90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

Promocja zdrowia

PROMOCJA ZDROWIA

 

Kierunki działań oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikają z założeń Narodowego Programu Zdrowia oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.

Ponadto działalność w zakresie promocji zdrowia jest ściśle związana z aktualnymi problemami i potrzebami zdrowotnymi społeczności lokalnej oraz wynika z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w województwie łódzkim.

 

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej realizuje:

 

INTERWENCJE PROGRAMOWE

1. Profilaktyka Palenia Tytoniu    

a) Przedszkolny program edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”