90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

System Zarządzania

System Zarządzania w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego

W działalności kontrolnej 22 jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”, funkcjonuje system zarządzania, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 marca 2014 r.

System Zarządzania opisany został w następujących dokumentach: 

- Księgach Jakości poszczególnych jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego,

- 10 Procedurach Ogólnych Systemu Zarządzania, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego. 

W celu doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny realizuje zapisy Zarządzenia Nr 6/18 ŁPWIS z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie planowania auditów wewnętrznych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego

Audity wewnętrzne, zgodnie z zatwierdzanymi corocznie przez ŁPWIS „Rocznymi programami auditów wewnętrznych w działalności kontrolnej PIS woj. łódzkiego”, wynikającymi z Zarządzenia Nr 6/18, przeprowadzane są w jednostkach organizacyjnych PIS woj. łódzkiego w okresie: kwiecień - listopad. 

Funkcjonujący system zarządzania zapewnia jednolity sposób wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego.

Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publiczne#SZCZEPIMYSIĘfacebookwodaGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla