90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Kontakt

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź

tel.: +48 42 25 36 200

fax: +48 42 25 36 219

e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl        Formularz kontaktowy

adres skrytki ePUAP: /wsselodz/skrytka 

 

Telefon alarmowy – tylko w sytuacjach kryzysowych: + 48 697 992 297 (czynny całodobowo)

 

Rzecznik Prasowy
Zbigniew Solarz 

tel.: +48 603 385 070

tel.: +48 42 25 36 217

e-mail: rzecznik@pis.lodz.pl

 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi pracuje
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.05.
 
Sekretariat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi,
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.05.
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, lub Zastępcy 
we wtorki w godzinach 15.00–16.00.
 
Kasa WSSE w Łodzi czynna w godz. 8.00–13.00.
Numer konta: NBP OO/Łódź 45 1010 1371 0083 3822 3100 0000

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi może przetwarzać dane osobowe w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu wymiany informacji IMI w celu komunikacji oraz współpracy pomiędzy administracjami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie prawodawstwa rynku wewnętrznego dotyczącego zawodów regulowanych i usług. 
 
Administratorem danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Dane osobowe mogą być ujawnione organom administracji publicznej państw członkowskich należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli danych, które jej dotyczą, m.in. prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia.
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami.
 
Dane osobowe mogą być ujawnione innym organom administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez WSSE w Łodzi postępowaniami.
 
 
 
facebookSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Dopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpieczny