90-046 Łódź, ul. Wodna 40, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

2 listopada 2020
Informacja Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego skierowana do lekarzy POZ w sprawie zgłaszania zleceń badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym spełniającym kryteria kwalifikacji

INFORMACJA

 

Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego skierowana do lekarzy POZ w sprawie zlecania badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym (pacjenci, którzy nie mogą udać się na wymaz do mobilnego punktu „drive-thru”)

 

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w aplikacji gabinet.gov.pl istnieje możliwość zlecania przez lekarzy POZ, testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym (pacjenci, którzy nie mogą udać się na wymaz do mobilnego punktu pobrań
„drive-thru”, z powodu swojego stanu zdrowia lub braku samochodu w domu).

Przy zlecaniu testu należy zaznaczyć opcję
„POTRZEBA WYSŁANIA KARETKI WYMAZÓWKI”.

W związku z powyższym, nie ma już potrzeby zlecania do WSSE w Łodzi testów,
w dotychczas przyjętej formule, tj. zlecenia przesyłanego na wskazanego maila.


W przypadku wątpliwości, można uzyskać informację pod numerem telefonu: +48 511 865 844 (telefonWSRM w Łodzi).

 

W wyjątkowych przypadkach, gdy lekarz POZ nie będzie miał dostępu do gabinet.gov.pl (np. awaria systemu), przesyła do WSSE w Łodzi zgłoszenie zlecenia wykonania testu, zgodnie z zasadami opisanymi w następujących dokumentach:

 

„INSTRUKCJI ZGŁASZANIA PRZEZ JEDNOSTKI POZ ZLECENIA TESTU W KIERUNKU KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 PACJENTOM NIESAMODZIELNYM SPEŁNIAJĄCYM KRYTERIA KWALIFIKACJI"

Formularzu zlecenia badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym(wersja „pdf”)

Formularzu zlecenia badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym(wersja edytowalna)

 

Informacje dotyczące tej formy zlecania testów można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 782 494 292(telefon WSSE w Łodzi - czynny codziennie w godz.: 8:00 – 19:00).

Sars-cov-2 statystykaKoronawirus_call_centerOstrzeżenia publicznefacebookwodaGrypaKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.Bądź z nami, bądź bezpiecznyWFOŚiGWniepodlegla