90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Oddział Laboratoryjny Przygotowania Podłoży

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Przygotowania Podłoży: mgr inż. Jolanta Skalska 
 
 
Oddział stosuje do produkcji sypkie/granulowane podłoża, o udokumentowanej jakości, posiadające certyfikaty jakości producenta. 
 
Produkowane pożywki służą do: 
  • ożywiania uszkodzonych bakterii cechujących się małą aktywnością fizjologiczną, 
  • przechowywania szczepów bakteryjnych, 
  • namnażania bakterii, 
  • badania właściwości fizjologicznych bakterii, 
  • izolowania bakterii z różnego materiału, 
  • określania liczby bakterii, 
  • identyfikacji mikroorganizmów, 
  • określania wrażliwości mikroorganizmów na substancje antybakteryjne. 
 
Przeprowadza kontrolę produkowanych podłóż bakteriologicznych obejmującą: 
  • szczegółową kontrolę jakości szczepami wzorcowymi w stosunku do każdej nowo użytej serii suchej pożywki, 
  • ogólną kontrolę każdej wyprodukowanej pożywki, obejmującą sprawdzenie: cech zewnętrznych, pH, jałowości.
 
Współpraca z klientem
 
1. Wykonanie podłóż bakteriologicznych odbywa się na podstawie: zlecenia, umowy-zlecenia, umowy – rocznej. W przypadku podpisania z klientem umowy długoterminowej (tzw. Umowy Rocznej) realizacja umowy odbywa się w ramach zleceń cząstkowych. 
 
2. Zlecenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500. 
 
3. Termin realizacji zlecenia uzgadniany jest z klientem. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, jakim są podłoża bakteriologiczne (wymagana kontrola jałowości), minimalny termin realizacji to trzy dni robocze od zamówienia do wydania przedmiotu zamówienia. 
 
4. Klient decyduje o sposobie detalizacji zamawianego podłoża, dostarczając wraz z zamówieniem jałowe opakowania (butelki, kolby, płytki Petriego, probówki). 
 
5. Na życzenie klienta do partii podłoża dostarczany jest certyfikat kontroli jakości. 
 
 
Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla