90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Zadania Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacj Społecznej

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej: Małgorzata Nowakowska-Dróżdż

e-mail: oswiata@pis.lodz.pl
 

 • realizacja, koordynacja i ewaluacja programów edukacyjnych, projektów i kampanii społecznych w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz profilaktyki uzależnień;
 • realizacja, koordynacja i ewaluacja programów rządowych i strategii ogólnokrajowych w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz profilaktyki uzależnień;
 • inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz lokalnymi potrzebami społecznymi;
 • pobudzanie i kształtowanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 • nawiązywanie współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie promocji zdrowia;
 • koordynowanie zadań stacji powiatowych województwa łódzkiego w zakresie oświaty i promocji zdrowia;
 • organizacja konferencji i narad Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
 • zbieranie i opracowywanie materiałów informacyjnych i graficznych, publikowanych na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym „Facebook” WSSE w Łodzi, w tym nadzór redakcyjny;
 • obsługa systemu zarządzania treścią strony internetowej WSSE w Łodzi;
 • przekazywanie ministrowi właściwemu ds. informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie o zmianach w treści tych informacji;
 • wprowadzanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa dot. informacji publicznej;
 • administrowanie podmiotową stroną Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publicznefacebookwodaGrypaKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla