deszczami, które wystąpiły w tamtym rejonie w połowie lipca, można założyć, że do rozwoju choroby u niektórych osób mogło dojść już po powrocie do kraju. Z posiadanych przez Główny Inspektorat Sanitarny informacji wynika, że zarówno lokalne służby epidemiologiczne jak i pracodawcy poinformowali pracowników o zaistniałej sytuacji, w związku z czym można założyć, że osoby te są świadome co do całej choroby, oraz do objawów jej towarzyszących. W przypadku decyzji o wykonaniu badania mikrobiologicznego w kierunku krętków Leptospira spp., przedmiotowe badanie można wykonać w następujących podmiotach :

1. Laboratorium Odziału Mikrobiologii WSSE we Wrocławiu (metoda MAT),
2. Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Rzeszowie (wykrywanie przeciwciał IgM/IgG)
3. Laboratorium Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków odzwierzęcych NIZP-PZH w Warszawie.

Przed przysłaniem próbek należy skontaktować się z wybranym laboratorium w celu ustalenia szczegółów między innymi ustalenia kosztów lub sposobu transportu materiału do badań. W załączeniu przekazuję przygotowaną przez laboratorium Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków odzwierzęcych NIZP-PZH w Warszawie, informację dotyczącą pobierania oraz przesyłania do badań próbek w kierunku Leptospira spp. do tego laboratorium. Dodatkowo, uprzejmie informuję, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego( www. gis.gov.pl) w zakładce Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi (Wydarzenia) została umieszczona " Informacja o zachorowaniach leptospirozy w związku z sezonowymi pracami przy zbiorze truskawek w Niemczech".

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-08-25

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Piotrkowie Trybunalskim, w związku z występowaniem na terenie województwa łódzkiego niebezpiecznej toksycznej rośliny - Barszcz Sosnowskiego przekazuje poniższy materiał informacyjny celem zapoznania się z jego treścią.

- więcej informacji

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-08-25

Komunikat o włączeniu do użytkowania niecki basenu kąpielowego przy hotelu "Podklasztorze" w Sulejowie


  W dniu 22.08.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. na podstawie wyników badań próbek wody dopuścił do użytkowania nieckę basenu kąpielowego przy hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie przy ul. Wł. Jagiełły 1.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-08-22

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 6, 8, 12 i 13 sierpnia 2014 roku odbyły się spotkania informacyjno - edukacyjne z uczestnikami półkolonii letnich w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek", "Starówka", "Słoneczko" i "Tęcza" w Piotrkowie Trybunalskim. W czasie spotkań omówiono profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, profilaktykę zakażeń meningokokowych, chorób brudnych rąk i zatruć pokarmowych. Nawiązano także do bezpiecznego zachowania nad wodą, w lesie i podczas upałów. Spotkanie było także okazją do obejrzenia filmów edukacyjnych związanych z omawianą tematyką.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-08-18

Komunikat o wyłączeniu z użytkowania niecki basenu kąpielowego przy hotelu "Podklasztorze" w Sulejowie


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 13.08.2014r. została wydana decyzja wyłączająca z użytkowania nieckę basenu kąpielowego przy hotelu "Podklasztorze" w Sulejowie ul. Jagiełły 1. W zbadanych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii chorobotwórczych /Escherichia coli/.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-08-13

Stop dopalaczom


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 7 sierpnia 2014 roku odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczestników kolonii letnich w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Sulejowie. Tematem spotkania była profilaktyka używania środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Głównym celem było wykazanie, że środki psychoaktywne szkodzą zdrowiu i zagrażają życiu. Słuchaczy zachęcano nie eksperymentowania z używkami i zdecydowanego odmawiania ich stosowania.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-08-07

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 04.08.2014r. odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne w Centrum Piłkarskim „Ptak SA” w Gutowie Małym 3. Spotkanie przebiegało pod hasłem bezpiecznych wakacji i dotyczyło zachowania: nad wodą, w lesie, podczas upałów. Ponadto młodym sportowcom przekazano podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki zakażeń meningokowych, chorób przenoszonych przez kleszcze i leśne zwierzęta. W spotkaniu uczestniczyło 42 chłopców w wieku 7-11 lat z obozu sportowo – językowego z Katowic.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-08-05

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 31 lipca 2014r. odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznych wakacji i profilaktyki stosowania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych w Ośrodku Szkolno-Rekreacyjnym Ogniska TKKF „Dzikusy” w Sulejowie i w Centrum Piłkarskim „Ptak SA” w Gutowie Małym. W tym ostatnim 2 grupy sportowców (40 chłopców) w wieku 16-18 lat wysłuchało prezentacji multimedialnej pt. „STOP dopalaczom” wykazując duże zainteresowanie tematem. Natomiast grupa kolonistów w Ośrodku „Dzikusy” wysłuchała pogadanki „Jak bezpiecznie i zdrowo spędzić wakacje” z elementami podstawowej wiedzy z zakresu dopalaczy.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-08-05

Komunikat o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu piotrkowskiego z dnia 01.08.2014r.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011r Nr 86, poz. 478), uwzględniając aktualne wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i wizualnej oceny wody informuje, że woda z miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Słoneczko” na jeziorze Bugaj w Piotrkowie Tryb. nadaje się do kąpieli.
W miejscach innych niż wymienione w komunikacie jakość wody nie była kontrolowana, a korzystający z kąpieli robią to na własną odpowiedzialność.
Ostrzegamy przed kąpielą w akwenach wodnych w przypadku zakwitu glonów. Obecność glonów (głównie sinic) może powodować przedostanie się do wody toksyn niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego, wywołujących objawy takie jak: wysypka na skórze, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunka, gorączka, bóle mięśni i stawów.
Polecamy zapoznanie się z ulotką "Uwaga sinice" wydaną przez Regionalne Centrum Sinicowe na Uniwersytecie Gdańskim – www.sinice.pl

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-08-01

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 23,28 i 30 lipca 2014 roku odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczestników półkolonii letnich w Środowiskowych Świetlicach Socjoterapeutycznych: "Wierzeje", "Stokrotka" i "Biedronka" w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat: jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje? Zostały omówione zasady jakich należy przestrzegać korzystając ze słońca i kąpieli w akwenach wodnych i jak zabezpieczyć się przed kleszczami? Nawiązano do profilaktyki chorób brudnych rąk i zatruć pokarmowych.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-30

Akcja informacyjno - edukacyjna







  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach realizacji Kampanii Społecznej Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w dniu 21 lipca 2014 roku w Poradni K NZOZ SUL - MED w Sulejowie została zorganizowana akcja informacyjno - edukacyjna dla kobiet. Zgłaszające się pacjentki obejrzały film "Wieczne dziecko", kobietom palącym tytoń wykonywano badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, prowadzono dystrybucję ulotek tematycznych.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-22

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 11 i 16 lipca 2014r. w Centrum Piłkarskim PTAK SA w Gutowie Małym odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczestników obozów sportowych. Młodzież starsza w wieku 13 - 17 lat wysłuchała prelekcji poświęconej "Profilaktyce stosowania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych". Młodzież obejrzała film "Nasze zdrowie" związany tematycznie z problemem nowych narkotyków. Młodsi uczestnicy obozu sportowego wysłuchali prelekcji związanej z profilaktyką chorób przenoszonych przez kleszcze, chorób brudnych rąk, zatruć pokarmowych i bezpieczeństwem na wakacjach. W spotkaniu wykorzystano film "Kleszcze".

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-16

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 4,9,11 lipca 2014 roku odbyły się spotkania informacyjno - edukacyjne z uczestnikami półkolonii letnich w Środowiskowych Świetlicach Socjoterapeutycznych "Starówka", "Bartek" i "Tęcza" w Piotrkowie Trybunalskim.
Dzieci wysłuchały prelekcji na temat: "Profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze", "Profilaktyki chorób brudnych rąk i zatruć pokarmowych" oraz "Jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą i w czasie upałów". Spotkania edukacyjne wzbogacił film "Kleszcze".

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-14

Bezpieczne Wakacje


  - ulotka kampanii

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-10

Komunikat


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011r Nr 86, poz. 478), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i oceny terenowej przekazuje informację o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu piotrkowskiego:
wodę z miejsc wykorzystywanych do kąpieli:
- Piotrków Tryb., "Słoneczko" na jeziorze Bugaj,
- na rzece Czarnej w Tarasce gm. Aleksandrów
określono jako nadającą się do kąpieli.

Nie nadaje się do kąpieli woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Kurnędzu gm. Sulejów ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-07-04

Komunikat


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011r Nr 86, poz. 478), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i oceny terenowej przekazuje informację o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu piotrkowskiego:
wodę z miejsc wykorzystywanych do kąpieli:
- Piotrków Tryb., "Słoneczko" na jeziorze Bugaj,
- na rzece Czarnej w Tarasce gm. Aleksandrów
określono jako nadającą się do kąpieli.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-07-02

Światowy Dzień bez Tytoniu.


  31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień ten został ustanowiony na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w 1988 roku w Madrycie. To ważna data dla wszystkich, którzy promują zdrowy styl życia i dbają o zdrowie. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Co roku walka z tytoniem koncentruje się na innym aspekcie - tegoroczne hasło obchodów brzmi "Podnoszenie podatków od tytoniu". Globalna epidemia palenia tytoniu zabija rocznie prawie 6 milionów ludzi, z czego ponad 600 000 to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. palenia biernego.
W Polsce corocznie na choroby spowodowane paleniem tytoniu umiera przedwcześnie około 100 tysięcy ludzi. Około 10 mln Polaków pali regularnie 15-20 sztuk papierosów dziennie. Prawie 5 mln spośród tych osób pali dłużej niż 20 lat. Codziennie w Polsce zaczyna palić 500 nieletnich dziewcząt i chłopców. Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym środkiem rakotwórczym.
28 maja 2014 roku z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu w Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Jerozolimska 29 w Piotrkowie Trybunalskim została zorganizowana akcja oświatowo - zdrowotna, której celem było zachęcenie palących do rozstania się z nałogiem. Palacze tytoniu mogli wykonać badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wszystkim wręczano pakiet ulotek tematycznych, a w czasie rozmów indywidualnych zachęcano do zerwania z nałogiem.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-05-29

Kampania informacyjna - Stres w pracy



  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. zachęca do zapoznania się z materiałami kampanii informacyjnej Stres w pracy, której celem jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy a także zachęcenie pracodawców i pracowników do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami

- plakat
- ulotka kampanii
- ulotka Konkursu Dobrych Praktyk
- kalendarium

Autor: Ewa Derendarz
Data wprowadzenia: 2014-05-29

Światowy Dzień bez Tytoniu.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji zbliżającego się Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu 27 maja 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 6 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zebrana młodzież obejrzała przygotowaną prezentację multimedialną pt. "Papieros nasz wróg" oraz wysłuchała wystąpienia pracownika sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Zebranym rozdano ulotki tematyczne.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-05-29

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii Kamerunu, Afganistanu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis

W załączeniu ulotka informacyjna

 

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2014-05-26

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Lubieniu gm. Rozprza


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie wyników badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody i w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym - z wodociągu w Lubieniu stwierdził pogorszenie jej jakości - podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22+-20C po 72h. W związku z powyższym woda nadal jest warunkowo przydatna do spożycia.
Zobowiązano właściciela wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7 w Rozprzy do podjęcia skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 późniejszymi zmianami).
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z w/w wodociągu - ok. 437 osób.
Wodociąg obsługuje miejscowość Lubień.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-04-29

Informacja


  Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2014r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynna.

Autor: Wioletta Grzybowska-Wieczorek
Data wprowadzenia: 2014-04-29

Bezpieczeństwo Chemikaliów w Twojej Firmie
REACH i CLP dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw


  Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa /M Ś P/ do odwiedzenia strony internetowej Europejskiej Agencji Chemicznej w Helsinkach (ECHA), gdzie znajdują się informacje dotyczące praw i obowiązków w ramach REACH i CLP, mających zastosowanie do wszystkich sektorów przemysłu i wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.
W załączeniu ulotka informacyjna

Autor: Ewa Derendarz
Data wprowadzenia: 2014-05-05

"Tytoń szkodzi zdrowiu"


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 24 i 29 kwietnia 2014 roku dla pracowników Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano akcję informacyjno-edukacyjną "Tytoń szkodzi zdrowiu". Palący tytoń pracownicy wysłuchali wykładu "Wpływ nikotyny i dymu tytoniowego na zdrowie", otrzymali pakiet ulotek tematycznych i mogli wykonać badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Akcję zorganizowano w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-04-29

Choroby przenoszone przez Wektory


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 roku w świetlicy PSSE w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się szkolenie dla pielęgniarek środowiska szkolnego .
Tematem przewodnim były choroby przenoszone przez wektory. Szkolenie zorganizowano w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia. Wykładowcom była Pani dr Halina Komorowska. W załączniku Program szkolenia

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-04-15

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności


  - Stwierdzenie obecności składnika alergennego - gorczycy w produkcie pn. „Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30 g”

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2014-04-10

Kampania Społeczna dla kobiet







  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Poradni K w Sulejowie została przeprowadzona Kampania Społeczna dla kobiet w ramach "Ogólnopolskiego profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Kobiety zgłaszające się do Poradni obejrzały film "Wieczne dziecko", mogły wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Wszystkim kobietom z wręczano pakiet ulotek antytytoniowych i informujących o skutkach picia alkoholu w ciąży.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-04-10

Informacja dotycząca epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje , że do Głównego Inspektoratu Sanitarnego wpływają informacje dotyczące epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących.
Do 30 marca 2014r. w Gwinei potwierdzono wystąpienie127 przypadków gorączki krwotocznej Ebola w tym 83 śmiertelnych ( współczynnik śmiertelności wynosi 65%). Zachorowania wystąpiły w regionach: Conakry, Guekedou, Macsnta, Kissidougou, Dabalaand, Djingaraye. Zgłoszono również przypadki gorączki w Liberii, na terenie graniczącym z Gwineą oraz Sierra Leone. Sytuacja epidemiologiczna w tych krajach jest obecnie zmienna, a liczba chorych jak i osób podejrzanych o zakażenie ulega dynamicznym zmianom. Ministerstwa Zdrowia Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone współpracują ze Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organami zakresie prowadzonych działań zapobiegających szerzeniu się zachorowań na gorączkę Ebola. Podejmowane są działania w oparciu o Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne, które szczegółowo regulują zasady postępowania Stron w przypadku wybuchu i szerzeniu się epidemii chorób szczególnie niebezpiecznych i o wysokiej zakaźności , a do których należą gorączki krwotoczne. Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny , w tym także do Europy np. wraz z podróżnymi z rejonu epidemicznego występowania gorączek krwotocznych Ebola w okresie inkubacji.
W związku z powyższym , w załączeniu przekazuję:

- informację dla podróżujących dotyczącą epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce

- informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-04-10

Suplement diety Miracle Mineral Solution


  Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.
Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem - kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. Szczegółowe informacje dotyczące chlorynu sodu znajdują się w publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf.
Według informacji zawartych w ww. publikacji, bezpieczne spożycie dla chlorynu sodu wynosi 0,03 mg/kg masy ciała.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek.
Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji podawanych na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.
W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż na rynek polski za pośrednictwem sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych jest wprowadzany jako środek spożywczy produkt zawierający substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2014-02-20

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego


  W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.
W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
- nie dotykać padłych zwierząt,
- nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
- powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
- w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
- osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
Więcej informacji na stronach:

Inspekcji Weterynaryjnej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-02-20