Komunikaty

Organizacja kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli – komunikat GIS.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy publikuje komunikat GIS  dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Komunikat GIS dot. kąpielisk.

Konkurs – „Oddal to”

Regulamin konkursu – Oddal to

Zaproszenie na „Konferencję „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”

W dniu 9 czerwca 2016 roku w godzinach 1000 – 1300 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w ramach Kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” odbędzie się Konferencja pod hasłem „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”. Podczas konferencji poruszana będzie tematyka dotycząca różnych aspektów zdrowia osób pracujących, zagrożeń środowiskowych i chorób zawodowych, promowania zrównoważonej pracy od początku życia zawodowego, zdrowego starzenia się oraz działań służących poprawie zdrowia pracujących.        Konferencja adresowana jest do pracodawców, osób zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy, samorządów lokalnych, służby zdrowia oraz innych zainteresowanych poruszaną tematyką.  Prelegentami będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zaproszenie na konferencję Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego.

Komunikat o sytuacji w zakresie grypy z dnia 25.04.2016 r.

W okresie od 16.04.2016 r. do 22.04.2016 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy 21 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 nie zarejestrowano przypadków zachorowań na grypę i ich podejrzeń.Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 382 przypadki podejrzeń i zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych.

Kampania informacyjna EuropejskiejAgencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

W dniu 14 kwietnia 2016 roku została rozpoczęta kampania informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, której koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Głównym celem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby przedsiębiorców z przesłaniem, że bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.

Kampanii  przyświecają cztery główne cele:

  1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
  2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
  3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
  4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału. Więcej informacji na stronach poświęconych kampanii:

- strona internetowa EU-OSHA: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages

-    link do strony Kampanii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P34000152491452165180076

Komunikat o sytuacji w zakresie grypy z dnia 18.04.2016 r.

W okresie od 08.04.2016 r. do 15.04.2016 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy 47 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 62 podejrzenia i zachorowania. Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 361 przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych.

Komunikat o sytuacji w zakresie grypy z dnia 08.04.2016 r.

W okresie od 01.04.2016 r. do 07.04.2016 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy 37 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 65 podejrzeń i zachorowań. Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 314 przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych.


Komunikat o sytuacji w zakresie grypy z dnia 1 kwietnia 2016 r.

W okresie od 23.03.2016 r. do 31.03.2016 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy 100 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 69 podejrzeń i zachorowań.Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 277 przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla powiatu łęczyckiego w 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy publikuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie powiatu łęczyckiego w 2015 roku.  Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu łęczyckiego w 2015 r.

Komunikat o sytuacji w zakresie grypy z dnia 23 marca 2016 r.

W okresie od 16.03.2016 r. do 22.03.2016 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy 57 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych. W analogicznym okresie sezonu 2014/2015 zarejestrowano 63 podejrzenia i zachorowania.Od początku sezonu epidemicznego 2015/2016, tj. od 01.09.2015 r., zarejestrowano łącznie 177 przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę oraz zachorowań grypopodobnych.