90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Newsletter

 

* W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1) Wypełnienie formularza i kliknięcie opcji „Proszę o serwis” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (adresu e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź.

3) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w WSSE w Łodzi są następujące: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź; redakcja@pis.lodz.pl

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia newslettera i nie będą ujawniane żadnym odbiorcom. Dane te przechowywane są przez okres prenumeraty. 

5) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Cofnięcie zgody następuje poprzez wpisanie w formularzu adresu e-mail i kliknięcie opcji „Rezygnuję z serwisu”.

Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla