90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oferty pracy

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

ODDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ 

telefon: 42 25 36 274; fax: 42 25 36 279

e-mail: kadry@pis.lodz.pl

 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Łodzi (1 wolne stanowisko pracy, umowa o pracę na zastępstwo).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: medycyna, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, farmacja, mikrobiologia),
 • dobra organizacja pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane (preferowane umiejętności dodatkowe):

 • kierunkowa specjalizacja, studia podyplomowe (epidemiologia, higiena, zdrowie publiczne),
 • podstawowa znajomość zagadnień epidemiologii chorób zakaźnych i wykonywania szczepień ochronnych,
 • podstawowa znajomość aktów prawnych nadzoru nad szczepieniami ochronnymi,
 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu zagadnień szczepień ochronnych i prawa medycznego,
 • chęć dokształcania się i pogłębiania swojej wiedzy,
 • umiejętność redagowania pism,
 • samodzielność.

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 • sporządzanie sprawozdań i ocen z zakresu wykonywania szczepień ochronnych,
 • dystrybucja preparatów szczepionkowych do wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych,
 • kontrole wykonywania szczepień i przechowywania szczepionek w podmiotach leczniczych,
 • prowadzenie spraw egzekucji obowiązku szczepień ochronnych w stosunku do rodziców/opiekunów dzieci odmawiających wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn zm.):

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;
 • rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 25 maja 2018 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.


 

Oferowane stanowisko: pracownik w Oddziale Inwestycji, Transportu i Obsługi WSSE w Łodzi (1 wolne stanowisko pracy, umowa na czas zastępstwa).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie zasadnicze,
 • minimum 5 lat doświadczenia przy wykonawstwie instalacji sanitarnych bądź ich konserwacji,
 • dobra organizacja pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane (preferowane umiejętności dodatkowe):

 • uprawnienia eksploatacyjne SEP dla 2 i 3 grupy,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • znajomość branży grzewczej i sanitarnej,
 • podstawowa znajomość aktów prawnych związanych z budownictwem,
 • samodzielność.

Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

 • montaż instalacji sanitarnych, naprawa instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych,
 • instalowanie rur i urządzeń sanitarnych,
 • wykonywanie izolacji instalacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • w ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn zm.):

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przez mnie dokumentach, w celach związanych z organizacją procesu rekrutacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wodnej 40 (90-046 Łódź), jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji;
 • rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 17 maja 2018 r. na adres: kadry@pis.lodz.pl lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Kandydaci zakwalifikowani do uczestniczenia w rozmowie wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 275.

facebookSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Dopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpieczny