90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

17 czerwca 2019
Bezpieczne wakacje

Formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizator zgłasza do Kuratorium Oświaty, a szczegółowe informacje na temat organizowanego wypoczynku można znaleźć w elektronicznej bazie https://wypoczynek.men.gov.pl. Nadzór nad wypoczynkiem w zakresie sanitarno-higienicznym sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

W trakcie przeprowadzanych kontroli oceniane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży – m.in. stan czystości pomieszczeń; dostęp do środków utrzymania higieny osobistej (ciepłej wody, mydła, ręczników); sposób zapewnienia opieki medycznej; stan sanitarny bloku żywienia, warunki przechowywania żywności, jej jakość zdrowotna; stan czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

Ponadto pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego, podobnie jak w latach poprzednich, dostarczać będą do placówek letniego wypoczynku dzieci i młodzieży materiały informacyjne (ulotki, broszury) oraz organizować spotkania z uczestnikami dotyczące zagadnień z zakresu promocji zdrowia: ogólnych zasad bezpiecznego wypoczynku; zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych; szkodliwości używek psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków); zasad prawidłowego odżywiania; zdrowego stylu życia.

Rodzice i opiekunowie po wybraniu organizatora wypoczynku z elektronicznej bazy mają prawo wymagać od niego przekazania wszystkich istotnych informacji o wypoczynku. Powinni też wypełnić i przekazać organizatorowi kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku z informacjami na temat stanu zdrowia dziecka, rozwoju psychofizycznego i stosowanej diety, np. na co jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, przeciwko jakim chorobom było szczepione (kwalifikacja lekarska nie jest wymagana).

W przypadku zastrzeżeń/wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych wypoczynku, należy zgłaszać je do właściwej, ze względu na miejsce wypoczynku, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Więcej o bezpiecznym wypoczynku na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do pobrania:

Sars-cov-2 statystykaOstrzeżenia publicznefacebookwodaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla