90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

10 października 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 10.10.2018 r.
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
 
Woda do spożycia nadaje się tylko po przegotowaniu.
 
więcej »
8 października 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.10.2018 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Radomsku.

 

więcej »
8 października 2018
VIII Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”
8 października 2018
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS
6 października 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.10.2018r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Głuchowie.

więcej »
6 października 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 05.10.2018 r.
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wydał decyzje administracyjne stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia na terenie powiatu sieradzkiego:
Charłupia Wielka – z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym,
Słomków Mokry – z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
 
Wodę z ww. wodociągów do celów spożywczych można używać wyłącznie po przegotowaniu.
więcej »
facebookOstrzeżenia publiczneGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla