90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

14 lutego 2018
Zmiany w korzystaniu z solariów

16 lutego br. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów (Dz.U z 2017 r., poz. 2111). Ustawa wprowadza m.in. zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 r.ż., oraz całkowity zakaz reklamy i promocji. Nowym obowiązkiem będzie również umieszczenie w widocznym miejscu informacji o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV. Kto jej nie zamieści albo złamie inne przepisy ustawy, podlega karze od tysiąca do 50 tys. złotych.

Zgodnie z ustawą zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych; w środkach usług informatycznych.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą egzekwować całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solarium oraz kontrolować świadczenie tych usług.

Zobacz:

  •  Wzór informacji (86.54 KB), określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.U. z 2018 r., poz. 275);
  • Solarium wciąż kusi, mimo zagrożenia dla zdrowia (www.mz.gov.pl).
facebookOstrzeżenia publiczneGrypaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla