90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ  KADR  I  SZKOLEŃ 

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Nadzoru Higieny Komunalnej WSSE w Łodzi (umowa o pracę na czas zastępstwa).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: zdrowie publiczne, chemia, biologia, farmacja, ochrona środowiska,
 • umiejętna obsługa komputera.

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli sanitarnych w podmiotach leczniczych i obiektach użyteczności publicznej, dla których organem właściwym jest PWIS w Łodzi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzenie wszelkich opracowań w zakresie nadzoru sanitarnego.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji; 

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.  

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi,  ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni  o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275. 

 
Oferowane stanowisko: pomoc laboratoryjna w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Łodzi (umowa na czas zastępstwa).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy z zespole.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie średnie techniczne (preferowane chemiczne),
 • doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.

Do zakresu zadań należeć będzie m.in.:

 • przygotowywanie szkła laboratoryjnego do analiz,
 • kontrola skuteczności sterylizacji szkła,
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych, biurowych, socjalnych, pomocniczych, ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych przez Dział Laboratoryjny.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji; 

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.  

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi,  ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni  o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275. 


 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi (1 wolne stanowisko pracy).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – medycyna, zdrowie publiczne, farmacja, mikrobiologia;
 • dobra organizacja pracy pod presją czasu; 
 • umiejętność pracy z zespole.   

Wymagania pożądane (preferowane umiejętności dodatkowe):

 • kierunkowa specjalizacja, studia podyplomowe (epidemiologia, higiena, zdrowie publiczne);
 • podstawowa znajomość zagadnień epidemiologii chorób zakaźnych, wykonywania szczepień ochronnych i zakażeń szpitalnych; 
 • podstawowa znajomość aktów prawnych nadzoru nad chorobami zakaźnymi, szczepieniami ochronnymi i podmiotami leczniczymi;
 • chęć dokształcania się i pogłębiania swojej wiedzy;
 • umiejętność redagowania pism;
 • samodzielność.  

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli sanitarnych w podmiotach leczniczych i prowadzenie postępowań pokontrolnych;
 • prowadzenie spraw egzekucji obowiązku szczepień ochronnych w stosunku do rodziców/opiekunów dzieci odmawiających wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny, 
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922):

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji; 

– rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.  

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r., na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi,  ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni  o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 25 36 275. 

facebookGrypaOstrzeżenia publiczneSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2016 r.Obszarowa ocena jakości wody do spożycia woj. łódzkie 2016