90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii: mgr Aleksandra Krawczyk 
 
 
  • badania bakteriologiczne,
  • badania parazytologiczne,
  • badania wirusologiczne,

 Oferta badań laboratoryjnych (195.24 KB)

 


Punkt przyjmowania próbek Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi jest czynny w godz. 8:00–13:00.

W Oddziale Laboratoryjnym Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi można wykonać u kobiet w ciąży (wymaz z pochwy i odbytu) badania w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B Streptococcus agalactiae – GBS, zapobiegające okołoporodowym zakażeniom noworodków.

Koszt badania: 46 zł – bez antybiogramu; 71 zł – z antybiogramem

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 25 36 398.


Od 1 lipca 2019 r. WSSE w Łodzi zaprzestaje wydawania probówek (wymazówek z podłożem transportowym) oraz pojemników na kał do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella (badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia).

W związku z powyższym materiał do badań na nosicielstwo należy dostarczać w pojemnikach na kał oraz w probówkach (wymazówkach z podłożem transportowym), które są powszechnie dostępne w aptekach.


 
Współpraca z klientem
 
 
1. Badania wykonywane są na podstawie: 
umów rocznych – płatność przelewem po wystawieniu faktury. 
- zleceń jednorazowych – płatność gotówką w kasie WSSE w Łodzi w dniu dostarczenia materiału do badania. 
 
2. Oferta badań dostępna na stronie internetowej WSSE i w punkcie przyjmowania próbek. 
 
2. Materiał przyjmowany jest codziennie (z wyjątkiem sobót) w godzinach od 8.00 do 10.00. 
 
3. Informacje dla pacjenta dotyczące sposobu pobrania materiału do badań dostępne są w pokoju przyjmowania próbek. 
 
4. Odbiór wyników odbywa się w punkcie przyjmowania próbek codziennie (z wyjątkiem sobót) do godz. 14.30. 
 
5. Wyniki badań  może odebrać osoba zlecająca badanie, tj. osoba, której wyniki dotyczą, lub osoba upoważniona, posiadająca pisemne upoważnienie, wystawione przez osobę zlecającą. W każdym przypadku osoba odbierająca wyniki badań musi okazać dokument tożsamości. 
 
Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla