Wersja graficzna
90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

17 czerwca 2019
Bezpieczne wakacje

W środę zakończenie roku szkolnego.

Rodzicu, organizatorze wypoczynku, uczestniku... Wszyscy zadbajmy o bezpieczne wakacje.

więcej »
14 czerwca 2019
Kąp się bezpiecznie!

Sezon kąpielowy otwarty!

Zobacz komunikat nr 3 o kąpieliskach na terenie woj. łódzkiego.

więcej »
14 czerwca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 czerwca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg lokalny Leźnica Wielka)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym Leźnica Wielka z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

więcej »
14 czerwca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 czerwca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Parzniewice)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parzniewice.

więcej »
11 czerwca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 czerwca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Nieborowie)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu lokalnego Muzeum w Nieborowie i Arkadii w Nieborowie z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

więcej »
11 czerwca 2019
Polska krajem wolnym od tytoniu 2030!

Z badań zrealizowanych przez Kantar Public dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w 2017 r. do nałogowego (codziennego) palenia przyznawała się niemal jedna czwarta Polaków – 24%. Zauważalna jest więc tendencja spadkowa (odsetek regularnych palaczy w 2011 r. wynosił 31%), ale walka z problemem palenia trwa dalej... 

więcej »
facebooklogo stuleciaKąpieliskaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla