90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oddział Laboratoryjny ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych

 
Badania papierosów na zawartość: 
  • nikotyny, 
  • substancji smolistych, 
  • tlenku węgla, 
  • wody.

 

 Oferta badań laboratoryjnych (193.22 KB)

 
Współpraca z klientem
 
1. Pobór próbek do analizy przez zleceniodawcę: zgodnie z normą PN-ISO 8243 Papierosy. Pobieranie próbek. 
 
2. Próbki do analizy przyjmowane są codziennie w WSSE w Łodzi, przy ul. Wodnej 40, w godzinach od 7:30 do 15:05. 
 
3. Próbki można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (na koszt zleceniodawcy). 
 
4. Klient zainteresowany długoterminową współpracą podpisuje umowę roczną. 
 
5. Formy przekazania sprawozdania: osobiście, listownie lub faksem 
 
 
 
Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla