90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

8 czerwca 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 czerwca 2018 r. dotyczący jakości wody do spożycia (SUW na ul. Ogrodowej w Wieruszowie)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody na ul. Ogrodowej w Wieruszowie – z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Wieruszowie.

 

Zobacz także:

Archiwum komunikatów Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących jakości wody do spożycia w woj. łódzkim.

facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.odraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla