Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy dotyczący zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy 256 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym 61 u dzieci i 195 u osób dorosłych (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano  590 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne, w tym  95 u dzieci i 495 u osób dorosłych). Od początku sezonu epidemicznego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r. zarejestrowano łącznie 578 zachorowań (w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 704 zachorowania). W województwie łódzkim od 01.01.2019r. do 31.03.2019r. zarejestrowano łącznie 100634 zachorowań, w analogicznym okresie sezonu 2017/2018 zarejestrowano 132375 zachorowań.

Podróżuj bezpiecznie – zaszczep się

   Podróż zagraniczna oprócz wielu miłych wrażeń niesie ze sobą ryzyko zdrowotne, związane z chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi. Przed wieloma egzotycznymi chorobami zakaźnymi możemy ochronić się, stosując szczepienia. Jest to najskuteczniejszy sposób zapobiegania chorobom. Wybierając szczepienia przed wyjazdem za granicę, uwzględnia się wiele czynników, m.in. szczegółowe informacje dotyczące podróży, stan zdrowia, wiek, dotychczasowy stan uodpornienia danej osoby oraz ewentualne przeciwwskazania. Uodpornienie najlepiej rozpocząć ok. 6–8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Więcej informacji o szczepieniach w kontekście podróży zagranicznych zawiera  informacja_szczepienia_podroz_2018 , oprac.WSSE w Łodzi
Wykaz punktów, w których można wykonać szczepienia przed wyjazdem za granicę, oprac. przez Główny Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl)

IV Festiwal Piosenki o Dinusiu

W dniu 28 marca 2019 r.  w Domu Kultury w Łęczycy odbył się IV Festiwal Piosenki o Dinusiu – głównego bohatera programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Program ten realizowany jest na terenie naszego powiatu już od 2008 roku, a koordynowany jest przez  Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Łęczycy. Głównym celem powyższego programu jest edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach  lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Laureaci Festiwalu to:          

 1. miejsce:  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SKJ im. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy
 2. miejsce: Przedszkole NR 4 w Łęczycy
 3. miejsce: Przedszkole  NR 2 w Łęczycy

Wyróżnione placówki to:

Gminne Przedszkole w Górze Św. Małgorzaty, Przedszkole NR 1 w Łęczycy, ZSP w Świnicach Warckich, Gminne Przedszkole w Piątku, Szkoła Podstawowa w Witoni.

Wszystkim placówkom uczestniczącym w Festiwalu składamy serdeczne podziękowania za włożony trud związany z przygotowaniem dzieci do występów. Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników Domu Kultury w Łęczycy za okazaną pomoc przy organizacji Festiwalu oraz do fundatorów nagród dla uczestników: Starostwa Powiatu Łęczyckiego, Urządu Gminy Grabów, Urządu Gminy Świnice Warckie, Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej, NZOZu  MEDAR w Łęczycy, firmy MOTOKRAFT Łukasz Słoczyński.

 

 

Ogólne Wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji

Wytyczne te są jedynym opracowaniem regulującym wykonywanie procedur dekontaminacyjnych w Polsce i stanowią cenny zbiór zasad, które powinny być wdrażane we wszystkich placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych oraz w zakładach usługowych, w których wykonywane zabiegi mogą prowadzić do przerwania ciągłości tkanek ( np. zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, studia tatuażu i odnowy biologicznej).

OGOLNE_WYTYCZNE_2017-2

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla powiatu łęczyckiego w 2018 roku.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z powiatu łęczyckiego w 2018 roku

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy dotyczące środków zastępczych.

W związku z inicjatywą Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącą działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych (NSP) w zakładach pracy na terenie kraju, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy objął działaniami średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie powiatu łęczyckiego. W ramach prowadzonych działań informowano pracodawców oraz służby BHP o zagrożeniach jakie mogą spowodować środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne(NPS) oraz przekazywano materiały edukacyjne w formie ulotek, w celu udostępnienia ich pracownikom. Działania te wynikają z faktu, że w woj. łódzkim w latach ubiegłych odnotowano  wysoką liczbę podejrzeń zatruć, jak i zgonów, w grupie wiekowej powyżej 25 lat.

 

Więcej informacji: dopalacze_ulotka_2019.pdf

Szczepienia ochronne – dla dobra nas wszystkich

Szczepienia uznawane są za jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Chronią nas przed 26 chorobami i zlikwidowały jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych, ospę prawdziwą, która przed wprowadzeniem szczepień uśmiercała co trzeciego mieszkańca ziemi. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szczepienia każdego roku ratują przed śmiercią ok. 2,5 mln osób na całym świecie. Stosowane regularnie i na masową skalę sprawiły, że znacznie zmniejszyła się w Polsce zapadalność m.in. na odrę, świnkę, różyczkę czy wirusowe zapalenie wątroby typu B.

Niestety od kilku lat rośnie w Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta wzrosła ponad 4-krotnie (2013 r. – 7248 odmów; 2017 r. – 30 089 odmów). W I poł. 2018 r. odnotowano 34 273 uchylenia od szczepień, a więc więcej niż w całym 2017 r.

Problem ten zauważalny jest również w woj. łódzkim. W 2017 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, nastąpił dalszy spadek wykonania szczepień obowiązkowych. Dotyczył on większości szczepień wykonywanych u dzieci i młodzieży w 1, 2, 6, 14 i 19 r.ż. Przykładowo, odsetek dzieci w 2 r.ż. zaszczepionych pierwszą dawką przeciwko odrze, śwince i różyczce, w 2011 r. w woj. łódzkim wynosił 84,3%, natomiast w 2017 r. – 72,8%. Przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w 2017 r. zaszczepiono 71,7% dzieci w 14 r.ż. W 2011 r. odsetek zaszczepionych 14-latków przeciwko błonicy i tężcowi wynosił 95,9% .

Jakie konsekwencje przed nami? Niezaszczepienie dziecka może okazać się śmiertelnie groźne dla jego zdrowia. A zwiększająca się liczba osób niezaszczepionych, czyli zmniejszający się odsetek osób uodpornionych – rodzi ryzyko epidemii różnych chorób, występujących teraz sporadycznie.

W ostatnim czasie wokół szczepień ochronnych narosło wiele mitów i półprawd. Należy podkreślić, że szczepionki należą do najskrupulatniej przebadanych i najbezpieczniejszych preparatów medycznych. Podlegają wielu rygorystycznym wymogom w zakresie produkcji, kontroli jakości przed dopuszczeniem do obrotu oraz monitorowania jakości i działań niepożądanych po wprowadzeniu ich do obiegu.

Istotnym elementem kontroli bezpieczeństwa szczepionek jest monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Niepożądany odczyn poszczepienny to nieprawidłowa reakcja organizmu pojawiająca się po zastosowaniu szczepionki, a przyczyną NOP może być m.in. działanie samej szczepionki (np. uczulenie na jej składnik) czy nieprawidłowe jej podanie. W 2017 r. na terenie woj. łódzkiego odnotowano 173 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. W zdecydowanej większości były to łagodne niepożądane odczyny poszczepienne, czyli takie, które nie mają szczególnie dużego nasilenia i charakteryzują się występowaniem miejscowego obrzęku kończyny, miejscowego zaczerwienienia, gorączki. Zarejestrowano 19 poważnych NOP-ów. Nie stwierdzono żadnego przypadku ciężkiego NOP-u.

Pamiętajmy, szczepienia obowiązkowe są nie tylko obowiązkiem. To także przejaw rozsądku, gest altruizmu wobec społeczeństwa oraz wielka troska o najbliższych.

Więcej o szczepieniach 332,szczepienia-ochronne.html

źródło: WSSE w Łodzi

Bezpieczne ferie – list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

 

Zima, czas infekcji

Katar, kaszel, ból gardła… czyli klasyczne dolegliwości w okresie zimowym. W postaci przeziębienia docierają do nas dwiema drogami: kropelkową i styczności z zakażonymi przedmiotami. Objawy utrzymują się przez około 7 dni. Apogeum osiągają zwykle po 3–4 dniach od zakażenia, a potem stopniowo ustępują.

Najlepsze formy obrony? Przedstawiamy kilka wskazówek:

 • Szczepienia ochronne

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie są coroczne szczepienia.

 • Zdrowe odżywianie

Często jedzmy ciepłe posiłki. W diecie nie powinno zabraknąć owoców i warzyw, produktów zbożowych, nabiału, a także odpowiedniej ilości mięsa i ryb.

 • Odpowiednie ubranie

Zaleca się tzw. cebulę, czyli zakładanie na siebie kilku warstw odzieży zamiast jednej grubej kurtki. Należy unikać przegrzania ciała i w razie potrzeby zdejmować odpowiednie warstwy odzieży.

 • Higiena rąk

Wskazane jest częste mycie rąk mydłem i ciepłą wodą – szczególnie po powrocie do domu, przed i po jedzeniu, po skorzystaniu toalety. To bardzo skuteczny sposób na pozbycie się wszelkich zarazków.

 • Aktywność fizyczna

Nawet jeśli pogoda nie zachęca do wyjścia, powinniśmy regularnie przebywać na świeżym powietrzu. Spacery, krótkie biegi, zabawy wzmacniają organizm i poprawiają samopoczucie.

 • Sen

Naszą odporność w dużym stopniu obniżają niedobory snu, dlatego ważne jest wysypianie się. Zalecana dzienna dawka to przynajmniej 7 godzin nieprzerwanego snu. Wskazane jest spanie w pokoju, w którym nie panuje zbyt wysoka temperatura.

 • NIE dla używek

Unikajmy używek takich jak kawa, papierosy czy alkohol. Bardzo negatywnie wpływają na nasz układ odpornościowy i osłabiają organizm w walce z infekcjami.  

 • Luźny” kontakt z chorymi

Jeśli to możliwe, ograniczmy kontakt z chorymi. Gdy widzimy, że w otoczeniu znajduje się kichająca lub kaszląca osoba, starajmy się zachować odległość minimum 1 metra.

Pamiętajmy również, że grypa to nie przeziębienie. Jakie są podstawowe różnice? Grypa rozpoczyna się gwałtownie, natomiast objawy przeziębienia nasilają się stopniowo. Grypie częściej towarzyszy wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni, głowy. W porównaniu do przeziębień, podczas grypy rzadko występuje katar, a typowym objawem jest suchy męczący kaszel (w przypadku przeziębień jest to kaszel mokry).

Co jeszcze? Grypa jest chorobą bardzo groźną. W przeciwieństwie do przeziębienia, może prowadzić do poważnych, wielonarządowych powikłań.

Więcej o przeziębieniu i grypie w publikacji „Grypoodporni radzą”, oprac. w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, organizowanego przez Fundację „Nadzieja dla Zdrowia”. Patronem honorowym Programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

grypoodporni GRYPA

Szczepienie – najlepsza ochrona przed grypą

Styczeń – marzec to w Polsce szczyt zachorowań na grypę. Grypa, pozornie błaha, grozi bardzo poważnymi powikłaniami (m.in. zapaleniem płuc i oskrzeli, mózgu, opon mózgowych czy mięśnia sercowego i osierdzia), które mogą wystąpić u każdego, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Pamiętajmy, że najlepszym zabezpieczeniem jest szczepionka.

Niepokojący jest fakt, że w naszym kraju od wielu lat odnotowuje się bardzo niską wyszczepialność (3,7% wśród całej populacji; 11,4% dla grupy 65+).

Według Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019, szczepienia przeciwko grypie zalecane są m.in. przewlekle chorym dzieciom i dorosłym, osobom w stanach obniżonej odporności, kobietom w ciąży lub planującym ciążę, dzieciom w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 18 roku życia, osobom w wieku powyżej 55 lat.

W sezonie epidemicznym 2017/2018, od 1 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., zarejestrowano w woj. łódzkim 255 866 zachorowań oraz 3 zgony związane z zakażeniem wirusami grypy, zaś w powiecie łęczyckim odnotowano 1058 zachorowań. W analogicznym okresie sezonu 2016/2017 odnotowano w woj. łódzkim 234 257 zachorowań, natomiast w powiecie łęczyckim odnotowano 868 zachorowań.

Pamiętajmy, że szczepionka chroni organizm tylko przez jeden sezon grypowy, dlatego też wskazane jest szczepienie coroczne. Przeciwciała ochronne po szczepieniu przeciwko grypie są wytwarzane w organizmie już 7 dnia od szczepienia, a odporność poszczepienna utrzymuje się zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. 

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na sezon grypowy 2018/2019, jak co roku, przygotowano szczepionki przeciwko grypie o zmienionym składzie w porównaniu z sezonem poprzednim, by zapewnić skuteczną ochronę przed aktualnie występującymi szczepami wirusa grypy.

Więcej o grypie w serwisie Zachorowania na grypę http://pis.lodz.pl/page/458,grypa.html