90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

12 lipca 2018
Zakończył się II „Bieg po zdrowie”

Zakończyła się II edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, opracowanego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii, objętego patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka. W woj. łódzkim program przeprowadzony został w ok. 30% szkół podstawowych (209 placówkach). Uczestniczyło w nim 6071 uczniów i 5135 rodziców/opiekunów dzieci.

Program kierowany jest do uczniów klas IV i ich rodziców/opiekunów. Jego główne cele to opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia (6 z uczniami i 2 z rodzicami) realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod, stymulujących kreatywność i aktywność. Motyw przewodni spotkań to wydarzenia z życia dwojga bohaterów, Natalii i Kuby, uczniów IV klasy szkoły podstawowej.

Zobacz filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli dostępne na kanale YouTube Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

żałobafacebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypaodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla