90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Staże i specjalizacje

DYREKTOR 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi 
informuje o prowadzeniu specjalizacji w dziedzinie zdrowie publiczne dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra
 
Dyrektor WSSE w Łodzi informuje, że w dniu 01.04.2010 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi uzyskała wpis na listę Ministerstwa Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i prowadzi szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowie publiczne dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra.

Akredytacja trwa do dnia 20.03 2022 r.

Szkolenie specjalizacyjne jest prowadzone w oparciu o następujące przepisy prawne:

  • Ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r., poz. 599 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r., poz. 1217 z późn. zm.).

Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 3. 

Program specjalizacji jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (www.cmkp.edu.pl). 

 
DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
informuje o prowadzeniu specjalizacji w dziedzinie epidemiologii dla lekarzy w systemie modułowym
 
Dyrektor WSSE w Łodzi informuje, że w dniu 08.06.2015 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi uzyskała wpis na listę Ministra Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie epidemiologii dla lekarzy w systemie modułowym i prowadzi obecnie szkolenie specjalizacyjne w tym zakresie w systemie modułowym i w systemie dotychczasowym.
 
Akredytacja trwa do 30.04.2022 r.
 
Szkolenie specjalizacyjne jest prowadzone w oparciu o następujące przepisy prawne:
  • Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2019 r., poz. 602).
 
Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 3.  
 
Programy specjalizacji dostępne są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (www.cmkp.edu.pl). 

 
DYREKTOR 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi 
informuje o prowadzeniu stażu kierunkowego w zakresie higieny pracy w ramach specjalizacji z medycyny pracy
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi uzyskała wpis na listę Ministerstwa Zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie higieny pracy w ramach specjalizacji z medycyny pracy. 
 
Liczba osób, które mogą jednocześnie odbywać staż kierunkowy z higieny pracy w ramach specjalizacji z medycyny pracy wynosi 3. 
 
Program stażu kierunkowego jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (www.cmkp.edu.pl). 
 
Szczegółowe informacje dotyczące stażu można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 274 w Oddziale Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40. 
Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla