90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Badań Środowiskowych: mgr Mariusz Grzegorczyk  

 
  • badania w zakresie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • badania wody ciepłej w kierunku Legionella spp.
  • badania wody z pływalni w kierunku THM-ów

 

 Oferta badań laboratoryjnych (242.91 KB)

 Instrukcja pobierania próbek wody do spożycia (186.85 KB)

 Instrukcja pobierania próbek wody ciepłej do badań w kierunku Legionella (195.02 KB)

 
 
Współpraca z klientem
 
 
1. Badanie próbek wody realizowane jest na podstawie: 
 
a) umowy jednorazowej lub rocznej - dopuszcza to możliwość zapłaty przelewem, 
 
b) jednorazowego zlecenia – płatność gotówką w kasie WSSE w momencie dostarczenia próbek do badań, 
 
c) w przypadku umowy rocznej realizacja badań odbywa się na podstawie zleceń cząstkowych do każdej jednorazowo dostarczanej próbki/serii próbek, 
 
d) każde zlecenie winno dokładnie wyszczególniać wskaźniki wchodzące w skład realizowanego badania, a także określać dodatkowe informacje, które mają być zawarte w sprawozdaniu z badania. 
 
2. Realizacja pobierania próbek: 
 
a) próbki mogą być pobierane i dostarczane przez Zleceniodawcę (z wyjątkiem szczególnych przypadków określonych wymaganiami PIS) lub przez pracownika PIS, 
 
b) Zleceniodawca, gdy sam pobiera próbki, winien pobrać z Laboratorium WSSE odpowiednie naczynia do pobierania próbek; naczynia można pobierać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 . 
 
3. Próbki wody przyjmowane są: 
 
a) do badań mikrobiologicznych - poniedziałek, wtorek do godz. 13.00, 
 
b) do badań fizykochemicznych - od poniedziałku do piątku do godz. 13.00, 
 
c) próbki do badań należy dostarczyć do Laboratorium w dniu pobrania.
 
4. Za badanie wystawiana jest faktura VAT zgodnie z aktualnym cennikiem (dostępnym do wglądu w Laboratorium WSSE).
 

 

Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla