Komunikaty

POWRÓT DO SZKOŁY Z LEKKIM PLECAKIEM!

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy włączając się w działania profilaktyczne dotyczące rozwiązywania problemu zbyt dużego obciążenia tornistrów szkolnych oraz w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra udostępnia do zapoznania  materiały edukacyjne dotyczące powyższej problematyki.

 

 

Komunikat w sprawie przekroczenia poziomu ozonu

W związku z  ryzykiem przekroczenia  poziomu alarmowego ozonu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy przekazuje zalecenia dla obywateli:

Zalecenia dla ludności szczególnie wrażliwej (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby w wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży) w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (możliwość wystąpienia smogu fotochemicznego), a w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (wystąpienie smogu fotochemicznego) zalecenia dla wszystkich mieszkańców:

a)   unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,

b)  zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,

c)   unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,

d)  korzystanie z porad medycznych.

Zalecenia dla mieszkańców:

a)   korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,

b)  wspólne podróżowanie,

c)   stosowanie zasad ECO-drivingu;

d)  korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

e)   zmniejszenie aktywności na otwartej przestrzeni, unikanie przebywania w pobliżu ruchliwych ulic;

f)    zaniechanie prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów lakierniczych (lub innych) na bazie rozpuszczalników;

g)  ograniczenie/ zaniechanie w miarę możliwości, prac z wykorzystaniem spalinowego sprzętu ogrodniczego lub rolnego.

Ostrzeżenie meteorologiczne: upały!

Instytut Meteorologii i Gospodarki  Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie przed upałami. W dniach 08.08.2018 r. od godz. 12:00 do godz. 20:00 dnia 10.08.2018 r.  prognozuje się wystąpienie upału 2. stopnia na obszarze  województwa łódzkiego.

LDW_STAN_20180807082251

Bezpieczeństwo podczas upałów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy  zachęca do zapoznania się z ulotką informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa podczas upałów.

upaly_2018

 

LEGIONELOZA – INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

I. CO TO JEST LEGIONELOZA I LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC, JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ? KIEDY DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA?

 • LEGIONELOZA JEST ZAKAŹNĄ CHOROBĄ WYWOŁYWANĄ PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA SPP. WYSTĘPUJĄCE W WODZIE.

 • DO ZAKAŻENIA LUDZI DOCHODZI POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLU KROPELEK WODY (AREOZOL WODNO-POWIETRZNEGO) ZAWIERAJĄCYCH BAKTERIE, CHOROBA MOŻE PRZEBIEGAĆ W POSTACI ZAPALENIA PŁUC.

 • LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC (INACZEJ CHOROBA LEGIONISTÓW) TO POWAŻNE, ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC – W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH.

 • CHOROBA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNIE CIĘŻKI PRZEBIEG U OSÓB STARSZYCH I OBCIĄŻONYCH INNYMI CHOROBAMI.

 • CO ROKU W EUROPIE ODNOTOWUJE SIĘ PONAD 1000 PRZYPADKÓW LEGIONELOZOWEGO ZAPALENIE PŁUC U OSÓB, KTÓRE ULEGŁY ZAKAŻENIU W RÓŻNYCH OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO, TAKICH JAK NP. HOTELE, PENSJONATY CZY KEMPINGI.

II. W JAKI SPOSÓB MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA BAKTERIAMI LEGIONELA?

Choroba nie przenosi się pomiędzy ludźmi. Zakażenie bakteriami Legionella następuje w wyniku wdychania aerozoli – mikroskopijnych, niedostrzegalnych gołym okiem kropelek wody, zawierających bakterie, zawieszonych w powietrzu. ABY DOSZŁO DO ZAKAŻENIA, BAKTERIE MUSZĄ DOSTAĆ SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH. PICIE SKAŻONEJ BAKTERIAMI WODY NIE PROWADZI DO ZAKAŻENIA. Podczas picia wody do zakażenia może dojść jedynie w przypadku zakrztuszenia się i aspiracji płynu do dróg oddechowych. Bakterie Legionella żyją w wodzie i namnażają się w sprzyjających warunkach – na przykład w stojącej wodzie w sieciach wodociągowych. By się namnażać, wymagają jedynie odpowiedniej temperatury (między 20°C a 50°C) i obecności w wodzie zanieczyszczeń i osadów (takich jak rdza, glony, kamień wapienny), które wykorzystują jako źródło substancji odżywczych. Ryzyko zakażenia występuje we wszystkich miejscach, w których mogą powstawać aerozole wodne. Ich źródłem mogą być:

 • prysznice i krany

 • baseny typu SPA / wanny typu whirlpool / jaccuzi

 • nawilżacze, urządzenia do terapii oddechowej

 • wieże chłodnicze (chłodnie kominowe) i systemy klimatyzacji

 • fontanny ozdobne, zwłaszcza w pomieszczeniach

 • węże ogrodowe stosowane do podlewania roślin i inne urządzenia ze zraszaniem

Masywnej ekspozycji na zakażenie może sprzyjać długotrwałe przebywanie w środowisku, w którym obecny jest aerozol wodny (hydroterapia, wanny typu whirlpool, etc.). Co roku w Europie odnotowuje się ponad 1000 przypadków legionelozowego zapalenie płuc u osób podróżujących. Większość osób choruje w miesiącach letnio – jesiennych (tj. od czerwca do października), po powrocie do domu z wypoczynku w krajach śródziemnomorskich. W Polsce, pomimo że choroba ta rozpoznawana jest sporadycznie (20-40 przypadków rocznie) występuje znacznie częściej i może być rejestrowana w grupie atypowych zapaleń płuc. W krajach UE, każdego roku rejestrowanych jest co najmniej kilka nowych zachorowań, które związane są z pobytem w hotelach na terenie Polski.

III. KTO JEST NAJBARDZIEJ PODATNY NA ZACHOROWANIE?

Większość zdrowych osób narażonych na kontakt z bakteriami Legionella nie zachoruje. Najbardziej podatne na zachorowanie są osoby:

 • w wieku powyżej 50 roku życia, zwłaszcza mężczyźni

 • palące papierosy (obecnie lub w przeszłości)

 • nadużywające alkoholu

 • u których występują inne choroby, zwłaszcza cukrzyca, niewydolność nerek, przewlekłe choroby płuc

 • z niedoborami odporności np. zakażone wirusem HIV, z chorobą nowotworową, po przeszczepach

Osoby te należą również do grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu legionelozowego zapalenia płuc. JEŻELI W OKRESIE 2 TYGODNI PRZED WYSTĄPIENIEM OBJAWÓW WYJEŻDŻAŁEŚ POZA MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SPĘDZIŁEŚ NOC W HOTELU, KORZYSTAŁEŚ Z WANNY Z HYDROMASAŻEM, LUB UWAŻASZ, ŻE MOGŁEŚ BYĆ W INNY SPOSÓB NARAŻONY NA ZAKAŻENIE TYMI BAKTERIAMI, POINFORMUJ O TYM LEKARZA.

IV. JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC?

Początkowo występują niespecyficzne objawy grypopodobne np.:

 • uczucie ogólnego rozbicia

 • ból głowy

 • szybko narastająca gorączka (temperatura 38°C i powyżej)

 • dreszcze

 • bóle mięśni

Następnie, w ciągu 1 dnia, pojawiają się objawy zapalenia płuc:

 • kaszel – zwykle na początku suchy i nieproduktywny, w odksztuszanej wydzielinie czasami może się pojawi

 • krew

 • duszność

 • ból w klatce piersiowej

Mogą wystąpić również zaburzenia orientacji i splątanie.

Często (u około jednej trzeciej chorych) występują objawy ze strony przewodu pokarmowego:

 • wymioty

 • wodnista biegunka

 • ból brzucha

V. JAK ZAPOBIEGAĆ LEGIONELOZOWEMU ZAPALENIU PŁUC?

PODRÓŻUJĄC, BĄDŹ ŚWIADOMY RYZYKA CHOROBY I JEŚLI WYSTĄPIĄ OBJAWY ZAKAŻENIA, ZASIĘGNIJ NIEZWŁOCZNIE PORADY LEKARSKIEJ. Przeciw legionelozowemu zapaleniu płuc nie można się zaszczepić, dlatego w zapobieganiu ważne jest unikanie sytuacji, w których może dojść do zakażenia. Podróżując zwróć uwagę, czy:

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób publikuje dane adresowe hoteli, które nie wdrożyły satysfakcjonującego planu przeciwdziałania i zapobiegania występowania bakterii Legionella pomimo stwierdzenia przypadków legionelozowego zapalenia płuc wśród swoich gości

 • czy w zajmowanym pokoju hotelowym ciepła woda ma odpowiednio wysoką temperaturę (50°C – 60°C, tj. zbyt gorąca, aby włożyć do niej ręce na dłużej niż kilka sekund), a woda zimna ma odpowiednio niską temperaturę (<20°C)

 • jeżeli zajmujesz pokój, który nie był wcześniej użytkowany, przed pierwszym użyciem prysznica, można odkręcić na kilka minut kran, aby przepuścić przez niego wodę (do osiągnięcia przez nią temperatury podanej powyżej)

 • osoby w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia, np. z niedoborami odporności, powinny unikać sytuacji, w których mogą powstawać skażone aerozole np. korzystania z wanny typu whirlpool, etc.

Przydatne informacje można również znaleźć w ulotce informacyjnej dotyczące legionelozowego zapalenia płuc przygotowanej dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionnares-disease-tourist-accommodation-owners__PL.pdf

VI. KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA?

Po pojawieniu się niepokojących objawów – szczególnie, jeśli szybko narastającej gorączce towarzyszy ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Najczęściej między ekspozycją na bakterie a początkiem objawów upływa 5 do 7 dni, chociaż okres wylęgania choroby może wahać się od dwóch do dziesięciu dni, a jedynie w rzadkich przypadkach objawy mogą wystąpić po dłuższym czasie. To oznacza, że objawy choroby mogą wystąpić jeszcze podczas urlopu/wypoczynku, w czasie którego doszło do kontaktu z wodą, w której były obecne bakterie Legionella. W takim przypadku należy rozważyć zasięgnięcie porady lekarza w miejscu pobytu.

Materiał opracowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny.

Fontanny – do podziwiania, NIE do kąpania!

                   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy przypomina, iż nie należy kąpać się w wodzie z fontanny. Woda w fontannach najczęściej ma obieg zamknięty, czyli krąży w systemie zamkniętym i nie jest wymieniana nawet przez kilka tygodni. Występujące w niej drobnoustroje mogą powodować zmiany skórne oraz negatywnie oddziaływać na układ pokarmowy w przypadku napicia się. Woda w fontannach może być zanieczyszczona przez zwierzęta. Ponadto mogą znajdować się w niej, niebezpieczne dla zdrowia, substancje chemiczne zapobiegające rozwojowi glonów.  Zagrożenie dla zdrowia może wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. Ryzyko to jest mniejsze, gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli. Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają miedzy innymi: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczaniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty itp.) oraz ludzi. Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Zakażenie następuje drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu. Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25–45 stopni C, nie stosowanie dezynfekcji wody, brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest aerozol wodny o średnicy kropel 2.0–5.0 um, które łatwiej osiągają dystalne odcinki dolnych dróg oddechowych. Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, utrzymywanie temperatury wody na poziomie 20 stopni C, dezynfekcja wody (związki chloru, promieniowanie UV). Właściwe zaprojektowanie fontanny powinno zapewniać także laminarny (nie turbulentny) przepływ wody.

Jakość wody w fontannach nie podlega kontroli sanitarnej.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy z dnia 25 czerwca 2018 r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego miejskiego Łęczyca Krzepocin

Na podstawie wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, pobranych w dniach 29.05.2018r., 01.06.2018r. oraz 18.06.2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym miejskim Łęczyca Krzepocin.

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Wakacje to czas wolny od szkoły i obowiązków, nauki czy pracy, który kojarzy się z beztroską, słońcem i zabawą. Obozy, kolonie, wycieczki oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną, to najlepszy sposób na ciekawie spędzony letni czas.

Warto przypomnieć sobie czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę,  aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko pozytywnych, niezapomnianych wrażeń.

Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Szczegółowe informacje dla organizatorów wypoczynku i rodziców znaleźć można na stronie:

 www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy przypomina, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Nadzór w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku  w trakcie ich trwania.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku. Dane teleadresowe dostępne są na tej stronie (http://www.pis.lodz.pl/page/270,stacje-powiatowe.html ).

Patent-na-bezpieczne-wakacje-2018(1)

 

 

INFORMACYJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęczycy  informuje, iż  Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

99-100 Łęczyca

ul. Mickiewicza 18

e-mail: leczyca@pis.lodz.pl

tel. 247212188

Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

„Stop dopalaczom!”

Drodzy Państwo,

W związku z realizowanym w 2018 r. przez komórki Higieny Pracy Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. łódzkiego przedsięwzięciem pod nazwą „Działania edukacyjne uwzględniające problematykę przeciwdziałania używaniu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy” wynikającym z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w związku z szeregiem zatruć środkami zastępczymi na terenie Polski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy udostępnienia ulotkę informacyjną na temat szkodliwości używania dopalaczy.

  ulotka – dopalacze