90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań Środowiska Pracy i Badań Radiacyjnych: mgr inż. Ryszard Kosowski 
 
 
 
 
 • badania chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
 
pomiary: 
 • hałasu w środowisku pracy
 • drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne i drgań o ogólnym, działaniu na organizm człowieka w środowisku pracy 
 • warunków mikroklimatycznych w środowisku pracy 
 • oświetlenia w środowisku pracy oraz placówkach oświatowo-wychowawczych 
 • hałasu komunalnego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
 • pól elektromagnetycznych w środowisku pracy 
 • pól elektromagnetycznych w środowisku 
 • skażeń promieniotwórczych elementów środowiska naturalnego i żywności 
 • specjalistycznych testów kontroli jakości aparatury rentgenodiagnostycznej 
 
Prowadzenie monitoringu mocy dawki promieniowania jonizującego w powietrzu atmosferycznym na potrzeby Krajowego Monitoringu.
 
Współpraca z klientem
 
1. Współpraca z klientem odbywa się na podstawie zlecenia, umowy zlecenia lub umowy rocznej. W przypadku umowy długoterminowej (tzw. umowy rocznej) realizacja zleceń odbywa się na podstawie zleceń cząstkowych. 
 
2. Zlecenia, po uzgodnieniu warunków umowy z klientem (m.in. termin realizacji, koszt) przyjmowane są do realizacji na podstawie wypełnionej umowy. 
 
 

 

 
 

Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla