90-046 Łódź, ul. Wodna 40, tel.: +48 42 25 36 200, e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

20 czerwca 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczący badań laboratoryjnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zakończyło badania 10 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z indywidualnych studni przydomowych, stanowiących dla mieszkańców jedyne źródło zasilania w wodę do picia, zlokalizowanych w Zgierzu, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pożaru składowiska odpadów oraz rzeki Wrzącej, do której spłynęła część wody ze składowiska odpadów po pożarze. 

więcej »
20 czerwca 2018
Bezpieczne wakacje

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. to czas ferii letnich. Nadzór nad formami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty i zamieszczonymi w elektronicznej bazie https://wypoczynek.men.gov.pl, sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

więcej »
18 czerwca 2018
Uwaga, upał

Duszno, gorąco, zasady bezpieczeństwa podczas upałów...

więcej »
15 czerwca 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczący jakości wody do spożycia (wodociąg w Sypniu)

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Sypniu.

więcej »
15 czerwca 2018
Komunikat nr 3 o kąpieliskach na terenie woj. łódzkiego

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje komunikat nr 3 o kąpieliskach na terenie woj. łódzkiego.

więcej »
15 czerwca 2018
Komunikat Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczący badań laboratoryjnych owoców

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zakończyło badania 5 próbek owoców miękkich (4 próbki truskawek i 1 próbka jagody kamczackiej), pobranych z gospodarstw rolnych znajdujących się w rejestrach państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i zlokalizowanych na terenach, nad którymi przemieszczała się smuga spalin z pożaru składowiska odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu. 

więcej »
facebookKąpieliskaSzczepienia ochronneSzczepienia.infoOstrzeżenia publiczneOcena stanu sanitarnego woj. łódzkiego w 2017 r.Dopalaczeocena wodyBądź z nami, bądź bezpieczny