Kutno, dnia 15.12.2009

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kutnie oferuje do nieodpłatnego przekazania na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 191, poz. 1957) zbędne składniki majątku ruchomego zgodnie z załączonym wykazem.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy do dnia 05.01.2010 o pisemną odpowiedź – numer faksu                            024 355 – 71 – 01.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie:

Zygmunt Rażyński – Kierownik Oddziału Higieny Pracy tel. 0 24 355 – 71 – 04.

 

Lp.

Nazwa i rodzaj składnika

Numer inwentarzowy

Ilość sztuk

Rok produkcji

1

Miernik mikroklimatu MM-01

T-M-8-80-802

1

1994r

2

Całkujący miernik poziomu dźwięku IM-10+ filtr oktawowy OF-10

T-M-8-80-802

1

1997r

3

Maszynka elektryczna 2-płytowa

I-V-43d

1

1983r.

4

Analizator gazu STX-70

I-V-43d

1

1994r.

5

Zestaw kalibracyjny do STX-70

I-V-43d

1

1994r.

6

Miernik dźwięku I-10

I-V-43d

1

1993r.

7

Kalibrator akustyczny KA-10

I-V-43d

1

1990r.

8

Luksomierz L-02

I-V-43d

1

1986r.

9

Luksomierz L-20A

I-V-43d

1

1993r.

10

Katatermometr zwykły

I-V-43d

4

1977r.

11

Katatermometr posrebrzany

I-V-43d

1

1977r.

12

Analizator gazu MG-7 (NO)

I-V-43d

1

1998r.

13

Analizator gazu MG-7 (NOx)

I-V-43d

1

1998r.

14

Pehametr TEL-ECO + 2 elektrody

I-V-43d

1

1993r.

15

Sekundomierz elektroniczny DOG

I-V-43d

1

1999r.

16

Program oceny mikroklimatu

I-X-92c

1

1999/2002

17

Program oceny oświetlenia sztucznego

I-X-92c

1

1999/2002

18

Program doboru ochronników słuchu

I-X-92c

1

1999/2002

19

Program oceny pyłu i hałasu

I-X-92c

1

1999/2002

20

Przetwornik drgań typ 3220 nr fabryczny 3352 - uszkodzony

I-X-92c

1

2002r.

DYREKTOR

POWIATOWEJ STACJI

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

w KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

 

Kutno, dnia 15.12.2009

Informacja o szkoleniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 15.02.2010 r. od godz. 9.00 do 14.00 w budynku PSSE w Kutnie, ul. Kościuszki 14 pokój Nr 11 ( I piętro) odbędzie się szkolenie próbkobiorców w zakresie poboru prób wody z terenu powiatu kutnowskiego.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie się do dnia 31.01.2010 r. telefonicznie, nr telefonu 24 355 71 05 w godzinach od 7.25 do 15.00 lub elektronicznie na adres :

pssse.kutno@pis.gov.pl.

Szkolenie jest bezpłatne.

Program szkolenia

1. Wymagania przepisów prawnych dotyczące nadzoru, monitoringu i kontroli wewnętrznej wody przeznaczonej do spożycia.
2. Aktualne normy dotyczące pobierania, utrwalania i przechowywania próbek wody przeznaczonych do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
3. Techniki pobierania próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych – wybrane aspekty.
4. Rodzaje pojemników / opakowań stosowanych do pobierania próbek do badań laboratoryjnych.
5. Utrwalanie próbek.
6. Transport próbek i ich przyjmowanie w laboratorium.
7. Dyskusja
8. Test sprawdzający 

 

Kutno, dnia 15.12.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 w Kutnie w dniu 1 grudnia br. zorganizował akcję prozdrowotną mającą na celu informowanie i propagowanie wśród uczniów wiedzy nt. HIV/ AIDS oraz jak zabezpieczyć się z przed zakażeniem .

Samorząd uczniowski zorganizował punkt informacyjny, w którym rozdawano ulotki zaś w czasie zajęć  trzyosobowa grupa uczniów przedstawiała we wszystkich klasach szkoły, krótką prezentację na temat HIV / AIDS.

 

Kutno, dnia 11.12.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 10.12.2009r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów / realizatorów IV – edycji Programu Edukacyjnego

“ TRZYMAJ FORMĘ ” w roku szkolnym 2009/2010 .

Program kierowany jest do uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ich rodziców (kontynuacja) .

Głównym c e l e m programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

Kutno, dnia 08.12.2009

W dniu 07.12.2009r. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kutnie wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie zorganizował - etap Rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Celem Olimpiady było wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia .

Formą konkursu była odpowiedź na pytania testowe i osiągnięcie max. 30 punktów.

W etapie rejonowym wzięli udział uczniowie/ laureaci, którzy zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonych olimpiad szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespole Szkół nr 4 Kutno/ Azory .

Komisja konkursowa w skład której wchodzili przedstawiciele Zarządu Rejonowego PCK Kutno i PSSE Kutno- sprawdziła testy, i według otrzymanych przez uczestników konkursu punktów postanowiła nagrodzić :

I Miejsce - Przemysław Bujalski - pkt. 23 z ZS nr 4 Kutno / Azory

II Miejsce - Mariusz Olesiński - pkt 20 z ZSZ nr 2 w Kutnie

III Miejsce - Arkadiusz Sztokfisz - pkt 19 z ZS nr 4 Kutno /Azory

Do etapu wojewódzkiego przechodzi - Przemysław Bujalski za zajęcie I Miejsca .

Kutno, dnia 08.12.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje , że Liceum Ogólnokształcące im.gen.J.H.Dąbrowskiego zorganizowało Tydzień Promocji Zdrowia, podczas którego uczniowie promowali zdrowy styl życia

( higiena osobista , aktywność fizyczna ,zdrowe odżywianie), propagowali walkę z nałogami oraz chorobami zakaźnymi w tym AIDS.

Impreza zainicjowana była przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną Kutno -Oświata Zdrowotna Promocja Zdrowia oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Hasłem przewodnim było:“ ZDROWY STYL ŻYCIA – WOLNY OD NAŁOGÓW ”

Patronat nad całością sprawował Starosta Kutnowski ,który jednocześnie był fundatorem nagród.

Koordynatorkami Tygodnia Promocji Zdrowia w szkole były panie Marzanna Wojtczak –Żukowska oraz Alicja Jaros.

 

Kutno, dnia 01.12.2009

W dniu 1 grudnia br. w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie związane z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS. Gospodarzem spotkania był Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego. Uczestnikami spotkania byli m.in. laureaci wojewódzkiego konkursu plastycznego ph. “Młodzi kontra HIV” organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi .

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS były okazją do zaprezentowania wyróżnionych plakatów oraz nagrodzenia ich laureatów Laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody z rąk Włodzimierza Fisiaka.

Wśród nagrodzonych laureatów była uczennica Liceum Ogólnokształcącego im.gen. J.H.Dąbrowskiego – Magdalena Skowrońska .

 

Kutno, dnia 01.12.2009

NIE DAJ SIĘ GRYPIE
Co mogę zrobić, aby ochronić siebie i innych przed grypą?

 

Kliknij aby pobrać całą ulotkę informacyjną/prezentację w formacie pdf >>>

 

 

Kutno, dnia 27.11.2009

W dniu 26 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie odbyło się spotkanie uczniów klas III c i III c z p.Jolantą Dudkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie – Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia ,która przeprowadziła pogadankę nt. przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej ,higieny otoczenia, jak należy postępować aby nie zachorować na choroby zakaźne.

Wychowawczyniami w/w klas są p. Dorota Walczak i Grażyna Stolińska.

 

Kutno, dnia 27.11.2009

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

Wirusem HIV zaraża się każdego dnia około 16 tysięcy osób. Szacuje się, że od 1981 do 2010 roku z powodu AIDS umrze 20 milionów ludzi. 1 grudnia już po raz dwudziesty obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.

Dzień ten ma zwrócić uwagę społeczeństwa na walkę z AIDS, a także konieczność udzielania pomocy ludziom zakażonym HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.

HIV jest skrótem od angielskiego określenia wirusa osłabiającego odporność immunologiczną człowieka. Można z nim żyć przez wiele lat nawet nie wiedząc o tym, że czyni już spustoszenia w naszym organizmie. Zdecydowana większość osób zakażonych wirusem HIV wcześniej czy później zachoruje na AIDS – nabyty zespół niedoboru odporności.

Na koniec 2008r. stwierdzono, że w Polsce 48 % osób nabyło zakażenie drogą używania narkotyków,  19 % drogą ryzykownych zachowań heteroseksualnych ,12,8% drogą ryzykownych zachowań homoseksualnych ( M) , 17 % nieznana droga zakażenia oraz 2,4 % zakażenie dzieci od matek z HIV +.

Ryzykowne zachowania seksualne stanowią drugą co do częstości drogę zakażenia wirusem HIV w Polsce.

Najczęściej zakażają się osoby będące w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. Z danych Państwowego Zakładu Higieny wynika, że od 1985 do IX. 2009 w Polsce odnotowano 12 579 przypadków zakażeń, 2289 zachorowań na AIDS i 1019 zgonów

Co roku Światowy Dzień AIDS obchodzony jest pod innym hasłem, odpowiadającym kampaniom, które skierowane są do różnych grup społeczeństwa. Od 2005 do 2010 roku Światowe Dni AIDS przebiegają pod hasłem “Zatrzymaj AIDS. Dochowaj obietnicy”.

Polacy posiadają wiedzę na temat HIV/AIDS, jednak nie stosują jej w życiu codziennym. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich ryzykownych zachowań i nie odnoszą możliwości zakażenia HIV do siebie. Krajowe Centrum ds. AIDS w czerwcu 2008 r. roku rozpoczęło Ogólnopolską Kampanię Społeczną dot. HIV/ AIDS ph. “Wróć bez HIV”.

Etap V Kampanii przypada podczas obchodów Światowego Dnia AIDS 1 grudnia 2009r.

Kampania skierowana była do aktywnych seksualnie osób w wieku 18-35 lat, wyjeżdżających za granicę i podróżujących po Polsce. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego to właśnie one stanowią najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące. Taki wyjazd często oznacza rozłąkę ze stałym partnerem, co może skłaniać do poszukiwania nowego partnera seksualnego. Celem kampanii było nakłonienie osób aktywnych seksualnie do wykonywania testów w kierunku HIV.

Więcej informacji na str.internetowej http://www.aids.gov.pl/

Kierownik Oddziału Epidemiologii

PSSE Kutno

Sylwia Lewandowska

 

Kutno, dnia 27.11.2009

Konkurs na plakat “Młodzi kontra HIV” rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs na plakat “Młodzi kontra HIV” promujący zdrowy styl życia, popierający postawy tolerancji oraz przestrzegający młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, skutkujących zakażeniem HIV. Laureatów wyłoniło Jury konkursu powołane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi .

Prace laureatów zostaną zamieszczone w wydanym kalendarzu okolicznościowym na 2010 rok.

Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych laureatom odbędzie się w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS 1 grudnia 2009 r. o godz. 10°° w Dużej Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego , Al. Piłsudskiego 8.

Wśród laureatów uczennica Liceum Ogólnokształcącego im.Gen.J.Dąbrowskiego w Kutnie - Magdalena Skowrońska, która na etapie powiatowym zajęła II miejsce.

 

W załączeniu pełna lista laureatów ( PDF )

 

Kutno, dnia 20.11.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje że w dniu 20.11.2009 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowych Konkursów Plastycznych Konkurs ph. „ Wolność bez nałogów ” zorganizowany był pod Patronatem Prezydenta Miasta Kutno w szkołach podstawowych zaś konkurs

ph. „Młodzi kontra HIV ” pod Patronatem Starosty Kutnowskiego zorganizowany był w szkołach ponadgimnazjalnych.

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Kutnie (Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia ) oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie i Urzędu Miasta Kutno- wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Gościnnie dla wszystkich uczestników imprezy wystąpiły dzieci z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kutnie ,które przedstawieniem o zdrowiu oraz piosenkami uświetniły uroczystość.

 

Kutno, dnia 20.11.2009

W dniu 19 listopada br. dzieci z wszystkich grup w Przedszkolu Miejskim nr 17 „Niezapominajka " w Kutnie włączyły się w raz z nauczycielkami do działań prozdrowotnych mających na celu utrwalanie zasad przestrzegania higieny osobistej oraz poznawania zasad zdrowego odżywiania .

Podczas zajęć 3-4- 5- i 6- latki wykonywały kolorowe kanapki ,soki ,pasty i sałatki owocowo –warzywne oraz prezentowały prawidłowe mycie rąk.

Dzieci spotkały się także z pracownicami Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie p.Jolantą Dudkiewicz i Katarzyną Pijewska , które mówiły jak ważne jest przestrzeganie higieny osobistej, a w szczególności częste mycie rąk ,by ustrzec się przed zachorowaniem na GRYPĘ.

Koordynatorką działań prozdrowotnych w placówce jest pani Izabela Maj.

 

Kutno, dnia 18.11.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 16 listopada br. komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Kutnie oraz Urzędu Miasta Kutno oceniła prace plastyczne, które wpłynęły na Powiatowy Konkurs Plastyczny ogłoszony pod patronatem - Prezydenta Miasta Kutno - pod hasłem “ Wolność bez nałogów ” .

Konkurs zorganizowany był na terenie miasta Kutno wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawowych - nr 1, nr 4 , nr 5 , nr 6 , nr 9 w Kutnie.

Celem konkursu była : profilaktyka uzależnień od alkoholu, nikotyny i narkotyków ,uwrażliwienie młodzieży szkolnej na problematykę szkodliwego wpływu nałogów na zdrowie poprzez przedstawienie w formie plastycznej wyobrażeń młodzieży szkolnej na temat zgubnego na zdrowie wpływu alkoholu, nikotyny i narkomanii oraz budzenie czynnych postaw wśród młodzieży i kształtowanie zachowań prozdrowotnych .

Udział w konkursie wzięli uczniowie z 5 szkół podstawowych .Wpłynęło 60 prac plastycznych

Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić prace wykonane przez uczniów :

-Dominikę Cebulę z kl. VI a

- Katarzynę Matuszak z kl.IV a

- Katarzynę Mujtę z kl. V b

- Joannę Andziak z kl. VI f

- Magdalenę Ćwirko – Godycką z kl. VI f - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie

- Zuzannę Kawkę z kl.VI a - Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie

- Natalię Kusiak z kl. IV c

- Aleksandrę Kajak z kl. V e

- Katarzynę Jędrzejczyk z kl. V d

- Natalię Karbowską z kl. VI b - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie

Dodatkowo PSSE w Kutnie -Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia – postanowiła nagrodzić prace uczniów :

- Katarzynę Tomczak z kl. VI a ze - Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie

- Natalię Jędrzejewską z kl. IV c ze - Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie

 

Kutno, dnia 18.11.2009

STOP papierosom !

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna “Papierosy pożerają Cię żywcem” adresowana do ludzi w wieku 20 – 59 lat .

Ma propagować zdrowy tryb życia i pokazać palaczom, że nie są osamotnieni w walce z tym niebezpiecznym nałogiem. Rocznie na choroby odtytoniowe umiera w Polsce około 70 tysięcy osób.

Po papierosa sięga co trzeci Polak. Co drugi palacz dziennie wypala ich około 20. Teraz do zerwania z nałogiem zachęca nowa kampania antytytoniowa. Oprócz informacji o zagrożeniach dla zdrowia organizatorzy kampanii wskazują miejsca, gdzie palacze mogą uzyskać wsparcie w walce z nałogiem. W ramach kampanii odbędą się także spotkania z młodymi ludźmi. Kampania potrwa do 13 grudnia.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy mogą zadzwonić do Poradni Pomocy Palącym – 801 108 108.

Ponadto przypominamy ,że w dniu 19 listopada 2009 r. w ramach ogólnopolskiej akcji “ Rzuć palenie razem z nami ” obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia .

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia stara się zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych , społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu koncentrując się każdorazowo na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu.

Światowy Dzień Rzucania Palenia jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.

Polecamy : strona internetowa - www.promocjazdrowia.pl

ZOBACZ 2 SPOTY REKLAMOWE :

http://www.youtube.com/watch?v=TzmV5MXZdeM

http://www.youtube.com/watch?v=XjlHm5g98iQ

 

 

Kutno, dnia 16.11.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 2009.11.13 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyło się szkolenie dla personelu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej odpowiedzialnego z a wykonawstwo szczepień ochronnych oraz opiekę profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo –wychowawczych.

Tematyka szkolenia dotyczyła m.inn. szczepień ochronnych (obowiązkowych i zalecanych ),Inwazyjnej Choroby MENINGOKOKOWEJ , PNEUMOKOKÓW oraz obchodzonego 16 listopada - Światowego Dnia Bez Antybiotyków .

Organizatorzy szkolenia- Oddział Epidemiologii oraz Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia.

 

 

 

Kutno, dnia 16.11.2009

 

MŁODZI O ZDROWYM STYLU ŻYCIA - WOLNYM OD NAŁOGÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kutnie był inicjatorem zorganizowania w Liceach Ogólnokształcących na terenie miasta Kutno Akcji/Imprezy Prozdrowotnej ph.” ZDROWY STYL ŻYCIA – WOLNY OD NAŁOGÓW”

W dniu 10.11.2009 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.Jana Kasprowicza w Kutnie mogli skorzystać z wykładów i warsztatów prowadzonych przez zaproszonych specjalistów na temat profilaktyki raka piersi , profilaktyki zakażeń HIV/AIDS” oraz zdrowego stylu życia.

Młodzież uczestniczyła w pokazach /szkoleniach udzielania I- wszej pomocy przedmedycznej prezentowanej przez Straż Pożarną .

Uczniowie przygotowali spektakl o krótkiej historii przezwyciężania nałogu oraz życia z HIV pt.” Odzyskane nadzieje”.

Zorganizowano szkolny konkurs wiedzy HIV/ AIDS dla chętnych uczniów klas I-szychi II –gich, propagowano wiedzę o zdrowym stylu życia poprzez rozdawanie ulotek, rozwieszenie plakatów, wykonanie gazetki szkolnej ,projekcję filmów edukacyjnych.

W czasie przerw emitowane były prezentacje multimedialne wykonane przez młodzież oraz wyniki sondy ulicznej wykonanej przez młodzież z klasy I a.

Przez cały dzień każdy uczeń mógł zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi .

 

Kutno, dnia 16.11.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniach 2- 6 listopada br. dzieci z grupy III (5 i 6 latki) Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 “Jarzębinka” w Kutnie - włączyły się wraz z nauczycielkami p.Krystyną Kucharską i Sylwią Minkuszek do

działań prozdrowotnych mających na celu utrwalanie zasad przestrzegania zasad higieny osobistej szczególnie w okresie wzmożonej zachorowalności na grypę oraz poznawania zasad zdrowego odżywiania.

Dzieci z puzli układały piramidę zdrowia, oglądały teatrzyk “Mikroby” -mówiący o tym co robić by być zdrowym, wykonywały prace plastyczne o mikrobach oraz prezentowały prawidłowe mycie rąk i zasłanianie ust podczas kaszlu.

 

Kutno, dnia 16.11.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym dla słabo słyszących nr 2 w Kutnie nauczycielki - Anna Dziedziczak i Agnieszka Sodulska zorganizowały „Tydzień Zdrowia ” w trakcie którego uczniowie poprzez udział w warsztatach

utrwalali wiedzę na temat profilaktyki grypy, kiedy należy iść do lekarza , jak się ubierać by nie zachorować oraz jak ważne jest dla zdrowia spożywanie owoców i warzyw .

 

 

Kutno, dnia 06.11.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w ramach realizowanego Programu Edukacyjnego Antytytoniowego “Czyste powietrze wokół nas”

w Szkole Podstawowej nr 5 w Kutnie ( 03.11.2009r), dzieci z kl. ”O” uczestniczące w warsztatach programowych spotkały się z p. Jolantą Dudkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie ,która omówiła zagadnienia dot. zdrowego, bezpiecznego stylu życia oraz szkodliwego wpływu palenia papierosów i “biernego palenia ” na zdrowie człowieka.

Program stanowi pierwsze ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci i młodzieży.
Ma charakter profilaktyczny . Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

Kutno, dnia 30.10.2009

18 listopada

EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach .

Celem Dnia jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożenia dla zdrowia publicznego jakim jest antybiotykooporność oraz promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Na stronie internetowej : http://www.antybiotyki.edu.pl/program_download.php

zobaczyć można wystawę plakatów on-line, odsłuchać spotu radiowego oraz obejrzeć spot telewizyjny.

 

Kutno, dnia 29.10.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że 24 listopada 2009r. w auli Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 odbędzie się IV Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna - “Zdrowie Nastolatki ” .
Konferencja skierowana jest do : przedstawicieli władz lokalnych , dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz pracowników zajmujących się organizacją żywienia w szkołach .

Ideą konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń, sposobów im zapobiegania i trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży w wieku szkolnym, przedstawienie programów profilaktycznych, wymiana doświadczeń oraz zawiązanie koalicji na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszenia – w siedzibie PSSE Kutno ul.Kościuszki14 - pok.12

 

Kutno, dnia 23.10.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w szkołach ponadgimnazjalnych trwał konkurs plastyczny

“ Młodzi kontra HIV ” na zaprojektowanie plakatu promującego zdrowy styl życia ,promującego postawy tolerancji i pomocy dla osób żyjących z HIV , przestrzegającego młodzież przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych skutkujących zakażeniem HIV.

Organizatorami etapu powiatowego konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kutnie oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Udział wzięło 5 szkół z których ogółem wpłynęło 15 prac.

Był to - Zespół Szkół nr 2 w Kutnie, Zespół Szkół nr 3 w Kutnie Zespół Szkół nr 4 w Kutnie , I-Liceum Ogólnokształcące w Kutnie oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kutnie.

Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Wybrano komisyjnie trzy prace plastyczne uczniów do nagród na etapie powiatowym ,które jednocześnie przekazane zostaną do Współorganizatora Konkursu-Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Łodzi

na etap wojewódzki .

 1. Martyna Kozodój – Zespól Szkół nr 3 w Kutnie

 2. Magdalena Skowrońska – Liceum Ogólnokształcące im.Gen.J.H.Dąbrowskiego w Kutnie

 3. Angelika Matusiak – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie.

Ponadto Komisja Konkursowa na etapie powiatowym postanowiła wyróżnić trzy prace plastyczne uczniów

 

Kutno, dnia 22.10.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje , że w dniu 21.10.2009 r. w siedzibie PSSE Kutno odbyło się z udziałem kadry pedagogicznej szkół podstawowych z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego SZKOLENIE do dwóch Pogramów Edukacyjnych, które będą realizowane w roku szkolnym 2009/ 2010 :

- Programu Edukacji Antytytoniowej pt :“ Czyste powietrze wokół nas II edycja – kierowany do uczniów klasy „O” z 11 szkół podstawowych

- Program Edukacyjny dot. profilaktyki gruźlicy pt. ”Poznaj swoje płuca” I edycja – kierowany do uczniów klas I - VI z 5 szkół podstawowych.

Szkolenie prowadziły koordynatorki poszczególnych programów - p. Jolanta Dudkiewicz i Katarzyna Pijewska ,które w formie prezentacji multimedialnej przedstawiły założenia i metodykę realizacji programów.

Zaproszona na szkolenie mgr Bożena Jakubowska z SP ZOZ Kutno, przeprowadziła wykład nt. budowy i funkcji układu oddechowego, charakterystycznych objawów chorób układu oddechowego oraz przyczyn powstawania tych chorób .

 

Kutno, dnia 22.10.2009

W dniu 16.10.2009r. Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Kutnie wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Żychlin oraz NZOZ „ALMAMED” w Żychlinie przeprowadziła Akcję Prozdrowotną ph. ” RAZEM DLA ZDROWIA” ,której celem była aktywizacja środowisk wiejskich w działaniach na rzecz umocnienia zdrowia i propagowania zachowań prozdrowotnych.

Akcja głównie skierowana była do mieszkańców miasta i gminy Żychlin - Kobiet w wieku 50-69 lat ,które mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych prowadzonych przez pracowników NZOZ „MEDICA” z Łodzi.

Dzięki zaangażowaniu całego fachowego personelu medycznego NZOZ „ALMAMED „ mieszkańcy mogli skorzystać z pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cukru we krwi , poradnictwa lekarsko - pielęgniarskiego”. Rozdawano ulotki dot. profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, raka prostaty ,zdrowego odżywiania, szkodliwego wpływu na zdrowie palenia tytoniu. Uczennice z Zespołu Szkół w Żychlinie uczestniczyły w pogadankach oraz pokazach samobadania piersi (na fantomie), które prowadziła położna Helena Chróścik z Prywatnej Praktyki Lekarskiej –lek.med.R.Karasia.

Ponadto w ramach w/w akcji prozdrowotnej także dzięki uprzejmości

NZOZ „ MEDICA” w Łodzi na terenie gm. Bedlno w dn. 17.10.2009 – wykonywano badania mammograficzne dla kobiet .

Ogółem z akcji prozdrowotnej skorzystało ok.400 osób zaś z samych tylko badań mammograficznych podczas obydwu akcji skorzystało – ok.200 kobiet.

 

 

 

Kutno, dnia 12.10.2009

 

20 PAŹDZIERNIKA - ŚWIATOWY DZIEŃ OSTEOPOROZY

 

Kutno, dnia 12.10.2009

Październik jest miesiącem poświęconym szerzeniu wśród kobiet świadomości zagrożenia rakiem piersi oraz profilaktyki tej choroby , dlatego w ramach obchodów

Październik miesiącem walki z rakiem piersi ”

młodzież z Bursy nr 1 w Kutnie wykonała ekspozycję wizualną , rozdawała ulotki oraz uczestniczyła w spotkaniu z panią psycholog oraz przedstawicielką Stowarzyszenia „ Kutnowski Klub AMAZONEK ” .

Koordynatorem działań w placówce była pani psycholog – Joanna Szczepańska ,zaś osobami wspierającymi całość działań prozdrowotnych- wychowawczynie :

Sylwia Stelmachowicz - Peda , Aleksandra Lewandowska ,

Kinga Dregier oraz Agnieszka Bielawska.

 

Kutno, dnia 09.10.2009

 

“Zdrowy – higieniczny oraz bezpieczny dzień ucznia ".

Pod tym hasłem w dniu 08.10.2009 przeprowadzone zostało spotkanie Jolanty Dudkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Kutnie – Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia z uczniami klasy IVc Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie ,której wychowawczynią jest p.Ewa Szarata.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wiadomości dot. zdrowego stylu życia, jak i dlaczego należy dbać o higienę osobistą i otoczenia oraz o bezpiecznych zachowaniach mających wpływ na zdrowie.

 

Kutno, dnia 07.10.2009

W dniu 05.10.2009r. Kierownik Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie pani Sylwia Lewandowska przeprowadziła spotkanie z rodzicami i pracownikami Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego “Niezabudka” w Kutnie podczas którego omówiła zasady zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych.

 

Kutno, dnia 04.10.2009

Uczniowie klasy II D, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie

której wychowawczynią jest Pani Urszula Salwa z inicjatywy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia -PSSE Kutno w miesiącu wrześniu br. włączyli się do działań w ramach akcji prozdrowotnej antytytoniowej “Rzuć palenie razem z nami” i wykonali prace plastyczne zgodnie z hasłem

“ Zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia tytoniu”.

Wyróżniono 3 prace ,których autorzy zostali nagrodzeni książkami tj. Kacper Gruchot , Julia Dźwinacka oraz Julka Woźniak.

prace oraz nagrodzeni

 

 

Kutno, dnia 04.10.2009

W dniu 01.10.2009r. w Szkole Podstawowej w Imielnie odbyło się spotkanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie - Celiny Marciszewskiej z gronem pedagogicznym oraz rodzicami uczniów. Tematem spotkania były profilaktyka chorób zakaźnych w tym grypy AH1N1, świerzbu, wszawicy oraz podstawowych zasad higieny obowiązujących w szkole i w miejscu zamieszkania dzieci.

 

Kutno, dnia 29.09.2009

 

Obowiązki osób utrzymujących psy

Kutno, dnia 25.09.2009

 

W dniu 19 września 2009r. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kutnie włączyła się do imprezy prozdrowotnej dla społeczności lokalnej m.Kutno, którą wraz z Zarządem PCK Kutno zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pracownice z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadziły dla dzieci i młodzieży konkursy wiedzy o zdrowiu oraz na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej i jak postępować aby nie zachorować .

 

Kutno, dnia 15.09.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie oraz Prezydent Miasta Kutno zorganizowali w dniu 14. 09. 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno szkolenie kierowane do Dyrekcji i grona pedagogicznego placówek nauczania i wychowania z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego dotyczące działań profilaktycznych w przypadku Nowej Grypy A H1N1.

Wykładowcy:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie Celina Marciszewska oraz Kierownik Oddziału Epidemiologii- Sylwia Lewandowska

 

Kutno, dnia 09.09.2009

RAK !!!

 

Dla kobiet

Dla mężczyzn

 

 

Kutno, dnia 09.09.2009

 

W dniu 07.09.2009r. przedstawicielki Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie wręczyły wychowankom w Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej “Tęcza” w Kutnie nagrody rzeczowe za udział w konkursie plastycznym

ph. “ ZDROWY I BEZPIECZNY STYL ŻYCIA ”, który

zorganizowany został wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kutnie - fundatorem nagród.

 

 

Kutno, dnia 01.09.2009

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

- EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM - informacja

(SPOT REKLAMOWY )

PDF :

- Cztery kroki aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka

- Jakie korzyści wynikają z rzucenia palenia

- Bierne Palenie – pytania i odpowiedzi

 

 

Kutno, dnia 29.08.2009

 

9 września : ŚWIATOWY DZIEŃ F A S

FAS - Zespół Alkoholowy Płodu

Ciąża bez alkoholu

Kutno, dnia 29.08.2009

KONFERENCJA PRASOWA

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 27.08.2009 r. o godz.10.00 w siedzibie PSSE Kutno odbyła się    KONFERENCJA PRASOWA.

Tematyka konferencji dotyczyła :

 1. Przygotowania szkół z powiatu kutnowskiego do nowego roku szkolnego - Mł. Asystent Katarzyna Pijewska Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
 2. Racjonalnego odżywiania dzieci i młodzieży na podstawie przeprowadzonej ankiety w szkołach podstawowych i gimnazjach roku szkolnym 2008/2009.
 3. Obciążenia uczniów tornistrem na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2008.- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie - Celina Marciszewska

4. Nowa GRYPA A H1N1 - Propozycja zaleceń dla szkół .- Kier.Oddz.Epidemilogii- Sylwia Lewandowska

 

Kutno, dnia 25.08.2009

Nowy program

“ Owoce w szkole”

 

Kutno, dnia 21.08.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje o zakończonym konkursie plastycznym ph. “ ZDROWY I BEZPIECZNY STYL ŻYCIA ” , który zorganizowany został przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Kutnie oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie i kierowany był do wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu miasta Kutno oraz pow.kutnowskiego

Celem konkursu było :

- promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia ,propagowanie wśród wychowanków zasad bezpiecznych zachowań w domu, na drodze i w obliczu innych zagrożeń dnia codziennego, kształtowanie wrażliwości na zagrożenia i umiejętności prawidłowego zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach oraz kształtowanie nawyków poczucia

odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.

Ogółem wpłynęło 9 prac plastycznych z 2 placówek - z Franciszkowa gm. Łanięta oraz “Tęcza” w Kutnie .

Komisja konkursowa oceniła prace plastyczne pod względem tematyki, przesłania w nich zawartego oraz jakości wykonania .

Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Kutnie.

 

Kutno, dnia 05.08.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje o nowej ofercie specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Polską Fundację Pomocy Humanitarnej “Res Humanae” w roku 2009 adresowanych do :

- nauczycieli , katechetów, instruktorów i pedagogów szkolnych

w zakresie narkomanii oraz HIV /AIDS.

I etap szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i problemów HIV/ AIDS :

28 września – 1 października 2009r.

19 - 22 października 2009r.

II etap szkoleń dot. psychologicznych ,społecznych i medycznych aspektów wiedzy o narkomanii oraz zagadnienia dot. HIV/AIDS :

5 - 8 października 2009r.

26 - 29 października 2009r.

Wszystkie informacje dotyczące planowanych terminów szkoleń, kosztów oraz formularzy zgłoszeń można otrzymać w PSSE-Kutno

(Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia tel. 024 355 71 06 ) oraz umieszczone są na stronie internetowej Fundacji :

http:// www.reshumanae.neostrada.pl

 

Kutno, dnia 27.07.2009

“BLIŻEJ SIEBIE - DALEJ OD NARKOTYKÓW ”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, przypomina o stronie internetowej KRAJOWEGO BIURA ds. Przeciwdziałania Narkomanii http://www.narkomania.org.pl , gdzie każda osoba stykająca się z problemem narkomanii - zarówno osoby młode, rodzice ,nauczyciele i specjaliści zajmujący się terapią osób uzależnionych od narkotyków, mogą uzyskać anonimową bezpłatną pomoc specjalistów oraz niezbędne informacje, porady i adresy poradni . Prezentowane są także książki i czasopisma dotyczące problemu narkotykowego.

Do pobrania ( PDF) :

PORADNIK DLA RODZICÓW pt.: Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem"

 

Kutno, dnia 24.07.2009

 

" Żródło - Ministerstwo Zdrowia"

Kutno, dnia 24.07.2009

 

POZNAJ GRZYBY – UNIKNIESZ ZATRUCIA

BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE GRZYBÓW

UDZIELANE SĄ PRZEZ GRZYBOZNAWCÓW

Rozpoczął się czas grzybobrania ! Na terenie powiatu kutnowskiego grzybów jest na razie jeszcze mało. Należy jednak zawsze pamiętać, że " wszystkie grzyby są jadalne, lecz niektóre tylko raz". Każdy zbieracz - w razie jakichkolwiek wątpliwości - może skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawców którzy ocenią grzyby pod względem przydatności do spożycia.

Na targowicy w Kutnie przy ul.Narutowicza w każdy targ grzyboznawcy z PSS “SPOŁEM” udzielają niezbędnych informacji - od godz. 5°° p. Kubiak Wiesław oraz od godz. 9°° p. Sadowski Mirosław .

Ulotki o zatruciach grzybami - do pobrania

 

Kutno, dnia 16.07.2009

“ Zdrowe i bezpieczne wakacje”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, żew dniu 15.07.2009r. p. Jolanta Dudkiewicz i Katarzyna Pijewska z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadziły pogadankę o tematyce zdrowotnej dla dzieci przebywających na półkolonii na Dybowie k/Kutna zorganizowanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kutnie.

Podczas spotkania wspólnie rozwiązywano krzyżówkę z hasłem “Zdrowe i bezpieczne wakacje” . Dzieci utrwalały wiedzę nt. higienicznego i bezpiecznego stylu życia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm człowieka. Ponadto uczestnikom półkolonii przekazano informacje na temat grypy A H1N1, jak właściwie postępować aby ustrzec się przed zachorowaniem.

Aktywni uczestnicy spotkania otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

 

Kutno, dnia 02.07.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że Krajowe Centrum ds.AIDS we współpracy z firma NEYTOX stworzyło aplikację “ Mobilny Informator o HIV/AIDS ", pozwalającą szybko i dyskretnie uzyskać rzetelną informację na temat, m.in.: dróg zakażenia HIV, zachowań ryzykownych, zmniejszania ryzyka zakażenia i testowania w kierunku HIV (także adresy punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać test anonimowo i bezpłatnie). Aby zainstalować aplikację w swoim telefonie należy wejść, bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego, na stronę internetową www.mia.aids.gov.pl Po połą -czeniu z podanym adresem nastąpi instalacja aplikacji. W telefonie powinien być poprawnie skonfigurowany profil połączenia WAP. Za połączenie WAP może zostać pobrana opłata przez operatora, zgodnie z cennikiem usług.
Istnieje także możliwość pobrania plików aplikacji na komputer, w celu instalacji aplikacji z komputera na telefon. Możliwość i sposób instalacji aplikacji na telefonie z plików pobranych na komputer zależy od modelu telefonu.

Więcej informacji na str.internetowej http://www.aids.gov.pl/

ULOTKA

 

Kutno, dnia 02.07.2009

WŚCIEKLIZNA - Informacja

Kutno, dnia 30.06.2009

 

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Kutnie w ciągu całego roku szkolnego 2008/2009 realizowali III edycję Programu Edukacyjnego “Trzymaj Formę!” w wielu ciekawych formach m.in. wycieczki rowerowe oraz biwaki, pogadanki, spotkania, konkursy plastyczne, międzyklasowe rozgrywki sportowe, wieloosobowe piramidy gimnastyczne.

Uczennice klasy III g Walczak Paulina i Wesołowska Klaudia przystąpiły do

I Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego “Jem smacznie, zdrowo i kolorowo” zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Uczennice przygotowały recepturę na 5 porcji potrawy, zdjęcie potrawy i opracowały ulotkę informacyjną w formie elektronicznej.

Uczniowie wyróżnieni w konkursach: kulinarnym i plastycznym otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Koordynatorkami programu były nauczycielki Henryka Urbańska, Renata Chodorowska i Małgorzata Sieradzon.

 

Kutno, dnia 30.06.2009

 

“ Trzymali Formę – Promując Zdrowy i Sportowy Styl Życia "

Młodzież z Gimnazjum w Szczycie gm. Oporów w ramach realizacji III edycji Programu Edukacyjnego “Trzymaj Formę !” aktywnie włączyła się do propagowania zdrowego stylu życia . Wykorzystując różne formy i metody pracy oświatowo- zdrowotnej np. sporządzanie ekspozycji wizualnych , przygotowanie zdrowych kanapek i napojów owocowo – warzywnych - zachęcała rówieśników do aktywności fizycznej oraz spożywania owoców i warzyw .

Koordynatorem programu w szkole była p. Sławomira Przywarta.

 

Kutno, dnia 29.06.2009

 

Zasadach bezpiecznych wakacji

 

Kutno, dnia 23.06.2009

Informacji o basenie kąpielowym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniach 02.06.2009 r. i 09.06.2009 r. dokonano poborów prób wody z niecki basenu kąpielowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, przy ulicy Narutowicza 47 . W oparciu o sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że woda nadaje się do kąpieli. Przeprowadzona kontrola sanitarna obiektu w dniu 17.06.2009 r. nie wykazała uchybień sanitarno-technicznych. Na podstawie pozytywnych wyników badań wody oraz wyniku kontroli sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wydał w dniu 19.06.2009 r. zgodę na rozpoczęcie działalności basenu odkrytego z dniem 20.06.2009 r.

Jakość sanitarna wody w niecce basenu pozostaje pod stałym nadzorem sanitarnym.

Kutno, dnia 23.06.2009

UWAGA PIASKOWNICE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w piasku znajdującym się w piaskownicach przeznaczonych do zabaw dzieci mogą się znajdować liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki, i pasożyty, będące przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi – m. in. salmoneloz, grzybic skóry i paznokci, toksokarozy, toksoplazmozy.

Piaskownica powinna być tak zlokalizowana i zabezpieczona, żeby był utrudniony do niej dostęp zwierząt(psów, kotów) mogących spowodować zanieczyszczenie piasku.

Teren, na którym znajduje się piaskownica powinien posiadać informację o zakazie przebywania zwierząt (psów i kotów). W celu ograniczenia ryzyka sanitarnego i poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic zaleca się wymianę piasku w piaskownicach przed sezonem oraz przynajmniej dwa razy w jego trakcie.

          Rodzice dzieci bawiących się w piaskownicach powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie podstawowych zasad higieny – przede wszystkim staranne mycie rąk dziecka po zakończonej zabawie, nie spożywanie przez dziecko posiłków bądź napojów podczas zabawy w piaskownicy.

 

 

Kutno, dnia 19.06.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje , że w dniu 17.06.2009 r. odbyło się z udziałem kadry pedagogicznej Przedszkoli z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego PODSUMOWANIE I - szej edycji zrealizowanego w roku szkolnym 2008/2009 Programu Edukacyjnego Antytytoniowego

p t . “ Czyste powietrze wokół nas

koordynowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie - Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia.

Spotkanie prowadziły p. Jolanta Dudkiewicz oraz Katarzyna Pijewska , które w formie prezentacji multimedialnej przypomniały założenia programu oraz przedstawiły realizację programu we wszystkich placówkach.

Z terenu m.Kutno i powiatu kutnowskiego udział wzięło 12 placówek ( 11 przedszkoli – nr 3, 5,8,15,16,17 w Kutnie Dąbrowicach Strzelcach, Łaniętach, nr 1 i nr 2 w Żychlinie oraz 1- Oddział przedszkolny ze szkoły podstawowej w Oporowie ) w których to 39 osób było bezpośrednio zaangażowanych w koordynowanie i realizację programu.

Ogółem liczba dzieci uczestniczących w programie w 18 grupach przedszkolnych - to 373 osoby ( z czego 5- latki to 105 osób , zaś 6- latki to 268 osób) .

Do programu zaangażowano rodziców/ opiekunów , którzy uczestniczyli

w spotkaniach rozpoczynających program oraz w działaniach podczas realizacji poszczególnych warsztatów ,w których wykorzystano szereg ciekawych form i metod pracy oświatowo –zdrowotnej.

Według opinii realizatorów ,program spotkał się z pozytywną opinią zarówno dzieci jak również rodziców .

 

Kutno, dnia 18.06.2009

“Co trzeba robić ,aby być zdrowym ?”

 

Ostatnie tygodnie pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Kutnie były bardzo atrakcyjnie wykorzystane .

Począwszy od akcji “Sprzątanie Świata " aż po wycieczki – do sadu i na stoiska owocowo –warzywne .

Dzieci dowiedziały się dlaczego warto dbać o zdrowie jedząc owoce i warzywa oraz dlaczego spożywanie odpowiednich pokarmów wpływa korzystnie na organizm człowieka.

Na zakończenie ciekawych zajęć dzieci wspólnie z wychowawczyniami p.Joanną Załugą i p. Olgą Katarzyńską wykonywały sałatki owocowo – warzywne .

 

Kutno, dnia 15.06.2009

Młodzież z Gimnazjum im. Gen. Wł. Andersa w Ostrowach w ramach realizacji III edycji Programu Edukacyjnego “Trzymaj Formę!” w tym roku szkolnym promowała różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczestniczyli w wielu rajdach pieszych odwiedzając takie miejscowości jak : Stara Sobótka,

Góra Św. Małgorzaty, Topola Królewska, Witonia, Piątek, Strzelce.

Organizowane były także pokazy gimnastyczno-taneczne , które cieszyły się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem.

Kutno, dnia 10.06.2009

 

Dnia 05.06.2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach w ramach realizacji Programu Edukacyjnego “Trzymaj Formę!” odbył się Dzień Promocji Zdrowia.

Uczniowie brali udział w konkursie międzyklasowym “WITAMINOMANIA”.

Każda klasa losowała wcześniej owoc lub warzywo ,do którego przygotowywała strój, danie oraz w sposób literacki lub inny/ piosenka, reklama, scenka/ przedstawiała walory swojego produktu.

Uczniowie wysłuchali prelekcji pielęgniarki szkolnej nt. “Prawidłowe nawyki żywieniowe wpływają na utrzymanie zdrowia”.

Kolejnym etapem tego dnia był konkurs “Savoir-vivre”, podczas którego uczniowie nabywali umiejętności właściwego zachowania się przy stole.

Przerywnikami w konkursach były scenki rodzajowe prezentujące negatywne zachowania, jakich należy unikać chcąc podkreślić swoją nie akceptację przemocy wśród młodzieży i dorosłych.

Dzień zakończyły rozgrywki sportowe w hali Gimnazjum i na boisku “Orlik”.

 

 

Kutno, dnia 09.06.2009

Informacja o zatruciach pokarmowych

Kutno, dnia 05.06.2009

“Walczą z nałogiem- żyją zdrowo “

W dniu 28 maja br. uczniowie Gimnazjum w Krośniewicach wraz z wychowawcami zorganizowali z okazji Światowego Dnia bez Papierosa - Dzień Profilaktyki

ph.:“Zamiast nikotyny- wybieram witaminy ” mający na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

Podczas imprezy :

- uczniowie każdej klasy pod opieką wychowawcy przygotowali piękne stoiska warzywno-owocowe oraz różnorodne potrawy. Na stołach nie zabrakło zdrowych surówek, sałatek i innych pyszności.

- Klasy I – II zaprezentowały efekty swojej pracy: inscenizacje, prace plastyczne, pokazy gimnastyczne, tańce. Mieli również okazję do pokazania swoich umiejętności sportowych. Na szkolnych korytarzach zawisły plakaty zachęcające do właściwego odżywiania, ukazujące szkodliwość palenia papierosów.

Dzień Profilaktyki przygotował zespół w składzie: Dorota Klarzak, Magdalena Golonka, Agnieszka Kolasińska, Julita Szczepankiewicz.

 

Kutno, dnia 05.06.2009

W dniu 4 czerwca 2009r. odbyła się KONFERENCJA dotycząca - IV Etapu Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej HIV/ AIDS - zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kutnie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Tematyka Konferencji dotyczyła :

- podstawowych zagadnień HIV/ AIDS

- sytuacji epidemiologicznej powiatu kutnowskiego w zakresie zakażeń HIV i zachorowań na AIDS,

- profilaktyki HIV/AIDS w kontekście zachowań ryzykownych wśród młodzieży w wyniku zaistniałej sytuacji życiowej

- narażenia zawodowego na zakażenie wirusem HIV i postępowanie po ekspozycji

Powyższe zagadnienia zostały omówione przez:

Kier. Oddz. Epidemiologii PSSE Kutno - Sylwię Lewandowską, St. Kpt. Romana Biniewicza z Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie p. Małgorzatę Andrzejczak.

 

 

Kutno, dnia 03.06.2009

 

                                                        „ BEZPIECZNE WAKACJE ”

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami i pobytem dzieci w placówkach wypoczynku letniego Państwowy Powiatowy Inspektor Powiatowy w Kutnie przypomina o konieczności wzmożenia profilaktyki ze względu na :

zagrożenie wirusem AH1N1 -w placówkach wypoczynku letniego należy upowszechniać wśród uczestników „Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego „ oraz ulotki opracowane przez WSSE w Białymstoku .

występowanie inwazyjnej choroby meningokokowej – prowadzić działania profilaktyczne w celu zapobiegania ewentualnym zakażeniom, na podstawie ulotki opracowanej przez HDM PSSE w Kutnie

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Ulotka

Kutno, dnia 03.06.2009

W bieżącym roku szkolnym w 10 szkołach podstawowych powiatu kutnowskiego realizowany jest Program Edukacyjny “Wolność oddechu – Zapobiegaj Astmie”,którego głównym celem jest uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz umiejętności obserwacji objawów astmy. Adresatami programu są rodzice uczniów oraz uczniowie klas I –wszych.Uczniowie wszystkich klas I- wszych - Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie realizując Program poznają budowę i działanie układu oddechowego , wykonują pod bacznym okiem wychowawców prace plastyczne.

Przypominamy o stronie internetowej www.wolnoscoddechu.pl , którą powinni odwiedzić rodzice dzieci chorych na astmę oraz inni zainteresowani większą informacją o tej chorobie.

Kutno, dnia 03.06.2009

W ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego " Trzymaj Formę! " Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie “Polska Federacja Producentów Żywności” ogłosili konkurs adresowany do uczniów szkół biorących udział w programie na własny Projekt Edukacyjny Najpełniej Realizujący Założenia Programu Edukacyjnego “TRZYMAJ FORMĘ”.

Z terenu powiatu kutnowskiego do konkursu przystąpiło Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, z którego wpłynął projekt uczennicy klasy II a – Joanny Popławskiej- noszący tytuł “ Choroby spowodowane nieprawidłowym odżywianiem”. Projekt koordynowała p. Joanna Banasik.

Komisja konkursowa szczebla powiatowego nagrodziła uczennicę nagrodą książkową oraz dyplomem.

Kutno, dnia 03.06.2009

W dniu 01 .06.2009r. w Zespole Szkół nr 3 im.Wł.Grabskiego w Kutnie odbyła się akcja prozdrowotna ph. “ ZDROWY STYL ŻYCIA” mająca na celu propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia . Koordynatorem akcji była pani Barbara Jóźwiak.

Młodzież wysłuchała prelekcji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie –Celiny Marciszewskiej nt. Zdrowego odżywiania-zgodnego z piramidą zdrowia.

W trakcie akcji odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego o tematyce antytytoniowej pt. “ Zyskuję zdrowie - nie palę tytoniu” zainicjowanego przez PSSE w Kutnie oraz Starostwo Powiatowe (sponsora nagród) .

Ponadto zostały rozstrzygnięte konkursy: na naciekawiej zaprezentowane stoisko z warzyw i owoców i ich walorów odżywczych, na najładniejszy i najlepiej wykonany układ taneczny oraz na prezentację multimedialną nawiązującą do hasła akcji prozdrowotnej.

Kutno, dnia 03.06.2009

Dzieci z “Niezapominajki “ walczą z papierosami.

W Przedszkolu nr 17 w Kutnie duży nacisk kładzie się na działania zmierzające do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci 5- 6 letnich .

Wykorzystując ciekawe formy oraz metody pracy oświatowo – zdrowotnej wychowawczynie poprzez różną tematykę prozdrowotną zachęcają dzieci do twórczego działania i myślenia.

Obecnie w przedszkolu realizowany jest program edukacyjny antytytoniowy koordynowany przez PSSE w Kutnie - “ Czyste powietrze wokół nas” .

Kutno, dnia 03.06.2009

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Żychlinie dzieci wraz z wychowawczyniami w br. szkolnym zrealizowali program edukacyjny antytytoniowy “Czyste Powietrze Wokół NAS ” .

Wykorzystując metody aktywizujące w pracy z dziećmi poprzez wycieczkę, rysunek, wyklejanki, ćwiczenia, zabawę - dostarczano wiedzę i zachęcano 6- latki do realizacji poszczególnych warsztatów.

Przygotowano w przedszkolu wystawę wykonanych przez dzieci prac plastycznych , kolorowe rysunki, znaczki mówiące o zakazie palenia papierosów oraz kącik z ulotkami dla rodziców .

 

Kutno, dnia 03.06.2009

“ Dym tytoniowy szkodzi zdrowiu ! “

Dzieci z trzech grup (5 - 6 latki) Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kutnie wraz z wychowawczyniami realizują program edukacyjny antytytoniowy “Czyste powietrze wokół nas” .

Wykonywane przez dzieci prace plastyczne na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie człowieka, rysowanie znaczków, śpiew i przedstawienia oraz wykorzystywanie różnych ciekawych formy pracy oświatowo- zdrowotnej pozwala aktywne realizować program do którego włączani są także rodzice.

Koordynatorem programu edukacyjnego w placówce jest p. Katarzyna Kozłowska.

 

Kutno, dnia 28.05.2009

“ Ekologiczny to także zdrowy styl życia “

Uczniowie z Gimnazjum w Żychlinie wraz z nauczycielami w dniu 29 kwietnia br. w ramach obchodów Dni Ziemi oraz realizacji Programu Edukacyjnego “Trzymaj Formę” zorganizowali imprezę prozdrowotną podczas której obejrzano dwa przedstawienia " Ziemia u doktora ", "Ryby" oraz wysłuchano piosenek o tematyce przyrodniczej.

Ekologiczny to także zdrowy styl życia. Podczas imprezy rozstrzygnięto odbywające się w ramach projektu "Trzymaj Formę" konkursy - plastyczny "Żyjmy zdrowo" , na wiersz zachęcający do zdrowego stylu życia " W zdrowym ciele  zdrowy duch" oraz konkurs na prezentację multimedialną "Trzymaj formę". Imprezę zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki "Witaminki, witaminki"

 

Kutno, dnia 28.05.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje o nowej ofercie specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Polską Fundację Pomocy Humanitarnej “Res Humanae” w roku 2009 adresowanych do :

- pracowników medycznych (kadra pielęgniarska)w zakresie problematyki HIV / AIDS oraz ekspozycji zawodowej na HIV

i postępowania poekspozycyjnego .( Konstancin- Jeziorna -odpłatność za udział 170 zł.).

w terminach 1 – 4 września 2009r.          7 – 10 września 2009r.

- nauczycieli , katechetów, instruktorów i pedagogów szkolnychw zakresie narkomanii oraz HIV /AIDS.

(Konstancin- Jeziorna -odpłatność za udział 170 zł.).

I etap szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i problemów HIV/ AIDS :

28 września – 1 października 2009r.       19 - 22 października 2009r.

II etap szkoleń dot. psychologicznych ,społecznych i medycznych aspektów wiedzy o narkomanii oraz zagadnienia dot. HIV/AIDS :

5 - 8 października 2009r.       26 - 29 października 2009r.

Wszystkie informacje dotyczące planowanych terminów szkoleń, kosztów oraz formularzy zgłoszeń można otrzymać w PSSE-Kutno  (Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia tel. 024 355 71 06 ) oraz umieszczone są na stronie internetowej Fundacji :

http:// www.reshumanae.neostrada.pl

 

Kutno, dnia 25.05.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w  związku ze  zbliżającymi wakacjami mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przypomina o zasadach bezpiecznych wakacji.

 

·        Dbaj o higienę osobista

·        Nie przechowuj poza lodówką artykułów spożywczych łatwo psujących się,
bo może to spowodować zatrucie pokarmowe.

·        Pij tylko wodę przegotowaną lub butelkowaną.

·        Starannie myj owoce i warzywa.

·        Korzystaj z kąpielisk zorganizowanych pod opieką ratownika.

·       Zachowaj umiar na słońcu, stosuj kremy z filtrem, nos nakrycie głowy, ubieraj się stosownie do warunków pogodowych.

·                     ·         Strzeż się przed kleszczami:

 

- w lesie noś odzież zakrywającą jak najwięcej ciała,

- po powrocie z lasu obejrzyj dokładnie całe ciało,

- jak zauważysz kleszcza zwróć się o pomoc do pielęgniarki lub lekarza

-  bądź aktywny fizycznie, odżywiaj się racjonalnie i zdrowo,

-  dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Kutno, dnia 25.05.2009

 

„Trzymają Formę -   Walczą z nałogami    i  Promują Zdrowy Styl  Życia  "

Uczniowie wraz z nauczycielami  Gimnazjum nr 3 w Kutnie aktywnie  włączają się do propagowania  zdrowego  stylu życia   i  aktywności fizycznej  poprzez działania w  realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” . Wykorzystując różne formy pracy oświatowo- zdrowotnej  jak  - wykonywanie prezentacji multimedialnych  na imprezy prozdrowotne , happeningi , ekspozycje wizualne, konkursy  plastyczne, rajdy piesze-   propagują  zdrowy styl życia wolny od nałogów  .

 

Kutno, dnia 19.05.2009

Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  informuje , że  w dniu 15. 05. 2009 r. w  siedzibie  Miejskiej  i  Powiatowej  Bibliotece  Publicznej  w  Kutnie  odbyło się  uroczyste podsumowanie  powiatowego   konkursu plastycznego   ph.: „  Sytuacje  kryzysowe  bezpośrednio  lub   pośrednio   zagrażają    życiu  i  zdrowiu  ludzi  ”,   który  pod   Patronatem Starosty   Kutnowskiego   kierowany był  do   uczniów  klas  I – II  Liceów Ogólnokształcących     oraz  do  wychowanków   Placówek   Opiekuńczo – Wychowawczych   i   Ośrodków  Szkolno - Wychowawczych  z  terenu  miasta Kutno i  powiatu kutnowskiego .

W  uroczystości  uczestniczyli :    

- Komendant -  Komendy Powiatowej  POLICJI w Kutnie p.   Zbigniew Melnik

-.Z-ca  Komendanta  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie p. Marek  Banasiak

- Przedstawiciel  Starostwa  Powiatowego  w  Kutnie  p.  Jerzy  Pawlak

- organizatorzy  

0raz  uczestnicy  konkursu  wraz  z  przedstawicielami  dyrekcji  placówek .

Konkurs   zorganizowała   Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kutnie -  Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia  oraz    Starostwo  Powiatowe  w  Kutnie –  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych (sponsor nagród). 

Celem   konkursu   plastycznego   było poszerzenie wiedzy  na temat  zachowania  bezpieczeństwa w  przypadku   występowania   wszelkiego typu zagrożeń  we współczesnym świecie.

Komisja  Konkursowa  oceniła  wszystkie    dostarczone  prace  plastyczne ( 26)  z   6  placówek  i  postanowiła   nagrodzić  trzema   I -  Miejscami  -

- Angelinę Jagodzińską - Ośrodka Szkolno Wychowawczego  nr 1 w Kutnie

- Sylwię Stolarczyk - z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej  we Franciszkowie                                                           

-  Emilię Rudnicką  -  z  Zespołu  Szkół nr 1 w Kutnie ( L.O. )

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. Uroczystość uświetnił występ uczniów z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kutnie.

 

Kutno, dnia 18.05.2009

Ocena stanu sanitarnego za 2008 r.

Kutno, dnia 18.05.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Kutnie  informuje,  że  w ramach  działań  prozdrowotnych  antytytoniowych w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ph  .” OSTRZEŻENIA ZDROWOTNE”   oraz  obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu  przypadającego na  31 maja br.-  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kutnie – Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia  w dniu  14.05.2009r  - zorganizowała we współpracy z Samorządem Studenckim WSGK w Kutnie  spotkanie z  psychologiem  z  Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej  p. Katarzyną Mikołajczyk-Żurawik ,która  w formie wykładu  przekazała studentom  wiadomości dot. przeciwdziałania skutkom „ patologii społecznej ” w tym szkodliwości palenia papierosów .

 

 

Kutno, dnia 18.05.2009

„ ZAPOBIEGAJ   ASTMIE ”

 Uczniowie kl.II oraz uczestniczący w grupie świetlicowej Szkoły Podstawowej nr 4 w  Kutnie  realizują program edukacyjny „ Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”  m.in. wykonując prace plastyczne , w których  przedstawiają   swoje  odczucia  dot. problemu  palenia  papierosów  a   profilaktyka  ASTMY .

Koordynatorem  programu w szkole jest p.Jolanta Bujalska-Kowalczyk.

Kutno, dnia 14.05.2009

W dniu 2 maja 2009 r . w ramach   Kutnowskiej Majówki Zarząd Rejonowy PCK w Kutnie we współpracy   z Oświatą Zdrowotną i Promocją Zdrowia  PSSE  w Kutnie  zorganizował   stoisko  w którym udzielano  porad  pielęgniarskich  ze szczególnym  naciskiem  na  szkodliwe skutki zdrowotne   palenia  papierosów,   mierzono poziom cukru  we  krwi , rozdawano  ulotki  o różnej tematyce  zdrowotnej , wyeksponowano hasła  i plakaty o tematyce antytytoniowej  .

Kutno, dnia 12.05.2009

         „MAMO- TATO –NIE PAL ! „

           Dzieci z    Przedszkola  Miejskiego  nr 15  w Kutnie  realizując  program edukacyjny  antytytoniowy    „Czyste powietrze wokół wykonują prace plastyczne o tematyce dot. szkodliwego  wpływu dymu tytoniowego na zdrowie człowieka .

W każdej grupie  w ramach „pedagogizacji rodziców”  sporządzone są   przez  wychowawców  ekspozycje wizualne  dotyczące  szkodliwego wpływu „biernego palenia” na zdrowie  dziecka.

 Koordynatorem  programu edukacyjnego  oraz  działań  prozdrowotnych w przedszkolu jest p. Małgorzata Zabłocka 

Kutno, dnia 12.05.2009

W  Oddziale przedszkolnym w Oporowie uczniowie wraz z wychowawczynią p. Ewą  Pawlak   realizują program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas ”

Wykorzystując  na zajęciach  różne  formy i  metody   pracy  np. rysuneki,  kolorowanki, znaczki  , spotkanie z pielęgniarką , udział w akcji sprzątanie świata  ,wykonywanie smacznych zdrowych kanapek  itp.. - dzieci   w myśl hasła  „ Zdrowo- nowalijkowo- antytytoniowo”  propagują    zdrowy styl życia  i  popierają  środowisko  wolne od dymu tytoniowego .

Kutno, dnia 12.05.2009

                    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  informuje , że  Światowy Dzień  Bez  Tytoniu przypada  

31 maja 2009r.   i  obchodzony jest  w ramach   Ogólnopolskiej  Kampanii  Społecznej  pt. ” Ostrzeżenia Zdrowotne ” .

 

 Celem  Kampanii  jest   dostarczenie społeczeństwu ,  ze szczególnym ukierunkowaniem  na  studentów  informacji w zakresie   zysków płynących z niepalenia tytoniu  oraz aspektów prawnych / zdrowotnych i społecznych związanych z problemem palenia tytoniu.

 Czas trwania Kampanii od IV do VI  2009r.  ze szczególnym nasileniem działań w ramach obchodów Światowego Dnia  Bez Tytoniu,.

 Tematyka  proponowanych  działań  w   ramach   realizacji Kampanii to  m.in.:

-  promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu

-  promocja  zysków płynących  z  niepalenia

-  zachęcanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym

   zdrowiem i  zdrowiem bliskich  osób

-  promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu

-  kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na zdrowia ludzi, w tym osób palących i biernych palaczy.

           W ramach każdej kampanii już od wielu lat przeprowadzany jest ogólnopolski konkurs dla ogółu społeczeństwa Rzuć palenie razem z nami ”, którego   c e l e m    jest przekonanie palaczy o podjęciu decyzji o rzuceniu palenia.

Kupony można otrzymać w PSSE Kutno-  pok. nr 12 .

 W ciągu całego roku  funkcjonuje  Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP)-  0 - 801 – 108 – 108   pomocna  w  motywacji do rzucenia palenia tytoniu wsparciu w okresie  leczenia uzależnienie od tytoniu.  Poradnia ta informuje również o najbliższych miejscu zamieszkania palacza poradniach, gabinetach i kursach odwykowych.

                          
Więcej informacji można uzyskać na stronie   www.promocjazdrowia.pl

 

Kutno, dnia 07.05.2009

W ramach realizacji działań prozdrowotnych uczniowie klasy “O” i III - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie- zorganizowały wraz z wychowawczyniami imprezę pt. ” DLA ZDROWIA “ podczas której poprzez śpiew , wiersze , scenki rodzajowe i transparenty - przedstawiły tematykę przestrzegania higieny osobistej , dbania o zdrowie własne i innych oraz bezpieczny styl życia .

Na imprezę zaproszeni zostali uczniowie innych klas oraz rodzice.

 

Kutno, dnia 07.05.2009

W ramach Ogólnopolskiej KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" grono pedagogiczne wraz z uczniami Gimnazjum nr 2 w Kutnie – zorganizowało w dniu 28 kwietnia br. Szkolny Tydzień Profilaktyki

ph. Nie Zabijaj Marzeń ”- Bądź Wolny – Zdrowy – Radosny”

Celem imprezy był czynny udział uczniów całej szkoły w działaniach profilaktycznych dotyczących szkodliwości nałogów ( papierosów, narkotyków, alkoholu) i zwrócenie uwagi jak największej liczby osób na problem uzależnień . Promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie społeczności lokalnej do uprawiania sportu jako alternatywy wobec patologii .

Uczniowie przygotowali dla swoich rówieśników prezentacje multimedialne dot. narkotyków. Mogli również skorzystać z zajęć profilaktycznych zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Kutnie oraz Fundację ARS-VITA pt. ”Jak ustrzec się przed wchodzeniem na drogę uzależnienia.”

Podczas happeningu odbył się przemarsz młodzieży wraz z wychowawcami ulicami miasta, podczas którego rozdawano ulotki o tematyce zdrowotnej .

 

Kutno, dnia 07.05.2009

W dniu 30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie odbyło się spotkanie p. Jolanty Dudkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kutnie – (Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia) z uczniami klasy II .

Tematyka spotkania dot. przestrzegania zasad higieny w celu utrwalania podstawowych nawyków higieniczno- zdrowotnych oraz przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

 

Kutno, dnia 30.04.2009

Czyste powietrze wokół nas „ to program edukacji antytytoniowej realizowany w przedszkolach na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego.

W przedszkolu w Łaniętach dzieci w ramach obchodów Dni Ziemi włączyły do profilaktyki ekologicznej także tematykę tego programu , gdyż jak same mówią – dym tytoniowy zagraża ludziom ale również świeżemu powietrzu które nas otacza.

Realizacja przez wychowawczynie i dzieci tego ciekawego programu pozwala na aktywne wykorzystanie różnych formy pracy oświatowo- zdrowotnej .

 

 

Kutno, dnia 30.04.2009

Chce być czyścioszkiem” - to impreza prozdrowotna dot. przestrzegania higieny osobistej oraz profilaktyki chorób zakaźnych zorganizowana w dniu 29 kwietnia br w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „TĘCZA” w Kutnie.

W imprezie udział wzięły wszystkie dzieci z placówki ( z trzech grup ) oraz dzieci z „grupy wsparcia ”( na co dzień uczestnicy zajęć świetlicowych).

Placówka realizuje Program Profilaktyczny Wszystko zależy od nas” ,którego aktywnymi realizatorkami są p. Krystyna Mróz ,Małgorzata Wojtczak oraz Olga Kaps.

Na ręce p. Dyrektor pracownice PSSE Kutno przekazały podziękowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za wkład pracy i realizację działań edukacyjno- prozdrowotnych .

 

 

Kutno, dnia 30.04.2009

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Żychlinie w ramach kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych dot. zdrowego odżywiania samodzielnie wykonują “Kąciki Przyrody " .Poprzez sianie i sadzenie warzyw poznają jakie znaczenie dla zdrowia ma spożywanie warzyw .

 

Kutno, dnia 30.04.2009

 

ANTYTYTONIOWO - SPORTOWO i ZDROWO ”.

 

W Przedszkolu nr 2 w Żychlinie duży nacisk kładzie się na działania zmierzające do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci 5- 6 letnich .

Wychowawcy poprzez różną tematykę prozdrowotną i wykorzystując ciekawe formy oraz metody pracy oświatowo – zdrowotnej inspirują dzieci do twórczego działania i myślenia.

Obecnie w przedszkolu realizowany jest program edukacyjny antytytoniowy koordynowany prze PSSE w Kutnie - „ Czyste powietrze wokół nas” .

Inne ciekawe działania aktywizujące dzieci i rodziców to spartakiady sportowe , zabawy ruchowe, konkursy plastyczne .

 

W myśl hasła „ Smacznie - zdrowo – kolorowo „

dzieci uczyły się przyrządzać zdrowe i smaczne kanapki, dzieki czemu poszerzyły swoje wiadomości na temat zdrowego odżywiania oraz wartości zdrowotnych niektórych produktów.
 

Realizatorkami działań prozdrowotnych

w przedszkolu są nauczycielki - p. Beata Pakulską, Renata Urbańska i Dorota Kubicka .

 

 

Kutno, dnia 28.04.2009

 

Co i dlaczego dymi?

Dzieci gr. “O” z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kutnie pod opieką pani Jolanty Stępskiej realizują Program Edukacyjny “Czyste Powietrze Wokół Nas”.

W trakcie całego cyklu zajęć dzieci poprzez obserwację środowiska lokalizują różne źródła dymu, określają rodzaje dymu oraz przyczyny wydobywania się dymów. Zwiększają swoją wiedzę nt. szkodliwości dymu papierosowego.

 

Kutno, dnia 27.04.2009

W dniu 23 kwietnia br. w Przedszkolu Niepublicznym w Kutnie odbyło się spotkanie ph. „BEZPIECZNIE I ZDROWO ” podczas którego p. Jolanta Dudkiewicz z PSSE Kutno (Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia) przeprowadziła pogadankę nt . przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej , jak należy postępować aby nie zachorować na choroby zakaźne oraz jak szkodliwy jest dym tytoniowy dla zdrowia człowieka.

Podczas spotkania dzieci z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kutnie - grupa „O” - wykonały inscenizację pt. ”Życie jest darem”, dotyczącą zdrowego odżywiania ” .

 

 

Kutno, dnia 21.04.2009

Zdrowe Żywienie

W dniu 16 kwietnia 2009 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie odbyła się konferencja poświęcona “ Znaczeniu pieczywa w profilaktyce zdrowia”.

Celina Marciszewska –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wystąpiła z wykładem “Zdrowe żywienie”, w ramach którego omówiła zasady racjonalnego odżywiania, piramidę zdrowia oraz wpływ odżywiania na zdrowie człowieka.

Podsumowaniem konferencji były następujące wnioski:

 • edukacje zdrowotną nt. odżywiania należy kierować już do najmłodszych dzieci i młodzieży, tak by wyrobione właściwie nawyki żywieniowe mogły być przeniesione w dorosłe życie,
 • należy preferować ruch i ćwiczenia fizyczne w każdym wieku

producenci pieczywa powinni właściwie znakować pieczywo, tak by konsumenci mieli pełną wiedzę na temat znaczenia pieczywa w profilaktyce zdrowia.

 

Kutno, dnia 21.04.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 17 kwietnia br. młodzież z Gimnazjum nr 3 w Kutnie zorganizowała happening na ulicach miasta, mający na celu wyrażenie sprzeciwu wobec takich problemów społecznych, jak alkoholizm, palenie, narkotyki czy HIV/AIDS.

Młodzież śpiewała piosenki, rozdawała ulotki i rozmawiała z mieszkańcami Kutna. Była to bardzo cenna akcja prozdrowotna młodzieży gimnazjalnej.

 

Kutno, dnia 17.04.2009

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W kutnowskich przedszkolach rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. “Czyste Powietrze Wokół Nas” przeznaczonego dla dzieci z gr. “O” .

Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kutnie wraz z opiekunami wybrały się na spacer ulicami miasta. Obserwowały i poszukiwały źródeł zanieczyszczeń powietrza tj. dym wydobywający się z samochodów, kominów i ludzi palących papierosy .

Wycieczka jest jednym z pięciu zajęć warsztatowych mających na celu ukierunkowanie dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację w środowisku.

Kutno, dnia 16.04.2009

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje , że w dniach 20 - 26. 04. 2009 r. obchodzić będziemy Europejski Tydzień Szczepień objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia

ph. “ Szczepić. Dlaczego Warto”

Wątpliwości dotyczące obowiązku wykonywania szczepień ochronnych

Od wieków choroby zakaźne i epidemie miały ogromny wpływ na dzieje ludzkości.

Rozwój cywilizacji w tym zwłaszcza wynalezienie szczepionek p-ko ospie prawdziwej oraz wściekliźnie, a następnie kolejnych preparatów spowodowało, że w wieku XX osiągnęliśmy wielki postęp w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Obecnie mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych osiągnęli moment w którym zaczynają zastanawiać się czy nadal konieczne są szczepienia, przecież nie notujemy w tych regionach wielkich epidemii.

Niektórym rodzicom wydaje się, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej szczepienia są jedynie przeżytkiem poprzedniej epoki i wymysłem urzędników.

Nic bardziej mylnego. Obecnie obserwowana dobra sytuacja epidemiologiczna krajów Europy Środkowej jest pokłosiem wieloletnich konsekwentnych działań, których celem było zwalczenie poliomyelitis, duru brzusznego, gruźlicy, błonicy, tężca itd. Dzięki tym działaniom niektórzy ulegają złudnemu przekonaniu, że naszym bliskim nic już nie zagraża. Wysoko rozwinięte społeczeństwa chętnie sięgają do idei przekazywanych przez różne nieformalne grupy preferujące naturalne, właściwe dla gatunku metody wychowywania potomstwa wykluczając z nich nabywanie odporności drogą sztuczną ( unikają więc szczepień ochronnych).

Prawdą jest, że powrót do pewnych uniwersalnych zasad dotyczących diety, wypoczynku, szeroko rozumianej higieny sprzyja u większości osób podnoszeniu naturalnej odporności organizmu jednak w momencie spotkania z ewidentnie chorobotwórczym drobnoustrojem organizm ten także ulegnie zakażeniu.

Rezultatem zakażenia będzie w różnym stopniu nasilone zachorowanie. Odporność uzyskana w wyniku przechorowania jest silniejsza od nabytej drogą szczepień, jednak skutki naturalnego przechorowania są często bardzo poważne. W wyniku powikłań niektórzy z nas pozostają na całe życie niepełnosprawni a niektórzy po prostu umrą. Każda jednostka zakaźna cechuje się tzw. wskaźnikiem śmiertelności, który zwykle oscyluje od kilku do nawet trzydziestu procent populacji osób chorych, to znaczy, że na każde sto przypadków, które zachorowały na konkretną chorobę, umrze pomimo leczenia od kilku do nawet trzydziestu osób.

Stoimy więc przed wyborem :

szczepienie = poczucie bezpieczeństwa

brak szczepienia = ryzyko ?

Każdy z nas bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich rodzin, dlatego namawiam za odpowiedzialnym wyborem, czyli wykonaniem szczepień ochronnych rekomendowanych przez WHO .

Zgodnie z obowiązującym prawem dzieci i młodzież w Polsce w wieku 0-19 lat podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym, które obejmują następujące jednostki chorobowe :

- gruźlica,

- wzw typu b,

-poliomyelitis,

-błonica,

-tężec,

-krztusiec,

- zakażenia wywoływane przez Haemophilus influenzae typu b,

-odra, świnka, różyczka

Ponadto w grupach ryzyka rekomendowane jest szczepienie p-ko zakażeniom pneumokokowym oraz p-ko ospie wietrznej.

Wykazy szczepień ochronnych obowiązkowych oraz tzw. zalecanych, jak również informacje dot. szczepień dla osób wyjeżdżających zagranicę dostępne są na str. internetowej PSSE w Kutnie www.pis.lodz.pl/kutno w zakładce - Dla interesantów – Oddział Epidemiologii

 

 

Kutno, dnia 16.04.2009

 

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w związku ze zbliżającymi się wakacjami przypomina organizatorom wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży o obowiązku zgłaszania do PSSE w Kutnie obiektów, w których prowadzone będą placówki wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w celu ich kwalifikacji na w/w placówki.

Na terenie powiatu kutnowskiego działania mające na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podejmowane są przez pracowników pionu HDiM i HŻŻiPu upoważnionych przez PPIS w Kutnie. W ramach prowadzonego nadzoru przeprowadzają oni kontrole kwalifikacyjne obiektów przeznaczonych na placówkę wypoczynku. W czasie kontroli oceniają:

- lokalizację placówki

- stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci

- stan techniczny urządzeń sportowych,

- stan sanitarno-higieniczny i techniczny bloków żywieniowych,

- wyposażenie obiektu w urządzenia sanitarne, ,

- zaopatrzenie obiektu w wodę dobrej jakości oraz możliwość dostarczania bieżącej ciepłej wody.

Obowiązkowi kwalifikacji podlegają wszystkie formy wypoczynku letniego.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Kutnie

Dr.inż. Celina Marciszewska

 

Kutno, dnia 10.04.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 03. 04. 2009 r. w Hotelu “Rondo” w Kutnie odbyło się spotkanie z lekarzami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej .

Tematami spotkania były:

 1. Obowiązki lekarza wynikające z zapisów ustawy o zapobieganiu oraz

  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 2. Kierunki zmian w Programie szczepień Ochronnych –fakty i mit dot. szczepionek skojarzonych.

W załączeniu prezentacja wykładu dr n. med. Małgorzaty Bednarek –specjalisty pediatrii i chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Łodzi / udostępniona za zgodą autora /.

PREZENTACJA

Kutno, dnia 10.04.2009

KWIECIEŃ MIESIĄCEM KULTURY ZDROWOTNEJ

Kwiecień został w 2000 roku ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia Miesiącem Kultury Zdrowotnej.

Problemy dotyczące ochrony zdrowia, leczenia i profilaktyki zdrowotnej są nie do przecenienia. Na każdy sposób należy propagować i wspierać działania związane z poprawą jakości stylu życia.

Realizowane przez placówki nauczania i wychowania programy profilaktyczne promujące zdrowie mają uświadamiać uczniom o wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy.

Podczas Miesiąca Kultury Zdrowotnej organizatorzy zachęcają do propagowania zdrowego stylu życia i motywują młodych ludzi do dobrowolnego podjęcia zachowań , które sprzyjają zdrowiu.

Przekazywane informacje o zagrożeniach oraz możliwościach ich minimalizowania i eliminowania pozwalają na kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

Miesiąc Kultury Zdrowotnej powinien służyć podsumowaniu i wykorzystaniu przez dziecii młodzież zdobytej w ciągu całego roku szkolnego wiedzy i umiejętności prozdrowotnych.

Przypominamy, że 7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia 2009 ph.

“RATUJMY ŻYCIE! BEZPIECZNE SZPITALE W CZASIE KATASTROF”

Tegoroczny temat Światowego Dnia Zdrowia skupia się wokół problemu działalności jednostek ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych lub stanowiących ich następstwa np. niesienie pomocy ofiarom katastrof. Działania te wymagają od sektora zdrowia pełnego zaangażowania nie tylko potencjału ludzkiego, ale także odpowiedniej infrastruktury, zapewnienia stosownego sprzętu, leków, materiałów opatrunkowych itp.

Kutno, dnia 10.04.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 09. 04. 2009 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie odbyło się spotkanie pracowników Oddziału Epidemiologii z członkami Komitetu i Zespołu zakażeń SP ZOZ w Kutnie .

Tematem spotkania było omówienie obowiązków wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Kutno, dnia 24.03.2009

W dniu 24.03.2009r. w siedzibie SEJMU odbyła się Konferencja ph.: "Promocja zdrowia - czy to się opłaca" ,którą zorganizowała Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, działająca przy Ministrze Zdrowia.

Aby propagować zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży GIS, wraz ze stowarzyszeniem "Polska Federacja Producentów Żywności", od trzech lat prowadzi program " Trzymaj Formę! ".

Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia działa od ponad roku. W tym czasie wypracowała rozwiązania, które mają poprawić stan zdrowia Polaków przez zapobieganie nadwadze i otyłości. Wprowadzanie specjalnych zajęć na temat zdrowia w szkołach, zmiana sposobu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, tak aby odpowiadały zainteresowaniom dzieci i nie dyskryminowały osób z nadwagą, a także zachęty fiskalne prowadzące do zwiększenia aktywności fizycznej.

Na terenie pow.kutnowskiego program “Trzymaj Formę” realizuje 15 szkół gimnazjalnych ,które biorą udział w promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

W w/w Konferencji uczestniczyła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie oraz pracownice Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – PSSE Kutno.

 

Kutno, dnia 18.03.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje , że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kutnie - Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kutnie – Referat Zdrowia ogłosili Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem :

“ Sytuacje kryzysowe bezpośrednio lub pośrednio zagrażają życiu i zdrowiu ludzi ” .

Patronat nad konkursem sprawuje - Starosta Kutnowski.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń we współczesnym świecie oraz podniesienie świadomości zagrożeń jakie niosą ze sobą powodzie, pożary, różnego rodzaju wypadki (na drodze, w domu, w wodzie),huragany , katastrofy ekologiczne a także inne zagrożenia takie jak niebezpieczne zdarzenia .

Konkurs organizowany jest na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego wśród :

- wychowanków Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w wieku 13 - 15 lat , oraz uczniów klas I - II - Liceów Ogólnokształcących .

Czas trwania konkursu- od 02 marca do 15 kwietnia 2009r.

Wszystkie placówki nauczania i wychowania otrzymały regulaminy konkursu.

 

Kutno, dnia 18.03.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje : Dni Szczepień Przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu.

W całym kraju 16 marca rozpoczęły się Dni Szczepień Przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu. Akcja, która ma na celu zachęcenie Polaków do zaszczepienia się przeciwko tej chorobie, potrwa do 4 kwietnia.

Kleszcze mogą być przyczyną bardzo poważnych zachorowań tj. kleszczowe zapalenie mózgu , borelioza. Wirusa roznoszą kleszcze, które żyją nie tylko w lasach czy parkach, ale też na łąkach i w przydomowych ogródkach. Z roku na rok, wraz z ocieplaniem klimatu, rośnie populacja kleszczy, ich aktywność przypada na maj i wrzesień.

Na kleszczowe zapalenie mózgu nie ma lekarstwa, leczenie jest tylko objawowe. Dlatego lekarze zalecają szczepienie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji mogą dzwonić pod nr. telefonu- 024 355 71 03 -Oddział Epidemiologii PSSE - Kutno.

Polecamy stronę internetową- www.kleszczeinfo.pl

 

Kutno, dnia 17.03.2009

“MAM HAKA NA RAKA″

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w ramach Ogólnopolskiego Programu

“Mam haka na raka” przeprowadzono w b.r. szkolnym akcje w Liceum Ogólnokształcącym im .J.Kasprowicza w Kutnie oraz Liceum Ogólnokształcącym im. gen.Z.Berlinga w Krośniewicach.

Celem programu jest szeroko rozumiana promocja profilaktyki nowotworowej. Zakres tematyczny Programu to tzw. minimum onkologiczne, czyli wiedza nt. nowotworów: płuca, jelita grubego, piersi, szyjki macicy, jąder, chłoniaków, a także czerniaka złośliwego.

Jednym z kluczowych założeń jest przygotowanie młodych ludzi do podejmowania działań prozdrowotnych, a poprzez zaangażowanie ich w realizację działań objętych Programem - także aktywny wpływ na zdrowie ich bliskich.

Inicjatorką działań w obu Liceach była p. Anna Kmieć nauczyciel biologii.

Podczas akcji - wykonywano ekspozycje wizualne, przeprowadzono konkursy wiedzy , spotkania z Amazonkami i położną oraz warsztaty edukacyjne .

Szczegółowe informacje o w/w programie na stronie- www.mamhakanaraka.pl.

Kutno, dnia 17.03.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w ramach działań prozdrowotnych skierowanych do małych dzieci w Przedszkolu nr 5 w Kutnie w grupie 4- latków - położna Bożena Święcka - przeprowadziła pogadankę dotyczącą podstawowych zasad higieny osobistej – czyli jak dbać o ciało i jamę ustną aby być zdrowym i nie zachorować.

Kutno, dnia 16.03.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że nauczyciele wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Imielnie włączyli się aktywnie do Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii Przeciwko Meningokokom oraz odkleszczowego zapalenia mózgu.

Panie Joanna Szprengiel, Anna Wiśniewska i Halina Marciniak w klasach od ”O” do VI – przeprowadziły pogadanki . Wspólnie z uczniami klasy VI - przygotowano prezentację multimedialną oraz ekspozycję wizualną . Dzieci z klas “O” i III – robiły kanapki ,które później spożywano przestrzegając zasady “ Nie dawaj gryza” i “ Nie dawaj łyka”.

 

Kutno, dnia 11.03.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje , że w ramach III edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego " Trzymaj Formę! "

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ogłosił konkurs kulinarny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego

ph." Jem smacznie , zdrowo i kolorowo ".

Zadaniem konkursowym jest wykonanie ulotki informacyjnej oraz dania głównego .

Konkurs trwa od 10 marca do 01 czerwca 2009 r. Regulamin Konkursu został przekazany do szkół gimnazjalnych z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego .

Ulotka konkursowa

Kutno, dnia 11.03.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje , że Światowy Dzień Bez Tytoniu przypada 31 maja 2009r. i obchodzony jest w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pt. ” Ostrzeżenia Zdrowotne ” .

Celem Kampanii jest dostarczenie społeczeństwu , ze szczególnym ukierunkowaniem na studentów informacji w zakresie zysków płynących z niepalenia tytoniu oraz aspektów prawnych / zdrowotnych i społecznych związanych z problemem palenia tytoniu.

Czas trwania Kampaniiod IV do VI 2009r. ze szczególnym nasileniem działań w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu,.

Tematyka proponowanych działań w ramach realizacji Kampanii to m.in.:

- promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu

- promocja zysków płynących z niepalenia

- zachęcanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób

- promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu

- kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na zdrowie ludzi, w tym osób palących i biernych palaczy

W ramach każdej kampanii już od wielu lat przeprowadzany jest ogólnopolski konkurs dla ogółu społeczeństwaRzuć palenie razem z nam i”, którego c e l e m jest przekonanie palaczy o podjęciu decyzji o rzuceniu palenia.

W ciągu całego roku funkcjonuje Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP)- 0 - 801 – 108 – 108 pomocna w motywacji do rzucenia palenia tytoniu wsparciu w okresie leczenia uzależnienie od tytoniu. Poradnia ta informuje również o najbliższych miejscu zamieszkania palacza poradniach, gabinetach i kursach odwykowych.

W czasie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu oczekujemy włączenia się placówek służby zdrowia oraz placówek nauczania i wychowania do organizowania działań o zasięgu lokalnym, jak np. imprezy masowe, stoiska informacyjno-medyczne, korowody i uliczne przemarsze, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych, szkolne imprezy i akcje antytytoniowe, zawody, quizy i konkursy, ekspozycje wizualne i pogadanki.

PSSE Kutno na bieżąco będzie informowała o akcjach i imprezach prozdrowotnych  realizowanych przez placówki .


Więcej informacji można uzyskać na stronie www.promocjazdrowia.pl

 

Kutno, dnia 09.03.2009

GRUNT T O ZDROWIE w powiecie kutnowskim .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że 06 marca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie odbyło się spotkanie współorganizatorów I Edycji Wojewódzkiej Kampanii Profilaktycznej “Grunt to zdrowie”, kierowanej do mieszkańców środowiska wiejskiego powiatu kutnowskiego - gminy Żychlin .

Celem Kampanii jest aktywizacja środowiska wiejskiego i władz samorządowych w działaniach na rzecz umocnienia zdrowia i propagowania zachowań prozdrowotnych.
W spotkaniu ,którego gospodarzem był Burmistrz gminy Żychlin p. Grzegorz Ambroziak uczestniczyli także przedstawiciele PSSE Kutno, KGW , OSP, Placówek Kulturalnych oraz Urzędu Gminy w Żychlinie ,którzy zaangażują się w realizację działań profilaktycznych .

Ustalono, że akcja profilaktyczna odbędzie się 20 maja 2009 roku w sołectwie Śleszyn. Zaproponowany plan działań został przyjęty i wstępnie ustalono podział zadań między współorganizatorami.

W naradzie uczestniczyło 14 osób.

 

Kutno, dnia 04.03.2009

Światowy Dzień Zdrowia 2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmi:

“RATUJMY ŻYCIE! BEZPIECZNE SZPITALE W CZASIE KATASTROF”

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony corocznie 7 kwietnia i zwraca uwagę na ważne, ale i zaniedbane problemy zdrowia publicznego. Jest to data upamiętniająca powstanie Światowej Organizacji Zdrowia 7 kwietnia 1948 r.

W tym roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą koncentrować się na problemie bezpieczeństwa jednostek ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowaniu pracowników ochrony zdrowia do niesienia pomocy podczas katastrof.

Jednostki ochrony zdrowia – szpitale, przychodnie oraz ich personel medyczny są pierwszą kluczową linią ratowniczą dla osób poszkodowanych w wyniku katastrof takich jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, huragany czy konflikty i wojny.

Ośrodki zdrowia pełnią wiele podstawowych zadań w społecznościach lokalnych –

służąc opieką zdrowotną, na co dzień. Są miejscem udzielania porad, opieki nad matką i dzieckiem, punktem szczepień czy specjalistycznego leczenia szpitalnego. Zadania te muszą być kontynuowane w czasie sytuacji wyjątkowych. Bardzo często, kruche systemy ochrony zdrowia nie są w stanie dalej funkcjonować w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej. Powoduje to zarówno natychmiastowe jak

i odległe konsekwencje dla zdrowa publicznego.

Światowy Dzień Zdrowia 2009 jest szansą zwrócenia uwagi na znaczenie inwestowania w infrastrukturę zdrowotną, która będzie zdolna wytrzymać katastrofy

i nieść ludziom pomoc w nagłej potrzebie.

Jak katastrofy wpływają na zdrowie:

w prowincji Wenchuan podczas trzęsienia ziemi w Maju 2008, zmuszając

dziesiątki tysięcy ludzi do szukania pomocy gdzie indziej.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2009 będą koncentrowały się na wskazaniu osiągnięć, promowaniu projektowania i budowania bezpiecznych jednostek ochrony zdrowia, tak aby były w stanie przetrwać katastrofy i kontynuować niesienie pomocy potrzebującym.

 

Kutno, dnia 02.03.2009

Ocena obszarowa wody  2009

informacji o zatwierdzonym laboratorium

 

Kutno, dnia 27.02.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje , że w dniu 25.02. 2009 r. w budynku PSSE odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej Przedszkoli z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego do Programu Edukacyjnego Antytytoniowego p t . “ Czyste powietrze wokół nas przeznaczonego d l a dzieci gr. “ O” .

Szkolenie zorganizowały Jolanta Dudkiewicz oraz Katarzyna Pijewska z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia tut. PSSE.

Wykłady wraz z prezentacjami multimedialnymi w tematach dot.

- procesu uzależnienia od nikotyny dzieci i młodzieży-fazy uzależnienia

- wpływu “biernego palenia “ na organizm dziecka oraz skutków zdrowotnych przebywania dzieci w środowisku palaczy

- założeń Programu Edukacyjnego i sposobu realizacji poszczególnych zajęć

przeprowadzili :

- Małgorzata Andrzejczyk- Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Kutnie

- Lek .medycyny Tamasz Spychała –SP ZOZ Kutno

oraz

- St. Instruktor Higieny - Jolanta Dudkiewicz – Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE Kutno.

 

Kutno, dnia 27.02.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnieinformuje , że Przedszkole Samorządowe nr 1 w Żychlinie w ramach realizowanego Programu Profilaktycznego “ Bezpieczny Przedszkolak” zorganizowało spotkanie z pielęgniarką – p. Jolantą Karasińską z N ZOZ ” ALMAMED ” w Żychlinie .

Dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczenia ,oparzenia , zakrztuszenia, itp.

Umiejętności zdobyte w zabawie przydadzą się dzieciom w sytuacji w jakiej mogą się znaleźć , a która może zagrażać ich życiu i zdrowiu.

 

Kutno, dnia 23.02.2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w dniu 20. 02. 2009r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyło się szkolenie skierowane do Dyrekcji i grona pedagogicznego placówek nauczania i wychowania z terenu miasta Kutno i powiatu kutnowskiego .

Organizatorem szkolenia była Oświata i Promocja Zdrowia tutejszej PSSE Kutno.

Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy nt. kleszczowego zapalenia mózgu i zakażeń meningokokowych .

Wykładowcami były :

-Dr n. med. Ewa Majda-Stanisławska - Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oraz Kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE w Kutnie- Sylwia Lewandowska

 

Kutno, dnia 02.02.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje ,iż uczniowie z Gimnazjum w Krośniewicach wraz z opiekunami w ramach realizacji Programu Edukacyjnego “Trzymaj Formę” odwiedzili lodowisko w Kutnie .

Młodzież z wykonanymi transparentami promującymi zdrowy styl życia ochoczo zachęcała wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Kutno, dnia 22.01.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje o trwającym III etapie - Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej w zakresie profilaktyki HIV /AIDS ph. ” Wróć bez HIV ” .

Informacje do pobrania

Kutno, dnia 22.01.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje o IV Tygodniu Walki z Rakiem Szyjki Macicy trwającej od trzech lat kampanii “Chroń życie przed rakiem szyjki macicy”

Informacje do pobrania

 

Kutno, dnia 05.01.2009

 

Wiadomości na temat grypy I

Wiadomości na temat grypy II

Kutno, dnia 05.01.2009

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że na niżej wymienionych stronach internetowych dostępne są informacje dotyczące mięsa wieprzowego skażonego dioksynami pochodzącego z Irlandii.

Ponadto dostępny jest wykaz asortymentowy pasztetów wyprodukowanych w zakładzie WWŻ “Profi” S.A. 63-520 Grabów n/Prosną, ul. Kolejowa 3 z udziałem wątroby sprowadzonej z Irlandii w dniach 19, 29 września oraz 13 października 2008 r., które powinny zostać wycofane z obrotu handlowego.

www.pzh.gov.pl

www.pis.gov.pl

www.pis.lodz.pl

Kutno, dnia 05.01.2009

 

Ile ważą tornistry naszych dzieci ?