90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

25 marca 2019
Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczął trzecią edycję Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”. Głównym celem kampanii jest zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej woj. łódzkiego.

więcej »
25 marca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 marca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg Brąszewice)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice – z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

więcej »
25 marca 2019
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 marca 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociągi Burzenin i Grabówka)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin, oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin.

więcej »
22 marca 2019
24 marca – Światowy Dzień Gruźlicy

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) gruźlica jest jedną z dziesięciu najczęstszych przyczyn śmierci na całym świecie. „It's time (Najwyższa pora)”. Tegoroczny temat Światowego Dnia Grużlicy (24 marca) podkreśla konieczność jak najszybszego rozwiązania tego globalnego problemu zdrowotnego.

więcej »
21 marca 2019
Ocena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia Ocenę stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2018 r.

więcej »
20 marca 2019
22 marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody, ustanowiony w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i obchodzony co roku 22 marca, zachęca rządy, organizacje, społeczności i każdego z nas do rozwiązywania problemów systemów wodnych świata. Tegoroczny temat, „Nie pominąć nikogo”, odzwierciedla ideę zrównoważonego rozwoju, której celem jest umożliwienie wszystkim ludziom we wszystkich krajach skorzystanie z rozwoju społeczno-gospodarczego i osiągnięcie pełnej realizacji praw człowieka.

więcej »
facebooklogo stuleciaOstrzeżenia publiczneGrypaodraSzczepienia ochronneSzczepienia.infoDopalaczeOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.ocena wodyBądź z nami, bądź bezpiecznyniepodlegla