AktualnościKomunikat o włączeniu do użytkowania niecki basenu kąpielowego przy hotelu "Podklasztorze" w Sulejowie


  W dniu 22.08.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. na podstawie wyników badań próbek wody dopuścił do użytkowania nieckę basenu kąpielowego przy hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie przy ul. Wł. Jagiełły 1.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-08-22

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 6, 8, 12 i 13 sierpnia 2014 roku odbyły się spotkania informacyjno - edukacyjne z uczestnikami półkolonii letnich w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek", "Starówka", "Słoneczko" i "Tęcza" w Piotrkowie Trybunalskim. W czasie spotkań omówiono profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, profilaktykę zakażeń meningokokowych, chorób brudnych rąk i zatruć pokarmowych. Nawiązano także do bezpiecznego zachowania nad wodą, w lesie i podczas upałów. Spotkanie było także okazją do obejrzenia filmów edukacyjnych związanych z omawianą tematyką.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-08-18

Komunikat o wyłączeniu z użytkowania niecki basenu kąpielowego przy hotelu "Podklasztorze" w Sulejowie


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 13.08.2014r. została wydana decyzja wyłączająca z użytkowania nieckę basenu kąpielowego przy hotelu "Podklasztorze" w Sulejowie ul. Jagiełły 1. W zbadanych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii chorobotwórczych /Escherichia coli/.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-08-13

Stop dopalaczom


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 7 sierpnia 2014 roku odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczestników kolonii letnich w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Sulejowie. Tematem spotkania była profilaktyka używania środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Głównym celem było wykazanie, że środki psychoaktywne szkodzą zdrowiu i zagrażają życiu. Słuchaczy zachęcano nie eksperymentowania z używkami i zdecydowanego odmawiania ich stosowania.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-08-07

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 04.08.2014r. odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne w Centrum Piłkarskim „Ptak SA” w Gutowie Małym 3. Spotkanie przebiegało pod hasłem bezpiecznych wakacji i dotyczyło zachowania: nad wodą, w lesie, podczas upałów. Ponadto młodym sportowcom przekazano podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki zakażeń meningokowych, chorób przenoszonych przez kleszcze i leśne zwierzęta. W spotkaniu uczestniczyło 42 chłopców w wieku 7-11 lat z obozu sportowo – językowego z Katowic.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-08-05

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 31 lipca 2014r. odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznych wakacji i profilaktyki stosowania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych w Ośrodku Szkolno-Rekreacyjnym Ogniska TKKF „Dzikusy” w Sulejowie i w Centrum Piłkarskim „Ptak SA” w Gutowie Małym. W tym ostatnim 2 grupy sportowców (40 chłopców) w wieku 16-18 lat wysłuchało prezentacji multimedialnej pt. „STOP dopalaczom” wykazując duże zainteresowanie tematem. Natomiast grupa kolonistów w Ośrodku „Dzikusy” wysłuchała pogadanki „Jak bezpiecznie i zdrowo spędzić wakacje” z elementami podstawowej wiedzy z zakresu dopalaczy.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-08-05

Komunikat o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu piotrkowskiego z dnia 01.08.2014r.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011r Nr 86, poz. 478), uwzględniając aktualne wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i wizualnej oceny wody informuje, że woda z miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Słoneczko” na jeziorze Bugaj w Piotrkowie Tryb. nadaje się do kąpieli.
W miejscach innych niż wymienione w komunikacie jakość wody nie była kontrolowana, a korzystający z kąpieli robią to na własną odpowiedzialność.
Ostrzegamy przed kąpielą w akwenach wodnych w przypadku zakwitu glonów. Obecność glonów (głównie sinic) może powodować przedostanie się do wody toksyn niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego, wywołujących objawy takie jak: wysypka na skórze, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunka, gorączka, bóle mięśni i stawów.
Polecamy zapoznanie się z ulotką "Uwaga sinice" wydaną przez Regionalne Centrum Sinicowe na Uniwersytecie Gdańskim – www.sinice.pl

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-08-01

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 23,28 i 30 lipca 2014 roku odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczestników półkolonii letnich w Środowiskowych Świetlicach Socjoterapeutycznych: "Wierzeje", "Stokrotka" i "Biedronka" w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat: jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje? Zostały omówione zasady jakich należy przestrzegać korzystając ze słońca i kąpieli w akwenach wodnych i jak zabezpieczyć się przed kleszczami? Nawiązano do profilaktyki chorób brudnych rąk i zatruć pokarmowych.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-30

Akcja informacyjno - edukacyjna  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w ramach realizacji Kampanii Społecznej Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w dniu 21 lipca 2014 roku w Poradni K NZOZ SUL - MED w Sulejowie została zorganizowana akcja informacyjno - edukacyjna dla kobiet. Zgłaszające się pacjentki obejrzały film "Wieczne dziecko", kobietom palącym tytoń wykonywano badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, prowadzono dystrybucję ulotek tematycznych.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-22

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 11 i 16 lipca 2014r. w Centrum Piłkarskim PTAK SA w Gutowie Małym odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczestników obozów sportowych. Młodzież starsza w wieku 13 - 17 lat wysłuchała prelekcji poświęconej "Profilaktyce stosowania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych". Młodzież obejrzała film "Nasze zdrowie" związany tematycznie z problemem nowych narkotyków. Młodsi uczestnicy obozu sportowego wysłuchali prelekcji związanej z profilaktyką chorób przenoszonych przez kleszcze, chorób brudnych rąk, zatruć pokarmowych i bezpieczeństwem na wakacjach. W spotkaniu wykorzystano film "Kleszcze".

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-16

Zdrowe i bezpieczne wakacje


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 4,9,11 lipca 2014 roku odbyły się spotkania informacyjno - edukacyjne z uczestnikami półkolonii letnich w Środowiskowych Świetlicach Socjoterapeutycznych "Starówka", "Bartek" i "Tęcza" w Piotrkowie Trybunalskim.
Dzieci wysłuchały prelekcji na temat: "Profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze", "Profilaktyki chorób brudnych rąk i zatruć pokarmowych" oraz "Jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą i w czasie upałów". Spotkania edukacyjne wzbogacił film "Kleszcze".

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-14

Bezpieczne Wakacje


  - ulotka kampanii

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-07-10

Komunikat


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011r Nr 86, poz. 478), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i oceny terenowej przekazuje informację o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu piotrkowskiego:
wodę z miejsc wykorzystywanych do kąpieli:
- Piotrków Tryb., "Słoneczko" na jeziorze Bugaj,
- na rzece Czarnej w Tarasce gm. Aleksandrów
określono jako nadającą się do kąpieli.

Nie nadaje się do kąpieli woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na rzece Pilicy w Kurnędzu gm. Sulejów ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-07-04

Komunikat


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2011r Nr 86, poz. 478), uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i oceny terenowej przekazuje informację o stanie wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie powiatu piotrkowskiego:
wodę z miejsc wykorzystywanych do kąpieli:
- Piotrków Tryb., "Słoneczko" na jeziorze Bugaj,
- na rzece Czarnej w Tarasce gm. Aleksandrów
określono jako nadającą się do kąpieli.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-07-02

Światowy Dzień bez Tytoniu.


  31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień ten został ustanowiony na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w 1988 roku w Madrycie. To ważna data dla wszystkich, którzy promują zdrowy styl życia i dbają o zdrowie. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Co roku walka z tytoniem koncentruje się na innym aspekcie - tegoroczne hasło obchodów brzmi "Podnoszenie podatków od tytoniu". Globalna epidemia palenia tytoniu zabija rocznie prawie 6 milionów ludzi, z czego ponad 600 000 to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. palenia biernego.
W Polsce corocznie na choroby spowodowane paleniem tytoniu umiera przedwcześnie około 100 tysięcy ludzi. Około 10 mln Polaków pali regularnie 15-20 sztuk papierosów dziennie. Prawie 5 mln spośród tych osób pali dłużej niż 20 lat. Codziennie w Polsce zaczyna palić 500 nieletnich dziewcząt i chłopców. Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym środkiem rakotwórczym.
28 maja 2014 roku z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu w Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Jerozolimska 29 w Piotrkowie Trybunalskim została zorganizowana akcja oświatowo - zdrowotna, której celem było zachęcenie palących do rozstania się z nałogiem. Palacze tytoniu mogli wykonać badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wszystkim wręczano pakiet ulotek tematycznych, a w czasie rozmów indywidualnych zachęcano do zerwania z nałogiem.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-05-29

Kampania informacyjna - Stres w pracy  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. zachęca do zapoznania się z materiałami kampanii informacyjnej Stres w pracy, której celem jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy a także zachęcenie pracodawców i pracowników do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami

- plakat
- ulotka kampanii
- ulotka Konkursu Dobrych Praktyk
- kalendarium

Autor: Ewa Derendarz
Data wprowadzenia: 2014-05-29

Światowy Dzień bez Tytoniu.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że z okazji zbliżającego się Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu 27 maja 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 6 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zebrana młodzież obejrzała przygotowaną prezentację multimedialną pt. "Papieros nasz wróg" oraz wysłuchała wystąpienia pracownika sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Zebranym rozdano ulotki tematyczne.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-05-29

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii Kamerunu, Afganistanu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis

W załączeniu ulotka informacyjna

 

Autor: Emanuela Krawczykowska
Data wprowadzenia: 2014-05-26

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Lubieniu gm. Rozprza


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie wyników badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody i w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym - z wodociągu w Lubieniu stwierdził pogorszenie jej jakości - podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22+-20C po 72h. W związku z powyższym woda nadal jest warunkowo przydatna do spożycia.
Zobowiązano właściciela wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7 w Rozprzy do podjęcia skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 późniejszymi zmianami).
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z w/w wodociągu - ok. 437 osób.
Wodociąg obsługuje miejscowość Lubień.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2014-04-29

Informacja


  Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2014r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynna.

Autor: Wioletta Grzybowska-Wieczorek
Data wprowadzenia: 2014-04-29

Bezpieczeństwo Chemikaliów w Twojej Firmie
REACH i CLP dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw


  Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa /M Ś P/ do odwiedzenia strony internetowej Europejskiej Agencji Chemicznej w Helsinkach (ECHA), gdzie znajdują się informacje dotyczące praw i obowiązków w ramach REACH i CLP, mających zastosowanie do wszystkich sektorów przemysłu i wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.
W załączeniu ulotka informacyjna

Autor: Ewa Derendarz
Data wprowadzenia: 2014-05-05

"Tytoń szkodzi zdrowiu"


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 24 i 29 kwietnia 2014 roku dla pracowników Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano akcję informacyjno-edukacyjną "Tytoń szkodzi zdrowiu". Palący tytoń pracownicy wysłuchali wykładu "Wpływ nikotyny i dymu tytoniowego na zdrowie", otrzymali pakiet ulotek tematycznych i mogli wykonać badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Akcję zorganizowano w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-04-29

Choroby przenoszone przez Wektory


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 roku w świetlicy PSSE w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się szkolenie dla pielęgniarek środowiska szkolnego .
Tematem przewodnim były choroby przenoszone przez wektory. Szkolenie zorganizowano w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia. Wykładowcom była Pani dr Halina Komorowska. W załączniku Program szkolenia

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-04-15

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności


  - Stwierdzenie obecności składnika alergennego - gorczycy w produkcie pn. „Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30 g”

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2014-04-10

Kampania Społeczna dla kobiet  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Poradni K w Sulejowie została przeprowadzona Kampania Społeczna dla kobiet w ramach "Ogólnopolskiego profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Kobiety zgłaszające się do Poradni obejrzały film "Wieczne dziecko", mogły wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Wszystkim kobietom z wręczano pakiet ulotek antytytoniowych i informujących o skutkach picia alkoholu w ciąży.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-04-10

Informacja dotycząca epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje , że do Głównego Inspektoratu Sanitarnego wpływają informacje dotyczące epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących.
Do 30 marca 2014r. w Gwinei potwierdzono wystąpienie127 przypadków gorączki krwotocznej Ebola w tym 83 śmiertelnych ( współczynnik śmiertelności wynosi 65%). Zachorowania wystąpiły w regionach: Conakry, Guekedou, Macsnta, Kissidougou, Dabalaand, Djingaraye. Zgłoszono również przypadki gorączki w Liberii, na terenie graniczącym z Gwineą oraz Sierra Leone. Sytuacja epidemiologiczna w tych krajach jest obecnie zmienna, a liczba chorych jak i osób podejrzanych o zakażenie ulega dynamicznym zmianom. Ministerstwa Zdrowia Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone współpracują ze Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organami zakresie prowadzonych działań zapobiegających szerzeniu się zachorowań na gorączkę Ebola. Podejmowane są działania w oparciu o Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne, które szczegółowo regulują zasady postępowania Stron w przypadku wybuchu i szerzeniu się epidemii chorób szczególnie niebezpiecznych i o wysokiej zakaźności , a do których należą gorączki krwotoczne. Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny , w tym także do Europy np. wraz z podróżnymi z rejonu epidemicznego występowania gorączek krwotocznych Ebola w okresie inkubacji.
W związku z powyższym , w załączeniu przekazuję:

- informację dla podróżujących dotyczącą epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce

- informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-04-10

Europejski Tydzień Szczepień 2014 rok


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 22 - 26 kwietnia 2014 roku obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień (EIW) pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" - więcej informacji dostępnych na stronach www.gis.gov.pl.
Ponadto organizowana będzie 15 kwietnia 2014 roku w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie konferencja poświęcona zagadnieniom szczepień ochronnych.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie szczepień ochronnych oraz podkreślenie ich roli w zapobieganiu chorobom i ratowaniu życia ludzkiego. Grupą docelową prowadzonych działań są rodzice, personel medyczny, władze samorządowe, politycy i instytucje administracji publicznej z uwzględnieniem grup społecznych, w których wykonawstwo szczepień jest obniżone (osoby uchylające się od szczepień społeczność romska, emeryci). W związku z powyższym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim ul. Al. 3-go Maja 8 organizuje w dniach 22-25 kwietnia 2014 roku w godzinach od 900-1400 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.
Zainteresowane osoby sprawami szczepień ochronnych mogą także uzyskać informacje pod numerem telefonu 44 649 50 63 wew. 55.

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-04-08

Informacja


  Dnia 16, 17, 18.04.2014r. nie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella

Autor: Aldona Kwiatkowska
Data wprowadzenia: 2014-04-07

Wojewódzka Kampania Edukacyjna PWIS w Łodzi
"Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie"
pod patronatem Wojewody Łódzkiego


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014r. odbyło się na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb. szkolenie z zakresu Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej "Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie". Szkolenie objęło swoim zasięgiem nauczycieli z 6 powiatów województwa łódzkiego. Dało ono początek rozpoczęciu w gimnazjach powiatu piotrkowskiego realizacji Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej z zakresu wiedzy o "dopalaczach". Celem Kampanii jest obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań generowanych przez grupę i prowadzących do sięgania po substancje psychoaktywne. Założenia i cele Kampanii są odpowiedzią i reakcją na rosnące zagrożenie uzależnieniem wśród młodego pokolenia. W szkoleniu wzięło udział 104 nauczycieli, z czego 28 reprezentowało gimnazja z powiatu piotrkowskiego. Do realizacji Kampanii w naszym powiecie przystąpiły 22 szkoły.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2014-04-02

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2014r.  Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który wymaga szczególnej uwagi i wielu działań w celu poprawy stanu zdrowia ludzi. Tegorocznym tematem przewodnim będą "Choroby przenoszone przez Wektory". Wektory zakażenia to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi.
W ten sposób mogą wywoływać choroby, które zagrażają życiu i zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar. Na przełomie 50 lat wzrosło 30-krotnie rozpowszechnienie gorączki denga.
Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia należy zwrócić uwagę na to, by:
-Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę, jak należy się chronić przed tymi chorobami
-Władze odpowiedzialne za zdrowie pomogły ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami
-Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-03-03

Wytyczne do planu pracy oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na 2014r.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim opracował wytyczne do planu pracy oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na 2014 rok i zachęca do ich uwzględnienia w rocznym planie pracy placówki. W załączeniu:

- wytyczne dla przedszkoli
- wytyczne dla szkół,
- wytyczne dla służby zdrowia

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-02-26

Suplement diety Miracle Mineral Solution


  Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.
Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem - kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. Szczegółowe informacje dotyczące chlorynu sodu znajdują się w publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf.
Według informacji zawartych w ww. publikacji, bezpieczne spożycie dla chlorynu sodu wynosi 0,03 mg/kg masy ciała.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek.
Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji podawanych na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.
W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż na rynek polski za pośrednictwem sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych jest wprowadzany jako środek spożywczy produkt zawierający substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Autor: Monika Majcher
Data wprowadzenia: 2014-02-20

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego


  W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.
W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
- nie dotykać padłych zwierząt,
- nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
- powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
- w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
- osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
Więcej informacji na stronach:

Inspekcji Weterynaryjnej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2014-02-20

Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowało akcję profilaktyczną z okazji Walentynek obchodzonych w dniu 14 lutego 2014 roku.
Akcja przebiega pod hasłem "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test." Akcja ma zachęcić przede wszystkim młode, pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV. Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie - zarówno swoje, jak i naszego Walentego lub Walentynki. Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcić do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.
Aktualna lista wszystkich punktów konsultacyjno - diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS:

www.aids.gov.pl.


W załączeniu przedstawiamy projekt graficzny pocztówki i podkładki. Zachęcamy do rozsyłania kartki walentynkowej drogą e-mailową.

kartka_str1 - kartka_str2

podkładka_str1 - podkładka_str2

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-02-10

Czy Twoje dziecko trzyma formę  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, że w miesiącu lutym 2014r. będzie realizowana w całej Polsce kampania medialna "Czy Twoje dziecko trzyma formę?" Kampania realizowana jest w ramach programu "Trzymaj Formę!", który od 2006 roku promuje wśród młodzieży szkolnej zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci młodzieży.
Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu internetowym programu www.trzymajforme.pl, do odwiedzenia którego zachęca rozpoczynająca się właśnie kampania.
Potrwa ona do końca miesiąca, i mam nadzieję przyczyni się do spopularyzowania określonej wiedzy wśród rodziców.

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2014-02-04

ARS - czyli jak dbać o miłość?  Zgodnie z zapowiedzią w dniu 3 lutego 2014 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 10/12 odbyło się szkolenie pt. "Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" mające na celu przygotowanie szkolnych koordynatorów do realizacji programu "ARS- czyli jak dbać o miłość?".
Założenia Projektu KIK/68 "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" przedstawiła Pani Joanna Skowron - krajowy koordynator przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Natomiast założenia, cele i sposób realizacji programu edukacyjnego pt. "ARS, czyli jak dbać o miłość?" przestawił autor programu dr Krzysztof Wojcieszek - kierownik Zakładu Resocjalizacji Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.zdrowiewciazy.pl

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-02-04

ARS - czyli jak dbać o miłość?  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 3 lutego 2014 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 10/12 odbędzie się szkolenie pt. "Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" mające na celu przygotowanie szkolnych koordynatorów do realizacji programu "ARS- czyli jak dbać o miłość?".
Program został opracowany w ramach Projektu KIK/68 "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
W szkoleniu wezmą udział nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i pajęczańskiego.
Program szkolenia w ulotce

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2014-01-29

Bezpieczny wypoczynek zimowy w powiecie piotrkowskim


  W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim prosi o zapoznanie się z załączonymi ulotkami

 Ulotka 1 (pdf)

 Ulotka 2 (pdf)

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2014-01-15

Zaszczep w sobie chęć szczepienia


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od stycznia 2014 roku prowadzona jest kampania medialna pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia".
Celem kampanii jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych /bezpłatnych/ oraz zalecanych /płatnych/ i jest aktualizowany każdego roku. Nie szczepienie dzieci i dorosłych naraża na zachorowania na groźne choroby i skutki uboczne tych chorób. Inicjatorem kampanii jest Główny Inspektor Sanitarny.
Jest ona skierowana do ogółu społeczeństwa. Więcej informacji na temat szczepień należy szukać na stronie: www.szczepienia.gis.gov.pl.
Zachęcamy do obejrzenia spotu http://albumy/pub/szczepienia/wirusy_1_2.html

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2014-01-13

Stanowisko GIS w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu


 

 Pismo GIS (pdf)

Autor: Danuta Szokalska
Data wprowadzenia: 2013-12-30

Ostrzeżenie przed alkoholem niewiadomego pochodzenia


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim ostrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi. Spożycie metanolu grozi utratą wzroku, a nawet śmiercią. Metanol występuje:
- w płynach do spryskiwaczy,
- w denaturacie,
- w odmrażaczach do szyb,
- w rozpuszczalnikach,
- w alkoholu niewiadomego pochodzenia.
Zapoznaj się z treścią załączonej ulotki i plakatu.

 ulotka (pdf)

 plakat (pdf)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-12-12

Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS dla środowisk medycznych "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV"


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że rozpoczęła się nowa Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS dla środowisk medycznych "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV" Społeczna kampania informacyjna skierowana do środowisk medycznych, zachęca do poznania i stosowania aktualnej wiedzy o HIV i AIDS oraz zalecania badań w kierunku HIV zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS

Kampania, która rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. Jest skierowana do środowisk medycznych - w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe - do ogółu społeczeństwa. Celem działań kampanijnych jest upowszechnienie wczesnej diagnostyki zakażenia HIV, która ogranicza liczbę nowych zakażeń i pozwala w odpowiednim czasie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV). Poprzez m.in. popularyzację aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS) w zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność wirusa, kampania przypomina, że zakażenie HIV należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki. Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS. Niestety często zdarza się, że stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza nie jest wystarczająca lub jest już nieaktualna, podczas gdy postępowanie lekarza, zgodne z rekomendacjami PTN AIDS, może się przyczynić do zmniejszenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. Liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Od 1985 r. do końca sierpnia 2013 r. wykryto w Polsce 17 084 zakażeń HIV, jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń. Wczesne rozpoznawanie zakażeń nie jest ani kwestią skomplikowanych badań, ani nowoczesnej aparatury, opiera się przede wszystkim na prostych skojarzeniach, przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem, wymaga odrzucenia stereotypów dotyczących populacji szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia, dlatego też hasło tegorocznej kampanii brzmi: Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-12-10

Światowy Dzień Walki z AIDS w Gimnazjum w Szydłowie


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 03.12.2013r. odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Walki z AIDS w Gimnazjum w Szydłowie. W tym dniu uczniowie Gimnazjum przygotowali część artystyczną związaną tematycznie z HIV- AIDS, gdzie swoje próby twórczości poetyckiej prezentowała uczennica tej szkoły. Podczas akademii wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego "Młodzi o HIV i AIDS".

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2013-12-04

Informacja nt badań


  Dnia 23,24,27.12.2013r. nie będą przyjmowane do badania próbki kału w/k nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella.

Autor: Jolanta Kwiecińska
Data wprowadzenia: 2013-12-02

Zaszczep w sobie chęć szczepienia


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Główny Inspektor Sanitarny rozpoczął akcję informacyjną pod hasłem:
" Zaszczep w sobie chęć szczepienia".
Celem akcji jest m.in. wskazanie społeczeństwu na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa, w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień ochronny. Na początek przygotowany został podstawowy pakiet informacji z zakresu m. in. organizacji szczepień ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek oraz Program Szczepień Ochronnych dla rodziców i opiekunów dzieci. Efektem prowadzonych działań powinien być wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych oraz lepsza dostępność do informacji na temat Programu Szczepień Ochronnych.
Akcja będzie realizowana poprzez uruchomienie strony internetowej pod adresem

www.szczepienia.gis.gov.pl.

Zachęcam do zapoznania się z rzetelnymi, wiarygodnymi i przystępnymi informacjami.

Autor: Bogusława Piasecka
Data wprowadzenia: 2013-11-27

Światowy Dzień AIDS


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że 1 grudnia będziemy obchodzić, jak co roku, Światowy Dzień Walki z AIDS. Od początku rozpoznania zjawiska jest to problem nie do opanowania w skali światowej i lokalnej. HIV stał się niebezpieczny dla nas wszystkich. Kiedyś łączony z narkomanami i homoseksualistami, stanowi dziś niewielki odsetek zakażonych. Obecnie wiemy, że wirusem może zakazić się każda osoba, niezależnie od płci, wieku i orientacji seksualnej. W Polsce od początku epidemii do czerwca 2013 roku rozpoznano 16916 zakażeń wirusem HIV, 2937 osób zachorowało na AIDS, a 1217 chorych zmarło. Szacuje się, że z wirusem żyje około 35 tysięcy osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Najważniejszą bronią w walce z nowymi zakażeniami jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemie, uświadamianie młodzieży, podejmowanie akcji profilaktycznych oraz śledzenie rozwoju zjawiska. Skuteczna walka z epidemią to zaangażowanie nie tylko środowisk medycznych ale i politycznych oraz całego społeczeństwa. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi program profilaktyczny z zakresu HIV/AIDS, którego podsumowaniem są uroczyste obchody w dniu 1 grudnia. W tym roku uroczysta akademia podsumowująca realizację programu odbędzie się w Gimnazjum w Szydłowie.

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-11-27

Komunikat do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Gomulinie na terenie Gminy Wola Krzysztoporska


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że jakość wody w wodociągu publicznym w Gomulinie pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne - woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2013-11-26

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Piotrkowie Tryb.


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 21 listopada 2013r. obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Według szacunkowych badań przeprowadzonych wśród młodzieży stwierdzono, że w wieku 13-15 lat pali tytoń 18,6% osób. W związku z tym tegoroczną akcję skierowano do młodzieży. Zorganizowano spotkania z uczniami Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Młodzież wysłuchała prelekcji „Wpływ dymu tytoniowego i nikotyny na zdrowie człowieka”, a osoby palące mogły zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-11-22

Młodzi o HIV i AIDS


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Młodzi o HIV i AIDS". Spośród 41 prac konkursowych jury wybrało 4 najlepsze i przyznało:
I miejsce Anicie Książczyk z Gimnazjum w Gomulinie
II miejsce Alicji Jonczyk z Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
III miejsce Annie Migodzie z Gimnazjum w Gorzkowicach
oraz wyróżnienie Patrycji Rusek z Gimnazjum w Sulejowie.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Powiatowych obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w dniu 3 grudnia 2013 roku o godzinie 11.00 w Gimnazjum w Szydłowie.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-11-20

Olimpiada Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 19 listopada 2013 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbył się etap powiatowy II Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu. Do etapu powiatowego przystąpiło 17 uczestników z 10 szkół gimnazjalnych. Wyniki olimpiady zostaną ogłoszone do 2 grudnia 2013 roku na stronie organizatora www.pis.lodz.pl

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-11-20

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach


  18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Z tej okazji w holu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 została zorganizowana wystawa plakatów poświęcona antybiotykooporności. Wystawa potrwa do 22.11.2013 r. Odkrycie antybiotyków zrewolucjonizowało medycynę, zmieniło w znaczący sposób rokowania u chorych z zakażeniami i obniżyło śmiertelność. Niezwykły sukces i skuteczność antybiotyków spowodowały , iż nazwano je "cudownymi lekami". Od 70 lat stanowią doskonałą efektywną broń w leczeniu i profilaktyce bakteryjnych zakażeń i chorób zakaźnych. Jednak w ostatnich dekadach ich skuteczność zmniejszyła się w związku z dynamicznie rozwijającą się opornością drobnoustrojów na leki. Coraz częściej za zakażenia odpowiedzialne są wielooporne szczepy bakteryjne. Oporność na antybiotyki stanowi stale narastające zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dlatego ważne jest, by przestrzegać podstawowych zasad:
- Nie stosować antybiotyku, którego nie przepisał lekarz. Nie stosować antybiotyku, który pozostał po poprzedniej kuracji. Nie leczyć się samodzielnie.
- Zaufać wiedzy lekarza - nigdy nie namawiać go, by przepisał antybiotyk.
- Jeśli lekarz zaleci antybiotyk, kurację należy przeprowadzić do końca.
Należy pamietać, że antybiotyki nie są skuteczne w walce z wirusami, które wywołują większość infekcji gardła i oskrzeli.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-11-18

Wpis do rejestru/ produkcja pierwotna


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz/lub podmioty prowadzące produkcję pierwotną zobowiązane są uzyskać wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późniejszymi zmianami).
Podmiot prowadzący produkcję podstawową (pierwotną) oraz/lub sprzedaż bezpośrednią zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 nr 106 poz. 730)).
Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.
Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.
W przypadku produkcji podstawowej i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego należy zgłosić się do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Produkcja podstawowa (pierwotna) zgodnie z art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego (…) (Dz. U. UE L 139 str. 1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem.
Oznacza także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego, oraz działania towarzyszące (powiązane) produkcji podstawowej: -transport, składowanie i obróbka surowców (produktów pierwotnych w miejscu produkcji, pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru,- w przypadku produktów pochodzenia roślinnego - transport w celu dostawy surowców (produktów podstawowych), których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu.
Podstawowe wymagania dla produkcji pierwotnej określa załącznik I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami). Dostawy (sprzedaż) bezpośrednia: zgodnie z art. 1 ust 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami): bezpośrednie dostawy dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.
Podstawowe wymagania dla dostawców bezpośrednich określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774)

Autor: Elżbieta Dobrzyńska
Data wprowadzenia: 2013-11-13

Awaria telefonów w PSEE Piotrków Tryb


  Informujemy, że w związku z awarią techniczną linii telefonicznych aktualny nr telefonu do naszej stacji to

44/ 646 52 68

Autor: Bartek Głowacki
Data wprowadzenia: 2013-11-07

Młodzi o HIV i AIDS


  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim z okazji zbliżających się obchodów Światowego Dnia Walki a AIDS ogłosił konkurs plastyczny "Młodzi o HIV i AIDS" .
Do udziału w konkursie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych powiatu piotrkowskiego. Prace należy składać do 15 listopada w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej przy Al. 3-go Maja 8.

 regulamin (pdf)

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-11-06

Wymagania dotyczące produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej niezwierzęcego pochodzenia

  Podmioty prowadzące działalność polegającą na produkcji i obrocie żywnością tradycyjną i lokalną podlegają ogólnym zasadom prawa żywnościowego i jako podmioty działające na rynku spożywczym powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru i uzyskać zatwierdzenie, zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Dla podmiotów takich przewidziane zostały również odstępstwa dotyczące spełniania wymagań higienicznych - odstępstwa higieniczne ogólne zostały przyznane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz. U. Nr 37, poz. 294).
Dotyczy to odstępstw od przepisów określonych w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) Nr 852/2004.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia odstępstwa od wymagań higienicznych mogą zostać przyznane zakładom, które prowadzą działalność w zakresie produkcji produktów niezwierzęcego pochodzenia, w celu umożliwienia im stosowania tradycyjnej metody produkcji. Odstępstwa te mogą dotyczyć produkcji:
1. produktów niezwierzęcego pochodzenia wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, publikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2. produktów pochodzenia niezwierzęcego, co do których wystąpiono z wnioskami o rejestrację ich nazwy jako gwarantowane tradycyjne specjalności, chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne, a wnioski te zostały przekazane do Komisji Europejskiej,
3. produktów uznanych za gwarantowane tradycyjne specjalności lub zarejestrowane jako chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne.
Przyznanie odstępstw musi wynikać z tradycyjnej metody produkcji.
Odstępstwa mogą dotyczyć zakładów produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia z surowców lub metodą produkcji, które były podstawą do jej uznania za żywność tradycyjną. Odstępstwa mogą być przyznawane pod warunkiem, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo produkowanej żywności, w tym w szczególności nie mogą przyczyniać się do jej zanieczyszczenia oraz jeżeli przyznanie odstępstwa umożliwi zakładowi stosowanie tradycyjnych metod produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego. Odstępstwa, stosownie do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia, mogą zostać przyznane zakładom w zakresie:

- pomieszczeń, w których takie produkty są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech, które to pomieszczenia mogą w szczególności posiadać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi;
- rodzaju materiałów, z których wykonane są przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego tych produktów;
- rodzaju środków wykorzystywanych do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń (w tym częstości ich wykorzystania), w szczególności środki te maja być dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń.

POŚREDNICTWO SPRZEDAŻY
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa sprzedaży żywności, także na odległość (sprzedaży wysyłkowej, w tym sprzedaży przez internet), jest obowiązany uzyskać rejestrację przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jest zwolniony z zatwierdzenia, które jest obowiązkowe - z pewnymi wyjątkami - w przypadku wszystkich podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia roślinnego oraz prowadzących obrót żywnością).
DOSTAWY BEZPOŚREDNIE
Dla żywności pochodzenia roślinnego wprowadzono pojęcie dostaw bezpośrednich. Polegają one na dostarczaniu małych ilości nieprzetworzonych surowców do konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej. Działalność ta podlega jedynie rejestracji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jest zwolniona z obowiązku zatwierdzania) i może być prowadzona na terenie województwa, w którym odbywa się produkcja pierwotna lub na terenie województw przyległych. Wielkość obrotu nie może przekraczać wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych przez producentów produkcji pierwotnej z gospodarstw rolnych, których są oni właścicielami lub użytkownikami oraz ilości surowców pochodzących z dokonanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego.

 ulotka (pdf)

Autor: Elżbieta Dobrzyńska
Data wprowadzenia: 2013-10-30

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży


  W dniu 28 października 2013 roku w auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Konferencja "W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży". Głównym celem Konferencji było zwrócenie uwagi kierownictwa placówek oświatowych na narastający problem nadwagi i otyłości w populacji dzieci i młodzieży. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, WSSE w Łodzi i miejscowego uniwersytetu.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-10-29

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że we współpracy z Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim organizuje w dniu 28 października 2013 roku o godzinie 9.30 w auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Konferencję "W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży". Patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Adresatami Konferencji są dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz pielęgniarki szkolne.

 Program konferencji

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-10-21

Światowy Dzień dla Serca

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 6 października 2013 roku przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyli w akcji "Światowy Dzień dla Serca" zorganizowanym w Parku Miejskim im. Jana Pawła II w godzinach od 12.00 do 16.00. Do Punktu Konsultacyjnego zapraszano osoby palące tytoń i biernie inhalujące dym tytoniowy. Oferowano im badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu, zachęcano do porzucenia nałogu i wręczano pakiet ulotek tematycznych.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-10-07

"Zadbaj o swoje płuca"

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że dnia 2 października 2013r. w PSSE w Piotrkowie Tryb. odbyło się szkolenie dla koordynatorów powyższego programu. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice. Celem programu jest pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń wpływających na powstawanie chorób układu oddechowego i możliwości zapobiegania im przez odpowiedni styl życia. Program realizowany będzie od 1. X. 2013r. do 1.III. 2014r.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2013-10-04

"Nie pal przy mnie, proszę"

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 1 października 2013r. w świetlicy PSSE w Piotrkowie Tryb. odbyły się dwa szkolenia dotyczące programów profilaktyki palenia tytoniu "Nie pal przy mnie ,proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie". Celem głównym jest zapobieganie palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz uwrażliwienie ich na palenie bierne. Programy realizowane będą od października 2013r. do 1 kwietnia 2014r.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Danuta Matusiak
Data wprowadzenia: 2013-10-03

"Czyste powietrze wokół nas"

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 27 września 2013 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się szkolenie dla koordynatorów i realizatorów przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Od 1 października 2013 roku rozpocznie się już V edycja realizacji tego program.
Jego celem jest:
- wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
- zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
Program w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych realizowany będzie do 30 kwietnia 2014 roku.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-10-02

Spotkanie koalicjantów

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 25 września 2013 roku odbyło się ostatnie spotkanie koalicjantów współpracujących w ramach realizacji projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOBCIT. Tobacco Free Cities". Realizacja projektu zaplanowana była od 1 października 2011 roku do 30 września 2013 roku. Jego celem było: - wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych poprzez egzekucję zapisów w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz egzekwowania stref bezdymnych, - wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu. Spotkanie zorganizowano w celu podsumowania 8 kwartałów realizacji projektu i podziękowania partnerom za współpracę.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Wiesława Kozińska
Data wprowadzenia: 2013-09-26

"Moje dziecko idzie do szkoły"

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. informuje, że w roku szkolnym 2013/2014 będzie realizowany w 3 piotrkowskich szkołach program edukacyjny "Moje dziecko idzie do szkoły". Program ma na celu zapobieganie stresowi szkolnemu u dzieci oraz propagowanie zdrowego stylu życia . Podstawą realizacji programu jest współpraca z rodzicami, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym. W tym roku odbyły się już spotkania inauguracyjne program, połączone ze szkoleniem rodziców z zakresu zdrowego odżywiania dzieci i higieny pracy ucznia.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2013-09-19

Komunikat

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie wyników badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu w Gomulinie stwierdził pogorszenie jej jakości - obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia.
Woda do spożycia nadaje się po przegotowaniu (gotować minimum 1 minutę).
Do celów sanitarno-bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Zobowiązano właściciela wodociągu, Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 późniejszymi zmianami).
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z w/w wodociągu - ok. 1279 osób.

Wodociąg obsługuje miejscowość Gomulin, Kolonia Gomulin, Praca, Żachta, Majków Duży, Dąbrówka.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.

Autor: Zofia Nolberek
Data wprowadzenia: 2013-09-16

Bezpieczne wakacje

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 22 i 28 sierpnia br. odbyły się, ostatnie w tym sezonie, spotkania w ramach akcji Bezpieczne wakacje. Tym razem słuchaczami pogadanek byli sportowcy przebywający na obozach treningowych w Ręcznie i Gutowie Małym. Grupy były różne wiekowo od 7 do 17 lat.
Dla starszych grup pogadanki uzupełniono o uzależnienia /m.in. w sieci od komputera i od dopalaczy/ i profilaktykę HIV/AIDS. Na spotkaniu rozdano broszury i ulotki dotyczące powyższej tematyki.

 zobacz galerię zdjęć

Autor: Anna Kańska
Data wprowadzenia: 2013-08-29

2013-08-14
Bezpieczne wakacje

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dn. 12, 14 sierpnia 2013 roku odbyły się spotkania z uczestnikami półkolonii letnich ze Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych "Stokrotka", " Przygoda" w Piotrkowie Trybunalskim. Omówiono bezpieczne zachowania zdrowotne podczas przebywania, nad wodą ,w lesie, na plaży oraz podstawowe zasady zapobiegania zatruciom pokarmowym. Na zakończenie spotkań wyświetlono film pt. "Wirtualne uzależnienie".

 zobacz galerię zdjęć


2013-08-12
Komunikat

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie wyników badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu w Lubieniu stwierdził pogorszenie jej jakości - podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22+-20C po 72h. W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia.
Zobowiązano właściciela wodociągu, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy ul. Sportowa 7 w Rozprzy do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 późniejszymi zmianami).
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z w/w wodociągu - ok. 437 osób.
Wodociąg obsługuje miejscowość Lubień. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.